Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAIDŐ SZABÁLYAI Hős Nikolett 2015. február 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAIDŐ SZABÁLYAI Hős Nikolett 2015. február 14."— Előadás másolata:

1 A MUNKAIDŐ SZABÁLYAI Hős Nikolett 2015. február 14.

2 JOGFORRÁSOK Mt. XI fejezetének szabályai: szerződéspótló szabályok Kógens (munkavállalót védő) tv-i szabályok mellett általában a relatív diszpozitív rendelkezések 2003/88/EK irányelv a munkaidő szervezés egyes szempontjairó l

3 I. Munkaidő II. Pihenőidő III. Szabadidő

4 MUNKAIDŐ A munkavégzésre előírt idő Előkészítő és befejező tevékenység (pl. átöltözés) Állásidő Kiküldetés NEM MUNKAIDŐ Munkaközi szünet Útidő Ügyelet és készenlét?

5 PÉLDÁK A pincér a bál után egy óráig még besegít az asztalok és székek elpakolásában, illetve a szennyes edények elmosogatásában. Ez munkaidőnek minősül? Egy budapesti szerelő adott napon Békéscsabán végez munkát. A két város közötti 3- 4 órás autóút munkaidőnek minősül? A projektmenedzser adott napon a munkahelyéről el kell, hogy utazzon a szomszédos megyeszékhelyre egy tárgyalása. Az úti idő munkaidőnek minősül? A munkavállalónak hétfőn reggel 7:30-kor Kölnben kell kezdenie egy tárgyaláson az anyacégnél, ezért a munkáltató arra utasítja, hogy már vasárnap este utazzon ki. Munkaidőnek fog-e minősülni az úti idő? A munkavállalóknak a gyárkapun való belépés után át kell esniük egy biztonsági ellenőrzésen, mire a szerelőcsarnokba érnek, ahol felveszik a munkát 15-20 perc is eltelik. A gyár területén való közlekedési idő munkaidő? A munkavállaló a napi rendes munkaidején felül havonta egyszer 3 órában ügyeletet teljesít, de ezalatt az idő alatt akár aludhat is, mivel biztosított számára a pihenés a munkahelyen. Beleszámít a munkaidejébe az ügyeleti idő? A gyártósor meghibásodott, ezért a munkavállalók nem tudnak 3 órán át munkát végezni. A kiesett idő munkaidőnek minősül?

6 MUNKAIDŐ FAJTÁI Rendes munkaidőRendkívüli munkaidő Általános teljes munkaidőMunkaidő-beosztástól eltérő Hosszabb teljes munkaidőMunkaidőkereten felüli Rövidebb teljes munkaidőElszámolási időszak esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő RészmunkaidőÜgyelet tartama

7 RENDES MUNKAIDŐ Az általános teljes munkaidő: napi 8 óra. Hosszabb teljes munkaidő (legfeljebb napi 12 óra): -A munkavállaló a munkáltató ill. tulajdonos hozzátartozója -Készenléti jellegű munkakörnél Rövidebb teljes munkaidő Részmunkaidő

8 Mértéke: Mennyit? Beosztása : Mikor? Munkaidő

9 Beosztás szerinti napi és heti munkaidő Beosztás szerinti napi munkaidő: Min. 4 óra (kivéve részmunkaidő) MAX. 12 ÓRA (kivéve készenléti jellegű munkakör, „segítő családtag” esetén 24 óra) Beosztás szerinti heti munkaidő: Max. 48 óra (kivéve készenléti jellegű munkakör, „segítő családtag” max. 72 óra) Egyenlőtlen munkaidő- beosztásnál: max. átlagosan heti 48 óra

10 MUNKAIDŐ – BEOSZTÁS FAJTÁI Osztatlan munkaidő Osztott munkaidő - megállapodás - min. 2 óra pihenőidő a megszakítás és újrafelvétel között - EBH 2003/896 - 8 órás napi pihenőidő

11 PÉLDA Rakodó munkás 06:00 órától 10:00 óráig Pihenőidő: az új szállítmány megérkezéséig 12:00 órától 14:00 óráig

12 Szabadnap fogalma MUNKAIDŐ – BEOSZTÁS FAJTÁI Egyenlő munkaidő Egyenlőtlen munkaidő

13 MUNKAIDŐKERET A napi munkaidő figyelembevételével megállapított nagyobb számolási egység. HKSZCSPSZVÖsszesen 1. hét9811128pihenőnap 48 2. hét10121169 pihenőnap 48 3. hét86756 pihenőnap 32 4. hét8888szabadnap pihenőnap 32

14 Munkaidőkeret alkalmazása esetén: -Munkaidő egyenlőtlen beosztása -Referencia idők átlagban -Pihenőnapok összevont kiadása -Pihenőnapok helyett pihenőidő

15 MUNKAIDŐKERET Legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét Legfeljebb 6 hónap vagy 26 hét: Megszakítás nélküli, Több műszakos, Idény jellegű tevékenység keretében, Készenléti jellegű, továbbá Szállítás, közúti közlekedésben az Mt. 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetén. Fiatal munkavállaló: legfeljebb 1 heti KSZ: legfeljebb 12 hónap vagy 52 hét, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják.

16 Beosztás szerinti napi és heti munkaidő Beosztás szerinti napi munkaidő: Min. 4 óra (kivéve részmunkaidő) MAX. 12 ÓRA (kivéve készenléti jellegű munkakör, „segítő családtag” esetén 24 óra) Beosztás szerinti heti munkaidő: Max. 48 óra (kivéve készenléti jellegű munkakör, „segítő családtag” max. 72 óra) Egyenlőtlen munkaidő- beosztásnál: max. átlagosan heti 48 óra

17 PÉLDA 1 2014 február hónap beosztása

18 PÉLDA 2 HKSZCSPSZVÖsszesen 1. hét10 pihenőnap  pihenőnap60 2. hét10 pihenőnap 50 3. hétszabadnap 10 szabadnappihenőnap 20 4. hétszabadnap10 pihenőnap  pihenőnap  62  10 óra rendkívüli munkaidő elrendelve  12 óra rendkívüli munkaidő elrendelve 192 óra 2014 február hónap beosztása

19 MUNKAREND Azon szabályok összessége, amelyek alkalmazásával a munkáltató meghatározza a munkavállaló konkrét munkaidő-beosztását.

20 Munkaidő mértéke Mennyit? Munkaidő beosztása Mikor? Munkarend Hogyan, milyen szabályok szerint kell/lehet beosztani a munkavállalót?

21 MUNKAREND FAJTÁI Általános (kötött) munkarend Kötetlen munkarend

22 Munkáltató tevékenysége Munkarend és a munkáltató tevékenysége közötti különbség Ha a munkáltató tevékenysége: Több műszakos Megszakítás nélküli Idényjellegű Rendeltetése szerint ‚e napon’ (pl. vasárnap és munkaszüneti napon) is működő munkáltató

23 TÖBBMŰSZAKOS TEVÉKENYSÉG A munkáltató üzemideje meghaladja a heti 80 órát. Munkaidő-beosztás különös szabályai: -Rugalmasabb munkaidő-beosztás -Pihenőidők egyenlőtlen beosztása mellett a mv. pihenéshez való jogának garantálása -Nagyobb fizikai megterhelés  többletdíjazás

24 1. hét2.hét HKSzCsPSzVHK CsPSzV Délelőtti műszakAAAAADDBBBBBEE Délutáni műszakBBBBBEEAAAAADD A, B: váltóműszakos munkavállalói csoportok D, E: állandó hétvégi váltóműszakos munkavállalói csoportok Többműszakos munkarend 2 részre osztott műszakrend

25 MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI TEVÉKENYSÉG Szünetelés napi 6 óra vagy technológia miatt Működés jellege társadalmi közszükséglet vagy rendeltetésszerű vagy gazdaságos működés

26 Rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltató Mt. 102. § (3) bek.: … ha a tevékenység igénybevételére a vasárnaphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján kerül sor (…). Munkaidő beosztás különös szabálya: Vasárnapra rendes munkaidőben is beosztható munkavégzésre a munkavállaló Példák: élelmiszerbolt, kávézó, étterem BH2013.225 Fővárosi bevásárlóközpontban működő ruházati üzlet? Szolgáltatás jellege vagy az a tény, hogy a bevásárlóközpont vasárnap is nyitva tart? 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

27 Rendkívüli munkaidő Esetei: Munkaidő-beosztástól eltérő, Munkaidő-kereten felüli, Elszámolási időszak alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő Ügyelet tartama. Korlátai: Max. 250 óra/év KSZ: max. 300 óra/év

28 JOGESET Mézes Kata a Rosszuleszel Kisvendéglő munkavállalója, aki pert indított munkáltatója ellen a túlmunka kifizetése miatt. Keresetében a 2009. májustól 2010. júniusig terjedő időben végzett „túlórái” ellenértékének megfizetését kérte. A munkáltató szerint viszont a munkahelyi jelenléten túl azt is vizsgálni kell, hogy arra szükség volt-e egyáltalán a munkáltató érdekében. A munkaügyi bíróság megállapította, hogy Kata a munkaidejénél sokkal több időt töltött el a vendéglőben, ezért elsőfokú ítéletével kötelezte a munkáltatót a rendkívüli munkavégzés ellenértékének és kamatainak megfizetésére. A munkáltató fellebbezett, mert szerinte önmagában a munkahelyen tartózkodás a munkaidő után még nem rendkívüli munkavégzés. Előadta továbbá, hogy a bíróság olyan időszakra vonatkozóan is megállapította az ellenérték-fizetési kötelezettséget, mely időszakra vonatkozóan a jelenléti íveket nem ellenőrizték, a 2009. májusi és novemberi jelenléti íveken kizárólag Kata aláírása szerepel, azt a felettesei nem hagyták jóvá. Kérdés: Hogyan döntene a másodfokú bíróság helyében? (EBH 1999/53)

29 Ügyelet és Készenlét A munkaidőn kívüli rendelkezésre állás két formája. 4 órát meghaladó tartamú készenlét és ügyelet elrendelése csak ha: a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása, baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése, elhárítása, továbbá a technológia biztonságos, rendeltetésszerű alkalmazásának fenntartása érdekében rendelhető el.

30 A munkavállaló által megválasztott, elérhető helyen, munkára képes állapotban történő rendelkezésre állás A munkáltató által meghatározott helyen és ideig történő rendelkezésre állás Készenlét Ügyelet

31 Készenlét korlátai 168 óra/hó kivéve KSZ Munkaidőkeret átlagában 168 óra/hó Heti pihenőnap, pihenőidő tartamára havonta legfeljebb 4 alkalommal.

32 Ügyelet Európai Bíróság joggyakorlata  alapján az ügyelet teljes idejét munkaidőnek kell tekinteni! Az ügyelet beszámít: a heti munkavégzési idő 48 órás maximumába. a napi munkaidő 12 órás maximumába az ügyelet teljes időtartama csak akkor, ha a munkavégzés nem mérhető. A rendkívüli munkaidő éves keretébe (250/300 óra). Az ügyelet tartama nem haladhatja meg a 24 órát (beszámít az ügyelet megkezdésének napjára beosztott rendes vagy elrendelt rendkívüli munkaidő).  C-303/98 SIMAP EBHT [2000] I-07963 és C-151/02 Jaeger EBHT [2003] I-08389

33 PÉLDA A munkavállaló 06:00-16:00-ig dolgozott rendes munkaidőben Hány óra ügyelet és az ügyelet alatt hány óra munkavégzés rendelhető el a munkavállaló számára?

34 BH 2006/374 A munkavállalók egy kórház baleseti sebészetén osztályos orvosi tevékenységet végeztek. A napi munkaidejükön felül rendszeresen ügyeletet teljesítettek. A kórház csak az ügyeleti idő felét vette figyelembe rendkívüli munkaidőként. Az orvosok arra hivatkoznak, hogy az ügyelet a munkaidő szervezéséről szóló 93/104/EK irányelv értelmében munkaidőnek minősül, ezért 2014. május 1-től az ügyelet teljes tartamára visszamenőleg jár nekik a „túlóra pótlék”. A munkáltató kórház arra hivatkozik, hogy irányelvekre nem lehet magánfelek közötti jogvitában tagállami bíróság előtt hivatkozni.

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A MUNKAIDŐ SZABÁLYAI Hős Nikolett 2015. február 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések