Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XIX. század. https://www.youtube.com/watch?v=CGx9aOGxaHk https://szaanita.wordpress.com/ruhak-xix-szazad/ https://www.youtube.com/watch?v=dBkO9aQFK2I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XIX. század. https://www.youtube.com/watch?v=CGx9aOGxaHk https://szaanita.wordpress.com/ruhak-xix-szazad/ https://www.youtube.com/watch?v=dBkO9aQFK2I."— Előadás másolata:

1 XIX. század

2 https://www.youtube.com/watch?v=CGx9aOGxaHk https://szaanita.wordpress.com/ruhak-xix-szazad/ https://www.youtube.com/watch?v=dBkO9aQFK2I https://www.youtube.com/watch?v=ZpXlyVKdKTw https://www.youtube.com/watch?v=S0TtgkHoWIk https://www.youtube.com/watch?v=zfxGJ4dD4FI Birodalmak és fénykorok 29. rész Napoleon A sorsnak 1/4 Eszmeáramlatok a XIX.században - Történelem érettségi felkészítő videó divat a 19. században Kéri Katalin: Tudós nők a XVIII-XIX. századi Európában Ruhák a XIX.században Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása https://www.youtube.com/watch?v=y2WVHFM-DCY Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban

3

4 1804 Polgári rendszer megszilárdítása Nemzeti dicsőséget Megnyerte a polgárság és a parasztság támogatását Belső nyugalmat Császárrá koronázása után Napoleón egyeduralma EURÓPAI HEGMÓNIÁRA TÖR

5 Lipcse Nelson NAPOLEÓN Waterloo Boronyino Kutuzov Trafalgar Austerlitz Legyőzte az osztrák –orosz sereget A tét az európai és gyarmati hegemónia Orroszországi hadjáratában kimerült „népek csatája” után lemond Végérvényesen vereséget szenvedett Fő ellenfele Anglia 1815

6 Bécsi kongresszuson Szent Szövetséget a forradalmi eszmék terjedésének megállítása érdekében Ausztria, Poroszország és Oroszország vezetésével megkötötték a Az 1820-as években a dél-európai mozgalmakat a Szent Szövetség intervenciós hadseregei leverték Az 1830-as években Franciaországban a Bourbon restaurációt újabb forradalom megdöntötte. A pénz arisztokrácia támogatásával alkotmányos királyságot hoztak létre. Új államok: Belgium Görögország 1848-as forradalmi hullám

7 Az egységért folytatott harc idején számtalan jelkép fejezi ki az olaszok együttérző támogatását (énekek, zászlók, betűjelek, stb.) Az egyik legnagyobb hatást Verdi operái váltják ki. Verdi nevét a hazafiak értelmezésében VERDI „Victor Emmanuel, re d’ Italia „Victor Emamanuel egész Olaszország királya” Az egység jelképei ZÖLD, FEHÉR, VÖRÖS és savoyai-ház címere 1848-ban fogadta el, Károly Albert, II. Victor Emanuel apja A harmincas évek forradalmi hulláma felerősítette az olasz és német liberális egységmozgalmat. A Szent szövetség nevében átmenetileg Ausztria verte le, illetve szorította vissza e törekvéseket nacionalizmus irredentizmus

8 Milánói Scala 1842-ben mutatják be a Nabuccót. „ Szállj, gondolat aranyló szárnyakon…” A rabok kórusa, az egység himnuszává válik. „Va pensiero, sull’ ali dorate” https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_wrlQF8s A harmadik felvonásban az énekkar a babiloni fogságban sínylődő zsidók kórusát szólaltatja meg. Az osztrák megszállásra való célzás annyira nyilvánvaló, hogy a közönség fellelkesül, helyéről felállva, üdvrivalgással ünneplik Verdit: LIBERTA PER I’ ITALIA! (Szabadságot Olaszországnak!). 53 előadást tartanak egymást követően, ez utolérhetetlen csúcs marad. Verdi - Nabucco - Rabszolgák Kórusa

9 NEMZETÁLLAMOK ÉS BIRODALMI POLITIKA KORA

10 Franciaország 1848-ban Párizsban a munkáskövetelések szembeállították a liberális polgárságot és a tömegeket, s a munkás felkelés leverése után választották köztársasági elnökké Louis Bonaparte – III. Napóleon A politikai rendet a tömegeknek is kedvezve megszilárdította. Népszavazással megerősített diktatúrát vezetett be Franciaországban. Kalandor külpolitikája bukásához vezetett. 1848 Oroszország I. Miklós cár az 1848-as forradalmak leverése után hatalma csúcsán állt. Elérkezetnek látták az időt a fekete-tengeri tengerszorosok megszerzésére. A keleti kérdés kiéleződése 1853-ben háború kirobbanásához vezetett. krími-háború A vereség az új cárt II. Sándort reformokra ösztönözte. 1. Forradalmakat felváltó hatalmi politika

11 2. Egységes olasz állam CAVOUR GARIBALDI PIEMONT VELENCE RÓMA miniszterelnöke (1852-61) „ az olasz egyesítés önerőből nem csak külső hatalom segítségével lehetséges” III. Napóleon Ferenc József Solferino (1859) 1859 őszén Itália középső része is csatlakozott Piemonthoz, majd a következő évben Itália déli része is. 1861 II. Viktor Emánuel http://korok.webnode.hu/products/az-olasz-es-a-nemet-egyseg-letrejotte1/ Sásdi Tamás: Az olasz és a német egység létrejötte

12 solferinoi csata  Henry Dunant: Vöröskereszt létrehozása http://www.korosi-dkeszi.sulinet.hu/tananyagok/tortenelem7/olaszegyseg.ppt AZ OLASZ EGYSÉG LÉTREJÖTTE

13 Otto von Bismarck A „vaskancellár” 1866 1870 Könnigratz Sedan Elszász Lotaringia „Nem Poroszország liberalizmusára tekint Németország, hanem hatalmára, nem beszédekkel és többségi határozatokkal döntik el a kor nagy kérdéseit, hanem vérrel és vassal.” 2. Egységes német állam http://tortenelemklub.com/ujkor/a-19-szazad/293-az-olasz-es-nemet-egyseg-kialakulasa Harmat Árpád: Az olasz és német egység kialakulása

14 4. Az ipari forradalom újabb hulláma

15

16 TÁRSADALOM Népesség növekedés (de a városiasodás nyugaton megindította a születés szám csökkenését) Belső vándorlás (URBANIZÁCIÓ- VÁROSIAISODÁS) Kivándorlás Fő célja „az ígéret földje” USA 5. Népesedési folyamatok és a polgári állam jellemzői városiasodás urbanizáció Villanyvilágítás, csatornázás, autó, mozi, tömegközlekedés

17 Polgári állam azonosságtudatot követel polgáraitól Biztosítja polgárai számára az alkotmányos szabadság jogokat (cenzusos választó jog) Az élet valamennyi területét az irányítása alá vonta (hivatalnokok számának növekedése) A XIX. század második harmadára megszületik a nemzeti alapon szerveződő Cenzusos választójogPolgári állam

18 6. A hármas szövetség létrejötte Bismarck hármas szövetség nagyhatalom 1882 három császár szövetsége Oroszország OMM Balkán Németország Kettős szövetség Olaszország Keleti kérdés

19 7. Az Egyesült Államok felemelkedése Szabad versenyvédővám Lincoln 1861-65 Észak Dél Rabszolga felszabadítás 11 déli állam kilépett az Unióból POLGÁR HÁBORÚ TELEPÍTÉSI TÖRVÉNY RABSZOLGA FELSZABADÍTÁS ( megmaradt a faji megkülönböztetés)

20 8. A gyarmatosítás újabb hulláma Nagyhatalomak világkereskedelem gyarmatok anyaország nyersanyag szállítói és bővülő iparának felvevő piaca Gazdasági fejlődés egyik forrása közötti alapvető feszültség forrás Gyarmatokért folyó küzdelem

21 Nagy-Britannia IndiaSzuezi-csatorna Parlamentáris demokrácia kiszélesedése (szavazati jog, politikai váltógazdaság – konzervatívak és liberálisok- munkásvédelmi törvények ) A világ legnagyobb gyarmatbirodalma Viktória királynő

22 9. Egyenlőtlen fejlődés - az antant létrejötte Egyenlőtlen fejlődés új nagyhatalom II. Vilmos 1907 USA Németország Japán Gyorsabban fejlődtek mint a centrum országai világ újra felosztása Németország antant német flotta

23 11.Társadalmi kiegyezés felé nyugaton és az ellentétek felé keleten középosztály Torlódó társadalom szocializmus szakszervezet városiasodás szociáldemokrácia bolsevik Lenin

24 Keresztény szocializmus XIII. Leó Nyitottabbá vált az egyház a tudományos eredmények és társadalomi problémák iránt. A pápa támogatta az egyház szociális munkáját a munkásság körében. Szemben a marxizmussal nem az ellentétek kiélezésében, hanem azok feloldásában látta a megoldást

25 11. Mindennapok a boldog békeidőkben

26 ÖSSZEGZÉS

27 A társadalmi és ipari forradalom ellentmondásos világát két művészeti irányzat ROMANTIKA REALIZMUS A társadalom és az emberéletének kapcsolatainak pontos leírása Érzelmek hangsúlyozásával az emberek közti személyes viszonyok megmutatásával alkottak képet a korabeli világról Bár a képzőművészetben és a zenében is hódított mindkét stílusirány az irodalomhoz kötődik elsősorban dolgozta fel


Letölteni ppt "XIX. század. https://www.youtube.com/watch?v=CGx9aOGxaHk https://szaanita.wordpress.com/ruhak-xix-szazad/ https://www.youtube.com/watch?v=dBkO9aQFK2I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések