Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai Lászlóné szaktanácsadó, tanügyigazgatási szakértő 2015. október A köznevelési intézmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai Lászlóné szaktanácsadó, tanügyigazgatási szakértő 2015. október A köznevelési intézmények."— Előadás másolata:

1 Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai Lászlóné szaktanácsadó, tanügyigazgatási szakértő 2015. október A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere A tanfelügyelet és az önértékelés

2 Tanfelügyelet Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

3 Jogszabályi háttér  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  8/2013. (I. 30.) EMMI- rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről  Az emberi erőforrások minisztere 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról  363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról +

4 Legfrissebb információk  http://www.oktatas.hu/kiadvanyok http://www.oktatas.hu/kiadvanyok  Útmutató (minősítő vizsgához)  Útmutató kivonata  Kiegészítő útmutató  Tanfelügyeleti kézikönyvek  Önértékelési kézikönyvek

5 Tanfelügyelet célja A pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Fő cél: megerősítés és fejlesztés! Szintek:  Pedagógusok szakmai ellenőrzése,  Vezetők szakmai ellenőrzése  Intézményellenőrzés

6 Tanfelügyelet a) Pedagógusok munkájának szakmai ellenőrzése

7 A szakmai ellenőrzés területei 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése… 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, … osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

8 1. Dokumentumelemzés (megfelel-e a tervezőmunka a NAT, PP, egyéb előírásoknak) Önértékelés dokumentumai, Éves tervezés dokumentumai, Tanmenet, tematikus terv, óraterv Egyéb tervező dokumentumok Napló Tanulói füzetek Az ellenőrzés módszerei

9 2. Megfigyelés Két tanóra látogatása és megbeszélése kompetencia területek szerinti megfigyelési szempontok alapján Két szakértő látogatja az órákat. (Nem kell azonos szakosnak lenniük.) Az ellenőrzés módszerei

10 3. Interjú  Pedagógussal  Intézményvezetővel (Azt a vezetőt kell az interjúba bevonni, aki kellőképpen ismeri az érintett pedagógus szakmai munkáját.) Az ellenőrzés módszerei

11 A szakmai ellenőrzés folyamata Az Oktatási Hivatal november 30-ig kijelöli az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések konkrét időpontját, az ellenőrzésben részt vevő szakértőket, majd az informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit. Egy adott intézményben egy napon legfeljebb két pedagógus ellenőrzése jelölhető ki.

12 A szakmai ellenőrzés folyamata Látogatási forgatókönyv A vezető szakértő a látogatás kijelölt napja előtt legalább 15 nappal felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel. Az egyeztetés témája: a látogatás célja, résztvevők köre, pontos időbeosztás, alkalmazott módszerek, bevontak köre, a vizsgált dokumentumok köre, a zárás módja. A szakértő az előzetes egyeztetés alapján elkészíti a látogatási nap forgatókönyvét, amelyet legkésőbb a látogatás előtt két nappal megküld a vezetőnek.

13 A szakmai ellenőrzés folyamata Látogatási nap Javasolt forgatókönyv 1.Szakértők bemutatása az intézményben (tanítás előtt fél órával) 2.Helyszíni dokumentumelemzés 3.Két óra látogatása (kompetenciák szerinti értékelési szempontok) 4.Óramegbeszélés (tanfelügyeleti szempontok szerint) 5.Interjú a pedagógussal (önértékelés eredményei) 6.Interjú a vezetővel 7.Ellenőrzés lezárása, jegyzőkönyv, értékelő lapok kitöltése

14 A szakmai ellenőrzés folyamata Dokumentumelemzés Előzetesen ellenőrizendő Helyszínen ellenőrizendő dokumentumok A portfóliót és az önértékelés dokumentumait az OH informatikai felületéről érik el a szakértők. (15 nappal előbb.) A portfólió csak információforrás, a tanfelügyelők nem értékelik! Helyszínen átadott dokumentumok: pl. napló, tanmenet, óravázlat, szakköri napló, felzárkóztatási terv, tanulói füzet, stb.

15 Óralátogatás és megbeszélés Az órán a pedagógus, a szakértők és az intézményvezető (vagy megbízottja) vesz részt. Az óra előtt a pedagógus átadja a tervező dokumentumait (tanmenet, éves tervezés dokumentumai, óravázlat). A szakértők óramegfigyelési naplót vezetnek (kompetenciaterületek szerinti feljegyzések).

16 Óralátogatás és megbeszélés Az óra megfigyelése során kiemelt szerepet kap:  Az óra célja és tartalma  Alkalmazott módszerek  Az óra felépítése és szervezettsége  A tanulók munkája és magatartása  A pedagógus nevelő munkája, egyénisége, magatartása  Az óra eredményessége

17 Óralátogatás és megbeszélés A megbeszélésen ugyanazok vesznek részt, mint az órán. A megbeszélés javasolt menete: 1. A pedagógus reflexiói az órákról 2. Tanfelügyelők tisztázó kérdései 3. Szakmai beszélgetés 4. Vezető véleménye az órákról (amennyiben szeretne reflektálni) 5. Szakértői visszajelzések, értékelés

18 Interjú a pedagógussal Az interjún csak a pedagógus és a tanfelügyelők vesznek részt. Javasolt időtartam: 30 perc. Cél: a pedagógus kompetenciák alaposabb megismerése Az interjú javasolt kérdései az útmutatóban szerepelnek. Kiegészíthető más kérdésekkel is az interjú, ezeket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

19 Interjú a vezetővel Az interjún csak a vezető és a tanfelügyelők vesznek részt. Javasolt időtartam: 30 perc. Cél: a pedagógus kompetenciáinak alaposabb megismerése Az interjú javasolt kérdései az útmutatóban szerepelnek.

20 A tanfelügyeleti ellenőrzés lezárása A szakértők a látogatási nap végén közösen ellenőrzik az intézményi elvárások teljesülését. Kitöltik az összegző értékelő dokumentumot. Értékelési területenként kiemelkedő és fejleszthető területeket jelölnek meg. (15 napon belül fel kell tölteni az OH-s felületre, mely ezután az érintett pedagógus számára is elérhetővé válik.) A pedagógusnak is 15 napig van lehetősége arra, hogy a szakértők munkáját értékelje.

21 Tanfelügyelet b) A vezető pedagógiai-szakmai munkájának ellenőrzése

22 Vezetői ellenőrzés A kinevezés 2. és/vagy 4. évében! A vezető pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének a vezetői munka értékelése mellett célja a pedagógiai tevékenység vizsgálata is, ezért az intézményvezetők ellenőrzésére nemcsak a vezetőellenőrzés, hanem a pedagógusellenőrzés keretében, az ott meghatározott standard szerint is sor kerül.

23 Vezetői ellenőrzés Az értékelési szempontok elvei  A vezetői munka értékelési kritériumai legyenek jellemzőek a vezetői funkciókra.  A vezetői értékelésnek a vezetőtől függő működési elemek értékelésére kell szorítkoznia.  A vezetői értékelésbe be kell vonni az alkalmazottakat.  A külső értékelés épít a vezető saját teljesítményének értékelésére (önértékelés).  Az értékelő személynek a visszacsatolás során a fejlesztés/fejlődés támogatását kell előtérbe helyeznie..

24 Tanfelügyelet c) Intézményellenőrzés

25 Tanfelügyelet Az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni. Akkor kerül rá sor, ha az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés keretében. Az intézményellenőrzés során a szakértők azt vizsgálják majd, hogy az intézmény a maga által kitűzött céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart.

26 Köszönöm a figyelmet!

27 Felhasznált források A TÁMOP-3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című pályázati program keretében szervezett konferenciákon elhangzott előadások 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Országos tanfelügyelet - KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA


Letölteni ppt "Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai Lászlóné szaktanácsadó, tanügyigazgatási szakértő 2015. október A köznevelési intézmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések