Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Többcélú közösségi terek fejlesztése Agora és térsége 1 TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Többcélú közösségi terek fejlesztése Agora és térsége 1 TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001."— Előadás másolata:

1 Többcélú közösségi terek fejlesztése Agora és térsége 1 TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001

2 Jogi háttér 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről III. Fejezet A közművelődési szakmai szolgáltatás, A területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltatás 84. § (1) A települési önkormányzatok, a fővárosban a kerületi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a közművelődési intézmények, szervezetek és közösségek részére, művelődési céljaik megvalósítása, közművelődési tevékenységük elősegítése és fejlesztése érdekében, a miniszter a megyék, a fővárosi önkormányzat a főváros területén (a továbbiakban együtt: területi szint) a közművelődési támogatások koordinálásában részt vevő, közművelődési szakmai szolgáltató szervezet működéséről gondoskodik. 85. § (1) A területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás keretében ellátandó feladatok: – a) területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a közművelődési feladatellátás, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek működésének kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a közművelődés minőségbiztosítási, -fejlesztési rendszere működésének segítése, – c) a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai műhelyek működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a kulturális alapú gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások fejlesztésével, – d) a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a népfőiskolai mozgalom szakmai támogatása, – e) közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása és működtetése, részvétel az országos információs adatbázis működtetésében és a közművelődési statisztikai adatgyűjtésben, – f) a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális regiszter gondozása, az adott terület és a főváros szellemi, tárgyi, természeti kulturális örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési sajátosságainak bemutatása, közreműködés digitális archívum működtetésében, – g) a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és továbbképzése, szakkiadványok megjelentetése. 2

3 Jogi háttér Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása c. kétfordulós pályázati felhívás TIOP-1. 2. 1/08/1 és TIOP-1. 2. 1/08/2 3

4 Nemzeti Művelődési Intézet Agora Kistelepülési közösségi művelődési feladatellátó 4

5 Cél Az Agóra hatókörébe tartozó térségben mérséklődnek a kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek Javul a kis- és közepes települések népességmegtartó szerepe, csökken az elvándorlás mértéke A térségben működő kulturális szervezetek és intézmények összehangolják programjaikat, szolgáltatásaikat az Agóra segítségével A térségben működő közművelődési szolgáltatók hálózatba szerveződnek, kihasználva az együttműködésből eredő előnyöket A közművelődési szolgáltatók szakmai munkájának színvonala emelkedik Nő a települések forrásabszorpciós képessége; a központi fejlesztési forrásokból megpályázott és elnyert összeg Nő az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások hatékonysága 5

6 Eszközök Az Agóra szervezetek ezt a célt az erős térségi szerepkör vállalásával, közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók működtetésével, a környező települések kulturális-közművelődési feladatellátásának segítésével, a központi fejlesztési források eredményes megpályázásának támogatásával érik el. 6

7 Feladatok szolgáltatásai tervezésekor együttműködik a térségi IKSZT-kkel (figyelembe veszi a kistelepüléseken élők igényeit), aktívan részt vesz a térségi közművelődési és közösségi művelődési hálózatok munkájában, lehetőséget és helyet biztosít az IKSZT-k közösségeinek, szervezeteinek a megjelenésére, találkozóira a térségben működő közművelődési intézmények tevékenységét és szolgáltatásait segíti, támogatja; részt vesz a térség stratégiai szintű tervezésében, közreműködik a területi és települési stratégiákban, különös tekintettel a kulturális, turisztikai, vidékfejlesztési stratégiák kialakítására; 7

8 Feladatok közreműködik a közművelődési minőségfejlesztés programjában – közművelődési szakemberek továbbképzésében; térségi közművelődési, kulturális és kreatív iparral kapcsolatos informatikai adatbázisokat működtet; részt vesz a térség jelentősebb kulturális rendezvényeinek szervezésében, nemzetközi kulturális kapcsolatainak gondozásában; elősegíti az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztését, hatékonyságának növelését. 8

9 Elemzés Eddigi térségi gyakorlat elemzése, jó példák áttekintése, rendelkezésre álló adatok kiértékelése Partnerek A potenciális partnerek azonosítása, megkeresése, informálása Együtt- működés Együttműködési szándék nyilatkozatok kötése Erőforrás elemzés Partnerek erőforrásainak, igényeinek felmérése Agóra saját erőforrásainak felmérése, szervezeti átvilágítás A potenciálisan bevonható külső erőforrások felmérése Tervezés Szolgáltatási terv kidolgozása Kommunikációs terv kialakítása Szervezetfejlesztési terv kidolgozása A rendszer dokumentációs és visszacsatolási rendszere tervének elkészítése Működ- tetés 9

10 Együttműködési területek Információ szolgáltatás – Térségi dokumentációs szakkönyvtár – Térségi adatbázis Infrastruktúra megosztott használata Kulturális szolgáltatások – Részvétel a térség jelentősebb kulturális rendezvényeinek szervezésében – Tájoltatás szervezése – Segítség a települési, térségi értéktárak összeállításához 10

11 Együttműködési területek Marketing – Rendezvény naptárak megjelenítése az Agóra honlapján – Térségi rendezvények összehangolása – Közös turisztikai, marketing akciók Szakmai tanácsadás és rendezvények – Részvétel a stratégiai szintű tervezésben 11

12 Együttműködési területek Szakmai képzés Forrásbevonás és továbbítás Szakmai érdekképviselet Hálózatosodás 12

13 Szeptember 16-tól nyilvánosan elérhető 25 szolgáltatás- fejlesztési modell: http:// kozossegimodszertar. nmi.hu Szeptember 16-tól nyilvánosan elérhető 25 szolgáltatás- fejlesztési modell: http:// kozossegimodszertar. nmi.hu 13

14 14 integrált szolgáltatások szolgáltató faluházak számáraintegrált szolgáltatások szolgáltató faluházak számára Integrált közösségi szolgáltatások szolgáltató faluházak, agórák számára közösségi szolgáltatások szolgáltató faluházak, agórák számára Közösségi könyvtári szolgáltatások szolgáltató faluházak számárakönyvtári szolgáltatások szolgáltató faluházak számára Könyvtári élmény-, közösségi funkciók, térségi szolgáltatások agórák számáraélmény-, közösségi funkciók, térségi szolgáltatások agórák számára AGORA

15 Könyvtári és információs szolgáltatások, közösségi programok a könyvtári állományra alapozva.Könyvtári és információs szolgáltatások, közösségi programok a könyvtári állományra alapozva. Köz-Könyv-Tér Olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés.Olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés. Olvasókör A könyvtári működés szabályozottsága, vezetői gyorstalpaló.A könyvtári működés szabályozottsága, vezetői gyorstalpaló. Könyvtári tudásközpont A kistérség közösségi, kulturális, művelődési szervezetei szakmai munkájának segítése, összefogása.A kistérség közösségi, kulturális, művelődési szervezetei szakmai munkájának segítése, összefogása. Agóra Térségközpont A közösségi, az élmény és a produktív- szolgáltató funkciók együtthatását segítő tevékenység tervezése és használata.A közösségi, az élmény és a produktív- szolgáltató funkciók együtthatását segítő tevékenység tervezése és használata. Agóra Integrál 15

16 KAB akkreditált képzések Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning 40333-3/2015/KOZMUV (40 óra) Térségi munka hatékonyságát növelő komplex tréning 40331-3/2015/KOZMUV (40 óra) 16

17 Kiss Gábor Boldizsár Kiemelt Programok Főosztálya http://kozossegimodszertar.nmi.hu kiss.gabor@nmi.hu 17 TÁMOP-3.2.3/B-12/1C-2013-0001 „Építő közösségek” – Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése


Letölteni ppt "Többcélú közösségi terek fejlesztése Agora és térsége 1 TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések