Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zsoltárok könyve. Zsoltárok könyve Előadó: Prof. Dr. Szigeti Jenő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zsoltárok könyve. Zsoltárok könyve Előadó: Prof. Dr. Szigeti Jenő."— Előadás másolata:

1

2 Zsoltárok könyve

3 Előadó: Prof. Dr. Szigeti Jenő

4 Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat!
KÖSZÖNJÜK!

5 Zsoltárok könyve A héber kánonban az Írások egységébe tartozik.
(Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Énekek Éneke, Rúth, Jeremiás Siralmai, Prédikátor, Eszter, Dániel, Ezsdrás, Nehémiás, Krónikák) Az ószövetségi ember „énekes könyve” volt. A bölcsességirodalom (héberül: hokmá) az egész ókori keleten ismert volt. Ahhoz adtak gyakorlati eligazítást, hogyan kell Istennek tetsző módon élni.

6 A könyv neve A héber gyülekezet tehillim-nek (himnuszok, dicséretek, magasztaló énekek) nevezte el. A bűnbánatért könyörgő énekeket, töfillot-nak is nevezték (Zsolt 72:20), ami imádságot, könyörgést jelentett.

7 A könyv neve A „zsoltárok” elnevezéssel az Újszövetségben találkozunk (Lk 20:42; 24:44; ApCsel 1:20; 13:33), aminek a görög pszalmoi szó felel meg. Ez a héber mizmor fordítása, ami 57. zsoltár címében található meg.

8 A könyv neve Zenekísérettel előadott, Jahvét dicsőítő éneket jelentett. A Psalterion jelenthet énekgyűjteményt is, de egy húros hangszernek is ez volt a neve, amit lantnak, hárfának fordít a Bibliánk (Zsolt 57:9).

9 Könyvgyűjtemény Legolvasottabb könyv
Újszövetség részben vagy egészben 104 zsoltárverset idéz Jézus Krisztus személyéről, életútjáról jelent ki prófétai kijelentéseket (Zsolt 16:8-11; 22; 31:6; 41:10; 69:10; 118:22; 2:7; 110:1, 4 ).

10 Könyvgyűjtemény Melozzo Da Forli, 1480, Pinscoteca, Vatikáni Múzeum Több esetben nehéz pontosan meghatározni a zsoltárok keletkezésének dátumát. Válogatás sok hasonló ének közül. Ószövetség görög fordításában 151 zsoltár található. A szír Bibliában 155 zsoltár van

11 Könyvgyűjtemény Ószövetségben több zsoltár található:
- Mózes éneke 2Móz 15:1-18 - Dávid siratóéneke 2Sám 1:17-27 - Anna hálaéneke 1Sám 2:1-10 - Habakuk próféta imádsága Hab 3 - Mózes éneke 5Móz 32:1-43-ban a 78. zsoltárhoz hasonló

12 Könyvgyűjtemény Négy zsoltár kétszeresen is ránk maradt kisebb-nagyobb eltérésekkel az Ószövetségben: Zsolt 18 = 2Sám 22; Zsolt 14 = 53; Zsolt 70 = 40:13-17; Zsolt 108 pedig 57:8-12 és 60:7-14-ből van összeállítva

13 Könyvgyűjtemény Az Újszövetség zsoltárszerű énekeivel együtt (pl. Lk 1:46-55, 68-79) arra mutat, hogy bár a zsoltárok hivatalos énekesei a léviták voltak, de ezeknek az énekeknek a motívumai a népdalokhoz hasonlóan variálódva éltek a hívő emberek ajkán.

14 A Zsoltárok könyvének felosztása
Öt könyvre van felosztva: 1 - 41; ; ; ;

15 A Zsoltárok felirata „Dávid zsoltára” felirat: 3 - 41.
„Kórah fiainak tanító költeménye”: Dávid zsoltára Salamon nevéhez fűződik a 72. és a 127. Aszáf nevét viseli az 50. valamint a

16 A Zsoltárok felirata „nagy hallél” elnevezést kapta a 111-117.
„zarándok énekek” A teljes gyűjtemény végén pedig a „kis hallél” gyűjtemény található.

17 Más szempontok alapján
„elohista zsoltárok” a „Uralkodik az Úr!”

18 Zsoltár-műfajok 1. Nemzeti panaszének 2. Egyéni panaszének
3. Nemzeti hálaének 4. Az egyéni hálaének 5. A dicsőítő ének (himnusz)

19 Zsoltár-műfajok 6. A liturgikus zsoltárok 7. A Sion-énekek
8. A király-zsoltárok 9. Isten királyságáról szóló ének 10. A bölcsesség zsoltárai

20 A Zsoltárok versei Kiegészítő párhuzam (szintetikus parallelizmus)
„Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet.” (Zsolt 7:12) „Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? (Zsolt 14:2)

21 A Zsoltárok versei Ismétlő párhuzam (klimatikus parallelizmus)
„Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát” (Zsolt 29:1) „Fenségbe öltözött, felöltözött az ÚR” (Zsolt 93:1)

22 A Zsoltárok versei Ellentétes értelmű párhuzam
(antithetikus parallelizmus) „Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.” (Zsolt 1:6) „Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk, és talpon maradunk.” (Zsolt 20:9)

23 A Zsoltárok versei Rokon értelmű párhuzam (szinonim parallelizmus)
„Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! (Zsolt 2:1-3)

24 Kérdéseket a zarkapeter@adventista.hu


Letölteni ppt "Zsoltárok könyve. Zsoltárok könyve Előadó: Prof. Dr. Szigeti Jenő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések