Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zsoltárok könyve El ő adó: Prof. Dr. Szigeti Jen ő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zsoltárok könyve El ő adó: Prof. Dr. Szigeti Jen ő."— Előadás másolata:

1

2 Zsoltárok könyve

3 El ő adó: Prof. Dr. Szigeti Jen ő

4 Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!

5 Zsoltárok könyve A héber kánonban az Írások egységébe tartozik.A héber kánonban az Írások egységébe tartozik. (Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Énekek Éneke, Rúth, Jeremiás Siralmai, Prédikátor, Eszter, Dániel, Ezsdrás, Nehémiás, Krónikák) Az ószövetségi ember „énekes könyve” volt.Az ószövetségi ember „énekes könyve” volt. A bölcsességirodalom (héberül: hokmá) az egész ókori keleten ismert volt. Ahhoz adtak gyakorlati eligazítást, hogyan kell Istennek tetsző módon élni.A bölcsességirodalom (héberül: hokmá) az egész ókori keleten ismert volt. Ahhoz adtak gyakorlati eligazítást, hogyan kell Istennek tetsző módon élni.

6 A könyv neve A héber gyülekezet tehillim-nek (himnuszok, dicséretek, magasztaló énekek) nevezte el.A héber gyülekezet tehillim-nek (himnuszok, dicséretek, magasztaló énekek) nevezte el. A bűnbánatért könyörgő énekeket, töfillot-nak is nevezték (Zsolt 72:20), ami imádságot, könyörgést jelentett.A bűnbánatért könyörgő énekeket, töfillot-nak is nevezték (Zsolt 72:20), ami imádságot, könyörgést jelentett.

7 A könyv neve A „zsoltárok” elnevezéssel az Újszövetségben találkozunk (Lk 20:42; 24:44; ApCsel 1:20; 13:33), aminek a görög pszalmoi szó felel meg.A „zsoltárok” elnevezéssel az Újszövetségben találkozunk (Lk 20:42; 24:44; ApCsel 1:20; 13:33), aminek a görög pszalmoi szó felel meg. Ez a héber mizmor fordítása, ami 57. zsoltár címében található meg.Ez a héber mizmor fordítása, ami 57. zsoltár címében található meg.

8 A könyv neve Zenekísérettel előadott, Jahvét dicsőítő éneket jelentett.Zenekísérettel előadott, Jahvét dicsőítő éneket jelentett. A Psalterion jelenthet énekgyűjteményt is, de egy húros hangszernek is ez volt a neve, amit lantnak, hárfának fordít a Bibliánk (Zsolt 57:9).A Psalterion jelenthet énekgyűjteményt is, de egy húros hangszernek is ez volt a neve, amit lantnak, hárfának fordít a Bibliánk (Zsolt 57:9).

9 Könyvgyűjtemény Legolvasottabb könyvLegolvasottabb könyv Újszövetség részben vagy egészben 104 zsoltárverset idézÚjszövetség részben vagy egészben 104 zsoltárverset idéz Jézus Krisztus személyéről, életútjáról jelent ki prófétai kijelentéseket (Zsolt 16:8-11; 22; 31:6; 41:10; 69:10; 118:22; 2:7; 110:1, 4).Jézus Krisztus személyéről, életútjáról jelent ki prófétai kijelentéseket (Zsolt 16:8-11; 22; 31:6; 41:10; 69:10; 118:22; 2:7; 110:1, 4 ).

10 Könyvgyűjtemény Több esetben nehéz pontosan meghatározni a zsoltárok keletkezésének dátumát.Több esetben nehéz pontosan meghatározni a zsoltárok keletkezésének dátumát. Válogatás sok hasonló ének közülVálogatás sok hasonló ének közül. Ószövetség görög fordításában 151 zsoltár található.Ószövetség görög fordításában 151 zsoltár található. A szír Bibliában 155 zsoltár vanA szír Bibliában 155 zsoltár van Melozzo Da Forli, 1480, Pinscoteca, Vatikáni Múzeum

11 Könyvgyűjtemény Ószövetségben több zsoltár található:Ószövetségben több zsoltár található: - Mózes éneke 2Móz 15:1-18 - Dávid siratóéneke 2Sám 1:17-27 - Anna hálaéneke 1Sám 2:1-10 - Habakuk próféta imádsága Hab 3 - Mózes éneke 5Móz 32:1-43-ban a 78. zsoltárhoz hasonló

12 Könyvgyűjtemény Négy zsoltár kétszeresen is ránk maradt kisebb-nagyobb eltérésekkel az Ószövetségben:Négy zsoltár kétszeresen is ránk maradt kisebb-nagyobb eltérésekkel az Ószövetségben: Zsolt 18 = 2Sám 22; Zsolt 14 = 53; Zsolt 70 = 40:13-17; Zsolt 108 pedig 57:8-12 és 60:7-14-ből van összeállítva

13 Könyvgyűjtemény Az Újszövetség zsoltárszerű énekeivel együtt (pl. Lk 1:46-55, 68-79) arra mutat, hogy bár a zsoltárok hivatalos énekesei a léviták voltak, de ezeknek az énekeknek a motívumai a népdalokhoz hasonlóan variálódva éltek a hívő emberek ajkán.Az Újszövetség zsoltárszerű énekeivel együtt (pl. Lk 1:46-55, 68-79) arra mutat, hogy bár a zsoltárok hivatalos énekesei a léviták voltak, de ezeknek az énekeknek a motívumai a népdalokhoz hasonlóan variálódva éltek a hívő emberek ajkán.

14 A Zsoltárok könyvének felosztása Öt könyvre van felosztva:Öt könyvre van felosztva: 1 - 41; 42 - 72; 73 - 89; 90 - 106; 107 - 150.

15 A Zsoltárok felirata „Dávid zsoltára” felirat: 3 - 41.„Dávid zsoltára” felirat: 3 - 41. „Kórah fiainak tanító költeménye”: 51 - 65.„Kórah fiainak tanító költeménye”: 51 - 65. Dávid zsoltára 68-70.Dávid zsoltára 68-70. Salamon nevéhez fűződik a 72. és a 127.Salamon nevéhez fűződik a 72. és a 127. Aszáf nevét viseli az 50. valamint a 73-83.Aszáf nevét viseli az 50. valamint a 73-83.

16 A Zsoltárok felirata „nagy hallél” elnevezést kapta a 111-117.„nagy hallél” elnevezést kapta a 111-117. „zarándok énekek” 120-134.„zarándok énekek” 120-134. A teljes gyűjtemény végén pedig a „kis hallél” gyűjtemény található.A teljes gyűjtemény végén pedig a „kis hallél” gyűjtemény található.

17 Más szempontok alapján „elohista zsoltárok” a 42-83.„elohista zsoltárok” a 42-83. „Uralkodik az Úr!” 93-99.„Uralkodik az Úr!” 93-99.

18 Zsoltár-műfajok 1. Nemzeti panaszének1. Nemzeti panaszének 2. Egyéni panaszének2. Egyéni panaszének 3. Nemzeti hálaének3. Nemzeti hálaének 4. Az egyéni hálaének4. Az egyéni hálaének 5. A dicsőítő ének (himnusz)5. A dicsőítő ének (himnusz)

19 Zsoltár-műfajok 6. A liturgikus zsoltárok6. A liturgikus zsoltárok 7. A Sion-énekek7. A Sion-énekek 8. A király-zsoltárok8. A király-zsoltárok 9. Isten királyságáról szóló ének9. Isten királyságáról szóló ének 10. A bölcsesség zsoltárai10. A bölcsesség zsoltárai

20 A Zsoltárok versei Kiegészítő párhuzam (szintetikus parallelizmus) „Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet.” (Zsolt 7:12) „Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? (Zsolt 14:2)

21 A Zsoltárok versei Ismétlő párhuzam (klimatikus parallelizmus) „Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát” (Zsolt 29:1) „Fenségbe öltözött, felöltözött az ÚR” (Zsolt 93:1)

22 A Zsoltárok versei Ellentétes értelmű párhuzam (antithetikus parallelizmus) „Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.” (Zsolt 1:6) „Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk, és talpon maradunk.” (Zsolt 20:9)

23 A Zsoltárok versei Rokon értelmű párhuzam (szinonim parallelizmus) „Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! (Zsolt 2:1-3)

24 Kérdéseket a zarkapeter@adventista.hu


Letölteni ppt "Zsoltárok könyve El ő adó: Prof. Dr. Szigeti Jen ő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések