Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beruházástervezés 1 Rostás Zoltán a programozás módszertana építészeti programozás elõadások 2003. év.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beruházástervezés 1 Rostás Zoltán a programozás módszertana építészeti programozás elõadások 2003. év."— Előadás másolata:

1 beruházástervezés 1 Rostás Zoltán a programozás módszertana építészeti programozás elõadások 2003. év

2 beruházástervezés 2 Rostás Zoltán módszertan a legnagyobb kincs a módszer… Nietzche

3 beruházástervezés 3 Rostás Zoltán módszeresség / alkotó fantázia rendezett gondolkodás –teljeskörûség, tervezhetõség, megbízhatóság, mérhetõség spontán alkotás –megfelelõ állapot, egyediség, ihletettség, összehasonlíthatatlanság rendezett alkotás –megalapozott elõkészületek és a feladathoz adaptált egyedi megoldások –elõadómûvészet = muzsika / megfagyott = építészet

4 beruházástervezés 4 Rostás Zoltán az építészeti alkotás kettõssége spontaneitás eredetiség flexibilitás - idõ, tér, pénz, megrendelõ egyenetlen teljesítmény egyéni és csoport- munka mérhetetlen tervek szabályozottság pontos tartalom szakmai és törvényi szabályok ütemezett feladatok közös teljesítmény típusos gondolkodás mérhetõ eredmény

5 beruházástervezés 5 Rostás Zoltán a tervezési munka megváltozása hagyományos diktált megoldások tervezõi szemlélet objektum-orientált gondolkodás a pénz a mûvészet halála alkotói attitûd (mester !) korszerû döntéstámogatás komplex szemlélet rendszerelvû gondolkodás a pénz a mû létrehozója szolgáltatási attitûd (szolga ?)

6 beruházástervezés 6 Rostás Zoltán az eszközhasználat fontossága !megismerés !véletlen használat !megértés !meggyõzõdés !tanulás, elsajátítás !tudatos használat !fejlesztés !átadás !a marokkõ példája

7 beruházástervezés 7 Rostás Zoltán módszertani útmutató

8 beruházástervezés 8 Rostás Zoltán a programozás modellje

9 beruházástervezés 9 Rostás Zoltán A - audit célok: –a meglévõ helyzet leírása –az építtetõi igények feltárása –az érdekeltek és érdekek felkutatása eszközök: –marketing-kutatás –(szociál)pszichológia kulcsszó: szociális mérnöki munka

10 beruházástervezés 10 Rostás Zoltán eszköz 1 - SWOT szöveges elemzés: –erõsségek –gyengeségek –lehetõségek –kockázatok alkalmazás: –nehezen számszerûsíthetõ területek –megvalósíthatósági tanulmányok kiegészítõ eleme

11 beruházástervezés 11 Rostás Zoltán példa - egy egyetem önjellemzése Gyengeségeink: A gyengeségek a JÁK és az ITK épületeinek, szükséges oktatási és szolgáltatási helyiségeinek hiányára vezethetőek vissza. Folyamatos problémát jelent a napi oktatás- szervezés, a helyhiány. Viszonylag kis épületekben nagy számú hallgató oktatását kell megoldanunk. A növekvő hallgatói létszám ellenére a könyvtárak mérete és korszerűsége nem változott. Az egyetem saját erejéből nehezen tud megfelelni az informatikai forradalom elvárásainak. Az informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése területén jelentős lemaradásaink vannak. A külön telephelyeken elhelyezkedő karok közötti hallgatói és oktatói átjárás korlátozottan érvényesül csak. Veszély: Ha nem valósulnak meg az infrastrukturális fejlesztések, az oktatás, kutatás és intézménymenedzsment színvonalát nem tudjuk a kívánt mértéken tartani. Folyamatos dilemma, hogy a munkaerő-piaci igények alapján mennyi diplomás képzésére van szükség. Az ELTE közelsége is potenciális veszélyt jelent a képzésekre, de az eddigi jelentkezési arányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre ezt a veszélyt nem igazolják.

12 beruházástervezés 12 Rostás Zoltán eszköz 2 - interjúk és felmérések lényegük: –a tényleges felhasználói igények feltérképezése –szociálpszichológiai módszerek alkalmazásával felhasználás: –a projektek elõkészítése, bevezetése (társadalmi párbeszéd, participáció) –utófelülvizsgálat: az eredményesség és a változtatások szükségességének mérése –feed-back

13 beruházástervezés 13 Rostás Zoltán példa - építészek napi rutinja

14 beruházástervezés 14 Rostás Zoltán eszköz 3 - portfolió elemzés eredete: –Boston Consulting lényege: –a termékek és a vállalkozás együttes vizsgálata –kilenc szegmensben alkalmazás: –a fejlesztési stratégia elõkészítése –a fejlesztés irányainak meghatározása –intézményrendszer elemeinek vizsgálata

15 beruházástervezés 15 Rostás Zoltán példa a táblán rajzolva

16 beruházástervezés 16 Rostás Zoltán B - benchmarking célok: –összevetés más hasonló intézményekkel –a tényleges lehetõségek és mûködés bemutatása –tanulságok (hibák) keresése eszközök: –ugyan az, mint az (A) audit esetében kulcsszavak: similis simili gaudet a másság akkor igazán izgató, ha másoknak is sokba kerül

17 beruházástervezés 17 Rostás Zoltán C - conception 1 (változatok) célok: –a beruházói döntések elõkészítése –reális alternatívák tervezése, értékelése, bemutatása –és kidolgozása eszközök: –összehasonlító elemzések és értékelések kulcsszavak: minden állat egyenlõ, de vannak még egyenlõbbek… (Orwell)

18 beruházástervezés 18 Rostás Zoltán változatok tervezése módszerek: –brain storming –asszociációs feladatok –NCM csoportmódszer eredmény: –összehasonlítható alternatívák –elõzetes kidolgozásban –becsült értékekkel döntésre elõkészítve

19 beruházástervezés 19 Rostás Zoltán változatok értékelése módszerek: –szavazások és közösségi döntések –súlyozásos pontozásos szakértõi módszerek célok: –a lehetõségek komplex figyelembe vétele –optimális kombináció: a legelónyösebb… példa: az öreg, a fia meg a szamár

20 beruházástervezés 20 Rostás Zoltán példa - tervpályázatok

21 beruházástervezés 21 Rostás Zoltán segítség a döntéshozatalban tanulmányok rendszere –feltételek: az építtetõ kereteinek feltérképezése (újra és újra) döntéselõkészítõ anyagok a változatok kiválasztásához –helyzet és lehetõségek: opportunity studies –megvalósíthatóság (fizikai, jogi és pénzügyi): feasibility studies –hatások (fizikai, pénzügyi, szervezeti): impact studies

22 beruházástervezés 22 Rostás Zoltán eszköz 4 - megvalósíthatósági tanulmány »i) vezetői összefoglaló célok, megközelítés, költségek, hasznok, kockázatok »ii) igények és feltételek a projektjavaslat indoklása: környezet, igények, lehetőségek, célok, egyebek »iii)célok elsődleges célok megoldandó probléma, szolgáltatások, stb. »iv) külsõ hatások a projekt hatásai a külső környezetre, programok, alprogramok, szolgáltatások fogyasztói (kliensek, intézmények, adófizetők, stb.)

23 beruházástervezés 23 Rostás Zoltán eszköz 4 - megvalósíthatósági tanulmány »v)belsõ (szervezeti) hatások a szervezet változása a projektben munkafolyamatok, munka tartalmi része, felkészítés (tréning, SZMSZ), a szervezetre gyakorolt hatás) stb. »)javasolt megoldás speciális termékek, szolgáltatások, az ezekhez szükséges technikai megjoldások, a legfontosabb kialakítandó funkciók, új szervezeti struktúra és működési rend »vii) figyelembe vett főbb alternatívák a javasolt megoldással összehasonlított főbb alternatívák a kiválasztás szempontjainak ismereteése »viii) megfelelés az intézmény fejlesztési stratégiájának a stratégiai fejlesztési tervek ismertetése, főbb célkitűzései (fókusza) a fejlesztés hatásai a stratégiai elemekre

24 beruházástervezés 24 Rostás Zoltán eszköz 4 - megvalósíthatósági tanulmány »ix)projektszervezés a projektszervezés nagy vonalainak ismereteése résztvevők és felelősségmegosztás, döntéshozatali rend, vezetési kapacitás (vezetői profil), projektszervezeti forma, minőségbiztosítási rend »x) időbeli ütemezés az egyes projektfázisok általános és részletes ütemezése, főbb feladatok, felelősök, munkamenet- és létszám ütemezés, főbb döntési pontok (hálótervezés) »xi) bekerülési költségek megvalósítási és fenntartási költségek, nettó jelenérték, belső megtérülési ráta, megtérülési idő

25 beruházástervezés 25 Rostás Zoltán eszköz 4 - megvalósíthatósági tanulmány »xii)hasznok közvetlenül kimutatható hasznok, ezek mérésére alkalmas módszerek bemutatása, ezek minimálisan elfogadható értéke, a közvetett hasznok ismertetése, költség-haszon elemzés »xiii) kockázatkezelés magas kockázati tényezőjű projektelemek elemzése, működési, szervezeti, komplexitásbeli, tervezési, forrásoldali, ütemezési kockázatok kezelése, ezek forrásai

26 beruházástervezés 26 Rostás Zoltán köszönöm a figyelmet következõ óra: funkcionális tervezés


Letölteni ppt "Beruházástervezés 1 Rostás Zoltán a programozás módszertana építészeti programozás elõadások 2003. év."

Hasonló előadás


Google Hirdetések