Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információelmélet 8. 1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Információs Társadalom Oktató-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információelmélet 8. 1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Információs Társadalom Oktató-"— Előadás másolata:

1 Információelmélet 8. 1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu http://www.ektf.hu/~kbert Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Komenczi Bertalan Információ, jel, jelentés a szemantikai információelméletben

2 1. Bevezetés 2. Anyag, energia, információ 3. Az információfogalom értelmezései 4. Matematikai információelmélet. Bináris logika. Kódolás 5. Planetáris információs rendszerek 6. Információs folyamatok a molekulák szintjén 7. Az emberi agy mint információs rendszer 8. Információ, jel, jelentés a szemantikai információelméletben 9. Információ és nyelvhasználat – a nyelvi jel 10. Információ és kommunikáció a társadalomban 11. Információrobbanás, virtuális világkönyvtár 12. Összefoglalás

3 A jelentés az információ sajátos minőségi (kvalitatív) aspektusa, amelyet a jelek kódolnak, közvetítenek, jelenítenek meg, idéznek fel. Az információ kvantitatív értelmezése csupán azt jelenti, hogy hány lépésben lehet egy adott szimbólumelrendezés pontos, egyértelmű azonosításához eljutni. A kvalitatív megközelítés viszont az információ tartalmára, értelmére, jelentésére irányul. A természetben és a társadalomban - a gépi rendszerektől eltérően - az információ és jelentése általában szétválaszthatatlan egységet képez. Az emberi társadalomban a jeleknek meghatározó, konstitutív szerepe van a kulturális szféra működésében.

4 jeltárgyjelölt szemiózis A jel mindig helyettesít valamit. A helyettesített dolgot vagy dolgok csoportját jeltárgynak vagy jelöltnek nevezzük, a jel és a jelölt egymásra vonatkoztatásának, összekapcsolásának a folyamatát pedig szemiózisnak. szemiózis A szemiózis két rendszer egymásra vonatkoztatása, két tulajdonsághalmaz közötti reláció realizálása, amely reláció többféleképpen létrejöhet. A jelként szereplő rendszer struktúrájában kódolva van a jelölt struktúraleírása. jelpéldány A jel anyagi hordozója a jelpéldány. (Köznapi szóhasználattal ezt nevezik jelnek.) A jelrendszerek általában véges számú jelet tartalmaznak, míg a jelpéldányok száma potenciálisan végtelen.

5 A jelentés az információ sajátos minőségi (kvalitatív) aspektusa, amelyet a jelek kódolnak, közvetítenek, jelenítenek meg, idéznek fel. Az információ kvantitatív értelmezése csupán azt jelenti, hogy hány lépésben lehet egy adott szimbólumelrendezés pontos, egyértelmű azonosításához eljutni. A kvalitatív megközelítés viszont az információ tartalmára, értelmére, jelentésére irányul. A természetben és a társadalomban - a gépi rendszerektől eltérően - az információ és jelentése általában szétválaszthatatlan egységet képez. Az emberi társadalomban a jeleknek meghatározó, konstitutív szerepe van a kulturális szféra működésében.

6 A jelentés az információ sajátos minőségi (kvalitatív) aspektusa, amelyet a jelek kódolnak, közvetítenek, jelenítenek meg, idéznek fel. Az információ kvantitatív értelmezése csupán azt jelenti, hogy hány lépésben lehet egy adott szimbólumelrendezés pontos, egyértelmű azonosításához eljutni. A kvalitatív megközelítés viszont az információ tartalmára, értelmére, jelentésére irányul. A természetben és a társadalomban - a gépi rendszerektől eltérően - az információ és jelentése általában szétválaszthatatlan egységet képez. Az emberi társadalomban a jeleknek meghatározó, konstitutív szerepe van a kulturális szféra működésében.

7 FÜSZIKÉ, PRAKTIKÉ, SZEMIOTIKÉ A harmadik: ezt az ágazatot szemiotikének vagy a jelek tudományának lehet nevezni, amelyek között legszokottabbak a szavak… Ennek a feladata megvizsgálni azoknak a jeleknek a természetét, amelyeket az elme használ a dolgok megértésére vagy tudásának másokkal való közlésére 1690

8 Elképzelhetünk tehát egy olyan tudományt, amely a jelek életét tanulmányozza a társadalmi életen belül,...amelyet mi (a görög szemeion - jel - szó alapján) szemiológiának nevezünk. Ferdinand de Saussure 1916, Genf

9 SZEMIOTIKA Az ember olyan állat, amely fajtársainak meg tud jeleníteni térben és időben távoli dolgokat, vagy érzékeivel nem észlelhetőket. Ehhez használja a jeleket. Umberto Eco Jel az, ami az érzékelésnek önmagát, a léleknek pedig önmagán kívül valami mást tár elébe. Szent Ágoston A szemiotika az a tudomány, amely mindazzal foglalkozik, amivel az ember hazudni képaes.

10 A jelek tárgyukhoz való viszonya hozzárendelés kapcsolat hasonlóság index ikon szimbólum Jeltipológia fizikai Szemiotikus készség ! Charles Sanders Peirce dinamikus kapcsolatban van az egyedi tárggyal, nem egyedi tárgyakat, jelenségeket, dolgokat, hanem ezek teljes osztályát jelenti. a jel és a jelölt közötti kapcsolat konvencionális, esetlegesség vagy tudatos választás, megjelölés eredménye.

11 A Frege-háromszög A jelfolyamat elemei közötti kapcsolat Denotátum Deszignátum Jel Jelölő Kifejező Gottlob Frege, 1892 (referens, jelölt, jeltárgy) (név) (fogalom)

12 Tárgy Reprezentáció Jelhasználó Jel Szigmatikai d. Szemantikai d. Szintaktikai Szintaktikai d. Pragmatikai d. a jel és a tudati képmás közötti viszony a jelek egymás közötti viszonya a jel és a jelölt objektum közötti viszony a jel és a jelértelmező, jelhasználó ember közötti viszony A szemiózis (jelfolyamat) fogalom Charles Morristól származik, és ez alatt a jelfolyamat egyes elemei közötti kapcsolatokat értette. A kommunikációt az egyéni szemantikai rendszerek részbeni átfedései teszik lehetővé


Letölteni ppt "Információelmélet 8. 1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Információs Társadalom Oktató-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések