Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: dr. Létray Zoltán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: dr. Létray Zoltán"— Előadás másolata:

1 Készítette: dr. Létray Zoltán
A MULTIMÉDIA alapjai Készítette: dr. Létray Zoltán

2 Témakörök: A multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák között Történeti források Pedagógiai elemzés

3 Oktatástechnológia fogalma
A tanítási célok és a tananyagtartalom által meghatározott: - módszerek, - eszközök, - információhordozók és - teljesítménymérők tervszerű, a multimédiával összehangolt alkalmazásának a folyamata.

4 Mivel foglalkozik az oktatástechnológia?
Az oktatás folyamatszervezésével és irányításával foglalkozó pedagógiai tudomány T – T folyamat megtervezésével és irányításával A fejlesztés tendenciáival, pedagógiai-technikai források hátterével kiválasztott tartalomhoz és módszerekhez a megfelelő taneszközök kiválasztásával, tervezésével Számítógéppel támogatott Multimédiás prezentációk és oktatócsomagok összeállításával

5 Az oktatástechnológia forrásai
Pedagógiai források Technikai források a didaktikusság az audio-vizuális információhordozók szerepe az oktatásban kommunikációs szemlélet kibernetika, mint rendszerszemlélet a programozott oktatás és a MM vetítőgépek fényképezőgép diavetítő írásvetítők oktatófilmek számítógépek

6 Az oktatástechnológia tárgya
Három fő terület Oktatástechnológiai tudás (oktatástechnológiai ismeretrendszer, módszerek) Oktatástechnológiai tevékenység (kutatás, fejlesztés, információs tevékenység) Oktatástechnika (információrögzítő,– közvetítő eszközök, információhordozók)

7 1. Oktatástechnológiai tudás
Olyan oktatástechnológiai ismeretrendszer, amely átfogja: a tudományos ismereteket a fejlesztők szakmai tudását a felhasználók tudását az információ tárolásával rendszerezésével beszerzésével katalogizálásával publikálással kapcsolatos ismereteket

8 2. Oktatástechnológiai tevékenység a folyamatirányítás szempontjából
kutatás, fejlesztés felhasználó pedagógusok tevékenysége információs tevékenység oktatástechnológus képzés (informatikus)

9 3. Oktatástechnika Tárgyköre:
a multimédia tárgyi eszközei információrögzítő – közvetítő eszközök (hardware) információhordozók (software)

10 Oktatástechnikai multimédia eszközök, berendezések és rendszerek
vizuális auditív audio-vizuális Az egyéni és csoportos oktatás keretei között 10

11 Technikai források vetítőgépek fényképezőgép diavetítő írásvetítők
oktatófilmek számítógépek Az információk audio-vizuális multimédiás megjelenítésének hatása a tananyag feldolgozásában

12 Vizuális információhordozók és az oktatásban való alkalmazásuk
a valóság tárgyai térbeli tárgyak nyomtatott oktatási és tanulási segédanyagok táblák írásvetítő transzparensek diaképek, diasorozatok oktatófilmek és videofilmek számítógépes animációk

13 A valóság tárgyai - Térbeli tárgyak
Olyan háromdimenziós eszközök tartoznak ide, amelyeknek: alakja szerkezete működési elve információtartalma működésének eredménye képezi az oktatás tárgyát.

14 Kísérleti eszközök:

15 Nyomtatott oktatási és tanulási segédanyagok
munkatankönyv kotta munkalapok munkafüzet faliképek

16 Táblák Az információk vizuális közlését és a memóriában való gyors elraktározását segítő taneszköz Táblai vázlat: Valamilyen konkrét tananyag feldolgozásához kapcsolódik és a tanítási folyamattal egy időben zajlik

17 Írásvetítő transzparens, diasorozat, PPT bemutató
Formai követelmények: esztétikus elrendezés a színek illeszkedjenek az egységes jelrendszerhez a rajzok, szövegek, képek esztétikusak legyenek

18 Tartalmi követelmények:
legyen rajta a lényeges információ kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a tanulói segédanyaghoz a feldolgozási szisztéma illeszkedjen az oktatási célkitűzésekhez tartalmilag hibátlan legyen

19 Audió anyagok: kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a
tanulói segédanyaghoz (pl. kotta) Fontos a kiváló hangminőség, megfelelő hangerő Könnyű ismételhetőség szekvenciák kiragadhatósága

20 Audió lehetőségek:: Műszaki: Zene:

21 Oktatófilmek és videofilmek
Az oktatófilm: megfelelő didaktikai struktúrába rendezett tartalmában, megjelenésében összefüggő képsorokból, jelenetekből álló információhordozó.

22 Videó beszúrási lehetőség:

23 Videó (CD, DVD) Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek: skálája
Oktatási tananyagok széles skálája Ösztönzik a tanulókat Hallás és látás kombinációja miatt hatásos Realisztikus Alkalmas a mozgás elemzésére Tanulók passzív szereplők Költséges Mindig korszerűsítésre szorul, ami azonban technikailag nehézkes

24 Mikor alkalmazzuk? Különböző helyszínek tapasztalatainak bemutatására
Attitűdök és személyes vélemények közvetítésére Folyamatok és készségek illusztrálására Közeli felvételek alkalmazásakor A szituációk dramatizálására

25 Az oktatófilmek, videók előnyös tulajdonságai
valósághű, dinamikus, eseményszerű bemutatás sokoldalú szemléltetési lehetőség technikai trükkök különböző felvételi lehetőségek alkalmazása az emberi érzékszervekre jelentős hatással van

26 Az oktatófilmek, videók előnyös tulajdonságai (folyt.)
A film tartalmától és témájától függően a T-T folyamatban felmerülő valamennyi feladat: motiválás ismeretközlés rendszerezés számonkérés megoldható a segítségével.

27 A média kiválasztás A gyakorlati munka szempontjából figyelembe kell venni: milyen eszközök állnak rendelkezésre milyen hatást várhatunk alkalmazásuktól az eszközök milyen kombinációja tartható eredményesnek

28 A média – kiválasztás szempontjai
eredményes kommunikáció emberi tényezők gyakorlati tényezők gazdaságossági tényezők

29 A média – kiválasztás folyamata
Korlát típusú Cél, tartalom Módszerek, szervezeti formák Tanulók, tanárok Gyakorlati,- gazdaságossági korlátok Optimum – kritérium típusú

30 Amit mindig figyelembe kell venni a tervezésnél
Mérhető célok és követelmények megfogalmazása és alkalmazása Tárgyi feltételek

31 Multimédiás oktatócsomag

32 Mit nevezhetünk oktatócsomagnak?
audio-vizuális, nyomtatott és egyéb tanítási – tanulási anyagok rendszere amely a T-T célok elérése érdekében, a tanulók és a tanár munkáját bizonyítottan segíti

33 A mulimédiás oktatócsomag karakterisztikus jellemzői
Rendszert alkotó módszerek és eszközök komplex együttese Útmutatást ad a pedagógusnak Pontosan megfogalmazott operacionalizált célokat feltételez Valamennyi tanuló közel azonos információhoz jut A velük szemben támasztott követelmények is azonosak Tanár: a tanulási folyamat szervezője, tervezője, irányítója

34 Oktatócsomag? Tematikus terv ?
központilag állítják elő csak lehetőséget biztosít a differenciált felhasználásra a célok pontos, részletes megfogalmazása szükséges kötött metodikai eljárást ír elő az egyes pedagógusok készítik maximálisan figyelembe veszi az adott tanulócsoport sajátosságait kielégítőek a tantervi célok és követelmények korlátlan a tanár módszertani szabadsága

35 A multimédiás oktatócsomag elemei
Tájékoztató az oktatócsomagról Az oktatócsomag célrendszere Tanári - tanulói útmutató multimédiás tananyag Tanulói teljesítménymérő eszközök

36 Az oktatócsomagok típusai
Az alkalmazott multimédia eszközök köre A csomagban feldolgozott tananyag mennyisége A tanulás szervezése, az irányítás formája Az oktatócsomag adaptivitása A felhasználók köre

37 Az oktatócsomag készítésének fázisai
Problémaelemzés Eredménye: pontosan meghatározott oktatási célok Tervezési - fejlesztési folyamat Biztosítja az oktatási anyagokat Értékelési, kipróbálási, javítási szakasz

38 A virtuális és az elektronikus környezetek jellemzői

39 Virtuális Tanulási Környezet (VTK) – e-learning
Internetes oktatási és tanulási eszközök halmaza SW rendszer: a tanulók és az oktatók együttműködését, a multimédiás tartalom beépítését és a folyamat követését segíti. Integrált, on-line tanulási környezetet biztosít (tartalombeépítés, kommunikációs lehetőségek, értékelés, a diákok aktivitásának követése)

40 A VTK-k felhasználási területei
Teljes kurzusok megvalósítása a távoktatásban résztvevő diákok számára („blended learning”) A hagyományost kiegészítő tartalom és támogatás rendelkezésre bocsátása A kommunikációs lehetőségek kibővítése Az internet révén nagyobb rugalmasság biztosítása

41 VTK funkciók Szabályozott hozzáférés A diákok aktivitásának követése
Multimédiás források és anyagok Kommunikáció Kapcsolatok Egyedi igények szerinti beállítási lehetőség

42 Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban

43 Számítógéppel támogatott Multimédia
Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek: rugalmas digitális tárolás tanulási stílusok és interaktivitások változatossága hardver és szoftver szabályok biztosítják a különböző rendszerek kompatibilitását kifejlesztés költséges és hosszadalmas szabványok még kialakulóban vannak eszközhöz való hozzájutás még korlátozott

44 Multimédia a gyakorlatban

45 A leggyakrabban használt multimédia
A Power Point (PPT)

46 Széleskörű multimédia lehetőségek
Szöveges információ hatékony megjelenítése Képek, fotók, diagramok beszúrása Hanganyagok elérhetősége Videó betétek

47 A PPT indítása

48 A kezdő ablak

49 Címfeliratok

50 Címfeliratok beírása

51 A háttér mintázata

52 Diaképek háttérrel

53 Szövegek bevitele Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása
„Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) Megfelelő betűnagyság és formátum kiválasztása Szükség esetén „felsorolás” (bullet) ikon használata

54 Kép (rajz, fotó, kotta stb.) bevitele
Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (kép vagy ClipArt)

55 Hang (pl. MP3) file beszúrása
Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (Audioklip) Lenyitás - > Audioklip file-ból

56 Videó (pl. MP4) file beszúrása
Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása …beszúrás….videóklipp fájlból

57 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Készítette: dr. Létray Zoltán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések