Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MULTIMÉDIA alapjai 1 Készítette: dr. Létray Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MULTIMÉDIA alapjai 1 Készítette: dr. Létray Zoltán."— Előadás másolata:

1 A MULTIMÉDIA alapjai 1 Készítette: dr. Létray Zoltán

2 Témakörök: A multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák közöttA multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák között Történeti forrásokTörténeti források Pedagógiai elemzés Pedagógiai elemzés 2

3 Oktatástechnológia fogalma A tanítási célok és a tananyagtartalom által meghatározott: - módszerek, - eszközök, - információhordozók és - teljesítménymérők tervszerű, a multimédiával összehangolt alkalmazásának a folyamata. 3

4  T – T folyamat megtervezésével és irányításával  A fejlesztés tendenciáival, pedagógiai-technikai források hátterével  kiválasztott tartalomhoz és módszerekhez a megfelelő taneszközök kiválasztásával, tervezésével kiválasztásával, tervezésével  Számítógéppel támogatott Multimédiás prezentációk és Multimédiás prezentációk és oktatócsomagok összeállításával oktatócsomagok összeállításával Mivel foglalkozik az oktatástechnológia? Az oktatás folyamatszervezésével és irányításával foglalkozó pedagógiai tudomány 4

5 Az oktatástechnológia forrásai Pedagógiai források Technikai források  a didaktikusság  az audio-vizuális információhordozók szerepe az oktatásban  kommunikációs szemlélet  kibernetika, mint rendszerszemlélet  a programozott oktatás és a MM vetítőgépek  vetítőgépek  fényképezőgép  diavetítő  írásvetítők  oktatófilmek  számítógépek 5

6 Az oktatástechnológia tárgya Három fő terület 1.Oktatástechnológiai tudás (oktatástechnológiai ismeretrendszer, módszerek) 2.Oktatástechnológiai tevékenység (kutatás, fejlesztés, információs tevékenység) 3.Oktatástechnika (információrögzítő,– közvetítő eszközök, információhordozók) 6

7 1. Oktatástechnológiai tudás Olyan oktatástechnológiai ismeretrendszer, amely átfogja: a tudományos ismereteket a tudományos ismereteket a fejlesztők szakmai tudását a fejlesztők szakmai tudását a felhasználók tudását a felhasználók tudását az információ az információ  tárolásával  rendszerezésével  beszerzésével  katalogizálásával  publikálással kapcsolatos ismereteket 7

8 2. Oktatástechnológiai tevékenység a folyamatirányítás szempontjából kutatás, fejlesztés kutatás, fejlesztés felhasználó pedagógusok tevékenysége felhasználó pedagógusok tevékenysége információs tevékenység információs tevékenység oktatástechnológus képzés (informatikus) oktatástechnológus képzés (informatikus) 8

9 3. Oktatástechnika a multimédia tárgyi eszközei a multimédia tárgyi eszközei információrögzítő – közvetítő eszközök (hardware) információrögzítő – közvetítő eszközök (hardware) információhordozók (software) információhordozók (software) Tárgyköre: 9

10 Oktatástechnikai multimédia eszközök, berendezések és rendszerek  vizuális  auditív  audio-vizuális Az egyéni és csoportos oktatás keretei között 10

11 Technikai források  vetítőgépek vetítőgépek  fényképezőgép fényképezőgép  diavetítő diavetítő  írásvetítők írásvetítők  oktatófilmek oktatófilmek  számítógépek számítógépek Az információk audio-vizuális multimédiás megjelenítésének hatása a tananyag feldolgozásában 11

12 Vizuális információhordozók és az oktatásban való alkalmazásuk  a valóság tárgyai  térbeli tárgyak  nyomtatott oktatási és tanulási segédanyagok  táblák  írásvetítő transzparensek  diaképek, diasorozatok  oktatófilmek és videofilmek  számítógépes animációk 12

13 A valóság tárgyai - Térbeli tárgyak Olyan háromdimenziós eszközök tartoznak ide, amelyeknek:  alakja  szerkezete  működési elve  információtartalma  működésének eredménye képezi az oktatás tárgyát. 13

14 Kísérleti eszközök: 14

15 Nyomtatott oktatási és tanulási segédanyagok munkatankönyv munkatankönyv kotta kotta munkalapok munkalapok munkafüzet munkafüzet faliképek faliképek 15

16 Táblák Az információk vizuális közlését és a memóriában való gyors elraktározását segítő taneszköz Táblai vázlat: Táblai vázlat: Valamilyen konkrét tananyag feldolgozásához kapcsolódik és a tanítási folyamattal egy időben zajlik 16

17 Írásvetítő transzparens, diasorozat, PPT bemutató  Formai követelmények: esztétikus elrendezés esztétikus elrendezés a színek illeszkedjenek az egységes jelrendszerhez a színek illeszkedjenek az egységes jelrendszerhez a rajzok, szövegek, képek esztétikusak legyenek a rajzok, szövegek, képek esztétikusak legyenek 17

18 Tartalmi követelmények: legyen rajta a lényeges információ legyen rajta a lényeges információ kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a tanulói segédanyaghoz tanulói segédanyaghoz a feldolgozási szisztéma illeszkedjen az oktatási a feldolgozási szisztéma illeszkedjen az oktatási célkitűzésekhez célkitűzésekhez tartalmilag hibátlan legyen tartalmilag hibátlan legyen 18

19 Audió anyagok: kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a tanulói segédanyaghoz (pl. kotta) tanulói segédanyaghoz (pl. kotta) Fontos a kiváló hangminőség, megfelelő hangerő Fontos a kiváló hangminőség, megfelelő hangerő Könnyű ismételhetőség Könnyű ismételhetőség szekvenciák kiragadhatósága szekvenciák kiragadhatósága 19

20 Audió lehetőségek:: Műszaki: Műszaki: Zene: Zene: 20

21 Oktatófilmek és videofilmek Az oktatófilm:   megfelelő didaktikai struktúrába rendezett   tartalmában, megjelenésében összefüggő képsorokból, jelenetekből álló információhordozó. 21

22 22 Videó beszúrási lehetőség:

23 Videó (CD, DVD) Oktatási tananyagok széles skálája Ösztönzik a tanulókat Hallás és látás kombinációja miatt hatásos Realisztikus Alkalmas a mozgás elemzésére Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek:  Tanulók passzív szereplők  Költséges  Mindig korszerűsítésre szorul, ami azonban szorul, ami azonban technikailag nehézkes technikailag nehézkes 23

24 Mikor alkalmazzuk?   Különböző helyszínek tapasztalatainak bemutatására  Attitűdök és személyes vélemények közvetítésére  Folyamatok és készségek illusztrálására  Közeli felvételek alkalmazásakor  A szituációk dramatizálására 24

25 Az oktatófilmek, videók előnyös tulajdonságai  valósághű, dinamikus, eseményszerű bemutatás  sokoldalú szemléltetési lehetőség  technikai trükkök  különböző felvételi lehetőségek alkalmazása  az emberi érzékszervekre jelentős hatással van 25

26 Az oktatófilmek, videók előnyös tulajdonságai (folyt.) A film tartalmától és témájától függően a T-T folyamatban felmerülő valamennyi feladat:  motiválás  ismeretközlés  rendszerezés  számonkérés megoldható a segítségével. 26

27 A média kiválasztás A gyakorlati munka szempontjából figyelembe kell venni:  milyen eszközök állnak rendelkezésre  milyen hatást várhatunk alkalmazásuktól  az eszközök milyen kombinációja tartható eredményesnek 27

28 A média – kiválasztás szempontjai  eredményes kommunikáció  emberi tényezők  gyakorlati tényezők  gazdaságossági tényezők 28

29 A média – kiválasztás folyamata  Korlát típusú  Cél, tartalom  Módszerek, szervezeti formák  Tanulók, tanárok  Gyakorlati,- gazdaságossági korlátok  Optimum – kritérium típusú típusú 29

30 Amit mindig figyelembe kell venni a tervezésnél  Mérhető célok és követelmények megfogalmazása és alkalmazása  Tárgyi feltételek 30

31 Multimédiás oktatócsomag 31

32 Mit nevezhetünk oktatócsomagnak?  audio-vizuális, nyomtatott és egyéb tanítási – tanulási anyagok rendszere amely a T-T célok elérése érdekében, a tanulók és a tanár munkáját bizonyítottan segíti 32

33 A mulimédiás oktatócsomag karakterisztikus jellemzői Rendszert alkotó módszerek és eszközök komplex együttese Rendszert alkotó módszerek és eszközök komplex együttese Útmutatást ad a pedagógusnak Útmutatást ad a pedagógusnak Pontosan megfogalmazott operacionalizált célokat feltételez Pontosan megfogalmazott operacionalizált célokat feltételez Valamennyi tanuló közel azonos információhoz jut Valamennyi tanuló közel azonos információhoz jut A velük szemben támasztott követelmények is azonosak A velük szemben támasztott követelmények is azonosak Tanár: a tanulási folyamat szervezője, tervezője, irányítója Tanár: a tanulási folyamat szervezője, tervezője, irányítója 33

34 Oktatócsomag? Tematikus terv ? központilag állítják elő csak lehetőséget biztosít a differenciált felhasználásra a célok pontos, részletes megfogalmazása szükséges kötött metodikai eljárást ír elő az egyes pedagógusok készítik az egyes pedagógusok készítik maximálisan figyelembe veszi az maximálisan figyelembe veszi az adott tanulócsoport sajátosságait adott tanulócsoport sajátosságait kielégítőek a tantervi célok és kielégítőek a tantervi célok és követelmények követelmények korlátlan a tanár módszertani korlátlan a tanár módszertani szabadsága szabadsága 34

35 A multimédiás oktatócsomag elemei Tájékoztató az oktatócsomagról Tájékoztató az oktatócsomagról Az oktatócsomag célrendszere Az oktatócsomag célrendszere Tanári - tanulói útmutató Tanári - tanulói útmutató multimédiás tananyag multimédiás tananyag Tanulói teljesítménymérő eszközök Tanulói teljesítménymérő eszközök 35

36 Az oktatócsomagok típusai  Az alkalmazott multimédia eszközök köre  A csomagban feldolgozott tananyag mennyisége  A tanulás szervezése, az irányítás formája  Az oktatócsomag adaptivitása  A felhasználók köre 36

37 Az oktatócsomag készítésének fázisai Problémaelemzés   Eredménye: pontosan meghatározott oktatási célok Tervezési - fejlesztési folyamat  Biztosítja az oktatási anyagokat Értékelési, kipróbálási, javítási szakasz 37

38 A virtuális és az elektronikus környezetek jellemzői 38

39 Virtuális Tanulási Környezet (VTK) – e-learning Internetes oktatási és tanulási eszközök halmaza SW rendszer: –a tanulók és az oktatók együttműködését, –a multimédiás tartalom beépítését és a –folyamat követését segíti. Integrált, on-line tanulási környezetet biztosít (tartalombeépítés, kommunikációs lehetőségek, értékelés, a diákok aktivitásának követése) 39

40 A VTK-k felhasználási területei Teljes kurzusok megvalósítása a távoktatásban résztvevő diákok számára („blended learning”) A hagyományost kiegészítő tartalom és támogatás rendelkezésre bocsátása A kommunikációs lehetőségek kibővítése Az internet révén nagyobb rugalmasság biztosítása 40

41 VTK funkciók Szabályozott hozzáférés A diákok aktivitásának követése Multimédiás források és anyagok Kommunikáció Kapcsolatok Egyedi igények szerinti beállítási lehetőség 41

42 Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban 42

43 Számítógéppel támogatott Multimédia rugalmas d digitális tárolás t tanulási stílusok és interaktivitások változatossága h hardver és szoftver szabályok biztosítják a különböző rendszerek kompatibilitását Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek: k kifejlesztés költséges és hosszadalmas s szabványok még kialakulóban vannak e eszközhöz való hozzájutás még korlátozott 43

44 Multimédia a gyakorlatban 44

45 A leggyakrabban használt multimédia A Power Point (PPT) 45

46 Széleskörű multimédia lehetőségek Szöveges információ hatékony megjelenítése Képek, fotók, diagramok beszúrása Hanganyagok elérhetősége Videó betétek 46

47 A PPT indítása 47

48 A kezdő ablak 48

49 Címfeliratok 49

50 Címfeliratok beírása 50

51 A háttér mintázata 51

52 Diaképek háttérrel 52

53 Szövegek bevitele 53 Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) Megfelelő betűnagyság és formátum kiválasztása Szükség esetén „felsorolás” (bullet) ikon használata

54 Kép (rajz, fotó, kotta stb.) bevitele 54 Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (kép vagy ClipArt)

55 Hang (pl. MP3) file beszúrása 55 Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (Audioklip) Lenyitás - > Audioklip file-ból

56 Videó (pl. MP4) file beszúrása 56 Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása …beszúrás….videóklipp fájlból

57 Köszönöm megtisztelő figyelmüket 57


Letölteni ppt "A MULTIMÉDIA alapjai 1 Készítette: dr. Létray Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések