Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MULTIMÉDIA alapjai 2017.04.23..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MULTIMÉDIA alapjai 2017.04.23.."— Előadás másolata:

1 A MULTIMÉDIA alapjai

2 Multimédia a gyakorlatban
Témakörök: A multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák között Történeti források Pedagógiai elemzés Multimédia a gyakorlatban

3 Oktatástechnológia fogalma
A tanítási célok és a tananyagtartalom által meghatározott: - módszerek, - eszközök, - információhordozók és - teljesítménymérők tervszerű, a multimédiával összehangolt alkalmazásának a folyamata.

4 Mivel foglalkozik az oktatástechnológia?
Az oktatás folyamatszervezésével és irányításával foglalkozó pedagógiai tudomány T – T folyamat megtervezésével és irányításával A fejlesztés tendenciáival, pedagógiai-technikai források hátterével kiválasztott tartalomhoz és módszerekhez a megfelelő taneszközök kiválasztásával, tervezésével Számítógéppel támogatott Multimédiás prezentációk és oktatócsomagok összeállításával

5 Az oktatástechnológia forrásai
Pedagógiai források Technikai források a didaktikusság az audio-vizuális információhordozók szerepe az oktatásban kommunikációs szemlélet kibernetika, mint rendszerszemlélet a programozott oktatás és a MM vetítőgépek fényképezőgép diavetítő írásvetítők oktatófilmek számítógépek

6 Az oktatástechnológia tárgya
Három fő terület Oktatástechnológiai tudás (oktatástechnológiai ismeretrendszer, módszerek) Oktatástechnológiai tevékenység (kutatás, fejlesztés, információs tevékenység) Oktatástechnika (információrögzítő,– közvetítő eszközök, információhordozók)

7 1. Oktatástechnológiai tudás
Olyan oktatástechnológiai ismeretrendszer, amely átfogja: a tudományos ismereteket a fejlesztők szakmai tudását a felhasználók tudását az információ tárolásával rendszerezésével beszerzésével katalogizálásával publikálással kapcsolatos ismereteket

8 2. Oktatástechnológiai tevékenység a folyamatirányítás szempontjából
kutatás, fejlesztés felhasználó pedagógusok tevékenysége információs tevékenység oktatástechnológus képzés (informatikus)

9 3. Oktatástechnika Tárgyköre:
a multimédia tárgyi eszközei információrögzítő – közvetítő eszközök (hardware) információhordozók (software)

10 Oktatástechnikai multimédia eszközök, berendezések és rendszerek
vizuális auditív audio-vizuális Az egyéni és csoportos oktatás keretei között 10

11 Technikai források vetítőgépek fényképezőgép diavetítő írásvetítők
oktatófilmek számítógépek Az információk audio-vizuális multimédiás megjelenítésének hatása a tananyag feldolgozásában

12 Vizuális információhordozók és az oktatásban való alkalmazásuk
a valóság tárgyai térbeli tárgyak nyomtatott oktatási és tanulási segédanyagok táblák írásvetítő transzparensek diaképek, diasorozatok oktatófilmek és videofilmek számítógépes animációk

13 A valóság tárgyai - Térbeli tárgyak
Olyan háromdimenziós eszközök tartoznak ide, amelyeknek: alakja szerkezete működési elve információtartalma működésének eredménye képezi az oktatás tárgyát.

14 Kísérleti eszközök:

15 Nyomtatott oktatási és tanulási segédanyagok
munkatankönyv kotta munkalapok munkafüzet faliképek

16 Táblák Az információk vizuális közlését és a memóriában való gyors elraktározását segítő taneszköz Táblai vázlat: Valamilyen konkrét tananyag feldolgozásához kapcsolódik és a tanítási folyamattal egy időben zajlik

17 Írásvetítő transzparens, diasorozat, PPT bemutató
Formai követelmények: esztétikus elrendezés a színek illeszkedjenek az egységes jelrendszerhez a rajzok, szövegek, képek esztétikusak legyenek

18 Tartalmi követelmények:
legyen rajta a lényeges információ kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a tanulói segédanyaghoz a feldolgozási szisztéma illeszkedjen az oktatási célkitűzésekhez tartalmilag hibátlan legyen

19 Audió anyagok: kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a
tanulói segédanyaghoz (pl. kotta) Fontos a kiváló hangminőség, megfelelő hangerő Könnyű ismételhetőség szekvenciák kiragadhatósága

20 Oktatófilmek és videofilmek
Az oktatófilm: megfelelő didaktikai struktúrába rendezett tartalmában, megjelenésében összefüggő képsorokból, jelenetekből álló információhordozó.

21 Videó (CD, DVD) Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek: skálája
Oktatási tananyagok széles skálája Ösztönzik a tanulókat Hallás és látás kombinációja miatt hatásos Realisztikus Alkalmas a mozgás elemzésére Tanulók passzív szereplők Költséges Mindig korszerűsítésre szorul, ami azonban technikailag nehézkes

22 Mikor alkalmazzuk? Különböző helyszínek tapasztalatainak bemutatására
Attitűdök és személyes vélemények közvetítésére Folyamatok és készségek illusztrálására Közeli felvételek alkalmazásakor A szituációk dramatizálására

23 Az oktatófilmek, videók előnyös tulajdonságai
valósághű, dinamikus, eseményszerű bemutatás sokoldalú szemléltetési lehetőség technikai trükkök különböző felvételi lehetőségek alkalmazása az emberi érzékszervekre jelentős hatással van

24 Az oktatófilmek, videók előnyös tulajdonságai (folyt.)
A film tartalmától és témájától függően a T-T folyamatban felmerülő valamennyi feladat: motiválás ismeretközlés rendszerezés számonkérés megoldható a segítségével.

25 A média kiválasztás A gyakorlati munka szempontjából figyelembe kell venni: milyen eszközök állnak rendelkezésre milyen hatást várhatunk alkalmazásuktól az eszközök milyen kombinációja tartható eredményesnek

26 A média – kiválasztás szempontjai
eredményes kommunikáció emberi tényezők gyakorlati tényezők gazdaságossági tényezők

27 A média – kiválasztás folyamata
Korlát típusú Cél, tartalom Módszerek, szervezeti formák Tanulók, tanárok Gyakorlati,- gazdaságossági korlátok Optimum – kritérium típusú

28 Amit mindig figyelembe kell venni a tervezésnél
Mérhető célok és követelmények megfogalmazása és alkalmazása Tárgyi feltételek

29 Multimédiás oktatócsomag

30 Mit nevezhetünk oktatócsomagnak?
audio-vizuális, nyomtatott és egyéb tanítási – tanulási anyagok rendszere amely a T-T célok elérése érdekében, a tanulók és a tanár munkáját bizonyítottan segíti

31 A mulimédiás oktatócsomag karakterisztikus jellemzői
Rendszert alkotó módszerek és eszközök komplex együttese Útmutatást ad a pedagógusnak Pontosan megfogalmazott operacionalizált célokat feltételez Valamennyi tanuló közel azonos információhoz jut A velük szemben támasztott követelmények is azonosak Tanár: a tanulási folyamat szervezője, tervezője, irányítója

32 Oktatócsomag? Tematikus terv ?
központilag állítják elő csak lehetőséget biztosít a differenciált felhasználásra a célok pontos, részletes megfogalmazása szükséges kötött metodikai eljárást ír elő az egyes pedagógusok készítik maximálisan figyelembe veszi az adott tanulócsoport sajátosságait kielégítőek a tantervi célok és követelmények korlátlan a tanár módszertani szabadsága

33 A multimédiás oktatócsomag elemei
Tájékoztató az oktatócsomagról Az oktatócsomag célrendszere Tanári - tanulói útmutató multimédiás tananyag Tanulói teljesítménymérő eszközök

34 Az oktatócsomagok típusai
Az alkalmazott multimédia eszközök köre A csomagban feldolgozott tananyag mennyisége A tanulás szervezése, az irányítás formája Az oktatócsomag adaptivitása A felhasználók köre

35 Az oktatócsomag készítésének fázisai
Problémaelemzés Eredménye: pontosan meghatározott oktatási célok Tervezési - fejlesztési folyamat Biztosítja az oktatási anyagokat Értékelési, kipróbálási, javítási szakasz

36 A virtuális és az elektronikus környezetek jellemzői

37 Virtuális Tanulási Környezet (VTK) – e-learning
Internetes oktatási és tanulási eszközök halmaza SW rendszer: a tanulók és az oktatók együttműködését, a multimédiás tartalom beépítését és a folyamat követését segíti. Integrált, on-line tanulási környezetet biztosít (tartalombeépítés, kommunikációs lehetőségek, értékelés, a diákok aktivitásának követése)

38 A VTK-k felhasználási területei
Teljes kurzusok megvalósítása a távoktatásban résztvevő diákok számára („blended learning”) A hagyományost kiegészítő tartalom és támogatás rendelkezésre bocsátása A kommunikációs lehetőségek kibővítése Az internet révén nagyobb rugalmasság biztosítása

39 VTK funkciók Szabályozott hozzáférés A diákok aktivitásának követése
Multimédiás források és anyagok Kommunikáció Kapcsolatok Egyedi igények szerinti beállítási lehetőség

40 Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban

41 Számítógéppel támogatott Multimédia
Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek: rugalmas digitális tárolás tanulási stílusok és interaktivitások változatossága hardver és szoftver szabályok biztosítják a különböző rendszerek kompatibilitását kifejlesztés költséges és hosszadalmas szabványok még kialakulóban vannak eszközhöz való hozzájutás még korlátozott

42 Multimédia a gyakorlatban

43 A leggyakrabban használt multimédia
A Power Point (PPT)

44 Széleskörű multimédia lehetőségek
Szöveges információ hatékony megjelenítése Képek, fotók, diagramok beszúrása Hanganyagok elérhetősége Videó betétek

45 A PPT indítása

46 A kezdő ablak

47 Címfeliratok beírása

48 A háttér mintázata

49 Diaképek háttérrel

50 Szövegek bevitele Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása
„Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) Megfelelő betűnagyság és formátum kiválasztása Szükség esetén „felsorolás” (bullet) ikon használata

51 Kép (rajz, fotó, kotta stb.) bevitele
Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (kép vagy ClipArt)

52 Hang (pl. MP3) file beszúrása
Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (Audioklip) Lenyitás - > Audioklip file-ból

53 Videó (pl. MP4) file beszúrása
Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (Videoklip) Lenyitás - > Vidoklip file-ból

54 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "A MULTIMÉDIA alapjai 2017.04.23.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések