Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MULTIMÉDIA alapjai 2015. 10. 04.1. Témakörök: A multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák közöttA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MULTIMÉDIA alapjai 2015. 10. 04.1. Témakörök: A multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák közöttA."— Előadás másolata:

1 A MULTIMÉDIA alapjai

2 Témakörök: A multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák közöttA multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák között Történeti forrásokTörténeti források Pedagógiai elemzés Pedagógiai elemzés Multimédia a gyakorlatban Multimédia a gyakorlatban

3 Oktatástechnológia fogalma A tanítási célok és a tananyagtartalom által meghatározott: - módszerek, - eszközök, - információhordozók és - teljesítménymérők tervszerű, a multimédiával összehangolt alkalmazásának a folyamata

4  T – T folyamat megtervezésével és irányításával  A fejlesztés tendenciáival, pedagógiai-technikai források hátterével  kiválasztott tartalomhoz és módszerekhez a megfelelő taneszközök kiválasztásával, tervezésével kiválasztásával, tervezésével  Számítógéppel támogatott Multimédiás prezentációk és Multimédiás prezentációk és oktatócsomagok összeállításával oktatócsomagok összeállításával Mivel foglalkozik az oktatástechnológia? Az oktatás folyamatszervezésével és irányításával foglalkozó pedagógiai tudomány

5 Az oktatástechnológia forrásai Pedagógiai források Technikai források  a didaktikusság  az audio-vizuális információhordozók szerepe az oktatásban  kommunikációs szemlélet  kibernetika, mint rendszerszemlélet  a programozott oktatás és a MM vetítőgépek  vetítőgépek  fényképezőgép  diavetítő  írásvetítők  oktatófilmek  számítógépek

6 Az oktatástechnológia tárgya Három fő terület 1.Oktatástechnológiai tudás (oktatástechnológiai ismeretrendszer, módszerek) 2.Oktatástechnológiai tevékenység (kutatás, fejlesztés, információs tevékenység) 3.Oktatástechnika (információrögzítő,– közvetítő eszközök, információhordozók)

7 1. Oktatástechnológiai tudás Olyan oktatástechnológiai ismeretrendszer, amely átfogja: a tudományos ismereteket a tudományos ismereteket a fejlesztők szakmai tudását a fejlesztők szakmai tudását a felhasználók tudását a felhasználók tudását az információ az információ  tárolásával  rendszerezésével  beszerzésével  katalogizálásával  publikálással kapcsolatos ismereteket

8 2. Oktatástechnológiai tevékenység a folyamatirányítás szempontjából kutatás, fejlesztés kutatás, fejlesztés felhasználó pedagógusok tevékenysége felhasználó pedagógusok tevékenysége információs tevékenység információs tevékenység oktatástechnológus képzés (informatikus) oktatástechnológus képzés (informatikus)

9 3. Oktatástechnika a multimédia tárgyi eszközei a multimédia tárgyi eszközei információrögzítő – közvetítő eszközök (hardware) információrögzítő – közvetítő eszközök (hardware) információhordozók (software) információhordozók (software) Tárgyköre:

10 Oktatástechnikai multimédia eszközök, berendezések és rendszerek  vizuális  auditív  audio-vizuális Az egyéni és csoportos oktatás keretei között

11 Technikai források  vetítőgépek vetítőgépek  fényképezőgép fényképezőgép  diavetítő diavetítő  írásvetítők írásvetítők  oktatófilmek oktatófilmek  számítógépek számítógépek Az információk audio-vizuális multimédiás megjelenítésének hatása a tananyag feldolgozásában

12 Vizuális információhordozók és az oktatásban való alkalmazásuk  a valóság tárgyai  térbeli tárgyak  nyomtatott oktatási és tanulási segédanyagok  táblák  írásvetítő transzparensek  diaképek, diasorozatok  oktatófilmek és videofilmek  számítógépes animációk

13 A valóság tárgyai - Térbeli tárgyak Olyan háromdimenziós eszközök tartoznak ide, amelyeknek:  alakja  szerkezete  működési elve  információtartalma  működésének eredménye képezi az oktatás tárgyát

14 Kísérleti eszközök:

15 Nyomtatott oktatási és tanulási segédanyagok munkatankönyv munkatankönyv kotta kotta munkalapok munkalapok munkafüzet munkafüzet faliképek faliképek

16 Táblák Az információk vizuális közlését és a memóriában való gyors elraktározását segítő taneszköz Táblai vázlat: Táblai vázlat: Valamilyen konkrét tananyag feldolgozásához kapcsolódik és a tanítási folyamattal egy időben zajlik

17 Írásvetítő transzparens, diasorozat, PPT bemutató  Formai követelmények: esztétikus elrendezés esztétikus elrendezés a színek illeszkedjenek az egységes jelrendszerhez a színek illeszkedjenek az egységes jelrendszerhez a rajzok, szövegek, képek esztétikusak legyenek a rajzok, szövegek, képek esztétikusak legyenek

18 Tartalmi követelmények: legyen rajta a lényeges információ legyen rajta a lényeges információ kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a tanulói segédanyaghoz tanulói segédanyaghoz a feldolgozási szisztéma illeszkedjen az oktatási a feldolgozási szisztéma illeszkedjen az oktatási célkitűzésekhez célkitűzésekhez tartalmilag hibátlan legyen tartalmilag hibátlan legyen

19 Audió anyagok: kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a kapcsolódjanak szorosan a tartalomhoz és a tanulói segédanyaghoz (pl. kotta) tanulói segédanyaghoz (pl. kotta) Fontos a kiváló hangminőség, megfelelő hangerő Fontos a kiváló hangminőség, megfelelő hangerő Könnyű ismételhetőség Könnyű ismételhetőség szekvenciák kiragadhatósága szekvenciák kiragadhatósága

20 Oktatófilmek és videofilmek Az oktatófilm:   megfelelő didaktikai struktúrába rendezett   tartalmában, megjelenésében összefüggő képsorokból, jelenetekből álló információhordozó

21 Videó (CD, DVD) Oktatási tananyagok széles skálája Ösztönzik a tanulókat Hallás és látás kombinációja miatt hatásos Realisztikus Alkalmas a mozgás elemzésére Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek:  Tanulók passzív szereplők  Költséges  Mindig korszerűsítésre szorul, ami azonban szorul, ami azonban technikailag nehézkes technikailag nehézkes

22 Mikor alkalmazzuk?   Különböző helyszínek tapasztalatainak bemutatására  Attitűdök és személyes vélemények közvetítésére  Folyamatok és készségek illusztrálására  Közeli felvételek alkalmazásakor  A szituációk dramatizálására

23 Az oktatófilmek, videók előnyös tulajdonságai  valósághű, dinamikus, eseményszerű bemutatás  sokoldalú szemléltetési lehetőség  technikai trükkök  különböző felvételi lehetőségek alkalmazása  az emberi érzékszervekre jelentős hatással van

24 Az oktatófilmek, videók előnyös tulajdonságai (folyt.) A film tartalmától és témájától függően a T-T folyamatban felmerülő valamennyi feladat:  motiválás  ismeretközlés  rendszerezés  számonkérés megoldható a segítségével

25 A média kiválasztás A gyakorlati munka szempontjából figyelembe kell venni:  milyen eszközök állnak rendelkezésre  milyen hatást várhatunk alkalmazásuktól  az eszközök milyen kombinációja tartható eredményesnek

26 A média – kiválasztás szempontjai  eredményes kommunikáció  emberi tényezők  gyakorlati tényezők  gazdaságossági tényezők

27 A média – kiválasztás folyamata  Korlát típusú  Cél, tartalom  Módszerek, szervezeti formák  Tanulók, tanárok  Gyakorlati,- gazdaságossági korlátok  Optimum – kritérium típusú típusú

28 Amit mindig figyelembe kell venni a tervezésnél  Mérhető célok és követelmények megfogalmazása és alkalmazása  Tárgyi feltételek

29 Multimédiás oktatócsomag

30 Mit nevezhetünk oktatócsomagnak?  audio-vizuális, nyomtatott és egyéb tanítási – tanulási anyagok rendszere amely a T-T célok elérése érdekében, a tanulók és a tanár munkáját bizonyítottan segíti

31 A mulimédiás oktatócsomag karakterisztikus jellemzői Rendszert alkotó módszerek és eszközök komplex együttese Rendszert alkotó módszerek és eszközök komplex együttese Útmutatást ad a pedagógusnak Útmutatást ad a pedagógusnak Pontosan megfogalmazott operacionalizált célokat feltételez Pontosan megfogalmazott operacionalizált célokat feltételez Valamennyi tanuló közel azonos információhoz jut Valamennyi tanuló közel azonos információhoz jut A velük szemben támasztott követelmények is azonosak A velük szemben támasztott követelmények is azonosak Tanár: a tanulási folyamat szervezője, tervezője, irányítója Tanár: a tanulási folyamat szervezője, tervezője, irányítója

32 Oktatócsomag? Tematikus terv ? központilag állítják elő csak lehetőséget biztosít a differenciált felhasználásra a célok pontos, részletes megfogalmazása szükséges kötött metodikai eljárást ír elő az egyes pedagógusok készítik az egyes pedagógusok készítik maximálisan figyelembe veszi az maximálisan figyelembe veszi az adott tanulócsoport sajátosságait adott tanulócsoport sajátosságait kielégítőek a tantervi célok és kielégítőek a tantervi célok és követelmények követelmények korlátlan a tanár módszertani korlátlan a tanár módszertani szabadsága szabadsága

33 A multimédiás oktatócsomag elemei Tájékoztató az oktatócsomagról Tájékoztató az oktatócsomagról Az oktatócsomag célrendszere Az oktatócsomag célrendszere Tanári - tanulói útmutató Tanári - tanulói útmutató multimédiás tananyag multimédiás tananyag Tanulói teljesítménymérő eszközök Tanulói teljesítménymérő eszközök

34 Az oktatócsomagok típusai  Az alkalmazott multimédia eszközök köre  A csomagban feldolgozott tananyag mennyisége  A tanulás szervezése, az irányítás formája  Az oktatócsomag adaptivitása  A felhasználók köre

35 Az oktatócsomag készítésének fázisai Problémaelemzés   Eredménye: pontosan meghatározott oktatási célok Tervezési - fejlesztési folyamat  Biztosítja az oktatási anyagokat Értékelési, kipróbálási, javítási szakasz

36 A virtuális és az elektronikus környezetek jellemzői

37 Virtuális Tanulási Környezet (VTK) – e-learning Internetes oktatási és tanulási eszközök halmaza SW rendszer: –a tanulók és az oktatók együttműködését, –a multimédiás tartalom beépítését és a –folyamat követését segíti. Integrált, on-line tanulási környezetet biztosít (tartalombeépítés, kommunikációs lehetőségek, értékelés, a diákok aktivitásának követése)

38 A VTK-k felhasználási területei Teljes kurzusok megvalósítása a távoktatásban résztvevő diákok számára („blended learning”) A hagyományost kiegészítő tartalom és támogatás rendelkezésre bocsátása A kommunikációs lehetőségek kibővítése Az internet révén nagyobb rugalmasság biztosítása

39 VTK funkciók Szabályozott hozzáférés A diákok aktivitásának követése Multimédiás források és anyagok Kommunikáció Kapcsolatok Egyedi igények szerinti beállítási lehetőség

40 Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban

41 Számítógéppel támogatott Multimédia rugalmas d digitális tárolás t tanulási stílusok és interaktivitások változatossága h hardver és szoftver szabályok biztosítják a különböző rendszerek kompatibilitását Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek: k kifejlesztés költséges és hosszadalmas s szabványok még kialakulóban vannak e eszközhöz való hozzájutás még korlátozott

42 Multimédia a gyakorlatban

43 A leggyakrabban használt multimédia A Power Point (PPT)

44 Széleskörű multimédia lehetőségek Szöveges információ hatékony megjelenítése Képek, fotók, diagramok beszúrása Hanganyagok elérhetősége Videó betétek

45 A PPT indítása

46 A kezdő ablak

47 Címfeliratok beírása

48 A háttér mintázata

49 Diaképek háttérrel

50 Szövegek bevitele Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) Megfelelő betűnagyság és formátum kiválasztása Szükség esetén „felsorolás” (bullet) ikon használata

51 Kép (rajz, fotó, kotta stb.) bevitele Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (kép vagy ClipArt)

52 Hang (pl. MP3) file beszúrása Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (Audioklip) Lenyitás - > Audioklip file-ból

53 Videó (pl. MP4) file beszúrása Kezdőlap (menü) „Új dia” – nyíl lenyitása „Cím és tartalom” kiválasztása (két szövegdoboz) „Beszúrás” menü (Videoklip) Lenyitás - > Vidoklip file-ból

54 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "A MULTIMÉDIA alapjai 2015. 10. 04.1. Témakörök: A multimédia és az oktatástechnika- technológia tárgya, feladata és helye a pedagógiai diszciplínák közöttA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések