Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Startol a tanfelügyelet a legfontosabb változásokról, kiegészítésekről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Startol a tanfelügyelet a legfontosabb változásokról, kiegészítésekről"— Előadás másolata:

1 Startol a tanfelügyelet a legfontosabb változásokról, kiegészítésekről
Barcsák Marianna OH szakmai szakértő

2 „Egy gentleman nem a társaságnak, hanem önmagának borotválkozik.”
Rejtő Jenő

3 Tanfelügyelet Ami nem változott a standardban
Az alapelvek és a célok, az ellenőrzés, értékelés szereplői, az értékelési területek, az alkalmazott módszertan.

4 aMi változott a standardban
A tervezés és szervezés folyamata, szereplői, az ellenőrzés és értékelés folyamata, az alkalmazott eszközrendszer, a tanfelügyelő szakértők feladatai, az ellenőrzésben résztvevő pedagógusok és vezetők feladatai.

5 Milyen szempontokat vesz figyelembe a tervezés?
Az ellenőrzésekhez rendelendő szakértői létszámokat: egy pedagógus és egy intézményvezető ellenőrzését 2-2 szakértő, egy intézmény ellenőrzését legalább 3 legfeljebb 5 szakértő végzi. A pedagógusellenőrzés esetén: a pedagógus intézménytípusát és munkakörét, megfelelő intézménytípusban és munkakörben legalább öt éves gyakorlattal rendelkező szakértőket rendel az adott pedagógushoz. Az intézményvezető ellenőrzés esetén: az adott intézménytípusban szerzett öt éves gyakorlatot és intézményvezetői tapasztalatot, mellyel legalább az egyik szakértőnek rendelkeznie kell; Az intézményellenőrzés esetén: az adott intézménytípusban szerzett öt éves gyakorlatot és bizonyos további speciális feltételeknek (egyházi intézmények, gyakorló intézmények, alternatív nevelésoktatást folytató, nemzetiségi, illetve szakképző intézmények esetén) való megfelelést.

6 Milyen szempontokat vesz figyelembe a tervezés?
Az összeférhetetlenséget: nem jelölhető ki a szakértő olyan intézménybe, ahol jelenleg, vagy az ellenőrzést megelőző két évben őt vagy közeli hozzátartozóját pedagógusként alkalmazták. A szakértők intézményvezetői által rögzített szakértői napokat szeptember 1-jéig. Az ellenőrzés helyszínét, melyet optimalizáló elvként használ a szervezésben. A szakértők felhasználható kapacitását, amely a pedagógusminősítésekkel együtt összesen legfeljebb 25 alkalom lehet. A bevezetési szakaszban az önértékelési feladatokhoz szükséges időigényt. A 2016-os év minősítési rendjét.

7 Előkészítés (intézmény)
Az intézmények értelmezik az általános elvárásokat: az önértékelés és a tanfelügyelet figyelembe tudja venni az intézményi sajátosságokat. Az intézmények megtervezik és lebonyolítják a tanfelügyelethez kapcsolódó önértékeléseket: 2015-ben ez a kérdőíves felméréseket jelenti. Az intézményvezető legkésőbb 15 nappal a látogatás előtt feltölti: a szükséges dokumentumokat, az intézményi saját elvárás-rendszert. az önértékelés eredményét (a kérdőíves felmérés eredménye automatikusan elérhető).

8 Előkészítés (szakértő)
A két szakértő közül az egyik vezető szakértőként kapta meg a kijelölését. A vezető szakértő 15 nappal a látogatást megelőzően egyeztet a szakértőtárs(akk)al és az intézményvezetővel. Az egyeztetés alapján, legkésőbb a látogatást megelőző 2. napig elkészíti a látogatás végleges forgatókönyvét. A portfólió információszerzést szolgáló elemei rögzítésre kerültek (hatályos ): szakmai önéletrajz, szakmai életút értékelése reflexiókkal ellátva, intézményi környezet. A szakértői feladatok: előzetesen megvizsgálják a feltöltött dokumentumokat, önértékelési eredményeket és a kérdőíves felmérések eredményeit, rögzítik a megállapításaikat, letöltik a rendszerben elérhető jegyzőkönyv sablont, ha szükséges kiegészítik az interjúkérdéseket.

9 adatgyűjtés Óralátogatás és óramegbeszélés (csak pedagógus):
sablonban megadott szempontok szerinti vizsgálattal, majd a tapasztalatok rögzítése a sablonban. Dokumentumelemzés: a sablonban megadott szempontok szerinti vizsgálattal, majd a tapasztalatok rögzítése a sablonban. Interjúk: a sablonban megadott/kiegészített kérdések mentén, majd a válaszok rögzítése a sablonban. Az adatgyűjtést, adatrögzítést a szakértők egymástól függetlenül végzik, a kinyomtatott, aláírt jegyzőkönyveket: dokumentumelemzés, óralátogatás, interjú szkennelve feltöltik a felületre. Az adatgyűjtés eszközrendszere (az interjú kivételével) nem módosítható, beleértve az önértékelésben használt standard kérdőíveket is.

10 Megújult adatgyűjtő eszközök
Az adatgyűjtő eszközöket (óralátogatási, dokumentumelemzési szempontok, interjú és kérdőív kérdések) korábban a tanfelügyeleti területeket alábontó szempontokhoz kapcsoltuk. A megújult eszközök közvetlenül az egyes indikátorok, elvárások teljesülését vizsgálják. A több kontrollkérdéssel az eszközrendszer belső koherenciája erősödött. A megújult eszközök alkalmazásából származó tapasztalatokkal indikátoronként indokolható az értékelés, az eredmény visszavezethető a konkrét dokumentumtartalmakig, órai szituációkig. Továbbra is fontos szempont az egységesség, az egyes intézménytípusok eszközrendszerei csak indokolt esetben térnek el.

11 Értékelés A szakértők megvizsgálják az összegyűjtött tényeket, tapasztalatokat és közösen jelölik ki az egyes kompetenciákon belül: fejleszthető és kiemelkedő részterületeket, területeket. Az értékelő felületen: a pedagógus esetében számszerűsített eredmény is megjelenik, a pedagógus esetében az elvárások (indikátor) pontozása (0-3, NÉ), elvárásonként fűzhetnek megjegyzést (hivatkozva az adatokra). Elvárás: A fejleszthető és kiemelkedő területeket kompetenciánként kell meghatározni. az egyes kompetenciák, részterületek fejleszthetősége vagy kiemelkedő jellege levezethető legyen az adatgyűjtés eredményéből, az utalás jelenjen meg az értékelőlapon.

12 Lezárás Az összegző értékelést:
a vezető szakértő tölti fel 15 napon belül, ez már a szakértőtárs(ak) által is jóváhagyott eredmény (szoftverben „jóváhagyja”), vitás esetben az OH minőségbiztosítási szakértőt von be az eljárásba. Az ellenőrzésben érintettek az eredmény rögzítését követő 15 napon belül visszajelzést adnak a szakértők munkájáról. A tanfelügyelet eredménye alapján: a pedagógusok, a vezetők felülvizsgálják az önértékelést követően készített önfejlesztési tervüket. Az informatikai rendszerben az eljárások dokumentumai öt évig elérhetők az érintettek számára. Évenként készül összesítés a szakértők munkájáról és a rendszer eredményeiről.

13 KÖSZÖNÖM A megtisztelő FIGYELMET!


Letölteni ppt "Startol a tanfelügyelet a legfontosabb változásokról, kiegészítésekről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések