Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az újjáépítés kora Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az újjáépítés kora Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Az újjáépítés kora Magyarországon 1711--1820

2 A Habsburgok dunai monarchiája
A közép-európai nagyhatalom gyenge pontja: -abszolutista módon uralt örökös tartományok és -a rendi alkotmány alapján irányított Magyarország (felségjogok ogy. és vármegye) A Pragmatica Sanctio elfogadtatása a magyar ogy.-sel (1722/23): a nőági öröklés -közjogi viszonyaink szabályozása: a bir. két része feloszthatatlanul, elválaszthatatlanul öröklődik, uis a magyar korona országai együtt szerződtek a többi Habsburg-birtokkal (1918-ig szabályozza Ausztria és Mo. viszonyát)

3 Államszervezeti reform
Helytartótanács—élén a nádor Állandó, a fellebbezést biztosító bíróságok A magyar politikai élet központja a török kor óta Pozsony (Pressburg).

4

5 A diéta és a megyék működése
Felirat--leirat Kerületi ülés A diéta adó-és újoncmegajánlási joga A nemesi megye autonómiát élvez; állam az államban A hatalmi ágak összefonódnak Főispán--alispán Közgyűlés--követutasítás

6 Az ország benépesítése—demográfiai robbanás a 18. sz. végén
Betelepítés: szervezett: főurak, udvar (adó és munkáskezek!) Bevándorlás: öntevékeny Belső vándorlás: migráció a peremvidékekről a lakatlan Alföldre soknemzetiségű és kevert nemzetiségű lakosság, magyar az összlakosság 40%-a (relatív többség)!

7 Az etnikumok vándorlása

8

9 A gazdaság fellendülése
A volt Királyi Mo.: mintagazdaságok, majorsági gazdálkodás, fajtaváltás, istállózó állattartás, magas jobbágyterhek -export az örökös tartományokba A volt Hódoltság: a kétnyomásos rendszer is fejlődés; rideg állattenyésztés, alacsony jobbágyterhek Erdély: a nyugati piacok távol vannak; regionális központ keleti viszonylatban A céhes ipar éled fel, a század végén manufaktúrák A kettős vámhatár-rendelet (1754): merkantilizmus

10

11 A felvilágosult abszolutizmus
Mária Terézia (1740—1780) -az osztrák örökösödési háború ( ): a rendek a dinasztia mellett, de Poroszo.-é Szilézia, és a hétéves háború ( ) után is az övé marad -1767: úrbéri pátens (urbárium): 52 nap igás vagy 104 nap gyalogrobot -a majorsági és az úrbéres földek arányát is rögzíti -1777:Ratio Educationis

12 Ha a juhot nyírni akarjuk, etetni kell…

13 Az egységes birodalom álma
II. József (1780—1790) rendeletei a polgárosítás jegyében—az uralkodó „népének első szolgája” -a szerzetesrendek többségét feloszlatja, támogatja viszont az alsópapságot -királyi tetszvényjog a pápai bullákra -a türelmi rendelet -a jobbágyrendelet -a nyelvrendelet -a nemesi vármegyerendszer felszámolása 10 kerület -népszámlálás és birtokösszeírás—cél a nemesség megadóztatása! -hívei a jozefinisták A valóság: egy sokhagyományú, soknemzetiségű, különböző fejlettségű területekből álló birodalom!

14 II. Lipót (1790—1792) és a rendi dualizmus helyreállítása
1790/X. tc.: Mo. a saját tv.-ei szerint kormányzandó ország (vö. Pragmatica Sanctio) A jakobinus mozgalom (1794—95) és I. Ferenc konzervatív uralma (1792—1835)


Letölteni ppt "Az újjáépítés kora Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések