Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései."— Előadás másolata:

1 Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései.
5.5 A hazai reformáció és a barokk kultu­rális hatásai források alapján. Középszint A hazai reformáció és a barokk kultúra kiemelkedő alakjai és alkotásai: – a magyarországi reformáció és katolikus megújulás legfőbb állomásai, meghatározó alakjainak tevékenysége (Károli Gáspár, Pázmány Péter), – a protestáns és a katolikus hitélet alapvonásai, a magyarországi egyházak szervezeti felépítése, szellemi központjai, – protestáns művelődés és a barokk művészet legfontosabb helyszínei, alkotói. Emelt szint Az állami oktatáspolitika megjelenése: – az iskolák működése, tantárgyak, taneszközök, a tanítók és a diákok viszonya az újkorban; az akkori és a mai iskolai élet összehasonlítása, – a felvilágosodott abszolutizmus lépései az oktatás korszerűsítésére, – az állam és egyház viszonyának alakulása az újkori Habsburg Birodalomban. Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései.

2 - tartományurakkal szemben a királyhatalma névlegessé vált
XIII. sz. vége Familiaritás Bárók Bandérium - tartományurakkal szemben a királyhatalma névlegessé vált Familiaritás: A hűbériség 13. századi magyar formája. Elszegényedő nemes, aki egy-egy báró udvartartásához csatlakozik. Ellátás és védelem fejében szolgálatokkal tartozik. Döntően személyi viszony és nem feudumra épül, mert csak király adományozhat birtokot. Ez láncjellegű, lazább kapcsolat A bárók a középkori Magyar Királyság legfontosabb tisztségviselői, vezető politikusai, a királyi tanács tagjai voltak, bandérium tartására voltak kötelezve. Bandérium: olasz zászló szóból. A bárók magánhadserege, mely a főurak saját zászlai alatt vonultak hadba. 13. századtól terjed el Magyarországon, a században a hadak jelentős erejét képezte.

3 A királyi hatalom megerősödése
Csák Máté Tartományúr Károly Róbert A királyi hatalom megerősödése Visszaszerezte a királyi birtokokat, várakat Új bárói réteg Honor KR. pápa, itáliai bankárok, magyar főpapság támogatta, a hatalmat szívós küzdelemben, harccal, tárgyalásokkal, lépésről lépésre szerezte meg. Az egyház mellett a tartományúri hatalom visszaszorításában érdekelt nemesség és polgárság is támogatta. Hatalma az új bárói réteg hűségén, a megnövelt regálékból és adókból származó jövedelmein alapult. Jó viszonyra törekedet nyugati és északi szomszédaival. Biztosította András fia számára a nápolyi trónt. A magyar haderőt a király hadserege, a bárói, vármegyei bandériumok és a kun könnyűlovasság alkották.

4 Bányamonopólium Aranyforint Értékesítési monopólium Kamara haszna
Kapuadó Harmincad Visegrád Gazdasági reform Szabad királyi város KR. pápa, itáliai bankárok, magyar főpapság támogatta, a hatalmat szívós küzdelemben, harccal, tárgyalásokkal, lépésről lépésre szerezte meg. Az egyház mellett a tartományúri hatalom visszaszorításában érdekelt nemesség és polgárság is támogatta. Hatalma az új bárói réteg hűségén, a megnövelt regálékból és adókból származó jövedelmein alapult. Jó viszonyra törekedet nyugati és északi szomszédaival. Biztosította András fia számára a nápolyi trónt. Bányaváros Mezőváros Selmecbánya Körmöcbánya

5 Nagy Lajos címere

6 Velencétől visszaszerezte Dalmácia Horvátország
Nagy Lajos András Nápoly Personalunio Lengyelország Velencétől visszaszerezte Dalmácia Horvátország Hűségre kényszerítette Havasalföld Moldva Harcolt a Balkánon az eretnek bogumilok ellen KR. pápa, itáliai bankárok, magyar főpapság támogatta, a hatalmat szívós küzdelemben, harccal, tárgyalásokkal, lépésről lépésre szerezte meg. Az egyház mellett a tartományúri hatalom visszaszorításában érdekelt nemesség és polgárság is támogatta. Hatalma az új bárói réteg hűségén, a megnövelt regálékból és adókból származó jövedelmein alapult. Jó viszonyra törekedet nyugati és északi szomszédaival. Biztosította András fia számára a nápolyi trónt. Bolgár földön összecsaptak a megjelenő oszmánokkal Pécsi egyetem Eretnekek elleni szellemi harc

7 „Egy és ugyanazon szabadság”
A XIV. sz. közepére lezárultak a nagy társadalmi mozgások, kialakult az egységes: jobbágyság nemesség 1351 Aranybulla Háza sérthetetlen adómentesség megújítja: Hadkötelezettség kilenced ősiség kiegészíti: KR. pápa, itáliai bankárok, magyar főpapság támogatta, a hatalmat szívós küzdelemben, harccal, tárgyalásokkal, lépésről lépésre szerezte meg. Az egyház mellett a tartományúri hatalom visszaszorításában érdekelt nemesség és polgárság is támogatta. Hatalma az új bárói réteg hűségén, a megnövelt regálékból és adókból származó jövedelmein alapult. Jó viszonyra törekedet nyugati és északi szomszédaival. Biztosította András fia számára a nápolyi trónt. A nemességet erősítette : „Egy és ugyanazon szabadság” Az idős Lajos életét beárnyékolta a trónutódlás

8 A királyi hatalom megerősítése:
Trónviszály Luxemburgi Zsigmond Bárók liga A királyi hatalom megerősítése: Új bárók felemelésével Egyház Feletti hatalom kiszélesítésével Nemesség erősítésével # : Luxemburgi Zsigmond. A bárók megkötötték a kezét, mégis jól politizált ban Nikápoly után létrehozta a telekkatonaságot (nagy létszámú könnyűlovasság a portyázás ellen) és a végvárrendszert megkezdte kiépíteni. # 1396: I. Bajazid szultánnal Nikápolynál megütköznek a magyarok és veszítenek (a lovagi harcmodor már nem működik). Támogatta a városok fejlődését 1396 Nikápoly telekkatonaság Végvár rendszer

9


Letölteni ppt "Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései."

Hasonló előadás


Google Hirdetések