Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F EJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F EJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető."— Előadás másolata:

1 F EJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető

2 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása (20 település, önkormányzati szféra) 2012. szeptember 3. Közép-Zala Gyöngyszemei HACS alakulása (32 település, önkormányzati civil és vállalkozói szféra) Előzmények folyamatok

3 2015. július végén a Vidékfejlesztési Program ( VP) elfogadása Keretösszeg 1300 MRD Ft. Fejlesztési célok A legfontosabb fejlesztési célok közé tartozik a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése a mezőgazdaságban, főként az olyan munkaigényes ágazatokban, mint az állattenyésztés, zöldség- és gyümölcstermesztés, a kertészet vagy az élelmiszer-feldolgozás. A tervezet a kis- és közepes – főként családi – gazdaságok támogatását helyezi előtérbe, hiszen ezen vállalkozások jelentős munkahelyteremtő képességgel rendelkeznek és a legtöbb embert foglalkoztatják. VP

4 VP CÉLJAI Stratégiai célként szerepel a programban a mezőgazdasági vízgazdálkodás és az öntözésfejlesztés. A családi vállalkozások mellett az új támogatási időszak egyik legnagyobb nyertesei a fiatal, pályakezdő gazdálkodók lesznek. A kormány elkülönített összegekkel, nagyobb támogatási intenzitással és külön tematikus alprogram keretében segíti a képzett, ifjú gazdákat. Emellett a vidékfejlesztés további prioritása a Rövid Élelmiszer- ellátási Láncok ( RÉL) kiépítése lesz a RÉL tematikus alprogram keretében, ami a helyi termelők és a helyi fogyasztók közötti távolság csökkentését és a helyi piacok előtérbe helyezését jelenti.

5 E GYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA Az élelmiszeriparban nem csak a VP, hanem a GINOP is biztosít forrásokat: a 200 milliárd forint mellé további 100 milliárdot. A Vidékfejlesztési Programból jogszabály alapon nincsenek kizárva a nagy vállalatok, ha mezőgazdasági termelőknek minősülnek.

6 OPERATÍV PROGRAMOK 1 A 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

7 OPERATÍV PROGRAMOK 2 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program ( KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

8 OPERATÍV PROGRAMOK 3 A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánjuk biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését. A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtjuk végre. Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak. A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása. A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza.

9 OPERATÍV PROGRAMOK 4 Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. Első pályázati felhívások 2015 őszétől

10 ÚJ PÁLYÁZATI ELJÁRÁSREND A pályáztatás folyamatát és a források felhasználását segíti, hogy a Miniszterelnökség egységes eljárásrendet alakított ki az egyes operatív programokban. A Ptk. alkalmazása jóval ügyfélbarátabb megállapodás megkötését teszi lehetővé. Ennek köszönhetően a pályázás folyamata lényegesen kevesebb adminisztrációval jár majd a jövőben. A változások egyike a gépkatalógus megszűnése, amelyet független árajánlatok fognak kiváltani. A Ptk. alkalmazása jóval ügyfélbarátabb megállapodás megkötését teszi lehetővé.

11 LEADER F OLYAMATOK LEADER KERET 2014-2020 Közép-Zala HACS Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a 2014-2020 között a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésére álló fejlesztési forrásairól. Ennek alapján a Közép-Zala HACS 457 000 000Ft lehívására válik jogosulttá. Az összeg 60 % gazdaság fejlesztési 40 % -át szolgáltatás fejlesztési céllal lehet igénybe venni valamint kb.10% -ot Iroda fenntartásra kell fordítani. 2012.LEADER csoport újjáalakulása 2014. március HFS területi elismerés 2015 HFS készítése 2016-2017 pályázati felhívások 2018-2020 pályázatok megvalósítása, elszámolása

12 LEADER F ORRÁS Ez azt jelenti hogy 2014-2020 Gazdaság fejlesztési célokra 240 millió Ft áll rendelkezésre (60%) (kb 30-40 vállalkozás, 6-8 millió Ft / vállalkozó/pályázó) Szolgáltatásfejlesztésre 160 millió Ft jut (40 %) 5 millió Ft / önkormányzat!!! Iroda fenntartás 47 millió Ft, 10% (9,4 millió Ft /év= 1, és 1,5 munkavállaló) Támogatás intenzitás ?

13 KÖVETKEZTETÉSEK JAVASLATOK Minden pályázó 2 db pályázati célt fogalmazzon meg fontossági sorrendben amelyet LEADERBŐL szeretne megvalósítani. Tekintettel a források behatárolt voltára, és arra hogy a LEADER forrás mellett az egyéb OP-kba is lehet pályázni. MEGFONTOLÁSOK –JÓL KELL A KÁRTYÁKAT KIJÁTSZANI Azt jelenti hogy át kell tekinteni az egyes OP-k felhívásait a források leghatékonyabb felhasználása mellett, a legoptimálisabb pályázati felhívásokra kell pályázni. pl ugyanaz a projekt 2 pályázati felhívásból is megvalósítható lenne. Dönteni kell melyik előnyösebb a pályázó számára.

14 PÁLYÁZATI FORRÁSOK VP, LEADER, TOP, KEHOP, IKOP, www.szechenyi2020 www.szechenyi2020 RSZTOP,www.palyazat.gov.huwww.palyazat.gov.hu EFOP, KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁSOK!!!! www.palyazatokmagyarul.eu

15 AMI RÁNK VÁR

16 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "F EJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések