Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Balatoni strandok közegészségügyi feltételei, a szemlék tapasztalatai Dr. Fadgyas Erzsébet Megyei tisztifőorvos Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Balatoni strandok közegészségügyi feltételei, a szemlék tapasztalatai Dr. Fadgyas Erzsébet Megyei tisztifőorvos Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi."— Előadás másolata:

1 Balatoni strandok közegészségügyi feltételei, a szemlék tapasztalatai Dr. Fadgyas Erzsébet Megyei tisztifőorvos Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Balatonfüred, 2015. 09. 28.

2 A Balaton partján üzemelő strandok közül csaknem valamennyi kijelölt fürdőhely - néhány van, ami "csak" fürdővíz használati engedéllyel rendelkezik.

3 Jogszab á lyi h á tt é r A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet Természetes fürdővíz: A felszíni vizek minden olyan eleme, amelyek használatát a népegészségügyi hatóság fürdési célra engedélyezte, és amelyre nem áll fenn a fürdés állandó hatósági tilalma. Természetes fürdőhely: A fürdési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület. A rendelet értelmében a járási hivatal az alábbi eljárásokat folytatja le: Fürdőhely kijelölési eljárás: A vízparti terület tulajdonosának kérelmére indul. Állóvizekben visszavonásig Folyóvizekben évenként Fürdővíz használati engedély: Évenként Hivatalból indított eljárás: Ha a fürdőzők számának napi átlaga legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 100 főt, valamint megvannak a fürdőzés e rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei.

4 Közegészségügyi felügyelet  A strandok esetében a szezon kezdete előtt megtörténik a helyszíni szemle és a fürdővíz használati engedélyek kiadásra kerülnek. - Ezen időszakban történik a „Kék Hullám” minősítés. - Ezen időszakban történik a „Kék Hullám” minősítés.  Szezonban fokozott szezonális ellenőrzések – társhatósági közös is. - Egyben strandminősítés „utóellenőrzése” - Egyben strandminősítés „utóellenőrzése”  Vannak panasz vagy közérdekű bejelentésre induló eljárások is – a vendég is ellenőriz!  Fontos, hogy a megfelelő minőség a szezon alatt fenn álljon!

5 A strandok közegészségügyi feltételei = minősítés alapkritériuma   Üzemeltetési szabályzat megléte, aktualitása   A működés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása – medencés fürdők!   Az elsősegélynyújtás, mentés feltételei – tárgyi is   A fürdővíz minősége, a pihenőterület nagysága, állapota   A fürdővíz, fürdőhely határainak, mélyvíznek a jelölése   Információs táblák megléte, annak tartalma – vízminőségről, osztályba sorolásról   A szociális helyiségek száma, higiénés viszonyai   Zuhanyozás /meleg vizes/ lehetősége   Hulladék és szennyvíz elhelyezés/elszállítás   Rovar-, rágcsáló irtás – kullancsirtás tilos, védekezés fűnyírással A vízminőség, amelyre az alábbiak az irányadók: Ütemterv alapján laboratóriumi ellenőrzés - un. monitoring naptár: szezon előtt, majd havi gyakorisággal; min. 1 m vízmélységnél, felszín alatt 30 cm Darabos hulladék jelenléte Fitoplanktonok, Cianobaktériumok elszaporodására utaló jel A vízminőséget befolyásoló tényezők: Háttér területről érkező felszíni- és csapadékvizek Partvonal kialakítása - öntisztulás lehetősége Vízszint ingadozások

6 A természetes fürdővíz vízminőségi követelményei ParaméterKiválóJóTűrhető minős é g Fek á lis Enterococcus (100 ml-ben) 200400330 Escherichia coli (100 ml-ben) 5001000900 Klorofill-a (μg/l) cianobakt é rium dominancia eset é n 102550 Cianobakt é rium sejtsz á m 20 000 sejt/ml50 000 sejt/ml100 000 sejt/ml Microcystin LR ekvivalens toxin tartalom 4 μg/l10 μg/l20 μg/l A fürdővizeket az aktuális és előző 3 év adatai alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal értékeli. A fürdőhelyek aktuális minősítése a www.antsz.hu honlapon megtekinthetők – legtöbb víz kiváló.www.antsz.hu Minősítésnél alapvető szempont kell, hogy legyen a megfelelő vízminőség.

7 Szemle tapasztalatok I.   A strandok nyitása előtt a szemléken még voltak hiányosságok. Vízen és vízparton a védőterületet, fürdőhely határát, hosszát, 120cm mély vizet még több helyen nem jelölték ki. Vízpart, vízfelület tisztasága sem volt „szemlekész” mindenütt. Tájékoztatók, információs táblák sem voltak a helyükön teljeskörűen. A szociális helyiségek állapotában is volt kifogásoltság, szerelvények cseréje, burkolat, csempék javítása, néhol a takarítása sem történt meg. Illemhely ingyenessége alapvető a használat ösztönzésére. Hulladékgyűjtő kapacitásra (edények számára, nagyságára, arányos elosztására) és rendszeres ürítésére fokozott figyelmet kell fordítani - csíktartóra is (nem dohányzó övezet előtt). Terület is legtöbb helyen rendezés alatt állt: füvesítés - parkosítás zajlott, több helyen ötletes virágosítás, metszés, fűnyírás folyamatban – kullancsok, rovarok elleni védekezés is. Árnyas részek növelése fontos a nap káros hatásainak védelme szempontjából – ha nincs árnyat adó lombozat, más módszerrel, pl. napvitorlákkal. Az ivóvíz elérhetősége is fontos az egyre nagyobb számú kánikulai napokra figyelemmel.

8 Szemle tapasztalatok II. Medencésfürdő esetén a vonatkozó előírások betartása a minősítés része - vízforgató berendezés - szakképesítések - üzemeltetési szabályzat = működési engedély - vízvizsgálatok, vízminőség Sportolási és játék lehetőségek eltérő mértékűek. Javasolt 6 éven aluliak részére külön fürdőhely! Horgászás, állatok bevitelének tiltása ismert mindenütt, de táblák kihelyezése több helyen még nem történt meg. Az elsősegélynyújtásra és mentésre vonatkozó szerződések megkötése folyamatban volt – a segélyhelyek előkészítése, mentőládák feltöltése, mentőcsónak kihelyezése általában még nem történt meg. Nvt. szabályozás kevésbé ismert – jelölések, új szimbólumok(!) - játszótér környéke, bejárat, vendéglátóhelyek Egységes szemlélet = cél: a nem dohányzók védelme - dohányzásra kijelölt hely megválasztása, tiltás, felelős/ellenőrzés Vannak közérdekű bejelentések dohányzással kapcsolatban! Veszélyes anyagokkal kapcsolatos dokumentumok, tárolás, felhasználás   A szemlebizottságnak működésre kész állapotot kell látni, csak úgy tud hiteles minősítést adni. Szezonban vendég újraértékel!

9 Vízminőségi tapasztalatok   A monitoring naptár szerinti vízvizsgálatok a kijelölt mintavételi helyeken megtörténtek. - A laboratóriumi eredményeknek a helyszínen fellelhetőnek kell lenni!   „Rövid Távú Szennyezés” esemény nem történt.   A Balaton vizének minősége a természetes fürdők vizével szemben támasztott követelményeknek megfelel - A legtöbb fürdőhely vize kiváló minőségű - 1-2 strand besorolás alatti minősítést kapott, a nem megfelelő számú vizsgálati eredmény miatt A fürdővíz osztályba sorolását az üzemeltetőnek hozzáférhetővé kell tenni!

10   A strandok a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatok alapján üzemelnek, az aktualizálásokat/módosításokat elvégzik – néhány esetben felszólításra;   A működés személyi és tárgyi feltételei adottak;   A pihenőterület rendezett, füvesített, a fűnyírást rendszeresen végezni kell;   A vízfelület és vízpart tisztításáról is jellemzően gondoskodnak;   A bóják meglétét ellenőrzik, az idei szezonban kevesebb helyen fordult elő, hogy azok a szezon végére „eltűntek”;   Játszótér a legtöbb strandon van. A dohányzásra vonatkozó tiltó feliratok, főleg új jelölések azonban még több helyen hiányoztak – egészségvédelmi bírság!;   A nagyobb strandokon sportolási lehetőség is biztosított;   Az illemhelyek mindenhol kialakítottak, nyitva tartásuk eltérő, általában 9-től 20-23 óráig vannak nyitva, de több helyen éjszakára sem zárják be. Higiénés állapotuk a forgalom függvénye is.   Az illemhelyek műszaki állapota változó, a déli parton több esetben kellett az üzemeltetőket kötelezni a töredezett padozat, csempeburkolat javítására;   Akadálymentes illemhely a strandok kb. 30 %-ban biztosított – növelni kell! Szezonális tapasztalataink I.

11   Zuhanyozási lehetőség a kisebb strandokon (1000 fő alatt) általában nincs, ahol van, ott is jellemzően hidegvizes, a legforgalmasabb, minősített strandokon melegvizes is;   Öltözködési lehetőség („csigás” vagy kabinos) mindenhol rendelkezésre áll, ezekben azonban több helyen nincs/letört a fogas;   Az elsősegélynyújtás feltételei biztosítottak;   Információs táblákat a kijelölt strandokon kihelyezték, tartalmuk többnyire megfelelő. Tartalmazzák: az osztályba sorolást, általános tájékoztatást, hozzáférést a bővebb információról - ezen felül folyamatosan tájékoztatják a fürdőzőket: a víz- és levegő hőmérsékletéről, továbbá az UV sugárzás mértékéről. Csak néhány helyen vált szükségessé intézkedés a kiegészítésükre.   A kutyát bevinni, illetve a horgászatot tiltó táblákat több helyen pótoltatni kellett (elmondás szerint vandalizmus miatt);   A hulladékgyűjtés megfelelő, néhol a kihelyezett gyűjtők számát kellett növeltetni, ill. a szétosztásra tettünk javaslatot, a hulladékelszállítás rendszeres;   Szennyvízelvezetés a közcsatornába történik;   Rovar-, rágcsálóirtásról mindenütt gondoskodnak; Javasolt: a szezonális működés, a vendég elégedettség/panasz legyen értékelési szempont! Szezonális tapasztalataink II.

12 Mindenkinek szép őszt és jó felkészülést kívánok! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Balatoni strandok közegészségügyi feltételei, a szemlék tapasztalatai Dr. Fadgyas Erzsébet Megyei tisztifőorvos Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések