Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Útvonaltervezés Stratégiai manőverezés Érvelés és elemzési módszerek Készítették: Antal Réka, Elek Nikolett, Farkas Babett, Gergely Barbara 2011. Október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Útvonaltervezés Stratégiai manőverezés Érvelés és elemzési módszerek Készítették: Antal Réka, Elek Nikolett, Farkas Babett, Gergely Barbara 2011. Október."— Előadás másolata:

1 Útvonaltervezés Stratégiai manőverezés Érvelés és elemzési módszerek Készítették: Antal Réka, Elek Nikolett, Farkas Babett, Gergely Barbara 2011. Október 26.

2 2011. 10. 26.2 Miről lesz szó? I. Hogyan írjunk jobb zh-t? II. Stratégiai manőverezés- Útvonaltervezés III. Ki a legény a gáton? IV. Tv-néző vagyok, ments ki innen!- Órai gyakorlat V. Házi feladat VI. Ne ugorj be!- Házi feladat tanulságok

3 2011. 10. 26.3 Zh. Általános tanulságok 1. Név, Neptun-kód olvashatóan → a te érdeked A csillagozás legyen egyértelmű, nem mindenki fog keresgélni Ne használj szmájlikat Óvatosan a sikamlós példákkal! Ne használj rövidítéseket, csak ha korábban feloldod őket Pl.: A törvényszéki tárgyalás típusú vita (a továbbiakban t.t.t.v.)

4 2011. 10. 26.4 Zh. Általános tanulságok 2. Szakszerűség → szakszavak, szakkifejezések használata Nem elég az órai jegyzet, ha van pontosan kiadott kötelező irodalom is (-32 pont) Minta zh-kérdések Akinek jó lett a zh-ja, azt nem cikizni kell, hanem tanácsot kérni, ő hogy tanult stb.

5 2011. 10. 26.5 Zh. 1. kérdés: Jellemezze szabatosan a racionális vitát az ismert szempontok alapján… (1.) A racionális vita lényege nem a másik fél legyőzése és megalázása, mint például a veszekedésben, hanem a tényfeltárás és az információcsere. Célja pedig az, hogy minél több információhoz jussunk a vita folyamán. Ezt pedig úgy érhetjük el, hogy figyelmesen meghallgatjuk a másik véleményét (nem vágunk a szavába), s kérdések feltételével jutunk hozzá az információkhoz. Mi hiányzik?

6 2011. 10. 26.6 Zh. 1. kérdés: Jellemezze szabatosan a racionális vitát az ismert szempontok alapján… (1.) A racionális típusú vita alaphelyzete a véleményütközés. Eszközei világosan megfogalmazott érvek és bizonyítások, a felek által előre egyeztetett korlátok között. Célja az igazság kiderítése, közös megegyezés, elfogadja a véleménykülönbséget, de csak az érvek és nem a személyek között. Következménye hosszú távú, internalizálással jár.

7 2011. 10. 26.7 Zh. 1. kérdés: … majd vesse össze szakszerűen a racionális és a törvényszéki tárgyalás típusú vitát a hasonlóságok és különbségek mentén! (2.) Az alapvető különbség a törvényszéki tárgyalás és a racionális típusú viták között, hogy a törvényszéki tárgyalás típusú viták egy harmadik (lehet több is) fél előtt zajlanak le, s céljuk a harmadik fél jóindulatának megnyerése, azzal együtt, hogy a saját érdekünk megvalósítására törekszünk. Mi hiányzik?

8 2011. 10. 26.8 Zh. 1. kérdés: … majd vesse össze szakszerűen a racionális és a törvényszéki tárgyalás típusú vitát a hasonlóságok és különbségek mentén! (2.) A törvényszéki tárgyalás alaphelyzete ezzel szemben rivalizálás. Lényeges különbség, hogy a célja egy harmadik személy (ideális esetben pártatlan) meggyőzése. Eszközeit tekintve érveken túl jellemezheti a manipuláció és a nyomásgyakorlás is, fizikai fenyegetésen kívül bármi, de nem célja a másik sértése. Következménye lehet hosszú távú, addig tart, míg a harmadik fél döntési pozícióban van.

9 2011. 10. 26.9 Zh. 2. kérdés: Fejtse ki szakszerűen, mit nevezünk a vita manipulálásának? Soroljon fel három különböző okot, amiért érdemes a vita típusát manipulálni! A vita manipulálása a vita típusának megváltoztatását jelenti a vita folyamán. Ez hasznos lehet abban az esetben, ha például egy vitát lényegesen fontosabbnak akarunk feltüntetni, mint amilyen (például morális konfliktuson alapuló veszekedést racionális vitává teszünk); ha a vitahelyzet megváltozik, vitapartnerünk érvei erősödnek, vagy ha eltérünk a tárgytól, megváltozik látásmódunk menet közben. Mi hiányzik?

10 2011. 10. 26.10 Zh. 2. kérdés: Fejtse ki szakszerűen, mit nevezünk a vita manipulálásának? Soroljon fel három különböző okot, amiért érdemes a vita típusát manipulálni! A vita manipulálásának nevezzük, amikor valaki azt a látszatot kelti, hogy a vita alapkonfliktusa más, mint ami valójában. Ezáltal a vitázó számára kedvezőbb helyzetből indul és kedvezőbb eszközöket használhat a vita kimenetele során. Ha valaki rosszul azonosítja a vita típusát, akkor jelentősen kedvezőtlenebb helyzetből indul, hiszen a vita típusának nem megfelelő eszközt fog használni. Példák: 1. A férj a feleséget csak megalázni szeretné, ezért azt a látszatot kelti, hogy racionális vitát folytat, míg valójában csak veszekszik. 2. Egy párkapcsolatban az egyik fél csak feszültségét kívánja levezetni a másikon, ezért kelti azt a hatást, mintha racionálisan vitatkozna. 3. Egy harmadik félt vonok be a vita eredményének eldöntésére, miközben a vita kimenetele veszekedés, csak ezt akarom leplezni.

11 2011. 10. 26.11 Zh. 3. kérdés: Mi a túl sokat állító kérdés? Fejtse ki szakszerűen és részletesen! Írjon egy példát túl sokat állító kérdésre, és magyarázza el ezen a példán keresztül, hogyan kell kezelni az ilyen kérdést? A túl sokat állító kérdés olyan dolgokat állít, amelyeknek a kérdező nincs biztos tudatában. Pl.: Ön veri a feleségét? Az alábbi kérdés azt az előfeltételt tartalmazza, hogy a válaszolónak van felesége. A kérdés feltevése előtt meg kellene tudnunk az előfeltételeket. A kérdést a következőképpen lehet kezelni: Milyen alapon állítod azt, hogy bármikor is bántalmaztam volna a feleségemet? A túl sokat állító kérdésre célszerű szintén kérdéssel válaszolni. Mi hiányzik?

12 2011. 10. 26.12 Zh. 3. kérdés: Mi a túl sokat állító kérdés? Fejtse ki szakszerűen és részletesen! Írjon egy példát túl sokat állító kérdésre, és magyarázza el ezen a példán keresztül, hogyan kell kezelni az ilyen kérdést? A túl sokat állító kérdés egy olyan veszélyes kérdés, melyben a kérdező személy kérdésében olyan előfeltevéseket használ, amelyeknek igaznak kell lenniük ahhoz, hogy a válaszadó egyenesen tudjon rá válaszolni, ám ezek az előfeltevések veszélyesek a válaszadóra nézve. Például: A barátaid tudják, hogy ilyen szűklátókörű a gondolkodásod? Az ilyen jellegű kérdés azt feltételezi a válaszadóról, hogy szűklátókörű. Ha a válaszadó igen/nem-mel válaszol, akkor elfogadja ezt az előfeltevést. A helyes kezelése ennek a kérdésnek, hogy felhívjuk a figyelmét a kérdezőnek a rossz kérdésre, majd megkérdezzük, miből gondolja ezt az előfeltevést, és megkérdjük, magyarázza el/bizonyítsa be. (Rossz kérdéskezelés…)

13 2011. 10. 26.13 Zh. 4. kérdés: Ismertesse szabatosan az internális kritika, internális bizonyítás, externális kritika, externális bizonyítás fogalmait! Internális kritika és bizonyítás egy belső folyamat, ami (áthúzott szöveg) A vita során az internális kritika nagyon fontos, annak segítségével tudjuk érveléseink erősségét, helytállását felmérni. A internális bizonyítással pedig magunkat erősíthetjük meg arról, hogy a vita folyamán az elkötelezettségünk mennyire helyes vagy helytelen. Az externális, azaz (áthúzott szöveg) kritika és bizonyítás inkább az ellenfél ellen szól, nyíltan kritizáljuk annak állításait, érveit, természetesen ésszerűen. Az externális bizonyítás a kritikát alátámasztó tényközlés, érvelés vagy akár saját vélemény, indokaink kinyilvánítása is lehet. Mi hiányzik? Vagy inkább mi van meg? Vagy inkább: megvan itt valami?

14 2011. 10. 26.14 Zh. 4. kérdés: Ismertesse szabatosan az internális kritika, internális bizonyítás, externális kritika, externális bizonyítás fogalmait! Az internális bizonyítás azt jelenti, hogy a másik által felhozott állításokkal támasztjuk alá érvelésünket. Az internális kritika az, hogy a másik állítását használjuk fel a másik tézisének kritizálásához. Az externális kritika azt jelenti, hogy külső információkat, tényeket használunk fel, hogy kritizáljuk a másik tézisét. Az externális bizonyításnál szintén külső információkat használunk, de a saját tézisünk melletti érvelésképpen, érveink alátámasztására.

15 2011. 10. 26.15 Zh. 5. kérdés: Mi jellemzi a szimmetrikus és aszimmetrikus vitát, miben különböznek? Írjon példát aszimmetrikus vitára! Szimmetrikus vita: amikor a két fél ugyanabban a vitatípusban érvel és akarja meggyőzni a másikat. Aszimmetrikus vita: amikor a két vitázó nem ugyan abban a vitatípusban áll ki a véleménye mellett. Pl.: Beugró PRO és KONTRA csapat: PRO törvényszéki vitatípusban érvel a katonaság mellett, a kontra csapat pedig üzleti tárgyalás stílusban. Ez is bullshit sajnos.

16 2011. 10. 26.16 Zh. 5. kérdés: Mi jellemzi a szimmetrikus és aszimmetrikus vitát, miben különböznek? Írjon példát aszimmetrikus vitára! A szimmetrikus vita során mindkét fél betölti az állító szerepét. Mindkét fél lehetőséget kap saját érveinek elmondására, ezeket bizonyítaniuk kell. Az aszimmetrikus vita során kétféle szerep van jelen a vita során: állító és a szkeptikus. Az aszimmetrikus vitában „A” személy állít valamit, de fontos, hogy „B” személy nem állítja ennek ellenkezőjét. Míg a szimmetrikus vitában „A” személy állít valamit, „B” ettől eltérő állásponton van. Az aszimmetrikus vitában a szkeptikus fél nem látja elég megalapozottnak a másik fél állításait. Például: Egy tudományos konferencián „A” állítja, hogy van élet a Marson, mert van víz, ami az élet alapfeltétele, „B” személy viszont nem tartja megalapozottnak azt az állítást, hogy van élet a Marson, csak mert víz is van.

17 2011. 10. 26.17 Zh. 6. kérdés: Ön a Műhely c. egyetemi újság számára készít interjút egy oktatóval. Tegyen fel egy rafináltan agresszív kérdést, amelynek alternatívái kényelmetlen helyzetbe hozzák az oktatót, de mindezt „kulturáltan”, a szituációból nem kilógó módon teszik. Magyarázza el a kérdés kialakításának szempontjait, a mögöttes megfontolásokat, valamint hogy milyen válaszokra számít. → 3 alfeladat: 1. Példa kérdés Tényleg agresszív Környezetbe illő Rafinált 2. Mögöttes megfontolások, szempontok Agresszív legyen Környezetbe illő Rafinált 3. Válaszlehetőségek Egyenes válasz Mellébeszélés Megfelelő válaszreakció

18 2011. 10. 26.18 Zh. 6. kérdés: Szerencséjének vagy az iskola által nyújtott támogatásának köszönheti a kutatása eredményességét? Az agresszív kérdés hibás kérdés, azon belül is a veszélyes kérdések közé sorolható. Az agresszív kérdésnek nincs köze a pszichológialag értelmezett agresszivitáshoz. Az agresszív kérdés túl szűkre szabja a válaszadó lehetséges válaszainak lehetőségét, nem engedi a válaszadó számára, hogy hogy saját álláspontjának megfelelő választ adjon. A kérdés feltételében törekedtem arra, hogy a válaszlehetőségeket leszűkítsem hátrányosan a válaszadó számára. Azt tisztázni kell, hogy az agresszív kérdést lehet kezelni, de tegyük fel, hogy az oktató nem jártas az érvelés, kérdések és válaszok témakörben, és felkészületlennek számít a témában. Ebből kifolyólag csak egyenes választ adhat vagy mellébeszél. De ha jártas a témában, akkor felhívhatja a figyelmemet a kérdés hibás mivoltára, megfogalmazhatja a kérdést, megválaszolhatja azt, jóváhagyásomat kéri, és ha nem kapja meg azt, akkor felszólíthat, hogy indokoljam. Az agresszív kérdésemben hátrányos előfeltevés lehet (implicit módon), hiszen a kérdésem azt sugallja, hogy véleményem szerint a kutatás eredményessége a szerencsén vagy a pénzügyi támogatás által valósulhatott meg.

19 2011. 10. 26.19 Stratégiai manőverezés elemei Útvonaltervezés Meghatározzák, hogy a kommunikációnk célba ér-e, hogyan lesz hatásos. Kommunikációnk → értsd: minden fajta! - Házi feladat- Vitahelyzet- Prezentáció - Zh- Hivatalos levél, kérvény - Újságcikk - Szóbeli vizsga

20 2011. 10. 26.20 CÉL + közönség Hallgatósághoz illesztés! Út (eszköz) Mit? (tartalom) Premisszák, konklúzió Hogyan? (stílus) Ismétlések, tudományra hivatkozás, szakértőre hivatkozás, közvélekedésre apellálás, érzelmi töltet, analógiák Korlátok Intézményi keretek Médium követelményei (szakcikk, blog) Társas szerepek (Kiszel T. – Vágó I.) Vita típusa Elvárások, elköteleződések Előfeltételek: hogyan kell(ene) gondolkodnia a célközönségnek, hogy „átmenjen” az üzenet Csak érzelmi töltet kelti fel az érdeklődést / szakmainak kell maradni, stb.

21 2011. 10. 26.21 Egy jól ismert példa

22 2011. 10. 26.22 Ki a legény a gáton? Van még lejjeb, MSZP? Megjelenési hely: Magyar Hírlap http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/ujbuda_uj _plakat.html http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/ujbuda_uj _plakat.html Dátum: 2010. április 21.

23 2011. 10. 26.23 Cél + közönség Célközönség Jobboldali olvasók, azon belül elsősorban a Fideszes elkötelezettségűek. Az eredeti cél A cél az MSZP nevetségessé tétele, lejáratása az LMP-s konfliktusok kapcsán.

24 2011. 10. 26.24 Út Mit? Tartalmi aspektus 1. A konklúzió az, hogy az MSZP kommunikációjának színvonala egyre csökken. 1.1 Az MSZP önmagának ellentmondva közeledik az LMP-hez. 1.2 Az MSZP saját nevét sem vállalja fel. 1.3 Az MSZP ellopta az LMP szlogenjét. (1.4) Az MSZP nevetséges, színvonaltalan rigmusokat használ a plakátjain, szórólapjain. (implicit tartalom)

25 2011. 10. 26.25 Út Hogyan? Stiláris aspektus A szöveg ironikus, csípős hangvételű, érzékletes jelzőkben, kifejezésekben gazdag.

26 2011. 10. 26.26 Korlátok A cikk műfaját tekintve jegyzet, mely a vélemény-újságírás műfajai közé tartozik. A jegyzet egy hírre, eseményre reagál, abból kiindulva egy nagyobb súlyú jelenségre mutat rá. Rövid, könnyed, de feszes műfaj. Megjelenés helye: Magyar Hírlap (jobboldali, Fidesz közeli lap)

27 2011. 10. 26.27 Elvárások, elkötelezettségek A célközönség a jobboldali olvasókat jelentette, azon belül elsősorban a Fideszes elkötelezettségűeket. A plagizálás megléte és annak elítélendősége előfeltételként jelent meg, ahogy az inkonzisztencia elítélése is.

28 2011. 10. 26.28 Az új recept Megmarad: Cél: Nevetségessé tétel Út (Mit?)? Érvek Korlátok: Jegyzet műfaj, Magyar Hírlapban Változik: Út (Hogyan?): Markánsabb kifejezések Elvárások,elkötelezettségek: Fideszes elkötelezettségek mellőzése Célközönség: Jobboldaliak, nem csak Fidesz

29 2011. 10. 26.29 Az átírt változat: VAN MÉG LEJJEBB, MSZP? Molnár Gyula újbudai polgármester, aki vesztes pozícióból vág neki a második fordulónak, választási plakátján már saját pártja nevét sem vállalja fel, de ez az elmúlt nyolc év tükrében nem is csoda. Egy szó sem esik a szocialista pártról, a vörös csillagot, akarom mondani, szegfűt, szívecskére cserélték. Sebaj! Van másik, ahogy Eötvös bohóc mondotta volt, mielőtt elővett egy kisebb trombitát a kabátja alól. Molnár Gyula most egy, még az MSZP- nél is kisebb pártot húzott elő: az LMP-t.

30 2011. 10. 26.30 Az MSZP nagyon szeretne az LMP közelébe férkőzni. Az MSZP nagyasszonya, Lendvai Ildikó, remegő kézzel igyekszik parolázni az LMP-vel, mintegy a múlt jótékony homályába száműzve azt a három héttel előbb elhangzott mondatát, hogy kidobott voks az LMP-re szavazni. Persze mondott ő már sok mindent. Lassan mondta, hogy mindenki megértse: nem lesz gáz-ár-e-me-lés. A következményt ismerjük…

31 2011. 10. 26.31 Hiába utasítja el az LMP egyre-másra megszállott udvarlóját, az nem érti a nemet. Sőt már lop is tőle, csak egy kis darab jusson már neki is belőle! De az MSZP és mások lenyúlása nem először jár kéz a kézben, legfeljebb eddig nem volt ily nyílt. Molnár Gyula a plakát tanúsága szerint „16 éve bizonyítja, hogy városunkban tényleg LEHET MÁS A POLITIKA.” Ő lenne a garancia a másfajta politikára? Ebben még igazság is lehet, ha a Kopaszi-gát panamára gondolunk…

32 2011. 10. 26.32 A plakát gondos tervezői azért a nép iskolázatlanabb rétegeinek is tartogattak üzeneteket apró rigmusok formájában. Hogy is írja a lánglelkű költő: »Ha szereti Újbudát, válassza Molnár Gyulát«, vagy »Ha fontos önnek közös otthonunk, Újbuda, akkor a jó választás ismét Molnár Gyula«. Kedves MSZP, van még ennél is lejjebb?

33 2011. 10. 26.33 2. Példa Tv-néző vagyok, ments ki innen Megjelenés helye: Magyar Hírlap http://www.magyarhirl ap.hu/velemeny/stohl _visszater.html Dátum: 2010. október 16.

34 2011. 10. 26.34 Eredeti szempontok Eredeti célközönség: Tv-nézők, Rtl Klubbal és Stohl Andrással kevésbé szimpatizálók Eredeti cél: a cikk célja az Rtl Klub nevetségessé tétele Stohl András kábítószer botránya kapcsán, valamint a valóság show-k és a kereskedelmi televíziók lejáratása

35 2011. 10. 26.35 Eredeti szempontok Út-tartalmi aspektus: Konklúzió: az Rtl Klub és más kereskedelmi tv-k pénzéhesek és gátlástalanok. P1: Egyre gyengébb műsorokat vetítenek. 1.1: Máté Kriszta műsora műalázás volt. 1.2: Bogárzabálós vetélkedőket készítettek. 1.3: A Mónika show csatornatöltelékeit kaptuk. 1.4: Kuruzslók hazudozásait kaptuk. 1.5: Nem túl intelligens szereplők gondolatait ismerhettük meg a valóságshow-kban. P2: Kábítószeres, zűrös magánéletű műsorvezetőt szerepeltetnek. P3: Fizetőssé kívánják tenni a színvonaltalan műsoraikat.

36 2011. 10. 26.36 Eredeti szempontok Út-stiláris aspektus: Szókimondó, csípős hangvételű, és jelzőkben gazdag Korlátok: A cikk műfaját tekintve jegyzet, mely a vélemény-újságírás műfajai közé tartozik. A jegyzet egy hírre, eseményre reagál, abból kiindulva egy nagyobb súlyú jelenségre mutat rá. Rövid, könnyed, de feszes műfaj. Elvárások, elkötelezettségek: A valóságshow-szereplők nem intelligensek, Stohl András tette elítélendő, a Mónika Show, Máté Krisztina műsora nem votlak értékesek.

37 2011. 10. 26.37 Új szempontok Órai gyakorlat Célközönség: Tv-nézők, a „reality”-műsorokkal kevésbé szimpatizálók Cél: a valóság show-k és a kereskedelmi televíziók lejáratása (Stohl-lal vagy nélküle) vagy bebizonyítani, hogy a kereskedelmi tv-k értékesek és vannak még színvonalas műsorok Út: tartalmi aspektus: Rátok bízzuk, az eredeti cikkéből is lehet válogatni. Út: stiláris aspektus: Szókimondó, csípős hangvételű, és jelzőkben gazdag Vagy tárgyilagos, egyszerű Korlát: Megmarad a régi. Magyar Hírlap és jegyzet. Elkötelezettségek, elvárások: Az olvasók olyan tv-nézők, akik elvárják a színvonalas műsorok sugárzását.

38 2011. 10. 26.38 Házi feladat Keress egy érvelő szöveget! Nem kell politikai jellegű! Hobby, érdeklődési kör… 1. Premissza, konklúzió rekonstrukció 2. Stratégiai manőverezés – szöveg elemzése 3. Új stratégiai manőverezési szempontok 4. Új szöveg Maximális terjedelem: 2 oldal (eredeti szöveg mellékletben csatolva, nem számít bele!!!)

39 2011. 10. 26.39 Elvárások 1. Konklúzió, főbb premisszák, implicit premisszák (nem kell ágrajz…) 2. Azonosítani a célt, közönséget, utat, korlátokat, elvárásokat, elköteleződéseket 3. Jelezni mik a változatlan és az új szempontok 4. Új szöveget megírni a (3.) szempontjai alapján! November 9. szerda 12:15, kinyomtatva (fejlécen név, neptunkód!!!) Formai követelmények…

40 2011. 10. 26.40 Ne ugorjunk be-tanulságok Pozitívumok: További ismeretek bevonása (pl.: látszatvita, vita manipulálása: „… az adott vitázó azt a látszatot keltette (…), hogy a vita alapkonfliktusa más, így számára kedvezőbb eszközökkel tudott érveli…”) Rövid idézettel való indítás („A vitázó, feleselő és letorkoló emberek ügyeik boldogtalan sáfárai. A győzelmet elnyerik néha, de a jóakaratot soha, holott annak több hasznát vennék” Benjamin Franklin)

41 Legyen frappáns a megfogalmazás és legyen ötletes a borító, de NE essetek túlzásba! Borító:  Csak a lényeges információkat tartalmazza  Legyen egyedi a cím  Ne legyen túl nagy a betűméret  Ne legyen túl színes  Nem kell rá fejléc és oldalszám 2011. 10. 26.41

42 A honlapon feltűntetett módon történő hivatkozás Jól strukturált szöveg (bekezdések: bevezetés, tárgyalás, befejezés, de NE így: „Ezzel elemzésem véget ért.”) 2011. 10. 26.42

43 Negatívumok: Alapvető követelmények betartásának hiánya (sorköz, sorkizárás, fejléc, stb.) Hivatkozás hiánya Terjedelmi korlát betartása Nem időben történő leadás (most feleztük az összpontszámot, de legközelebb 0 pontot fog érni a dolgozat) 2011. 10. 26.43

44 Bekezdések hiánya Helyesírási hibák, vesszőhibák, szóközök Jobb oldalon összetűzött, illetve biztosítótűvel (???) összetűzött papírok 2011. 10. 26.44

45 Ha 4 elemet kérünk kiemelni, akkor ne 6-ot, vagy 8-at emeljetek ki Konkrétumok szerepeljenek a szövegben, ne csak mellébeszélés Értelmetlen mondatok, pongyola megfogalmazás („partner kikészítése”, „elkerülhető lett volna a felsülés”) 2011. 10. 26.45


Letölteni ppt "Útvonaltervezés Stratégiai manőverezés Érvelés és elemzési módszerek Készítették: Antal Réka, Elek Nikolett, Farkas Babett, Gergely Barbara 2011. Október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések