Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megszentelt Élet Éve Szerzetesek Éve 2015..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megszentelt Élet Éve Szerzetesek Éve 2015.."— Előadás másolata:

1 Megszentelt Élet Éve Szerzetesek Éve 2015.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Esztergomban, Magyarország akkori fővárosában született 1200 körül. Sokat tanult. Szerény, hallgatag, komoly fiú volt,,egyetlen percet sem hagyott kihasználatlanul'' Feltűnően szerette a magányt, a csöndes elmélkedést, szerette a böjtöt, az imát Pap lett, „ a zsolozsmát, a szentmise bemutatását annyi áhítattal végezte, hogy mély benyomást tett mindenkire, aki csak látta.” Remeték lelkiatyja, gyóntatója, táplálója Később maga is remete lett a Pilisben Esztergomi Boldog Özséb 1200(?) Esztergom +1270. január 20. Pilisszentkereszt

11 Jelmondata: In Cruce salus, 'keresztben az üdvösség'

12

13

14 Pálos rendtörténet Alapító: Boldog Özséb pap, remete (1200-1270) látomása Remete Szt. Pál – védőszent, példaadó és névadó IV. Orbán pápa (1195-1264) hagyta jóvá a Rend működését Özséb 24 évig vezető Végleges egyházi jóváhagyás csak 1308! XV. sz-ban a világon 8 provinciában 300 kolostorban kb.6000 pálos élt (Magyarország, Lengyelország, Németország Portugália, Franciaországban, Olaszországban, sőt még Palesztina) 1786-ban II. József császár feloszlatta a Pálos Rendet is 1934-ben indulhatott újra a pálos élet Magyarországon 1950-ben a kommunisták tiltották be a Rend működését A rendszerváltozás után 4 kolostorban indulhatott meg ismét a pálos élet, Budapesten, Pécsett, Márianosztrán és Petőfiszálláson Ma kb. 400 pálos él a világon. Központja Lengyelországban

15 Napjainkban hazánkon kívül: Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Fehéroroszországban, Ukrajnában, Horvátországban, Szlovákiában, Csehországban, Belgiumban, Kamerunban, Ausztráliában, a Dél-Afrikai Köztársaságban és az USA-ban, 54 rendházban, kb. 400 szerzetes él.

16 Ima,magány,böjt szeretete - apostolkodás A pálos szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik és vezekel. „Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.” Ma: apostolkodás (pl. motoros zarándoklatok, Mária Rádió, lelkigyakorlatok) és a családok támogatása (pl. Pálos Házak a Családért Alapítvány, Gálosfa-Somogy megye)

17

18

19

20

21

22 A kegykép csodáiból: 1732-ben egy plébános világiak számára pálos fehér habitusokat készíttetett és a kegyképhez érintve, azt az oltárra helyezte, a betegeket ebbe öltöztették a gyógyulás reményében Ettől kezdve több gyermek is meggyógyult betegségéből (a Bazilika honlapján olvasni lehet a pontos adatokat) XIV. Benedek pápa 1749. november 22-dikén keltezett dekrétuma elismerve a csodákat, búcsúengedélyt adott.

23 Kolostor és Bazilika I. Lajos király (1342-1382) huszonhat évesen alapította a nosztrai kolostort. Feloszlatás után (1786) sokáig üresen pusztult 1858-tól a Vincés nővérek gondozásában női börtön működött a kolostorban 1948-ban a nővéreket Rákosiék elűzték, állami férfi börtön lett a kolostor, ide zárták be a rágalmak alapján elítélt papokat, szerzeteseket (1961-ben pl. közel 100! papról számol be egy raboskodó pálos! atya) 1989-től ismét pálos atyák látják el a kegyhelyet, de az állami börtön ma is működik

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Nagy Lajos magyar és lengyel király alapította: Magyarországon (ur. 1342–1382) Nagy Lajos király, Lengyelországban Magyar Lajos király(ur. 1370-1382) Utódai: Magyarországon: Mária, Lengyelországban Szent Hedvig király 293 m magas „hegy” Jasna Gora (Fényes hegy) – Pálos szerzeteseket telepített ide A kegyképnek sok csodát tulajdonítanak A leghíresebb az 1655-ös svéd invázióhoz (az „özönvízhez”) kötődik. 3000 fős protestáns sereg 40 napig ostromolta, Kordiecki perjel a szent hely védelme mellett döntött, 170 katonával, 20 nemessel és 70 szerzetestársával A lengyelek a Szűzanyának tulajdonították a győzelmet!

34

35 Boldog Özséb ima: Istenünk, te azt akartad, hogy Esztergomi Boldog Özséb a világ pompáját megvetve remeteségbe meneküljön, és ott a rólad való elmélkedésben tökéletesítse életét. Add, kérünk, hogy az ő érdemeiért mi is követhessük példáját, és a világi dolgokat megvetve az égieket keressük. Alázattal kérünk, tisztítsd meg lelkünket, és kegyelmi ajándékaiddal szentelj meg bennünket. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

36 Engesztelő ima azokért és azok helyett (részletek): akik közömbösek, rosszindulatúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni Téged, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak, akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek, akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek, akik Egyházadat megvetik, és akik a Sátánt szolgálják.

37

38 Könyörgés: Könyörögjünk! Istenünk esztergomi boldog Özséb közbenjárására add meg nekünk, hogy mi is szeressük a csendet, az imát, és az olvasást! Könyörgünk azokért, akik még tanulnak valamilyen iskolában. Szeressen a fiatalság Téged! Könyörgünk magunkért magyarokért is, hogy megtérjünk az önzésből, az irigységből, és a széthúzásból! Könyörgünk a zarándokokért, hogy Teérted és népünkért imádkozva tegyék meg az Esztergomba vezető utat! Amen

39


Letölteni ppt "Megszentelt Élet Éve Szerzetesek Éve 2015.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések