Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 PMT rendszer és ellenőrzésének változásai (a Moneyval országvizsgálat tükrében) Siófok, 2015. augusztus 28. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 PMT rendszer és ellenőrzésének változásai (a Moneyval országvizsgálat tükrében) Siófok, 2015. augusztus 28. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság."— Előadás másolata:

1 1 PMT rendszer és ellenőrzésének változásai (a Moneyval országvizsgálat tükrében) Siófok, 2015. augusztus 28. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja

2 Témavázlat 1. A Moneyval országtréning tapasztalatai 2. A munkacsoport beszámolója 3. Módosítások a pénzmosás kamarai ellenőrzésének szabályzatában 4. Az új kérdőív 5. Az új típusú ellenőrzés gyakorlati kérdései 2

3 Rövid tájékoztató Felkészítés az 5. körös országvizsgálatra, a Moneyval és NGM közös rendezésében (2015.02.03. – 2015.02.04.) A megváltozott FATF sztenderdek és az új módszertan - előtérben a kockázatbecslés a technikai megfeleléssel szemben Nemzeti kockázatértékelési dokumentum - országspecifikus kockázatokkal, prioritási sorrenddel Technikai megfelelés - előre kiküldött ellenőrzési kritériumok, főleg törvények, jogszabályok vizsgálata Hatékonyság értékelés - új kritérium, fontos a széles körű, konkrét példákkal alátámasztott dokumentáció, minden statisztika mellé legyen szöveges magyarázat Helyszíni ellenőrzés – találkozás a kontakt személyekkel, az érintett hatóságokkal 3

4 A munkacsoport beszámolója 1. 2014.10.06. – alakuló ülés, a feladatok megbeszélése 2014.11.26. – kérdőív, a kockázati tényezők csoportosítása, leírása a felügyeletet ellátó szerv (MKVK) oldaláról: –nagy számú az éves felügyeleti ellenőrzés, folyamatban van a kiválasztás eddigieknél fokozottabb kockázati alapra helyezése, –a felügyeleti eljárást az ágazati jogszabály (Kkt.) és a Ket. alapján végzi, a minőségellenőrzési eljárás keretein belül (legalább 6 évente) –a könyvvizsgálók esetén a felügyeleti szerv egyben a szolgáltatók érdekképviseleti szerve is, ezért előfordulhat, hogy az érdekképviseleti jelleg erősebben dominál. 4

5 A munkacsoport beszámolója 2. –a felügyeleti szerv a szolgáltató éves adatszolgáltatása, valamint az ellenőrzést megelőző részletes adatszolgáltatása alapján rendelkezik információval a szolgáltató működésének körülményeiről, ügyfélköréről –a szolgáltatók nem érdekeltek a Pmt. kötelezettségeinek végrehajtásában, elsősorban a bejelentés küldésében (bizalmi kapcsolat kontra kötelezettségek végrehajtása) 5

6 A munkacsoport beszámolója 3. A kockázati tényezők csoportosítása, leírása a könyvvizsgálói tevékenységet folytató szolgáltató (MKVK) oldaláról: –mivel azonos - elsődlegesen a pénzügyi szektor szolgáltatóira fókuszáló - kötelezettségek vannak hatályban a pénzügyi és a nem pénzügyi szektor vonatkozásába,, a nem pénzügyi szektor nehézségekkel küzd az előírások értelmezésében és a gyakorlati végrehajtásban –nehezen értelmezhetőek és/vagy alkalmazhatóak a törvény egyes rendelkezései (tényleges tulajdonos). Nehezen értelmezhetőek az ügyfél-átvilágítási és a bejelentési kötelezettségekre vonatkozó adatlapok –a szolgáltatók számára a Pmt. nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a bejelentési kötelezettség kiterjed-e a pénzmosás alapbűncselekményeire 6

7 A munkacsoport beszámolója 4. - a jelenlegi szabályozás egységes szabályokat határoz meg minden szolgáltatóra, azonban az eltérő tevékenységi körökre és infrastruktúrára tekintettel a szabályok egy szektoron belül is nehezen alkalmazhatóak minden szolgáltató esetében. (pl. ügyfél-átvilágítás, felfüggesztés) - a pénzeszköz forrására vonatkozó szabályozás nem egyértelmű, e szektorban nem értelmezhető - az ügyleti megbízás fogalma ebben a szektorban nem értelmezhető - a (hivatalos uniós konszolidált listán és az FATF közleményen kívül) nincsenek rendelkezésre álló adatbázisok, amelyek az ügyfél-átvilágítás során alkalmazhatók 7

8 A munkacsoport beszámolója 5. –a szolgáltatók nagy része a kamarai mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot léptet életbe és alkalmaz, amely differenciálás nélkül azonos belső eljárási rendet ír elő a szolgáltató részére 2015.03.18. - kockázati szintek végleges besorolása 2015.06.24. - technikai megfelelőségi és hatékonysági kérdőívek egyeztetése, elfogadása 2015.07.31.- részanyagok, dokumentumok elkészítése 2015.08.31. - NGM kérdőív véleményezése 8

9 A pénzmosás kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat 2015.04.11-i módosítása Előzmény: egyeztetések a PEII-vel Cél: kockázatalapú kiválasztás, kevesebb, de mélyebb ellenőrzés, lehetőség szerint kiterjesztve a bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére is Módszer: kamarai hatósági eljárás keretében, leválasztva a kamarai minőségellenőrzésről, helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálat Hatályba lépés: 2015. május 1. 9

10 10 Az új Pmt. kérdőív 1. kérdés: szabályzat megfelelősége A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak?  Értelmezés: A válasz IGEN, ha a szolgáltató szabályzata egyezik a Kamara által kiadott hatályos mintaszabályzattal, vagy tartalmazza a 35/2007. (XII. 29.) PM rendeletben a szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit. Eltérés esetén a válasz: NEM.

11 11 2. kérdés: ügyfél azonosítás kötelezettsége Eleget tett-e az ellenőrzés alá vont szolgáltató a Pmt. 7-12. §-ai által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségeknek?  Értelmezés: A válasz IGEN, ha a kiválasztott megbízásoknál, az adatlapok rendelkezésre állnak. Adatlap alatt bármilyen, a javasolttól eltérő formátumú, de a Pmt törvényben kötelezően előírt adatokat tartalmazó, hiteles dokumentum elfogadható. Nem választ kell adni, ha az adatlapok nincsenek kitöltve, vagy az adatlapok tartalma nem felel meg az előírásoknak.

12 12 3. kérdés: szerződés megfelelősége Tartalmazza-e a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés vagy külön okirat a Pmt. 7.-12.§-i által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségre vonatkozó utalásokat?  Értelmezés: A válasz IGEN, ha a szolgáltató szerződései vagy egyéb okiratai tartalmazzák a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője, vagy, amennyiben a képviselő nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében jár el, a tényleges tulajdonos azonosítására vonatkozó utalást.)

13 4. kérdés: a bejelentési kötelezettség teljesítése Az ellenőrzés adatai alapján megállapítható-e a szolgáltató részéről a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása?  Értelmezés: A bejelentési kötelezettségre okot adó körülmények fennállását, a bejelentési kötelezettség teljesítését elsődlegesen azon könyvvizsgálati megbízatások vonatkozásában kell vizsgálni, melynek kapcsán a korábbi kamarai minőségellenőrzés során az ISA 240. témaszámú „a könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” megnevezésű könyvvizsgálati standardra irányuló kérdésekre nemleges válasz született. 13

14 14 5. kérdés: a bejelentő kiválasztása Megtörtént-e azon személy kijelölése, valamint bejelentése, akinek feladata a bejelentések továbbítása a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére és a kijelölés megfelel-e az előírásoknak?  Értelmezés: A kijelölt személy lehetőség szerint a szolgáltató vezetője, vagy vezető beosztású alkalmazottja. Ha dokumentáltan megtörtént a kijelölt személy bejelentése a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak (VPKBP) és erről a kijelölt személynek is tudomása van, a válasz IGEN.)

15 15 6. kérdés: alkalmazottak tájékoztatása Megtörtént-e az alkalmazottak tájékoztatása/oktatása a Pmt törvény és a szabályzat adta kötelességek illetve felelősség vonatkozásában? Alátámasztja-e ennek tényét dokumentáció?  Értelmezés: Biztosítani kell, hogy a könyvvizsgálói tevékenység ellátásában részt vevő alkalmazottak a jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást (…) lehetővé tevő, illetőleg megvalósító gazdasági eseményeket felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően tudjanak eljárni. IGEN a válasz, ha van kijelölt személy ÉS dokumentált a képzés megtörténte. Egyedül dolgozó, és alkalmazottat nem foglalkoztató könyvvizsgáló esetén a válasz N/É.)

16 16 7. kérdés: ügyfélnyilvántartás vezetése Megfelel-e a szolgáltató nyilvántartása a Pmt 28. §-ában rögzítetteknek?  Értelmezés: Ha a nyilvántartás naprakészen tartalmazza az ügyfél-átvilágítási és követési adatokat, okiratokat, valamint a bejelentések és adatszolgáltatások teljesítését, a felfüggesztést igazoló iratokat, a válasz IGEN, amennyiben a nyilvántartás nem felel meg a törvényi előírásoknak, a válasz NEM.

17 Gyakorlati kérdések Az ellenőrzés lebonyolításának rendjét a szabályzat tartalmazza: –terv szerinti és rendkívüli ellenőrzés –tájékoztatás elektronikus úton –elszámolható óraszám: 3 óra –bizottsági határozat és szankciók –utóellenőrzés –jogorvoslati lehetőségek 17

18 18 Eredményes munkát kívánunk! Köszönjük a figyelmet.


Letölteni ppt "1 PMT rendszer és ellenőrzésének változásai (a Moneyval országvizsgálat tükrében) Siófok, 2015. augusztus 28. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések