Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MKVK Minőségellenőrzési Bizottság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MKVK Minőségellenőrzési Bizottság"— Előadás másolata:

1 MKVK Minőségellenőrzési Bizottság
PMT rendszer és ellenőrzésének változásai (a Moneyval országvizsgálat tükrében) Siófok, augusztus 28. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja

2 Témavázlat 1. A Moneyval országtréning tapasztalatai 2. A munkacsoport beszámolója 3. Módosítások a pénzmosás kamarai ellenőrzésének szabályzatában 4. Az új kérdőív 5. Az új típusú ellenőrzés gyakorlati kérdései

3 Rövid tájékoztató Felkészítés az 5. körös országvizsgálatra, a Moneyval és NGM közös rendezésében ( – ) A megváltozott FATF sztenderdek és az új módszertan - előtérben a kockázatbecslés a technikai megfeleléssel szemben Nemzeti kockázatértékelési dokumentum - országspecifikus kockázatokkal, prioritási sorrenddel Technikai megfelelés - előre kiküldött ellenőrzési kritériumok, főleg törvények, jogszabályok vizsgálata Hatékonyság értékelés - új kritérium, fontos a széles körű, konkrét példákkal alátámasztott dokumentáció, minden statisztika mellé legyen szöveges magyarázat Helyszíni ellenőrzés – találkozás a kontakt személyekkel, az érintett hatóságokkal

4 A munkacsoport beszámolója 1.
– alakuló ülés, a feladatok megbeszélése – kérdőív, a kockázati tényezők csoportosítása, leírása a felügyeletet ellátó szerv (MKVK) oldaláról: nagy számú az éves felügyeleti ellenőrzés, folyamatban van a kiválasztás eddigieknél fokozottabb kockázati alapra helyezése, a felügyeleti eljárást az ágazati jogszabály (Kkt.) és a Ket. alapján végzi, a minőségellenőrzési eljárás keretein belül (legalább 6 évente) a könyvvizsgálók esetén a felügyeleti szerv egyben a szolgáltatók érdekképviseleti szerve is, ezért előfordulhat, hogy az érdekképviseleti jelleg erősebben dominál.

5 A munkacsoport beszámolója 2.
a felügyeleti szerv a szolgáltató éves adatszolgáltatása, valamint az ellenőrzést megelőző részletes adatszolgáltatása alapján rendelkezik információval a szolgáltató működésének körülményeiről, ügyfélköréről a szolgáltatók nem érdekeltek a Pmt. kötelezettségeinek végrehajtásában, elsősorban a bejelentés küldésében (bizalmi kapcsolat kontra kötelezettségek végrehajtása)

6 A munkacsoport beszámolója 3.
A kockázati tényezők csoportosítása, leírása a könyvvizsgálói tevékenységet folytató szolgáltató (MKVK) oldaláról: mivel azonos - elsődlegesen a pénzügyi szektor szolgáltatóira fókuszáló - kötelezettségek vannak hatályban a pénzügyi és a nem pénzügyi szektor vonatkozásába, , a nem pénzügyi szektor nehézségekkel küzd az előírások értelmezésében és a gyakorlati végrehajtásban nehezen értelmezhetőek és/vagy alkalmazhatóak a törvény egyes rendelkezései (tényleges tulajdonos). Nehezen értelmezhetőek az ügyfél-átvilágítási és a bejelentési kötelezettségekre vonatkozó adatlapok a szolgáltatók számára a Pmt. nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a bejelentési kötelezettség kiterjed-e a pénzmosás alapbűncselekményeire

7 A munkacsoport beszámolója 4.
- a jelenlegi szabályozás egységes szabályokat határoz meg minden szolgáltatóra, azonban az eltérő tevékenységi körökre és infrastruktúrára tekintettel a szabályok egy szektoron belül is nehezen alkalmazhatóak minden szolgáltató esetében. (pl. ügyfél-átvilágítás, felfüggesztés) - a pénzeszköz forrására vonatkozó szabályozás nem egyértelmű, e szektorban nem értelmezhető - az ügyleti megbízás fogalma ebben a szektorban nem értelmezhető - a (hivatalos uniós konszolidált listán és az FATF közleményen kívül) nincsenek rendelkezésre álló adatbázisok, amelyek az ügyfél-átvilágítás során alkalmazhatók

8 A munkacsoport beszámolója 5.
a szolgáltatók nagy része a kamarai mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot léptet életbe és alkalmaz, amely differenciálás nélkül azonos belső eljárási rendet ír elő a szolgáltató részére kockázati szintek végleges besorolása technikai megfelelőségi és hatékonysági kérdőívek egyeztetése, elfogadása részanyagok, dokumentumok elkészítése NGM kérdőív véleményezése

9 A pénzmosás kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat 2015. 04
A pénzmosás kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat i módosítása Előzmény: egyeztetések a PEII-vel Cél: kockázatalapú kiválasztás, kevesebb, de mélyebb ellenőrzés, lehetőség szerint kiterjesztve a bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére is Módszer: kamarai hatósági eljárás keretében, leválasztva a kamarai minőségellenőrzésről, helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálat Hatályba lépés: május 1.

10 Az új Pmt. kérdőív 1. kérdés: szabályzat megfelelősége
A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak? Értelmezés: A válasz IGEN, ha a szolgáltató szabályzata egyezik a Kamara által kiadott hatályos mintaszabályzattal, vagy tartalmazza a 35/2007. (XII. 29.) PM rendeletben a szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit. Eltérés esetén a válasz: NEM.

11 2. kérdés: ügyfél azonosítás kötelezettsége
Eleget tett-e az ellenőrzés alá vont szolgáltató a Pmt §-ai által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségeknek? Értelmezés: A válasz IGEN, ha a kiválasztott megbízásoknál, az adatlapok rendelkezésre állnak. Adatlap alatt bármilyen, a javasolttól eltérő formátumú, de a Pmt törvényben kötelezően előírt adatokat tartalmazó, hiteles dokumentum elfogadható. Nem választ kell adni, ha az adatlapok nincsenek kitöltve, vagy az adatlapok tartalma nem felel meg az előírásoknak.

12 3. kérdés: szerződés megfelelősége
Tartalmazza-e a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés vagy külön okirat a Pmt §-i által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségre vonatkozó utalásokat? Értelmezés: A válasz IGEN, ha a szolgáltató szerződései vagy egyéb okiratai tartalmazzák a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője, vagy, amennyiben a képviselő nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében jár el, a tényleges tulajdonos azonosítására vonatkozó utalást.)

13 4. kérdés: a bejelentési kötelezettség teljesítése
Az ellenőrzés adatai alapján megállapítható-e a szolgáltató részéről a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása? Értelmezés: A bejelentési kötelezettségre okot adó körülmények fennállását, a bejelentési kötelezettség teljesítését elsődlegesen azon könyvvizsgálati megbízatások vonatkozásában kell vizsgálni, melynek kapcsán a korábbi kamarai minőségellenőrzés során az ISA 240. témaszámú „a könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” megnevezésű könyvvizsgálati standardra irányuló kérdésekre nemleges válasz született.

14 5. kérdés: a bejelentő kiválasztása
Megtörtént-e azon személy kijelölése, valamint bejelentése, akinek feladata a bejelentések továbbítása a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére és a kijelölés megfelel-e az előírásoknak? Értelmezés: A kijelölt személy lehetőség szerint a szolgáltató vezetője, vagy vezető beosztású alkalmazottja. Ha dokumentáltan megtörtént a kijelölt személy bejelentése a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak (VPKBP) és erről a kijelölt személynek is tudomása van, a válasz IGEN.)

15 6. kérdés: alkalmazottak tájékoztatása
Megtörtént-e az alkalmazottak tájékoztatása/oktatása a Pmt törvény és a szabályzat adta kötelességek illetve felelősség vonatkozásában? Alátámasztja-e ennek tényét dokumentáció? Értelmezés: Biztosítani kell, hogy a könyvvizsgálói tevékenység ellátásában részt vevő alkalmazottak a jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást (…) lehetővé tevő, illetőleg megvalósító gazdasági eseményeket felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően tudjanak eljárni. IGEN a válasz, ha van kijelölt személy ÉS dokumentált a képzés megtörténte. Egyedül dolgozó, és alkalmazottat nem foglalkoztató könyvvizsgáló esetén a válasz N/É.)

16 7. kérdés: ügyfélnyilvántartás vezetése
Megfelel-e a szolgáltató nyilvántartása a Pmt 28. §-ában rögzítetteknek? Értelmezés: Ha a nyilvántartás naprakészen tartalmazza az ügyfél-átvilágítási és követési adatokat, okiratokat, valamint a bejelentések és adatszolgáltatások teljesítését, a felfüggesztést igazoló iratokat, a válasz IGEN, amennyiben a nyilvántartás nem felel meg a törvényi előírásoknak, a válasz NEM.

17 Gyakorlati kérdések Az ellenőrzés lebonyolításának rendjét a szabályzat tartalmazza: terv szerinti és rendkívüli ellenőrzés tájékoztatás elektronikus úton elszámolható óraszám: 3 óra bizottsági határozat és szankciók utóellenőrzés jogorvoslati lehetőségek

18 Eredményes munkát kívánunk! Köszönjük a figyelmet.


Letölteni ppt "MKVK Minőségellenőrzési Bizottság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések