Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IGÉNY: IGÉNY: A SZEMLÉLETVÁLTÁS FELADAT FELADAT: A SZEMLÉLETFORMÁLÁS ESZKÖZ ESZKÖZ: A NEVELÉS - A KÖRNYEZETI NEVELÉS A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS  A KÖRNYEZETI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IGÉNY: IGÉNY: A SZEMLÉLETVÁLTÁS FELADAT FELADAT: A SZEMLÉLETFORMÁLÁS ESZKÖZ ESZKÖZ: A NEVELÉS - A KÖRNYEZETI NEVELÉS A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS  A KÖRNYEZETI."— Előadás másolata:

1

2 IGÉNY: IGÉNY: A SZEMLÉLETVÁLTÁS FELADAT FELADAT: A SZEMLÉLETFORMÁLÁS ESZKÖZ ESZKÖZ: A NEVELÉS - A KÖRNYEZETI NEVELÉS A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS  A KÖRNYEZETI NEVELÉS JELLEMZŐI  A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI TARTALMA  OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN  2005-2014 A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS ÉVTIZEDE

3 LEGYEN KOMPLEX, RENDSZER-SZEMLÉLETŰ. LEGYEN ÉLETHOSSZIG TARTÓ ÉS AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉRE KITERJEDŐ LEGYEN LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS EGYSZERRE LEGYEN MAI ÉS JÖVŐBENÉZŐ EGYSZERRE LEGYEN TEVÉKENYSÉGRE ORIENTÁLT ÉS NEVELJEN EGYÜTTMŰKÖDÉSRE NEVELJEN PROBLÉMAMEGOLDÁSRA NEVELJEN ÚJ ÉRTÉKRENDSZERRE

4 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 2.INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉS 3. A RENDSZERSZEMLÉLETŰ ÉS A KRITIKAI GONDOLKODÁS 4. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A TÁRSAS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE 5. MULTIKULTURÁLIS PERSPEKTÍVÁK ÉS AZ ELTÉRŐ ESÉLYEK PEDAGÓGIAI KEZELÉSE 6. A PEDAGÓGUSOK KOMPETENCIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 7. PEDAGÓGIAI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATOK MŰKÖDÉSE A FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN 8. A TELEPÜLÉSEK JÖVŐKÉPÉNEK TERVEZÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE 9. AZ EGYES EMBEREK SZEREPE 10. A CIVIL SZERVEZETEK ÉS A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS 11. A TELEPÜLÉSEK ÉS A HELYI KÖZÖSSÉGEK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJA ÉRDEKÉBEN

5 * INTERDISZCIPLINARITÁS * TANULÓKÖZPONTÚ TANULÁS * A JÖVŐRE IRÁNYULÓ TANULÁS * OKTATÁS A NEMEK EGYENLŐSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁBAN *ÁLLAMPOLGÁRI NEVELÉS EGY DEMOKRATIKUS TÁRSADALOM SZOLGÁLATÁBAN *OKTATÁS A BÉKÉT ÉS AZ EMBERI JOGOKAT TISZTELETBEN TARTÓ KULTÚRÁÉRT *EGÉSZSÉGNEVELÉS *NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS ISMERETEK OKTATÁSA *A MUNKA VILÁGÁRA FELKÉSZÍTŐ OKTATÁS *TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK VÉDELMÉRE ÉS A VELÜK VALÓ GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ISMERETEK OKTATÁSA *FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRA NEVELÉS

6

7 * TAPASZTALATOK A TERMÉSZETI ÉS A TÁRSADALMI KÖRNYEZETBŐL *A KÖRNYEZETHEZ FŰZŐDŐ POZITÍVÉRZELMEK ALAKITÁSA, A NEGATÍVUMOK ELUTASÍTÁSA *ÖKOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK MEGTAPASZTALÁSA, ÉLETTELEN – ÉLŐ KAPCSOLATA *EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS – TESTI, LELKI, SZOCIÁLIS EGÉSZSÉG *A KÖRNYEZET VÉDELME: TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM *A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS ALAPOZÁSA

8 A HAGYOMÁNYOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK MELLETT: A PROJEKT A SZENZITÍV JÁTÉK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZEREK: A MEGFIGYELÉS A LEÍRÁS A VIZSGÁLÓDÁS – KÍSÉRLETEZÉS A BECSLÉS – MÉRÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS

9 1.BEVEZETŐ *A KÖRNYEZETI NEVELÉSNEK A HAZAI ÓVODAI NEVELÉS TÖRTÉNETÉBEN GAZDAG HAGYOMÁNYAI VANNAK 2.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP *A GYERMEK FEJLŐDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK SZEREPE: EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET – EGÉSZSÉGES GYERMEK *A SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI KÖRNYEZET MEGHATÁROZÓ: BEFOGADÓ ÓVODAKÉP *AZ INTEGRÁLTAN NEVELHETŐ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE – ALKALMAZKODÁS A MEGVÁLTOZOTT VILÁGHOZ, A TERMÉSZET „GYÓGYITÓ” EREJÉNEK IGÉNYBE VÉTELE *A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA – TEVÉKENYSÉGEK, MEGFELELŐ TÁRGYI KÖRNYEZET

10

11 SZEMÉLYI FELTÉTELEK *AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS NEM PEDAGÓGUS ALKALMAZOTTAK, MINT MODELLEK *MIGRÁNS GYERMEKEK LEHETŐSÉGEI – SAJÁTOS SZOKÁSAIK TÁRGYI FELTÉTELEK AZ ÓVODA UDVARA, KERTJE – VÁLTOZATOS ÉLŐVILÁG *MEGFELELŐ MUNKAKÖRNYEZET AZ ÓVODA KAPCSOLATAI *MÚZEUMOK *ÁLLATKERTEK, VADASPARKOK *NEMZETI PARKOK *ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK

12 SZABAD JÁTÉK *SOK TAPASZTALAT, ÉLMÉNY A KÖRNYEZETBŐL *AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELELŐSSÉGE *TERMÉSZETES ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA *SZENZITÍV JÁTÉK VERS, MESE *VALÓSÁGHŰ ISMERETEK A VERSBEN *NÉPKÖLTÉSZET ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK *TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI VALÓSÁG *NÉPKÖLTÉSZET *MÁS NÉPEK DALAI *HANGSZEREK TERMÉSZETES ANYAGOKBÓL

13 RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA *ESZTÉTIKUS TÁRGYI KÖRNYEZET *ÉLMÉNYEK *A VALÓSÁG SAJÁTOS MEGJELENÍTÉSE MOZGÁS – A KÖRNYEZET MÁS SZEMPONTÚ MEGISMERÉSE *EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS *MOZGÁSOS JÁTÉKOK *SZABAD LEVEGŐ

14 *A TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE *A SÉTÁK, KIRÁNDULÁSOK SZEREPE *POZITÍV ÉRZELMI KÖTŐDÉS ALAKÍTÁSA *A KÖRNYEZET FORMAI, MENNYISÉGI, TÉRI JELLEMZŐI *A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE *A SZÜLŐFÖLD, A HAZAI TÁJ ISMERETE – SZERETETE *A BIZTONSÁGOS ÉLETVITEL ALAKÍTÁSA *A HAGYOMÁNYOK, A NÉPHAGYOMÁNYOK *AZ ÜNNEPEK, KÜLÖNÖSEN A ZÖLD JELES NAPOK *A KÖZLEKEDÉS *A TUDATOS VÁSÁRLÓI SZOKÁSOK ALAKÍTÁSA *AZ ÖNÁLLÓ VÉLEMÉNYALKOTÁS, DÖNTÉSI KÉPESSÉG *AZ ERDEI ÓVODA *AZ ÓVODA „ZÖLDÍTÉSE” – ZÖLD ÓVODA

15 ALKALMI MEGBÍZATÁSOK NAPOSI MUNKA KÖRNYEZET-, NÖVÉNY-, ÁLLATGONDOZÁS

16 A TANULÁS MINDEN FORMÁJA VÁLTOZATOS KÖRNYEZETI TARTALOMMAL BÍR *AZ UTÁNZÁSOS, MINTA- ÉS MODELLKÖVETÉSES MAGATARTÁS- ÉS VISELKEDÉSTANULÁS (SZOKÁSOK ALAKITÁSA) – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG *A SPONTÁN, JÁTÉKOS TAPASZTALATSZERZÉS – A VILÁG FELFEDEZÉSE *A CSELEKVÉSES TANULÁS – VÁLTOZATOS TEVÉKENYSÉGEK *A GYERMEKI KÉRDÉSEKRE, VÁLASZOKRA ÉPÜLŐ ISMERETTERJESZTÉS – IGAZ ÉS VALÓDI *AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLTAL IRÁNYÍTOTT MEGFIGYELÉS, TAPASZTALATSZERZÉS. FELFEDEZÉS – TUDATOS TERVEZÉS *A GYAKORLATI PROBLÉMAMEGOLDÁS – ÖNMAGA HATÉKONYSÁGA

17

18


Letölteni ppt "IGÉNY: IGÉNY: A SZEMLÉLETVÁLTÁS FELADAT FELADAT: A SZEMLÉLETFORMÁLÁS ESZKÖZ ESZKÖZ: A NEVELÉS - A KÖRNYEZETI NEVELÉS A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS  A KÖRNYEZETI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések