Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2015. Szeptember 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2015. Szeptember 18."— Előadás másolata:

1 KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2015. Szeptember 18.

2 A KÉPVISELŐ A perbeli képviselő az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A perbeli képviselő az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselő tevékenysége nyomán a képviselt személy közvetlenül válik jogosulttá vagy kötelezetté. A képviselő tevékenysége nyomán a képviselt személy közvetlenül válik jogosulttá vagy kötelezetté.

3 A KÉPVISELET TÍPUSAI 1. Jogszabályon alapuló képviselet →TÖRVÉNYES KÉPVISELET 2. Bírósági vagy más hatósági határozaton alapuló képviselet → ÜGYGONDNOKI KÉPVISELET 3. Meghatalmazáson, megbízáson, munkaszerződésen alapuló képviselet → ÜGYLETI KÉPVISELET

4 TÖRVÉNYES KÉPVISELET Természetes személyek esetén Természetes személyek esetén (perbeli cselekvőképesség hiányában) (perbeli cselekvőképesség hiányában) 1. szülő 1. szülő 2. gyám 2. gyám 3. gondnok 3. gondnok 4. ideiglenes gondnok 4. ideiglenes gondnok Jogi személyek esetén (minden esetben) 1. Állam – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 2. Önkormányzat – (fő)polgármester, megyei közgyűlés elnöke 3. Költségvetési szerv – a vezetője 4. Kft – ügyvezető 5. Rt – igazgatóság tagjai 6. Társasház – közös képviselő

5 ÜGYGONDNOKI KÉPVISELET Hatósági határozattal létrejövő képviseleti forma. Hatósági határozattal létrejövő képviseleti forma. Célja egy eljárás megindítása, folytatása, befejezése. Célja egy eljárás megindítása, folytatása, befejezése. Az ügygondnoki szerepkör – vegyes intézmény Az ügygondnoki szerepkör – vegyes intézmény Ki láthat el ilyet? Ki láthat el ilyet?

6 Az ügygondnok kirendelése Pp. 74. § Pp. 74. § Kötelező esetei: (pld.) Kötelező esetei: (pld.) - ha a keresetlevelet az alperessel hirdetmény útján kell közölni (Pp. 102. § (3) bek.); - ha a keresetlevelet az alperessel hirdetmény útján kell közölni (Pp. 102. § (3) bek.); - ha az eljárás félbeszakadása túl hosszú (Pp. 111. § (5) bek.); - ha az eljárás félbeszakadása túl hosszú (Pp. 111. § (5) bek.); - személyállapottal kapcsolatos perekben is. - személyállapottal kapcsolatos perekben is. Mérlegelhető esetei: (pld.) Mérlegelhető esetei: (pld.) - holtnak nyilvánítási eljárásban; - holtnak nyilvánítási eljárásban; - a hagyatéki eljárásban az örökös érdekében. - a hagyatéki eljárásban az örökös érdekében.

7 - ÜGYLETI KÉPVISELET - Meghatalmazottak A meghatalmazás alakiságai: Pp. 69. § A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (195., 196. §) kell foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt a fél sajátkezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni. (felülhitelesítés)

8 A meghatalmazás terjedelme Pp. 70. § - egyes perbeli cselekményekre; - egyes perbeli cselekményekre; - a per vitelére; - a per vitelére; - általános meghatalmazás. - általános meghatalmazás.

9 Meghatalmazottak köre Negatív megközelítés – Ki nem lehet meghatalmazott? Negatív megközelítés – Ki nem lehet meghatalmazott? aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott; akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett. akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett.

10 Meghatalmazottak köre Pozitív megközelítés – Pozitív megközelítés – Pp. 67. § (1) bek. a) a félnek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója; b) a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja; c) az ügyvéd és az ügyvédi iroda; d) közigazgatási szerv, egyéb költségvetési szerv vezetője vagy alkalmazottja a szervnek a tevékenységével kapcsolatos pereiben; e) az önkormányzatokat (azok szerveit) érintő perekben a helyi önkormányzat képviselő- testületének a tagja, a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal alkalmazottja; f) a szakszervezet a saját tagjának perében, valamint a külön jogszabályban meghatározott perekben; g) az érdek-képviseleti célra alapított szervezet saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a szervezet alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható; h) a szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben; i) a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet alkalmazottja munkáltatójának gazdasági tevékenységével kapcsolatos pereiben, a jogtanácsos (jogi előadó) pedig azokban a perekben is, amelyekben külön jogszabály a képviseletre feljogosítja; j) akit erre külön jogszabály feljogosít.

11 JOGI KÉPVISELET Jogi képviselet – kötelező jogi képviselet Jogi képviselet – kötelező jogi képviselet Kötelező jogi képviselettel érintett eljárások és bíróságok: Pp. 73/A. § (1) Kötelező jogi képviselettel érintett eljárások és bíróságok: Pp. 73/A. § (1) - az előtti eljárásban az ítélet, valamint az ügy érdemében hozott végzések ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára, - az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet, valamint az ügy érdemében hozott végzések ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára, a előtti eljárásban a 235. § (3) bekezdésében meghatározott fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) és a felülvizsgálati kérelmet (csatlakozó felülvizsgálati kérelmet) előterjesztő fél számára, a Kúria előtti eljárásban a 235. § (3) bekezdésében meghatározott fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) és a felülvizsgálati kérelmet (csatlakozó felülvizsgálati kérelmet) előterjesztő fél számára, b) a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perekben, a per minden szakaszában, a jogorvoslati eljárás során is, kivéve pl. közhatalom gyakorlásával okozott károk megtérítése iránti perek, sajtó-helyreigazítási perek, személyhez fűződő jogból fakadó perek. b) a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perekben, a per minden szakaszában, a jogorvoslati eljárás során is, kivéve pl. közhatalom gyakorlásával okozott károk megtérítése iránti perek, sajtó-helyreigazítási perek, személyhez fűződő jogból fakadó perek.

12 Jogi képviselők köre Pp. 73/C. § Pp. 73/C. § - az ügyvéd (ügyvédi iroda), - az ügyvéd (ügyvédi iroda), - a jogtanácsos, - a külön törvényben meghatározott személyek (pl. szabadalmi ügyvivő). - a külön törvényben meghatározott személyek (pl. szabadalmi ügyvivő). Továbbá jogi képviselőnek kell tekinteni: Továbbá jogi képviselőnek kell tekinteni: - a természetes személy, jogi személy törvényes képviselőjét, - a természetes személy, jogi személy törvényes képviselőjét, - a 67. § (1) bekezdésének a), b), d), e) és h) pontjában meghatározottak szerint az ott megjelölt személyeket, - a 67. § (1) bekezdésének a), b), d), e) és h) pontjában meghatározottak szerint az ott megjelölt személyeket, - a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet alkalmazottját, - a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet alkalmazottját, - akit a meghatalmazottként való képviseletre külön jogszabály feljogosít akkor, ha e személy jogi szakvizsgával rendelkezik. akkor, ha e személy jogi szakvizsgával rendelkezik. - a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében jogi képviselő nélkül is eljárhat. - a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében jogi képviselő nélkül is eljárhat.

13 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2015. Szeptember 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések