Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Somlyódy László egy. tanár Clement Adrienne.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Somlyódy László egy. tanár Clement Adrienne."— Előadás másolata:

1 BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Somlyódy László egy. tanár Clement Adrienne egy. docens Fleit Ernő egy. docens www.vkkt.bme.huU épület

2 CÉLOK: ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS)ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS) KÖRNYEZETI HATÁSOK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSEKÖRNYEZETI HATÁSOK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSE MÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSAMÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SZEMLÉLETFORMÁLÁS!SZEMLÉLETFORMÁLÁS! SZÁMONKÉRÉS: Zárthelyi két alkalommal 1.Zh: (okt.26.) + pótlás, 2. Zh:(dec.7 (14?) + pótlás, + pótpót (jan.) TANANYAG: ELŐADÁSOK (ppt), OLVASMÁNYOK, FOGALOMGYŰJTEMÉNY, FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK ftp://vkkt.bme.hu/KornymernBSc/Kornymernalap KÖNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK

3 MI A KÖRNYEZET?  AZ ÉLŐ SZERVEZETEKET KÖRÜLVEVŐ ÉLŐ (BIOTIKUS) ÉS ÉLETTELEN (ABIOTIKUS) FÖLDI TARTOMÁNYOK EGYÜTTES RENDSZERE  TÉRBELI KITERJEDÉSE AZ ÉLŐVILÁG ÉLETTERÉVEL, A BIOSZFÉRÁVAL AZONOS -LITOSZFÉRA (FÖLDKÉREG) ALAPKŐZET, ÁSVÁNYOK, BARLANGOK, TALAJ (FELSŐ MAX. 1 M) -HIDROSZFÉRA FELSZÍNI, FELSZÍN ALATTI VIZEK -ATMOSZFÉRA (LÉGKÖR) TROPOSZFÉRA, SZTARTOSZFÉRA, MEZOSZFÉRA,... -ÉLŐVILÁG ÉS ÖKOSZISZTÉMA NÖVÉNYZET ÁLLATOK, EMBER -TÁJ NEM VÉDETT ÉS VÉDETT KULTÚRTÁJ -ÉPÍTETT (MŰVI) KÖRNYEZET LAKÓ- ÉS IPARTERÜLETEK, UTAK ( ÖKOLÓGIA : AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK KAPCSOLATÁT VIZSGÁLJA  ENERGIA ÉS ANYAGCSERE) ELEMEI:

4 KÖRNYEZET TÁRSADALOM FORRÁS NYELŐ Felgyorsult anyag- és energiaáramlás, átalakítás Készletekkimerülése Környezet-szennyezés VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG

5 MI A KÖRNYEZETI HATÁS? EMBERI TEVÉKENYSÉG OKOZTA, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKELHETŐ ÁLLAPOT VÁLTOZÁS HATÓTÉNYEZŐ  HATÁSFOLYAMAT  HATÁSTERÜLET FORRÁS TRANSZPORT HATÁSVISELŐ EMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS (TÖMEG/IDŐ) TRANSZMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG TERJEDÉSE (EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT) IMMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KONCENTRÁCIÓJA A BEFOGADÓBAN (TÖMEG/TÉRFOGAT)

6 HATÁSOK RENDSZEREZÉSE  KÖZVETLEN – KÖZVETETT HATÁS  TÉRBELI KITERJEDÉS SZERINT LOKÁLIS  REGIONÁLIS  KONTINENTÁLIS  GLOBÁLIS  IDŐBELISÉG SZERINT IDŐBEN ÁLLANDÓSULT ÉS LÖKÉSSZERŰ (HAVÁRIA) SZTOCHASZTIKUS (VÉLETLEN JELLEGŰ) ÉS DETERMINISZTIKUS  SZINERGIKUS (EGYMÁST FELERŐSÍTŐ) HATÁSOK  TÖBB KÖZEGET ÉRINTŐ HATÁSOK (pl. savasodás)  REVERZIBILIS ÉS IRREVERZIBILIS HATÁSOK  

7 HATÁSOK FIZIKAI KÖRNYEZET LEVEGŐSZENNYEZÉS LEVEGŐSZENNYEZÉS VÍZSZENNYEZÉS VÍZSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS ÉLŐVILÁG EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS TOXIKUS VEGYÜLETEK, FERTŐZÉS, ZAJ, REZGÉS, SUGÁRZÁS PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) ESZTÉTIKAI ESZTÉTIKAI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KLÍMA KÖZVETLEN HATÁS KÖZVETETT HATÁS

8 PÉLDA: A SAVASODÁS HATÁSAI

9 KÖRNYEZETI HATÁSOK EGY HŐERŐMŰ PÉLDÁJÁN

10 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI: FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM,FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK,NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉSKÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  MÉRNÖK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  MÉRNÖK) ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE, ELSZIGETELÉSE TERÜLETHASZNÁLAT MEGVÁLTOZTATÁSA MOZGÓ KÖRNYEZETI ELEMEK ÁRAMLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA, HŐ- ÉS VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA, …

11 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI: FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA(  ÉPÍTŐMÉRNÖK) KIVÁLTÓ OK: NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS, VÁROSIASODÁS, IPAR (20. Század: 50 – 100 x), ENERGIATERMELÉS, ÉLELMEZÉS  ELSIVATAGOSODÁS, SAVASODÁS, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, NITRÁTOSODÁS, SZMOGOK, VESZÉLYES HULLADÉKOK, HAVÁRIÁK, KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁK stb.  TREND: LOKÁLIS → GLOBÁLIS  GAZDASÁGI HELYZET ALAPVETŐEN MEGHATÁROZZA (ajánlás: GDP 1%-át kellene környezetvédelemre fordítani)  JÖVŐ?

12 Gazdasági aktivitás Kapcsolat a környezettel Környezeti hatás Vadászat Ellenfél Minimális Mezôgazdálkodás Forrás Készletek csökkenése Iparosodás Lerakóhely Szennyezés Átmenet Határok felismerése Nagyfokú degradáció JELEN idô Népesség Fenntartható ?

13

14 A NÖVEKEDÉS HATÁRAI RÓMAI KLUB, 1972 A: STANDARD ELŐREJELZÉS B: KÉSZLETEK MEGDUPLÁZÓDNAK C: STABILIZÁLT VILÁGMODELL

15 A NÖVEKEDÉS HATÁRAI (RÓMAI KLUB, 1972) ENSZ KÖZGYŰLÉS (1983) → BRUNDTLAND BIZOTTSÁG FELKÉRÉSE EGY ÁTFOGÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁRA A FÖLDET VESZÉLYEZTETŐ KÖRNYEZETI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FEJLŐDÉS ÉS KÖRNYEZET (Közös Jövőnk, 1987) → ELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK, MELYEK BETARTÁSA ESETÉN A „FÖLD MEGMENTHETŐ” FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) „OLYAN FEJLŐDÉS, AMELY KIELÉGÍTI A JELEN SZÜKSÉGLETEIT ANÉLKÜL, HOGY VESZÉLYEZTETNÉ A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ESÉLYÉT ARRA, HOGY HOGY ŐK IS KIELÉGÍTHESSÉK SZÜKSÉGLETEIKET” SZOCIÁLIS JÓLÉT, AMELY NEM JÁR A FÖLD ÖKOLÓGIAI ELTARTÓ KÉPESSÉGÉT MEGHALADÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSSEL („zöld” definició) ETIKAI ELV, SZEMLÉLETMÓD!

16 HOGYAN VIHETŐ ÁT A GYAKORLAT SZÁMÁRA?  ALAPELV, AMIT A MÉRNÖKNEK IS ALKALMAZNIA KELL  NEM SZABAD, HOGY KEDVEZŐTLENEBB FELTÉTELEKET BIZTOSÍTSUNK A JÖVŐ GENERÁCIÓ SZÁMÁRA TÉRBEN NE HELYEZZÜK ÁT A PROBLÉMÁT, OTT OLDJUK MEG, AHOL VAN TERVEZÉSKOR ALKALMAZZUK AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVÉT  MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET A MÉRNÖK „FELADTA” A KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA LEHETÜNK-E OPTIMISTÁK? FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

17

18 KÖRNYEZETMÉRNÖK

19 KÖRNYEZETMÉRNÖK KÖRNYEZETI TECHNIKÁK: TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS KÖRNYEZETI TECHNIKÁK: TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS HATÁSOK ELEMZÉSE HATÁSOK ELEMZÉSE LOKÁLIS ÉS TÉRSÉGI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA LOKÁLIS ÉS TÉRSÉGI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA TERVEZÉS, MONITORING, SZÁMSZERŰSÍTÉS TERVEZÉS, MONITORING, SZÁMSZERŰSÍTÉS JOGSZABÁLYI KERET ÉS HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG JOGSZABÁLYI KERET ÉS HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG ISMERETEK: ÖKOLÓGIA, ÖKONÓMIA, TECHNOLÓGIA, MŰSZAKI ISMERETEK, TERVEZÉS, JOG STB  SZINTETIZÁLÁS HATÉKONY STRATÉGIÁK: JELEN ÁLLAPOT  CÉLOK HATÉKONY STRATÉGIÁK: JELEN ÁLLAPOT  CÉLOK

20

21 MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET NÉHÁNY PÉLDA... MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELISMERÉSE KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK) KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ)KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ) KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, MŰKÖDTETÉSE

22 1880 1914 1939 1955 VÁROSOK NÖVEKEDÉSE (LONDON 1880-1955)

23 EGY VÁROS ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

24 ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

25

26

27

28 VÍZSZENNYEZÉS: Oxigén probléma

29

30

31 BUDAPEST ÉS A DUNA

32 DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP © FCSM Rt.

33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 195019551960196519701975198019851990199119921993199419951996199719981999200020012002 Csatornázott lakosok Csatornázott területen élők Vízellátott lakosok Vízellátott lakosok a közkifolyós ellátással együtt Lakosság %-a ~ 10% ~ 30% VÍZI KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA FEJLŐDÉSE (”KÖZMŰOLLÓ” ALAKULÁSA)

34 CSATORNÁZÁS-SZENNYVÍZTISZTÍTÁS FEJLESZTÉSE 2015-IG ALTERNATÍVÁK ÉS BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK ~ 300 Milliárd Ft ~ 200 milliárd Ft MILLIÁRD FT

35 CSATORNÁZÁS-SZENNYVÍZTISZTÍTÁS FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSA A FELSZÍNI VIZEK MINŐSÉGÉRE III.o. IV.o. V.o. II.o. Átlagkoncentráció

36 # KOI ps # Fe # Mn # NH 4 + # NO 3 - # As AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGÉT ELŐÍRÓ EU DIREKTÍVA SZERINT KIFOGÁSOLT FELSZÍN ALATTI VÍZBÁZISOK

37 A jövő vízi infrastruktúrája... Fenntartható? Elfogadható? Oktatás-kutatás Tápanyag gazdálkodás a háztartások szintjén!

38 KÖRNYEZETI MODELLEK ALKALMAZÁSA: MEGÉRTÉS, ELŐREJELZÉS, TERVEZÉS

39

40 SZENNYEZÉS HULLÁM LEVONULÁSA

41 Nagybánya, 2000.01.30. 100 t cianid, réz és cink A koncentráció csúcsok több nagyságrenddel meghaladják a határértékeket 1000 tonna halpusztlás két hét alatt

42 Cianid hullám levonulása a Tiszán: mért és számított koncentrációk

43

44 Bevezetés, alapfogalmak 1.Mi a környezet és melyek az elemei? 2.Mit értünk környezeti hatás alatt? 3.Definiálja az emisszió, az immisszió és a transzmisszió fogalmát, írjon példát mindegyikre és jelölje a mértékegységüket is! 4.Hogyan definiálható a hatásterület? 5.Hogyan csoportosíthatók a környezeti hatások? 6.Mi a szinergikus hatás? 7.Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos hatások között? 8.Soroljon fel környezeti hatásokat, melyek egy széntüzelésű hőerőmű létesítése során várhatók! 9.Mire készültek forgatókönyvek a Római Klub Növekedés határai c. tanulmányában? 10.Mit jelent a fenntartható fejlődés? Hogyan értelmezhető a fenntartható fejlődés elve a mérnöki gyakorlat számára? 11.Milyen feladatai vannak egy környezetmérnöknek? 12.Soroljon fel lokális, regionális (nagytérségi) és globális környezeti hatásokat! 13.Mondjon példát környezetszabályozási eszközökre! Felkészítő kérdések


Letölteni ppt "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Somlyódy László egy. tanár Clement Adrienne."

Hasonló előadás


Google Hirdetések