Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2015. szeptember 8. 18 óra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2015. szeptember 8. 18 óra."— Előadás másolata:

1 Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2015. szeptember 8. 18 óra

2 Pályaválasztási rendezvények ► Középiskolák 25. börzéje:  2015. szeptember 22-25.  Újpesti Kulturális Központ (1042 Budapest, István út 17-19.)  Részletes program: http://ujkk.hu http://ujkk.hu ► Pályaválasztási szülői értekezlet 2015. október13. 18.00

3 Beiskolázás vagyis a középfokú felvételi eljárás a 2015/2016. tanévben Szabályozók: - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdése; 47. § (1)-(2) bekezdése; 50 - 51. §; 79. § (6) bekezdése; 92. § (9)-(10) bekezdése. - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.8.) EMMI rendelet 7. § (1) és (3) bekezdései;22. § (5) bekezdése;23. § (3), (4), (6), (7), (9) és (10) bekezdései - 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 2. számú melléklete tartalmazza - A középiskola saját felvételi tájékoztatója (2015.10.20-ig nyilvánosságra kell hozni saját tájékoztatójukban és a közoktatási információs rendszerben (www.kir.hu) www.kir.hu

4 A középiskola a felvételi kérelmekről dönthet: ► Csak a tanulmányi eredmények alapján (vitt pontok) ► A tanulmányi eredmények alapján +  a központi (matematika és/vagy magyar nyelv) írásbeli vizsga eredményei (min. 50 %) alapján ► A tanulmányi eredmények alapján +  a központi (matematika és/vagy magyar nyelv) írásbeli vizsga eredményei (min. 50 %) alapján +  szóbeli vizsga eredményei (max. 25 %) alapján

5 ► Rendkívüli felvételi eljárás:  2016. 05. 02. – 05. 13. (90% alatt kötelező)  2015. 05. 02. – 08. 31. (lehetőség) A felvételi eljárás szakaszai ► Általános felvételi eljárás:  2016. 01. 16. – 03. 04. (A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg egyetlen felvételi sem!)

6 Az általános felvételi eljárás folyamata 1. Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga  Jelentkezési határidő: 2015.12.08-ig kell beérkeznie a választott középiskolába (szakvélemények csatolása!)  A jelentkezés csak az írásbeli megírására szól!  Tényleges jelentkezés a választott középiskolákba csak ez után, ennek eredményével!  Bármelyik írásbeli vizsgát szervező középiskolában megírható.  Az írásbeli vizsga időpontja: 2016.01.16. 10 óra  Pótnap: 2016.01.21. 14 óra  Megjelenés 20 perccel előtte! Körző, vonalzó, íróeszköz (toll), igazolvány kell.  Eredmények közlése: 2016.02.04.

7 2. Jelentkezés a középiskolákba (adminisztráció) ► Jelentkezési lap kitöltése  Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középiskolába jelentkezik a gyerek.  Címzettjei a választott középiskolák.  Írásbeli vizsga értékelő lapjának csatolása.  Szakvélemények csatolása ► Tanulói adatlap kitöltése  Minden tanuló 1 db-ot tölt ki.  Címzettje a győri Felvételi Központ  Ezen kell rangsorolni a megjelölt középiskolákat, illetve azok tagozatait. ► 2016.02.06. szombat Kitöltött adatlapok és jelentkezési lapok aláírása ► 2016.02.12. Az általános iskola eddig a határidőig továbbítja a tanulói adatlapokat és a jelentkezési lapokat a középiskolákba és a Felvételi Központba

8 Jelentkezés a középiskolákba ► 2016.02.12. Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba. ► 2016.02.16.-03.04. között: Szóbeli meghallgatások azokban a középiskolákban, amelyek ezt a felvételi tájékoztatójukban jelezték. Szóbeli meghallgatások azokban a középiskolákban, amelyek ezt a felvételi tájékoztatójukban jelezték. Lehetséges ütközések miatt két időpont megjelölése kötelező. ► 2016.03.09. A középiskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket. ► 2016.03.16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. ► 2016.03.18. A módosított tanulói adatlap beküldési határideje. ► 2016.04.26. A középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

9 Jogorvoslatok ► Írásbelivel kapcsolatos észrevételek:  Megtekintést követő munkanapon 16 óráig írásban az iskola igazgatójának. (Hivatalos javítókulcstól eltérő javítás esetén.)  Ha az erre kapott választ nem fogadja el: Oktatási Hivatalnak kell megküldeni. ► Felvételi kérelem elutasítása esetén:  Középiskola fenntartójához az értesítést követő 15 napon belül.  Ok: Jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem.

10 Rendkívüli felvételi eljárás ► 2016.05.02.-13. között  Ha nem nyert felvételt egyik megjelölt intézménybe sem  Ha fellebbezni kíván a megszületett döntések ellen  Ha elégedetlen azzal a hellyel, ahova bekerült ► 2016.05.13.A középiskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. ► 2016.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. ► 2016.06.22-24.Beiratkozás a középiskolába! ► 2016.07.26.-08.12.Beiratkozás a HM által fenntartott szakképző iskolába. ► 2016.08.01.-31.Beiratkozás a BM által fenntartott rendészeti szakközépiskolába.

11 2016.06.17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a 15. életévét betölti és legalább 6 általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a 15. életévét betölti és legalább 6 általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd-I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő olyan középiskolát, amelyben működik Híd-I vagy Híd-II program. A tanuló a továbbiakban ott teljesítheti tankötelezettségét. Ha nem sikerült a felvételi vagy elégtelen van az évvégi bizonyítványban:

12 „ Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik Téged folytatnak majd. De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük, Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, Inkább szeresd érdemük szerint, becsüld meg őket. Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma, Hogy önerejükből törhessenek utat maguknak, S ne nyelje el őket a lápok iszapja, S a sivatag homokja.” Keresztúri Dezső


Letölteni ppt "Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2015. szeptember 8. 18 óra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések