Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati lehetőségek a gyermekek környezeti nevelésének segítésére Önkormányzati lehetőségek a gyermekek környezeti nevelésének segítésére Előadó:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati lehetőségek a gyermekek környezeti nevelésének segítésére Önkormányzati lehetőségek a gyermekek környezeti nevelésének segítésére Előadó:"— Előadás másolata:

1 Önkormányzati lehetőségek a gyermekek környezeti nevelésének segítésére Önkormányzati lehetőségek a gyermekek környezeti nevelésének segítésére Előadó: Pogány Gyula volt önkormányzati képviselő,1998-2010 volt önkormányzati képviselő,1998-2010 között a Városfejlesztési és között a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Környezetvédelmi Bizottság elnöke Ajánlom a Pitypangos Óvoda mindenkori kisgyermekeinek és dolgozóinak,akik szeretettel nevelték fiunkat majd a hat unokánkat.

2 A környezetvédelem fejlődése Százhalombattán  1960-tól intenzív iparfejlesztés,a két energetikai és olajipari nagyvállalat a DHV és a DKV létrejötte és folyamatos növekedése  Környezetvédelmi szempontok kezdetben alig érvényesültek (Lásd: a Lakótelep elhelyezkedése,az Erőmű kéményeinek kibocsátása,a Finomító „olajtavai”) érvényesültek (Lásd: a Lakótelep elhelyezkedése,az Erőmű kéményeinek kibocsátása,a Finomító „olajtavai”)

3 A környezetvédelem fejlődése Százhalombattán 2.  1986: az első magyar környezetvédelmi törvény megalkotása megteremtette a környezet védelmének jogi alapjait,az iparvállalatok és a helyi hatóságok (tanácsok) kötelezettségeit  A környezetvédelem országosan és városunkban is a rendszerváltás után,a valódi önkormányzatiság létrejöttével került a jelentőségének megfelelő helyre  2000: az Uniós csatlakozás előkészületei,az EU normatívák kötelező átvétele tovább erősítette a környezetvédelem szerepét, a környezettudatos gondolkodást (Százhalombattán lásd a DHV emisszió-csökkentését,a finomító levegőtisztaság- védelmi és szennyvíztisztítási beruházásait,a városi hulladék- lerakó korszerűsítését)

4 A százhalombattai önkormányzat és a környezetvédelem  Kezdettől (1990-től) környezetvédelmi szakbizottság működtetése  Környezetvédelmi Díj alapítása  Előremutató állásfoglalások,helyi rendeletek meghozatala (Pl.: - a vállalatok károsanyag-kibocsátásának (Pl.: - a vállalatok károsanyag-kibocsátásának limitálása limitálása - szabadtéri égetés megtiltása - szabadtéri égetés megtiltása - kötelezés a szennyvízcsatorna rákötésre) - kötelezés a szennyvízcsatorna rákötésre)

5 Környezetvédelmi kiadványok

6 A százhalombattai önkormányzat és a környezetvédelem 2.  Az óvodai és iskolai környezet- és természet- védelmi nevelés támogatása védelmi nevelés támogatása - táboroztatás,célzott tematikájú kirándulások - táboroztatás,célzott tematikájú kirándulások költségeihez hozzájárulás költségeihez hozzájárulás - nevelési programok finanszírozása - nevelési programok finanszírozása - eszközvásárlás támogatása (oktatóeszközök, - eszközvásárlás támogatása (oktatóeszközök, élősarok berendezése,kiadványok, élősarok berendezése,kiadványok, programfüzetek stb.) programfüzetek stb.)

7 A százhalombattai önkormányzat és a környezetvédelem 3.  A nevelési célú támogatások és helyi pályázati alapok finanszírozása: alapok finanszírozása: A környezetvédelmi alapból,melynek A környezetvédelmi alapból,melynek Forrása: a helyi vállalatokra a környezetvédelmi Forrása: a helyi vállalatokra a környezetvédelmi hatóság által kirótt és a központi költségvetésbe befizetett környezetvédelmi bírság visszaosztott hatóság által kirótt és a központi költségvetésbe befizetett környezetvédelmi bírság visszaosztott része része Nagysága: 2000-2010 között átlag évi 20-25 Nagysága: 2000-2010 között átlag évi 20-25 millió forint millió forint

8 Néhány példa a Pitypangos Óvoda pályázati támogatására Néhány példa a Pitypangos Óvoda pályázati támogatására  Óvodaudvar füvesítés,növénytelepítés, veteményeskert felújítása (2007)  Kirándulások (Fővárosi Állat- és Növénykert,Planetárium)  Terepgyakorlat a „Madarak és Fák Napján”  „Kukatündér” nevelési célú társasjátékok beszerzése beszerzése 2008-ban összesen közel 300 ezer forintos támogatás a Környezetvédelmi Alapból 2008-ban összesen közel 300 ezer forintos támogatás a Környezetvédelmi Alapból

9 2008-2009: A környezetvédelmi és természetvédelmi nevelés éve Százhalombattán  2008 június:önálló képviselői indítvány program indítására  Célja:a 3-18 éves korosztály környezetvédelmi és természetvédelmi ismereteinek bővítése,a környezettudatos gondolkodás és cselekvés elmélyítése  Célcsoportja: 3-18 éves gyermekek és ifjak az óvodástól a középiskolásig

10 2008-2009: A környezetvédelmi és természetvédelmi nevelés éve Százhalombattán 2.  A program közreműködői: a városi óvodák és iskolák,Nevelési Tanácsadó,egyéb városi intézmények,SZÁKOM Kft,civil szervezetek,helyi média,önkormányzat  Finanszírozás: a város 2008 és 2009. évi környezetvédelmi alapjából 5-10 MFt (felülről nyitott költségvetés a kidolgozandó program- elemek számától és színvonalától függően)

11 A program eredményei, a megvalósult óvodai akciók A program eredményei, a megvalósult óvodai akciók  Óvodai és iskolai környezetvédelmi munka- közösségek megalakítása és működtetése  „Nézz körül!Felfedezések óvodásszemmel” környezetvédelmi módszertani kiadvány elkészítése  Csoportszobai élősarok bővítések  Kerti eszközök,vetőmagok,palánták beszerzése,közös elültetése

12 2008-2009: A környezetvédelmi és természetvédelmi nevelés éve Százhalombattán

13 A program eredményei, a megvalósult óvodai akciók 2.  Társasjátékok beszerzése a szelektív hulladékgyüjtéssel való ismerkedéshez  A nagyvállalatok környezetvédelmi szakembereinek diavetítéses előadásai  Ismerkedés a város építészeti értékeivel  A „Víz világnapján” vizes élőhelyek felkeresése  Kiállítás hulladékból készített tárgyakból  A Szákom Kft. gépparkjának meglátogatása

14 2008-2009:A környezetvédelmi és természetvédelmi nevelés éve Százhalombattán  Ünnepélyes lezárására az iskolák és az óvodák képviselői,valamint a közreműködő partnerek részvételével 2009. június 15.-én került sor. Itt adták át a pályázatok, partnerek részvételével 2009. június 15.-én került sor. Itt adták át a pályázatok, versenyek nyerteseinek a jutalmát és az versenyek nyerteseinek a jutalmát és az elkészült óvodai és iskolai kiadványokat elkészült óvodai és iskolai kiadványokat

15 A környezettudatos nevelés egy fontos területe: a hulladékkezelés  Városunk fontos eredményeket ért el ezen a területen az utóbbi 10 évben  A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével évről-évre jelentősen csökkent a lerakott hulladék mennyisége  Ezzel meghosszabbodott a városi hulladék-lerakó működési ideje

16 A szelektív hulladékgyűjtés fejlődése városunkban A szelektív hulladékgyűjtés fejlődése városunkban

17 Szelektív hulladékgyűjtés már a közvetlen lakókörnyezetben

18 A zöldhulladék gyűjtés fejlődése városunkban

19 A zöldhulladék kezelése,komposztálása A zöldhulladék kezelése,komposztálása

20

21

22

23

24 A felnövekvő nemzedék,mai óvodásaink nevelésének célja: A felnövekvő nemzedék,mai óvodásaink nevelésének célja: Ők már ne kövessék a bemutatott elrettentő példákat,hanem a város környezetvédelem területén elért eredményeinek aktív továbbvivői és haszonélvezői legyenek Ők már ne kövessék a bemutatott elrettentő példákat,hanem a város környezetvédelem területén elért eredményeinek aktív továbbvivői és haszonélvezői legyenek

25 Adalék a „nagypapasághoz” 1979 2013 Adalék a „nagypapasághoz” 1979 2013 

26 Köszönöm a figyelmüket ! Köszönöm a figyelmüket !


Letölteni ppt "Önkormányzati lehetőségek a gyermekek környezeti nevelésének segítésére Önkormányzati lehetőségek a gyermekek környezeti nevelésének segítésére Előadó:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések