Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Átvándorlók-bevándorlók kontra hajléktalan ellátás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Átvándorlók-bevándorlók kontra hajléktalan ellátás"— Előadás másolata:

1 Átvándorlók-bevándorlók kontra hajléktalan ellátás
Ghyczy Gellért Baptista Szeretetszolgálat Baptista Integrációs Központ

2 Menekültügy dióhéjban
Bevándorló ≠ menekült Oltalmazott ≠ menekült Sematikus út a határtól a menekült/oltalmazott státusig: határ – gyűjtőpont (idegenrendészeti eljárás) – regisztráció – befogadó állomás – elismerés/kiutasítás/eljárás megszüntetése Integrációs támogatás

3 Néhány érdekes adat (UNHCR 2014)
2014. a világon 59.5 millió menekült (38,9 M a saját országán belüli) A menekültek 51%-a gyerek (18 év alatti) Legtöbb menekültet befogadó ország: Törökország 1.59 millió ember Pakisztán 1.51 millió ember Libanon 1.15 millió ember Irán ember Etiópia ember A menekültek 86 %-a a fejlődő régiókban él

4 Néhány érdekes adat Kérelmek száma Mo-on (forrás: BÁH 2015)

5 A menekültügyi hatóság által meghozott döntések
Néhány érdekes adat Meghozott döntések (forrás: BÁH 2015) A menekültügyi hatóság által meghozott döntések 2014. I. félév 2015. I. félév Változás Változás %-ban menekültként elismerés 139 73 -66 -47,48% oltalmazottként elismerés 90 164 74 82,22% visszaküldés tilalmának önálló megállapítása 4 3 -1 -25,00% megszüntetés 4 405 54 546 50 141 1138,27% elutasítás 725 1 737 1 012 139,59% folyamatban lévő eljárás (az adott év június 30-án) 570 24 431 23 861 4186,14%

6 Szociális ellátás (mit lehet, mit nem)
Szt. 3. §: 3. § (1)3 E törvény hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Magyarországon élő a) magyar állampolgárokra, b)4 bevándoroltakra és letelepedettekre, c)5 hontalanokra, d)6 a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

7 Szociális ellátás (mit lehet, mit nem)
Szt. 3. § (2)7 E törvény hatálya a 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (7. § (1)62 A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (2)63 Az ellátást biztosító követelheti az (1) bekezdés alapján kifizetett rendkívüli települési támogatás megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől.)

8 Szociális ellátás (mit lehet, mit nem)
Szt. 3. § (4a)12 A 84. §-ban meghatározott ellátások tekintetében a törvény hatálya kiterjed arra a személyre, akinek a) idegenrendészeti, kitoloncolási, menekültügyi őrizete megszűnt, b) az idegenrendészeti hatóság vagy a menekültügyi hatóság által fenntartott intézményben, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt kijelölt helyen, vagy a menekültügyi eljárásban elrendelt kötelező tartózkodási helyen, vagy szálláshelyen való tartózkodása megszűnt, vagy c) idegenrendészeti vagy menekültügyi eljárásban az idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság által fenntartott intézmény kijelölt helyen való tartózkodási helyként vagy szálláshelyként nem jelölhető ki és a 4. § (3) bekezdése alapján hajléktalannak minősül. (4b)13 A 84. §-ban meghatározott ellátásokat a (4a) bekezdésben felsorolt külföldiek az idegenrendészeti vagy a menekültügyi hatóság által kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, vagy humanitárius tartózkodási engedély és a (4a) bekezdésben foglalt feltételek fennállását tanúsító hatósági igazolás birtokában vehetik igénybe.

9 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás (mit lehet, mit nem)
Gyvt 4.§ 4. § (1)5 A törvény hatálya kiterjed a)6 a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; c)8 a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

10 Átvándorlók Szt. 3.§ (3)8 E törvény hatálya kiterjed
a)9 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,…

11 Köszönöm a figyelmet ! Balatonföldvár


Letölteni ppt "Átvándorlók-bevándorlók kontra hajléktalan ellátás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések