Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rail Signalling Solutions GYŐR Állomás ELEKTRA Forgalmi személyzet műszaki oktatás 1 2008 3BU 15000 4741 CAAPN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rail Signalling Solutions GYŐR Állomás ELEKTRA Forgalmi személyzet műszaki oktatás 1 2008 3BU 15000 4741 CAAPN."— Előadás másolata:

1 Rail Signalling Solutions GYŐR Állomás ELEKTRA Forgalmi személyzet műszaki oktatás 1 2008 3BU 15000 4741 CAAPN

2 1 Rail Signalling Solutions Az oktatás felépítése FORGALMI SZEMÉLYZET (Forgalmi szolgálattevők) MŰSZAKI SZEMÉLYZET (Karbantartó, fenntartó személyzet) Általános oktatás (Felépítés, Kezelés) 35 óra Műszaki oktatás Hardver Jelfogó terem Teendők hibaelhárítás esetén 80 óra + Általános oktatás (Felépítés, Kezelés) 32 óra

3 2 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK I.RÉSZ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK

4 3 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Az egyre több veszélyforrás ellenére ma biztonságosabb világban élünk, mint bármikor korábban; A biztonság iránt egyre nő az emberiség elvárása; A biztonság módszeres, tudatos cselekvést igényel és pénzbe kerül; A természet nem rosszindulatú (általában apróbb jelzéseket ad a nagy eseményeket megelőzően, legfeljebb -mi emberek- nem vesszük észre, vagy komolyan). A tudósok szerint:

5 4 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Biztonság: Veszélyektől vagy bántódástól mentes (zavartalan) állapot; Veszély: Bajjal, pusztulással fenyegető helyzet; Biztonság érzet: Annak tudata, hogy biztonságban vagyunk A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint:

6 5 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Jogi értelemben: Veszély:Kárral fenyegető helyzet; Életveszély: Az emberi életet veszélyeztető-, vagy súlyos testi sérüléssel járó-, tartós egészségromlást okozó helyzet; Baleset: Olyan rendkívüli esemény, amely személy(ek) halálát, vagy sérülését (egészség károsodását), anyagi kárt, illetve nagymértékű üzemzavart okoz. Kár: Természetes, vagy jogi személyek javaiban bekövetkezett csorbulás, veszteség;

7 6 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK A veszteségek lehetnek: Pótolhatatlanok: Az emberi élet, Egyes kulturális értékek, Az időveszteség, stb. Rövidebb, vagy hosszabb idő alatt, az emberi döntésnek megfelelően pótolhatóak: Az anyagi károk A tudásveszteség nagy része, stb.

8 7 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK A veszély általában olyan reális lehetőség amely: Önmagában hordja bekövetkezésének okát, tehát mint veszélytámadás érvényesülhet; Bekövetkezése azonban nem törvényszerű azaz véletlenszerű is lehet. A VESZÉLY Nagysága, mértéke feltárható, meghatározható;Nagysága, mértéke feltárható, meghatározható; Folyamatában, oksági összefüggéseiben megismerhető, ennél fogvaFolyamatában, oksági összefüggéseiben megismerhető, ennél fogva Megelőzhető, vagy kivédhető.Megelőzhető, vagy kivédhető.

9 8 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Mind a bennünket körülvevő természetes világ, mind az ember által létrehozott civilizációs világ számtalan veszély forrása lehet. Ezért védenünk kell magunkat és értékeinket! BIZTONSÁG = A VESZÉLY ELLENI VÉDETTSÉG (HATÉKONYSÁGI) MÉRTÉKE

10 9 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Biztonság… Nukleáris biztonság Biológiai biztonság Ipari biztonság Kémiai biztonság Építmények biztonsága Közlekedés biztonság Vasúti biztonság

11 10 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Közlekedésbiztonsági szolgáltatások Irányítástechnikai szolgáltatások Pályakapacitás-tartalék kiaknázó szolgáltatások Forgalom minőségbiztosítási szolgáltatások (menetrendszerűség, folyamat stabilitás) Munkatermelékenység és munkabiztonság növelő szolgáltatások A vasúti forgalombiztonsági- és forgalom- irányítástechnikai berendezések főbb funkciói

12 11 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK A vasút veszélyes üzem, ezért: A szolgáltatásokra A működ(tet)ési technológiákra Létesítményei, eszközei teljes élettartamára A fizikai és a technológiai kapcsolódási felületekre A személyzetre Komplex módon kiterjedő biztonságpolitika és biztonsági intézkedések szükségesek

13 12 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Egészen valószín ű tlen, hogy el ő fordul. Feltételezhet ő, hogy a veszélyeztetés nem fordul el ő. Nem hihet ő El ő fordulása valószín ű tlen, de lehetséges. Feltételezhető, hogy a veszélyeztetés kivételesen el ő fordul. Valószínűtlen Valószín ű leg el ő fordul néhányszor az életciklus során. A veszélyeztetés előfordulására számítani kell. Csekély Valószín ű leg többször el ő fordul. A veszélyeztetés előfordulásától több alkalommal tartani kell. Esetleges Többször el ő fordul. A veszélyeztetés előfordulásától gyakran kell tartani. Valószínű Valószín ű leg gyakran el ő fordul. El ő fordulását folyamatosan észlelhetjük. Gyakori LeírásKategória A veszélyes események előfordulási gyakorisága

14 13 Rail Signalling Solutions A biztosítóberendezés és a környezet kölcsönhatása BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK TERMÉSZETI TÁRSADALMI CIVILIZÁCIÓS VASÚTI KEZELŐ EMBER BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS KARBANTARTÓ EMBER

15 14 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Biztonsági célok: Az ésszerűen megvalósítható legalacsonyabb szint elve (ALARP)

16 15 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Bizonyos kockázatok olyan nagyfokúak és követ- kezményeik olyan mértékben elfogadhatatlanok, hogy azok semmilyen körülmények között nem tűrhetők meg és semmilyen módon nem indokolhatóak. A felső mező az eltűrhetetlen kockázati szinteket definiálja. Ha a kockázati szint nem csökkenthető a határsáv alá, akkor a rendszer nem üzemeltethető.

17 16 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK A diagram legalsó sávja azt az elfogadható tartományt határozza meg, ahol a kockázati szintet olyan alacsonynak ítélik meg, hogy nem valószínű, hogy a kockázat további csökkentésére tett további intézkedések bármely ALARP kritériummal indokolhatóak lennének. Az ALARP tartományban is van kockázat. Az ebben a tartományban levő kockázatot az ésszerűen megvalósítható legalacsonyabb szintre kell hozni. Elegendőnek tűnik bemutatni, hogy a legjobb jelenleg rendelkezésre álló szabványok és gyakorlati módszerek kerülnek alkalmazásra. Új műveleteknél, ahol a jelenlegi szabványok illetve gyakorlati módszerek megfelelősége kétséges, az ún. költség/haszon elemzés és az “életérték elv” alkalmazása vezethető be.

18 17 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Az elektronikus biztosítóberendezési szerkezeti egységek biztonsági célmutatóinak meghatározása Olyan rendszerelemet, amelynek mennyiségi követelménye folyamatos / magas követelményszintű üzemmódban 10 -10, illetve terheléses üzemmódban 10 -7 meghibásodási rátánál jóval nagyobb értéket ír elő, egyedi alkalmazásban nem szabad használni, viszont más rendszerelemek kombinációjaként beépíthető annak érdekében, hogy a szükséges biztonsági célkitűzéseket teljesíteni lehessen. BIZTONSÁGINTEGRITÁSI SZINT „TERHELÉSES” ÜZEMMÓD (az elvárt funkció hibás végrehajtásának valószínűsége óránként és elemenként) FOLYAMATOS / MAGAS KÖVETELMÉNYSZINTÛ ÜZEMMÓD (veszélyes meghibásodás aránya óránként és elemenként) 4< 10 -7 < 10 -10 3  10 -7 és < 10 -6  10 -10 és < 0.3 10 -8 2  10 -6 és < 10 -5  0.3 10 -8 és < 10 -7 1  10 -5 és < 10 -4  10 -7 és < 0.3 10 -5

19 18 Rail Signalling Solutions BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK Fontos ismérv, hogy az emberi hibázás valószínűsége 10 -3..10 -4 tartományba esik, továbbá, hogy saját hibái egy részét maga is képes felismerni, s ha még módjában áll korrigálni. Ezért a cél a következő: Biztosítóberendezések alkalmazásával A biztonsági célokat növelni, a környezetkárosító hatásokat pedig minimalizálni kell! Hogyan?

20 19 Rail Signalling Solutions KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA II. RÉSZ KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA

21 20 Rail Signalling Solutions Az állomási biztosítóberendezések fejlődése 1. Első közforgalmú vasútvonalak üzembehelyezése: 1825. szeptember 17. Darlington – Stockton 1830. szeptember 15. Liverpool – Manchester 1846. július 15.Pest – Vác KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA 2. ”Jelzés – parancs” elv megjelenése: Jelző berendezések: a) Hordozható b) Helyhezkötött Váltóállító berendezések: a) Helyszíni váltóállító készülékek b) Vonóvezetékes (mechanikus) váltóállító készülékek c) Villamos váltóállító készülékek d) Hidraulikus váltóállító készülékek

22 21 Rail Signalling Solutions 3. Váltók és jelzők közötti garantált függőség (a klasszikus biztosí-tóberendezés) megjelenése: a) Kulcsrögzítős biztosítóberendezések b) Alakjelzős mechanikus biztosítóberendezések c) Fényjelzős mechanikus biztosítóberendezések d) Kapcsológombos (VES) rendszerű biztosítóberendezések 4. Vágányfoglaltság gépi ellenőrzésének megjelenése: a) Integra egyközpontos biztosítóberendezések b) D55 rendszerű (vonatvágányutas) biztosítóberendezések c) D67 rendszerű (tolatóvágányutas) biztosítóberendezések d) KA69 rendszerű középállomási biztosítóberendezések e) D70 rendszerű nagyállomási biztosítóberendezések f) MRCtípusú szovjet tolatóvágányutas berendezések g) ECM típusú szovjet kisállomási berendezések h) WSSB típusú (NDK) mellékvonali biztosítóberendezések i) Siemens SIMIS-C, SIMIS-IS biztosítóberendezések j) ALCATEL ELEKTRA1, ELEKTRA2 biztosítóberendezések KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA

23 22 Rail Signalling Solutions KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA A biztosítóberendezések lehetnek: Autonómak (Pl. egyedi sorompó, „sziget”-állomás, vonatjelentő őrhely), Egymáshoz kapcsolódóak (Pl. állomási és vonali berendezések), Csomópontokat lefedők, Vonalrészeket lefedők Ember által folyamatosan felügyeltek, Ember által időszakosan felügyeltek (pl. vonatszemélyzetes fénysorompók)

24 23 Rail Signalling Solutions KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA A rendszerek közötti illesztések lehetnek: Horizontálisak, Vertikálisak Biztonságiak, Nem biztonságiak Generikusak (pl. önműködő térköz-, önműködő vonali sorompó csatlakozás) Speciálisak (Integra-VES,D55-Elektronikus,Elektronikus-kulcsrögzítő,Szoftveres )

25 24 Rail Signalling Solutions A műveleti egységek lehetnek: KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA Folyamatosan érzékelők, időrésben mintavevők Vezérlési elvűek (pl. vágányút beállítás) Szekvenciális elvűek (pl. vágányút oldás, önműködő sorompó) Kombinált megoldásúak (Legtöbb berendezés ilyen) Osztott intelligenciájúak (Pl. jelfogósberendezés) Nyalábolt inteligenciájúak (Pl. feladat megosztásos, többprocesz- szoros berendezések) Központi intelligenciájúak Figyelni kell az eltérő hiba kiterjedésekre

26 25 Rail Signalling Solutions KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA ElektronikaJelfogók Elektronikus felülvezérlők Elektronikus Jelfogós bizt. ber A szoftverek sajátossága, hogy nem kopnak ezért alapvetően a tervezési hibákra hasonlító problémák jelentkezhetnek, amik ellen -az igen nagy bonyolultság miatt- a készítés stratégiájával, minőségbiztosítással és tesztelési eljárások sorozatával lehet és kell védekezni.

27 26 Rail Signalling Solutions KÖTÖTTPÁLYÁS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TECHNIKA Kötöttpályás biztosítóberendezések funkcionális elemei ►Kezelő készülék ►Törzsrész (mechanikus, jelfogó függéses vagy elektro- nikus konstrukcióval) ►Külsőtéri objektumok Biztosítóberendezések szerkezeti egységei ►Jelfogók ►Jelzésadó (információ átvitelére szolgáló) eszközök ►Járműérzékelők ►Váltó- állítás, -ellenőrzés, -lezárás eszközei

28 27 Rail Signalling Solutions ELEKTRA RENDSZER III. RÉSZ ELEKTRA RENDSZER

29 28 Rail Signalling Solutions ELEKTRA RENDSZER Az ELEKTRA rendszer Az ELEKTRA rendszer a sínhez kötött közlekedés berendezéseinek üzemeltetését és biztonságát szolgáló elektronikus vezérlő és kommunikációs rendszer. Alapkiépítésében elektronikus biztosítóberendezésként (ESTW) kerül alkalmazásra. (Elektronische Stellwerkstechnik) A rendszer a következő alapvető követelményeket teljesíti: Funkciók Biztonság Megbízhatóság

30 29 Rail Signalling Solutions ELEKTRA RENDSZER  Az Elektra egy modern elektronikus irányító és felügyeleti rendszer a vasúti berendezések üzeméhez és biztonságához Az alábbiakat nyújtja:  Legmagasabb fokú biztonság  Legnagyobb rendelkezésre állás  Alacsony életciklus-költség  Teljesen elektronikus  Korszerű alkotóelemek  Platform koncepció  Modularitás  Illesztőfelületek

31 30 Rail Signalling Solutions ELEKTRA RENDSZER  M integy 150 „Elektra” elektronikus biztosítóberendezés 3 országban 8 partnernél üzemben, 50 rendszer kivitelezés alatt 100% Sorozattermék Építőszekrény rendszer Alkalmazói szoftver Berendezés adatok Vevőspecifikus HW Alapszoftver Alaphardver 25 % * Vevőspecifikus 75 % * Sorozattermék 100 % Vevőspecifikus termék

32 31 Rail Signalling Solutions ELEKTRA RENDSZER Alapvető elvárások:  Funkció  Biztonság  Megbízhatóság Ezért az Elektra elemei:  Funkciószintek  Biztonsági csatornák  Megbízhatóságnövelő redundanciák

33 32 Rail Signalling Solutions ELEKTRA RENDSZER  A biztonsági és megbízhatósági mechanizmusok szigorú elkülönítése  „Biztonsági zsák” metódus:  2 csatorna, 1 logikai és 1 biztonsági csatorna  Megbízhatósági metódus: Nagy rendelkezésre állású hardver, redundancia koncepció  Az egyes funkció szintek szoftverei külön gépeken futnak. Az egyes gépeket különálló kommunikációs szoftver kapcsolja össze.

34 33 Rail Signalling Solutions ELEKTRA 2 – Funkcionális szintek (1) Központi szint: A függőségek és kizárások vizsgálata, jelzések generálása a külsőtér és a kezelőfelület felé. Videoszint: Kezelések bevitele egérrel és billentyűzettel, az aktuális állapot kijelzése Elem szint: Jelzések a központi szintnek a külsőtéri elemek állapotának változásáról, parancsok továbbítása a központi szintről az interface szintre Interface vezérlő: A külsőtéri elemek ki- és bemeneteinek valósidejű kezelése

35 34 Rail Signalling Solutions ELEKTRA 2 – Funkcionális szintek (2) Külsőtér interface: Az interface parancsok fizikai kimenetté alakítása, a külsőtéri elemek állapotának jelentése az interface szint felé Diagnosztikai szint: Zavarok kijelzése, tárolása és nyomtatása. Naplózás. Irányított berendezés karbantartás. Illesztőszint: Kapcsolat periférikus rendszerekhez (egyéb biztosítóberende- zés, illesztő számítógép, üzemirányító rendszer, LEU, távdiagnosztika, stb). Rézerű vagy fénykábeles kapcsolat, soros vagy párhuzamos jelátvitel

36 35 Rail Signalling Solutions ELEKTRA 2 – Tervezés Eszközalapú tervezés Új berendezés adatainak létrehozása Adatok megváltoztatása meglevő berendezés átépítése esetén Generált adatok Topológiai berendezésadatok Monitorkép, funkciós feltételek, elemfüggő adatok, start-cél kombinációk Hardver tervezés Szekrényterv, szekrénybeültetés, kábelezés, anyaglista

37 36 Rail Signalling Solutions ELEKTRA 1 és ELEKTRA 2 rendszer koncepció ELEKTRA 1 ELEKTRA 2

38 37 Rail Signalling Solutions Az ELEKTRA 1 és ELEKTRA 2 alapvető eltérések ELEKTRA 1 Biztonsági kijelzés (VCA, VCB) AEOS3 operációs rendszer CC: 2 x „3-ból 2” 1 számítógép - 1 szoftver csatorna ELEKTRA 2 Metódusbiztos kezelőfelület (1 x MMI) AEOS4 operációs rendszer = TAS platform CC: 2 x „2-ből 2” 2 szoftver csatorna 1 számítógépen Eltérések mellett azonos rendszerkoncepció: COTS alkotóelemek felhasználása – „Technology hub” A TAS platform alkalmazása Kiegyensúlyozottsági koncepció Költségcsökkentés a funkcionalitás és teljesítmény növelése mellett Költségcsökkentés a biztonság és rendelkezésre állás megtartása mellett

39 38 Rail Signalling Solutions FUNKCIÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS Az Elektra 1 alkalmazásszoftvereinek portolása az Elektra 2-re Az Elektra1 és Elektra2 baseline-ok harmonizáltak Az üzemi funkcionalitás azonos Új számítógép technológia:magasabb teljesítmény javított működési idők jövőbiztos Legkorszerűbb technológia alkalmazása: pl. TFT, optikai egér,... Átállás az EBO1 kezelőfelületről EBO 2-re: jobb felbontás, finomabb szimbólumok, lupeképek ELEKTRA 1 és ELEKTRA 2

40 39 Rail Signalling Solutions BIZTONSÁG Az Elektra 1 alkalmazásszoftvereinek portolása az Elektra 2-re CENELEC SIL 4 rendszer biztonságigazolás Hardver önellenőrzés (induláskor és üzem közben) 2 diverziter szoftver csatorna minden szinten: Különálló fejlesztőcsapat ‘A’ csatorna eljáráselvű (Chill), ‘B’ csatorna szakértői rendszer (Pamela) Diverziter algoritmusok Diverziter adatstruktúra Azonos hardver és szoftver különböző felhasználása Független szintek (CC, EC, IC) ELEKTRA 1 és ELEKTRA 2

41 40 Rail Signalling Solutions Biztonság két SW-csatornával egy hardveren Az Elektra 1 és Elektra 2 közötti egyetlen biztonság releváns különbség: két szoftver csatorna egyetlen hardveren. VESZÉLY: Közös módusú hiba Kölcsönös befolyásolás Memória átírása (adat és kód) A számítógép blokkolása egy szoftver csatorna által INTÉZKEDÉSEK: A hardver, szoftver és operációs rendszer diverziter használata miatt a hibák kihatása különböző Tárvédelem (hardver és szoftver mechanizmusok), eljárások eljárásburok tulajdonsága Diverziter adatstruktúrák Az együttfutást és az életjeleket egy harmadik, független egység ellenőrzi ELEKTRA 1 és ELEKTRA 2

42 41 Rail Signalling Solutions A kiegyensúlyozottság elve: Hibaforrások: hardver meghibásodás és szoftverhiba A hardver kiesések gyakorisága nem kell, hogy túlzottan kisebb legyen, mint a szoftverhibák gyakorisága, és fordítva A redundancia foka és módja úgy kerül megválasztásra, hogy a fenti kiegyensúlyozottsági elv teljesüljön A rendszer jósága nem a lehető legjobb, csak a szükséges mértékű Nagyobb redundancia  több hardver és több szükséges mechanizmus  több lehetséges hibaforrás A konszernen belül általánosan alkalmazott hardver és szoftver platform felhasználásával nő az eddigi alkalmazások, tesztesetek, már teljesített üzemórák száma MEGBÍZHATÓSÁG ELEKTRA 1 és ELEKTRA 2

43 42 Rail Signalling Solutions REDUNDANCIA KONCEPCIÓ Az Elektra 2 felépítése MMI:Redundáns meleg tartalék CC:Redundáns meleg tartalék EC:Üzemtartalékos redundancia LAN:Üzemtartalékos redundancia FEC:Üzemtartalékos redundancia IC:Nincs redundancia CC1 CC2 EC1-1 EC1-4 EC2-1 EC2-4 IC1 IF1 IFm IC2 IF1 IFm IC21 IF1 IFm - - - - - Redundáns kezelőfelület Redundáns melegtartalék Üzemtartalékos redundancia Nincs redundancia - - - - - LANLAN FEC-busz 1. KF10. KF ELEKTRA 2

44 43 Rail Signalling Solutions Az ELEKTRA rendszer Kezelői szint Központi szint Elemszint Interfész-szint Diagnosztika Külső rendszerek Áramellátás

45 44 Rail Signalling Solutions Az ELEKTRA rendszer Kezelői szint (HMI) kezelői parancsok vétele, megjelenítések Központi szint (CC) kezelői parancsok és visszajelentések továbbítása kizárások, függőségek megvalósítása, ellenőrzése Elemszint (EC) CC parancsainak és a külsőtéri információk továbbítása IF-szint (IC + IF) számítógép – hardver kommunikáció bővítésnél, átépítésnél egyszerűbb Diagnosztika zavarok, hibák feldolgozása, tárolás karbantartás Külső rendszerek X.25 Áramellátás

46 45 Rail Signalling Solutions Az ELEKTRA felépítése Felépítési vázlat Két csatorna Funkcionális szintek ICA ICB DGP ECA ECB CCA CCB ESM IF

47 46 Rail Signalling Solutions Az ELEKTRA hálózati felépítése Egyforma számítógép-hardver 2 független hálózati kommunikáció HMI – kezelőfelület ipari PC-vel ESM – eseménytároló ipari PC-vel Az ELEKTRA felépítése

48 47 Rail Signalling Solutions Az ELEKTRA hálózati felépítése Egyforma számítógép-hardver 2 független hálózati kommunikáció HMI – kezelőfelület ipari PC-vel ESM – eseménytároló ipari PC-vel Az ELEKTRA felépítése SSURIC SSURICModem

49 48 Rail Signalling Solutions Kommunikáció WP-1WP-10... MMI HUB1-1 HUB2-1 CC1 DGP CC2 EC1-1 EC1-4 EC2-1 EC2-4... Az ELEKTRA felépítése Ethernet - hálózat 100 m- ig HUB 2 km-ig üvegszálkábel 30km-ig üvegszálkábel és modem A két számítógépcsatorna összehangolása a számítógépszinten Minden számítógépben adatbank a tervezési adatok tárolásához és a CHILL-eljárások egymás közti belső kommunikációjához

50 49 Rail Signalling Solutions Kommunikáció Az ELEKTRA felépítése TTP (Time-Triggered Protocol) az EC és az IC között Redundáns kommunikációs csatorna EC1-1 EC1-4 EC2-1 EC2-4... IC1 1 ICn 1... IC1i ICni... HUB1-1 HUB2-1

51 50 Rail Signalling Solutions Redundáns munkahely / Munkahelyredundancia CCACCB Central Controller HMI LDALDB „Warm Stand-by“ (meleg tartalék) „Hot Stand-by“ (forró tartalék) Távolsági Kommunikáció X.25 (SSU;TCD) Element Controller ECA ECB 1 M DGP ESM Ethernet ICA IF1 IF4 ICB 1 Interface Controller Külsőtéri interfészek Feldbus ICA ICB IF1 IF4 N N1 Tartalékok Az ELEKTRA felépítése

52 51 Rail Signalling Solutions SZOFTVER Nyelvek CHILL A csatorna PAMELA B csatorna JAVA HMI Adatbankok Csatornánként eltérő Szintenként eltérő Tervezőrendszer Operációs rendszerek AEOS 4.x számítógépek LINUX HMI Windows NT eseménytároló

53 52 Rail Signalling Solutions Hardver - számítógépszekrény Biztosítékok (Kismegszakítók) Konnektor Számítógépek saját tápegységgel Szellőző ventilátor Számítógépek saját tápegységgel Szellőző ventilátor Számítógépek saját tápegységgel Szellőző ventilátor HUB

54 53 Rail Signalling Solutions Hardver - számítógépszekrény Számítógépek

55 54 Rail Signalling Solutions INTERFÉSZKÁRTYÁK

56 55 Rail Signalling Solutions INTERFÉSZKÁRTYÁK

57 56 Rail Signalling Solutions ELEKTRA2 KEZELŐI FELÜLET Szabványos LINUX ipari PC 4 monitor Hangkártya Hálózati kártya Hardverkulcs Eljárásbiztos kezelőfelület

58 57 Rail Signalling Solutions ELEKTRA2 KEZELŐI FELÜLET BKV monitorkép

59 58 Rail Signalling Solutions Kezelői felület Győr személy pu. monitorkép

60 59 Rail Signalling Solutions Kezelői felület Kezelői munkahely (Győr)

61 60 Rail Signalling Solutions Külsőtéri elemek Váltóhajtómű Váltó

62 61 Rail Signalling Solutions Külsőtéri elemek

63 62 Rail Signalling Solutions Külsőtéri elemek

64 63 Rail Signalling Solutions Külsőtéri elemek Sorompó – SFA egység

65 64 Rail Signalling Solutions Külsőtéri elemek Egységek Hátlap Kártyák Kódolás Jelző Váltó Tolatásjelző Sugárzókábel Sorompó Unielem

66 65 Rail Signalling Solutions Fogalmak IV. RÉSZ FOGALMAK

67 66 Rail Signalling Solutions Fogalmak ELEKTRA 2 Ráfutási szakasz 18 m

68 67 Rail Signalling Solutions Fogalmak Megcsúszási út jobbra balra

69 68 Rail Signalling Solutions Fogalmak Sorrendi függés Az 1-es váltót csak akkor lehet bal végállásba állítani, ha a KS1 siklasztó saru levétele megtörtént. A KS1 kisiklasztó sarut csak akkor szabad felhelyezni, ha az 1-es váltó jobb végállásban van. 1 KS 1 Siklasztó saru Sínre helyezett állapot – bal végállás Vágányútállításnál oldalvédelemben automatikusan felhelyezi a rendszer

70 69 Rail Signalling Solutions Fogalmak Közbezárás kizárása

71 70 Rail Signalling Solutions Fogalmak Közbezárás kizárása Kényszeroldási időzítés Megcsúszási út oldási időzítése

72 71 Rail Signalling Solutions Fogalmak Oldalvédelmi sávhatár

73 72 Rail Signalling Solutions Fogalmak Vonatvágányút Vonatvágányút (Megcsúszási vágányút nélkül) Részvg.út Megcsúszási vg.út Tolató vágányút Megcsúsz. vg.út

74 73 Rail Signalling Solutions Megcsúszás következményei elleni védelem Megcsúszási körzet alkalmazásával: A megcsúszási körzetben található váltók nem kerülnek lezárásra, csak igénybevételre  A megcsúszó és az általa veszélyeztetett másik vágányút az igénybevétel miatt kölcsönösen kizárják egymást Lehetőség van a megcsúszási körzetben találhatószakaszok szabad állapotának ellenőrzésére Megcsúszási vágányút alkalmazásával: Lezárásra kerül egy előre kijelölt megcsúszási vágányút A lezárt megcsúszási vágányút és az általa veszélyeztetett másik vágányút kölcsönösen kizárják egymást Lehetőség van a megcsúszási vágányútban érintett szakaszok szabad állapotának ellenőrzésére

75 74 Rail Signalling Solutions Megcsúszás következményei elleni védelem Megcsúszási körzet/vágányút feloldása: A biztonsági határjelzőn belül érkezés után 1 perc  Késleltetéssel  Az időzítés a vágányút utolsókét elemének együttes foglalttá válásakor indul  Az időzítés letelte után is csak akkor kerül sor az oldódásra, ha a célvágány előtti utolsóaktív elem feloldódott és a bejárószerelvény a céljelzőt nem haladta meg Megcsúszási vágányút variációk: Mivel a lezárt megcsúszási vágányút akadályozhatja a menet tetszőleges irányba történő továbbhaladását tolatóvágányutak esetén és vonatvágányutak esetén max 2 Különféle megcsúszási vágányút variáció választható ki célpontként.

76 75 Rail Signalling Solutions Megcsúszás következményei elleni védelem Adhat:  A bszolút védelem: védőállásban lezárt váltó (vagy a sínre felhelyezett kisiklasztó saru)  Fényvédelem: Megállj!, illetve Tilos a tolatás állásban „lezárt”jelző  Térvédelem: a védendő és védelmet adóelem között fekvőszigetelt szakaszok szabad állapotának ellenőrzése Oldalvédelem Lehet:  Primer (elsődleges) védelem azon elemek, melyek normál esetben elegendőek az oldalvédelem biztosításához  Szekunder (másodlagos) védelem azon elemek, melyek akkor szükségesek az oldalvédelem biztosításához, ha a primer elemek nem állnak rendelkezésre (kettős terelőváltó)

77 76 Rail Signalling Solutions A vágányút beállítás folyamata Megengedhetőség vizsgálat:  Start és a céljelző közötti összes elem az oldalvédelmet adóelemek  Igénybevétel, váltók beállítása és lezárása érintett és oldalvédelmi elemek igénybevétele érintett és oldalvédelmi váltók beállítása és lezárása  Foglaltság ellenőrzés tolató vágányutak esetén opcionális  Jelzőállítási feltételek ellenőrzése a start és a céljelző közötti összes elem biztosítottsága az oldalvédelmet adóelemek biztosítottsága céljelző nem sötét állapotának ellenőrzése megcsúszási vágányútban érintett elemek biztosítottsága térközi feltételek ellenőrzése, térköz lefoglalása (kijárati vágányút esetén)  Startjelző szabadra állítása startjelző, ismétlőjelző, előjelző

78 77 Rail Signalling Solutions Vágányúti fázisok  Beállítás – parancstávirat a CC-nek  Megengedhetőségi vizsgálat  Vágányút beállítás  Vágányút lezárása  Jelzővezérlés  Jelzőbekapcsolás Vágányút beállítási lehetőségek  Helyi kezelés  Távkezelés  Önműködő jelzőüzem  Automata üzem  ARAMIS VÁGÁNYÚT

79 78 Rail Signalling Solutions ÖSSZEFOGLALVA Az ELEKTRA rendszer a kötöttpályás közlekedés berendezéseinek üzemeltetését és biztonságát szolgáló elektronikus vezérlő és kommunikációs rendszer. Alapkiépítésében elektronikus biztosítóberendezésként (ESTW) kerül alkalmazásra, amely: Bővíthető Távvezérlési lehetőség ÖJÜ Menetrendi vezérlés ARAMIS

80 79 Rail Signalling Solutions ELEKTRA mérföldkövek Első ÖBB ELEKTRANeumarkt-Kallham1989 Első SBB ELEKTRAFribourg1997 Első MÁV ELEKTRAAlmásfüzitő1998 Első HÉV ELEKTRABoráros tér-Csepel2000 Első SBB ELEKTRA2Neuhausen2002 Első ÖBB ELEKTRA2Donauuferbf2003 MÁV ELEKTRÁKMonor, Üllő, Vecsés2006 Komárom2007

81 Rail Signalling Solutions Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Rail Signalling Solutions GYŐR Állomás ELEKTRA Forgalmi személyzet műszaki oktatás 1 2008 3BU 15000 4741 CAAPN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések