Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG"— Előadás másolata:

1 A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG

2 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI
A NEMZETKÖZI ÁRUCSERE AKADÁLYOZTATÁSA, MAJD ÖSSZEOMLÁSA A FOGYASZTÁSI JAVAK TERMELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA, MAJD JEGYRENDSZER A FEGYVERGYÁRTÁS LEÁLLÍTÁSA

3 A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG OKAI
SEMLEGES,TENGERETÚLI (LATIN-AMERIKA) FELDOLGOZÓIPARALAPÍTÁSA SAJÁT NYERSANYAGAIK FELDOLGOZÁSÁRA AZ USA TERMELÉSI KAPACITÁSÁNAK NÖVEKEDÉSE A HÁBORÚZÓ HATALMAK KÜLFÖLDI JAVAINAK ÉS ARANYTARTALÉKAINAK MEGCSAPPANÁSA (AZ USA KIV.) A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD ÁRAMLÁSÁNAK AKADÁLYOZTATÁSA, A NŐI MUNKAERŐ FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTELE

4 OKOK- A TECHNOLÓGIA Technológiai fejlődés
Ipari forradalom óta Új húzóágazatok Termelés hatékonysága növekszik Gépesítés Méretgazdaságosság Új módszerek Fordizmus (T-modell) Taylorizmus (menedzsment tudomány) Túltermelés Esnek az árak Kevés a profit

5 Nincs nemzetközi együttműködés
OKOK – A VILÁGHÁBORÚ Leszerelés Több munkaerő Felesleges kapacitások Nacionalizmus erősödése Új országok Gyarmatok függetlenedése gazdaságilag Védővámok bevezetése Bevándorlás korlátozása (USA) Túltermelés Piacok elvesztése Csökkenő hatékonyság Nincs nemzetközi együttműködés

6 OKOK- PÉNZÜGYEK A DAWES-TERV 1924

7 Bármikor bekövetkezhet a pánik
OKOK -PÉNZÜGYEK Spekuláció megerősödése Tőzsdén megnő a profit Mindenki oda viszi a pénzét Hitelből vesznek részvényt Részvény: tulajdonrész egy vállalatban Árfolyamok folyamatosan nőnek  mindenki nyer Instabilitás Bármikor bekövetkezhet a pánik

8 SPEKULÁCIÓ - PÁNIK

9 A VÁLSÁG OKAI

10 A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÜTEME

11

12 A VÁLSÁG KÖRFORGÁSA

13 A VÁLSÁG MENETE AZ ÁRUTERMELÉS ÜTEMÉT A FELVEVŐPIAC NEM KÉPES KÖVETNI - tőzsdekrach - a jó vállalatok is csődbe mennek. - bankcsőd.

14 A VÁLSÁG MENETE A beruházási javakat gyártó ipar 40%-a tönkremegy
Ebben az ágazatban a foglalkoztatás visszaesik Szűkül a belső piac fogyasztási cikkeket gyártó ipar válsága. Ez a fizetőképes kereslet további csökkenését eredményezi. A kereslet csökkenése agrárárzuhanást idéz elő

15

16 NEW YORK

17

18

19

20

21 MUNKANÉLKÜLISÉG

22 MUNKANÉLKÜLISÉG

23

24

25

26

27

28 KÖVETKEZMÉNYEK

29

30

31 KEYNES ELMÉLETE „ Ha a kincstár ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységben elásatná őket (…) s azután (…) a magánvállalkozókra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket, (…) nem lenne munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne.” (Keynes)

32 KEYNES ELMÉLETE

33 KEYNES PROGRAMJA Célja a kereslet - kínálat egyensúlyának helyreállítása úgy, hogy az állam szabályozza a gazdaságot. Azokat az ágazatokat kell az államnak támogatni, melyek nem termelnek árut, de a tőkés termelést biztosítják. Ezek az igazan tőkeigényes ágazatok, melyeket még egy-egy monopólium sem képes finanszírozni. Ilyen ágazatok az egészségügy, az oktatásügy, az építés, stb.

34 Szociális intézkedések:
a munkanélküli segély a betegbiztosítás a nyugdíj a fizetett szabadság a munkaidő csökkentése

35 F.D. ROOSEVELT

36 A NEW DEAL Franklin Delano Roosevelt (1933-45) New Deal
Demokrata párti politikus New Deal 100 napos program Hosszú távú intézkedések Teljesen új gazdaságpolitikai szemlélet Szabad verseny helyett Lényege: nagyobb állami szerepvállalás a gazdaságban, vásárlóerő növelése

37 NEW DEAL – RÖVID TÁV Bankzárlat (1933.) 11000 bankcsőd idáig
Bizalmat vissza kell állítani Új pénzügyi szabályozás Dollár stabilizálása Aranystandard rendszer elhagyása Aranykereskedelem megtiltása

38 A NEW DEAL „A New Deal célkitűzése mármost kétirányú. Az egyik célja az újjáépítés, a gazdasági élet vérkeringésének megindítása, tehát aktív konjuktúrapolitika. Ez a program rövidlejáratú része. A másik, ezt kiegészítő célja az arra irányuló reformtörekvések, hogy az amerikai gazdasági élet strukturális felépítésében bekövetkezett aránytalanságokat megszüntesse. Közgazdasági szempontból a New Deal két alappillére egyrészt a mezőgazdaság, másrészt az ipar újjáépítésére irányuló akció. E kettőt… mintegy betetőzi a a bankszervezet és a hitelügy reformja…..” (Roosevelt beszédéből)

39 NEW DEAL – HOSSZÚ TÁV Vásárlóerő növelése Állami befektetések Jóléti intézkedések Árak növelése

40 NEW DEAL – HOSSZÚ TÁV Új szövetségi ügynökségek
National Recovery Administration (NRA) „Blue Eagle” FBI, PWA, CCC, WPA… Szakszervezetek támogatása Magasabb bérek Munkásvédelem

41 NEW DEAL – HOSSZÚ TÁV Szociális intézkedések
Social Security Act (1935) Nyugdíj Munkanélküli segély Özvegyi nyugdíj Vidék fejlesztése Mezőgazdaság Művelt területek korlátozása Árak emelése Munkalehetőségek létrehozása Értelmiségieknek is Közmunka programok  Tenessee-völgy

42 NEW DEAL – HOSSZÚ TÁV Árkontroll Alkoholtilalom megszüntetése
Minimum árak Alkoholtilalom megszüntetése Maffia visszaszorítása Új bevételek Adóemelések Alkohol Örökösödési adó Gazdagok adóztatása Vállalatoknak új adók

43 A NEW DEAL „A mi feladatunk jelenleg nem új erőforrások feltárása és felhasználása vagy több áru termelése. Hétköznapi, egyáltalán nem drámai munkára van szükség: a meglévő erőforrások és vállalatok felhasználásának biztosításáról, felesleges termékeink külső piacainak visszaszerzéséről, a nem kielégítő fogyasztás problémáinak megoldásáról, a termelés és a fogyasztás összhangjának megvalósításáról, a javak és áruk igazságosabb elosztásáról, a meglévő gazdasági szervezetnek a nép szükségleteihez való idomításáról.” (Roosevelt választási beszédéből 1932)

44 A NEW DEAL (Országos Helyreállítási Hivatal)
PÉNZÜGYEK Az arany kiviteli tilalma A beruházási és kereskedelmi bankok szétválasztása Mérsékelt inflációs politika /Pl .a kamatláb csökkentése / /mobilizálja a tőkét, növeli a beruházási kedvet,növeli az exportot /az árukivitel támogatása Az állam közvetlen beavatkozása: - Részvények vásárlása, bankok alapítása - A tőzsdei tevékenység ellenőrzése - A Monroe- elv alkalmazása: új piacok, gazdasági kapcsolatok Dél- Amerikával

45 A NEW DEAL Mezőgazdaság: Az intézkedések célja: Az agrárolló szűkítése - a vetésterület csökkentése - az állattenyésztés korlátozása - a termelési többlet felhalmozása - a termelők: Prémium a termelést önként korlátozóknak ,büntetés a kvóta felett termelőknek Eredménye: Nő a munkanélküliség a mezőgazdaságban

46 A NEW DEAL Ipar: - a munkaidő csökkentése /35 órás munkahét / - az órabérek rögzítése a minimumon - állami közmunkák - pl. Tennessee - program ,csatornázás , fásítás stb a szakszervezetek korlátozása / Wagner törvény /

47 A TENNESSEE-PROGRAM

48 A TENNESSEE-PROGRAM

49 FEGYVERKEZÉSI PROGRAM

50 A NEW DEAL Szociálpolitika: - rokkant-, öregségi és özvegybiztosítás - lakásépítési támogatások - gondoskodnak a méltányos munkafeltételekről - a sztrájkjog biztosítása

51 KÖZMUNKA PROGRAM

52 KÖZMUNKA PROGRAM

53 ÁTKÉPZÉS-OKTATÁS


Letölteni ppt "A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések