Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI A NEMZETKÖZI ÁRUCSERE AKADÁLYOZTATÁSA, MAJD ÖSSZEOMLÁSA A FOGYASZTÁSI JAVAK TERMELÉSÉNEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI A NEMZETKÖZI ÁRUCSERE AKADÁLYOZTATÁSA, MAJD ÖSSZEOMLÁSA A FOGYASZTÁSI JAVAK TERMELÉSÉNEK."— Előadás másolata:

1 A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG

2 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI A NEMZETKÖZI ÁRUCSERE AKADÁLYOZTATÁSA, MAJD ÖSSZEOMLÁSA A FOGYASZTÁSI JAVAK TERMELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA, MAJD JEGYRENDSZER A FEGYVERGYÁRTÁS LEÁLLÍTÁSA

3 A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG OKAI SEMLEGES,TENGERETÚLI (LATIN-AMERIKA) FELDOLGOZÓIPARALAPÍTÁSA SAJÁT NYERSANYAGAIK FELDOLGOZÁSÁRA AZ USA TERMELÉSI KAPACITÁSÁNAK NÖVEKEDÉSE A HÁBORÚZÓ HATALMAK KÜLFÖLDI JAVAINAK ÉS ARANYTARTALÉKAINAK MEGCSAPPANÁSA (AZ USA KIV.) A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD ÁRAMLÁSÁNAK AKADÁLYOZTATÁSA, A NŐI MUNKAERŐ FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTELE

4 OKOK- A TECHNOLÓGIA Technológiai fejlődés –Ipari forradalom óta –Új húzóágazatok Termelés hatékonysága növekszik –Gépesítés –Méretgazdaságosság Új módszerek –Fordizmus (T-modell) –Taylorizmus (menedzsment tudomány ) Túltermelés Esnek az árak Kevés a profit

5 OKOK – A VILÁGHÁBORÚ Leszerelés –Több munkaerő –Felesleges kapacitások Nacionalizmus erősödése Új országok Gyarmatok függetlenedése gazdaságilag Védővámok bevezetése Bevándorlás korlátozása (USA) Túltermelés Piacok elvesztése Csökken ő hatékonyság Nincs nemzetközi együttm ű ködés

6 OKOK- PÉNZÜGYEK A DAWES-TERV 1924

7 OKOK -PÉNZÜGYEK Spekuláció megerősödése Tőzsdén megnő a profit Mindenki oda viszi a pénzét Hitelből vesznek részvényt Instabilitás Bármikor bekövetkezhet a pánik Részvény: tulajdonrész egy vállalatban Árfolyamok folyamatosan nőnek  mindenki nyer

8 SPEKULÁCIÓ - PÁNIK

9 A VÁLSÁG OKAI

10 A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÜTEME

11

12 A VÁLSÁG KÖRFORGÁSA

13 A VÁLSÁG MENETE AZ ÁRUTERMELÉS ÜTEMÉT A FELVEVŐPIAC NEM KÉPES KÖVETNI - tőzsdekrach - a jó vállalatok is csődbe mennek. - bankcsőd.

14 A VÁLSÁG MENETE 1.A beruházási javakat gyártó ipar 40%-a tönkremegy 2.Ebben az ágazatban a foglalkoztatás visszaesik 3.Szűkül a belső piac 4.fogyasztási cikkeket gyártó ipar válsága. 5.Ez a fizetőképes kereslet további csökkenését eredményezi. 6.A kereslet csökkenése agrárárzuhanást idéz elő

15

16 1929.10.24. NEW YORK

17

18

19

20

21 MUNKANÉLKÜLISÉG

22

23

24

25

26

27

28 KÖVETKEZMÉNYEK

29

30

31 KEYNES ELMÉLETE „ Ha a kincstár ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységben elásatná őket (…) s azután (…) a magánvállalkozókra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket, (…) nem lenne munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne.” (Keynes)

32 KEYNES ELMÉLETE

33 KEYNES PROGRAMJA Célja a kereslet - kínálat egyensúlyának helyreállítása úgy, hogy az állam szabályozza a gazdaságot. Azokat az ágazatokat kell az államnak támogatni, melyek nem termelnek árut, de a tőkés termelést biztosítják. Ezek az igazan tőkeigényes ágazatok, melyeket még egy-egy monopólium sem képes finanszírozni. Ilyen ágazatok az egészségügy, az oktatásügy, az építés, stb.

34 Szociális intézkedések: a munkanélküli segély a betegbiztosítás a nyugdíj a fizetett szabadság a munkaidő csökkentése

35 F.D. ROOSEVELT 1933-1945

36 A NEW DEAL Franklin Delano Roosevelt (1933-45) –Demokrata párti politikus New Deal –100 napos program –Hosszú távú intézkedések Teljesen új gazdaságpolitikai szemlélet Szabad verseny helyett Lényege: nagyobb állami szerepvállalás a gazdaságban, vásárlóerő növelése

37 NEW DEAL – RÖVID TÁV Bankzárlat (1933.) –11000 bankcsőd idáig –Bizalmat vissza kell állítani Új pénzügyi szabályozás Dollár stabilizálása –Aranystandard rendszer elhagyása Aranykereskedelem megtiltása

38 A NEW DEAL „A New Deal célkitűzése mármost kétirányú. Az egyik célja az újjáépítés, a gazdasági élet vérkeringésének megindítása, tehát aktív konjuktúrapolitika. Ez a program rövidlejáratú része. A másik, ezt kiegészítő célja az arra irányuló reformtörekvések, hogy az amerikai gazdasági élet strukturális felépítésében bekövetkezett aránytalanságokat megszüntesse. Közgazdasági szempontból a New Deal két alappillére egyrészt a mezőgazdaság, másrészt az ipar újjáépítésére irányuló akció. E kettőt… mintegy betetőzi a a bankszervezet és a hitelügy reformja…..” (Roosevelt beszédéből)

39 NEW DEAL – HOSSZÚ TÁV Vásárlóerő növelése Állami befektetések Jóléti intézkedések Árak növelése

40 NEW DEAL – HOSSZÚ TÁV Új szövetségi ügynökségek –National Recovery Administration (NRA) –„Blue Eagle” –FBI, PWA, CCC, WPA… Szakszervezetek támogatása –Magasabb bérek –Munkásvédelem

41 NEW DEAL – HOSSZÚ TÁV Szociális intézkedések –Social Security Act (1935) Nyugdíj Munkanélküli segély Özvegyi nyugdíj –Vidék fejlesztése Mezőgazdaság –Művelt területek korlátozása –Árak emelése Munkalehetőségek létrehozása –Értelmiségieknek is –Közmunka programok  Tenessee-völgy

42 NEW DEAL – HOSSZÚ TÁV Árkontroll –Minimum árak Alkoholtilalom megszüntetése –Maffia visszaszorítása –Új bevételek Adóemelések –Alkohol –Örökösödési adó –Gazdagok adóztatása –Vállalatoknak új adók

43 A NEW DEAL „A mi feladatunk jelenleg nem új erőforrások feltárása és felhasználása vagy több áru termelése. Hétköznapi, egyáltalán nem drámai munkára van szükség: a meglévő erőforrások és vállalatok felhasználásának biztosításáról, felesleges termékeink külső piacainak visszaszerzéséről, a nem kielégítő fogyasztás problémáinak megoldásáról, a termelés és a fogyasztás összhangjának megvalósításáról, a javak és áruk igazságosabb elosztásáról, a meglévő gazdasági szervezetnek a nép szükségleteihez való idomításáról.” (Roosevelt választási beszédéből 1932)

44 A NEW DEAL (Országos Helyreállítási Hivatal) PÉNZÜGYEK -Az arany kiviteli tilalma -A beruházási és kereskedelmi bankok szétválasztása -Mérsékelt inflációs politika /Pl.a kamatláb csökkentése / /mobilizálja a tőkét, növeli a beruházási kedvet,növeli az exportot /az árukivitel támogatása Az állam közvetlen beavatkozása: - Részvények vásárlása, bankok alapítása - A tőzsdei tevékenység ellenőrzése - A Monroe- elv alkalmazása: új piacok, gazdasági kapcsolatok Dél- Amerikával

45 A NEW DEAL Mezőgazdaság: Az intézkedések célja: Az agrárolló szűkítése - a vetésterület csökkentése - az állattenyésztés korlátozása - a termelési többlet felhalmozása - a termelők: Prémium a termelést önként korlátozóknak,büntetés a kvóta felett termelőknek Eredménye: Nő a munkanélküliség a mezőgazdaságban

46 A NEW DEAL Ipar: - a munkaidő csökkentése /35 órás munkahét / - az órabérek rögzítése a minimumon - állami közmunkák - pl. Tennessee - program,csatornázás, fásítás stb. - a szakszervezetek korlátozása / Wagner törvény /

47 A TENNESSEE- PROGRAM

48

49 FEGYVERKEZÉSI PROGRAM

50 A NEW DEAL Szociálpolitika: - rokkant-, öregségi és özvegybiztosítás - lakásépítési támogatások - gondoskodnak a méltányos munkafeltételekről - a sztrájkjog biztosítása

51 KÖZMUNKA PROGRAM

52

53 ÁTKÉPZÉS-OKTATÁS


Letölteni ppt "A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI A NEMZETKÖZI ÁRUCSERE AKADÁLYOZTATÁSA, MAJD ÖSSZEOMLÁSA A FOGYASZTÁSI JAVAK TERMELÉSÉNEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések