Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE"— Előadás másolata:

1 A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE

2 MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK
2. JOGRFORRÁSI HIERARCHIA

3 I. MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK

4 JOGFORRÁS FOGALMA - olyan jogi aktus, amely jogokat és kötelezettségeket állapít meg a jogalanyokra. - mindenkire nézve kötelező, absztrakt, általános magatartásszabály

5 A MUNKAJOG JOGFORRÁSAI
1. Alkotmány 2. Jogszabályok 3. Kollektív megállapodások 4. Külső jogforrások: nemzetközi és közösségi jog

6 1. ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOK
Jogok : közvetlen és közvetett összefüggés a munkajoggal Alkotmánybíróság gyakorlata Bírói jogalkalmazás?

7 Alkotmányos szabályok a munkajogban
Diszkrimináció tilalma Pihenéshez, szabadidőhöz, rendszeres fizetett szabadsághoz való jog Sztrájkjog Jogállamiság követelménye

8 2. JOGSZABÁLYOK A munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket:
törvény, illetőleg törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabály szabályozza

9 LEGFONTOSABB TÖRVÉNYEK
1992. évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselők jogállásáról (Kttv.)

10 MT. – KJT. – KTTV. KAPCSOLATA
Munkaviszony: csak az Mt. Közalkalmazotti jogviszony: Kjt. + Mt., ha a Kjt. nem zárja ki Közszolgálati tisztviselői jogviszony: csak a Kttv.

11 TOVÁBBI TÖRVÉNYEK - munkavédelemről - 1993. évi XCIII.
- munkaügyi ellenőrzésről évi LXXV. - foglalkoztatás elősegítéséről évi IV. - sztrájkról évi VII. - egyenlő bánásmódról évi CXXV.

12 „EGYÉB” JOGSZABÁLYOK Kormány és miniszteri rendelet
A rendeleti szintű jogalkotás nem jellemző Közszférában jellemző

13 BÍRÓI JOG Precedens rendszer Állandó bírói gyakorlat

14 A BÍRÓI JOGÉRTELMEZÉS ESZKÖZEI
Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatai: kötelező Legfelsőbb Bíróság kollégiumi állásfoglalásai (MK) – nem kötelező EBH és BH – nem kötelező

15 3. KOLLEKTÍV MEGÁLLAPODÁSOK
1. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLY! 3. Egyeztető Bizottság kötelező határozata 2. ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS a) nem munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy b) munkaviszonyra vonatkozó szabály,

16 4. Nem jogforrás, de… MUNKASZERZŐDÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK

17 MUNKASZERZŐDÉS Egyedi munkaviszonyra szabályok forrása
Nem jogforrás: absztrakt? általános? Nem munkaviszonyra vonatkozó szabály

18 BELSŐ SZABÁLYZATOK, GYAKORLAT
Egyoldalú jognyilatkozatok szabályai helyben szokásos és általában ismert módon közzé teszik Munkaviszonyra vonatkozó szabály keretei között Módosítás, visszavonás?

19 4. KÜLSŐ JOGFORRÁSOK NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK: UNIÓS JOG:
Pl. ILO Egyezmények UNIÓS JOG: irányelvek, Európai Bíróság ítéletei.

20 ILO Egyezmények A nemzetközi szerződés csak külön kihirdetéssel válik a magyar jog részévé. ILO Egyezmények – kihirdetés, beépítve az Mt.-be és más jogszabályokba

21 Uniós jog forrásai Irányelvek - jogharmonizáció
Európai Bíróság ítéletei – jogharmonizáció és bírói jogalkalmazás

22 EU munkajog területei Szabad mozgás joga Egyenlő bánásmód Munkavédelem
Munkavállalók jogainak védelme

23 II. JOGFORRÁSI HIERARCHIA

24 MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Üzemi Megállapodás Egyeztető Bizottság kötelező határozata JOGSZABÁLY: törvény, törvényi felhatalmazás alapján rendelet

25 KÓGENCIA ÉS DISZPOZITIVITÁS
DISZPOZITÍV SZABÁLY: Abszolút diszpozitív Korlátozott abszolút diszpozitív Relatív diszpozitív KÓGENS SZABÁLY: Nem lehet érvényesen eltérni

26 1. Mt. - KSZ, ÜM ÁTALÁNOS SZABÁLY: SZABAD AZ ELTÉRÉS 2. ÉS 3. RÉSZTŐL
Kivéve: 1. Kógens szabály 2. Csak a munkavállaló javára 3. Korlátozott eltérés Mt. fejezetei felsorolják ezeket

27 Kollektív szerződések szintjei
szűkebb hatályú kollektív szerződés az általánostól csak a munkavállaló javára térhet el. Kivétel!

28 2. FELEK MEGÁLLAPODÁSA Munkaszerződés Egyéb megállapodás
- konkrét kérdésben megállapodás (pl. munkaidő)

29 Megállapodás - Mt. Mt. Harmadik részétől Csak a munkavállaló javára
Kivéve: Kógens szabály Mt. megengedi az eltérést a hátrányára is

30 Megállapodás - KSZ. A munkaszerződés csak akkor térhet el a kollektív szerződéstől, ha a munkavállalóra annál kedvezőbb feltételt állapít meg.

31 MELYIK A KEDVEZŐBB SZABÁLY?
Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni.

32 A jogszabályba ütköző RENDELKEZÉS
MI A JOGKÖVETKEZMÉNY? A fenti szabályok megsértésének következménye: ÉRVÉNYTELENSÉG A jogszabályba ütköző RENDELKEZÉS SEMMIS

33 Következő előadás: A KOLLEKTÍV MUNKAJOG RENDSZERE Kártyás Gábor

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések