Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE. 1. MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK 2. JOGRFORRÁSI HIERARCHIA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE. 1. MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK 2. JOGRFORRÁSI HIERARCHIA."— Előadás másolata:

1 A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE

2 1. MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK 2. JOGRFORRÁSI HIERARCHIA

3 I. MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK

4 JOGFORRÁS FOGALMA - olyan jogi aktus, amely jogokat és kötelezettségeket állapít meg a jogalanyokra. - mindenkire nézve kötelező, absztrakt, általános magatartásszabály

5 A MUNKAJOG JOGFORRÁSAI 1. Alkotmány 2. Jogszabályok 3. Kollektív megállapodások 4. Külső jogforrások: nemzetközi és közösségi jog

6 1. ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOK Jogok : közvetlen és közvetett összefüggés a munkajoggal Jogok : közvetlen és közvetett összefüggés a munkajoggal Alkotmánybíróság gyakorlata Alkotmánybíróság gyakorlata Bírói jogalkalmazás? Bírói jogalkalmazás?

7 Alkotmányos szabályok a munkajogban Diszkrimináció tilalma Diszkrimináció tilalma Pihenéshez, szabadidőhöz, rendszeres fizetett szabadsághoz való jog Pihenéshez, szabadidőhöz, rendszeres fizetett szabadsághoz való jog Sztrájkjog Sztrájkjog Jogállamiság követelménye Jogállamiság követelménye

8 2. JOGSZABÁLYOK A munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket: - törvény, illetőleg - törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabály szabályozza

9 1992. évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselők jogállásáról (Kttv.) LEGFONTOSABB TÖRVÉNYEK

10 MT. – KJT. – KTTV. KAPCSOLATA Munkaviszony: csak az Mt. Munkaviszony: csak az Mt. Közalkalmazotti jogviszony: Kjt. + Mt., ha a Kjt. nem zárja ki Közalkalmazotti jogviszony: Kjt. + Mt., ha a Kjt. nem zárja ki Közszolgálati tisztviselői jogviszony: csak a Kttv. Közszolgálati tisztviselői jogviszony: csak a Kttv.

11 TOVÁBBI TÖRVÉNYEK - munkavédelemről - 1993. évi XCIII. - munkaügyi ellenőrzésről - 1996. évi LXXV. - foglalkoztatás elősegítéséről - 1991. évi IV. - sztrájkról - 1989. évi VII. - egyenlő bánásmódról - 2003. évi CXXV.

12 „EGYÉB” JOGSZABÁLYOK Kormány és miniszteri rendelet Kormány és miniszteri rendelet A rendeleti szintű jogalkotás nem jellemző A rendeleti szintű jogalkotás nem jellemző Közszférában jellemző Közszférában jellemző

13 BÍRÓI JOG Precedens rendszer Precedens rendszer Állandó bírói gyakorlat Állandó bírói gyakorlat

14 A BÍRÓI JOGÉRTELMEZÉS ESZKÖZEI Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatai: kötelező Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatai: kötelező Legfelsőbb Bíróság kollégiumi állásfoglalásai (MK) – nem kötelező Legfelsőbb Bíróság kollégiumi állásfoglalásai (MK) – nem kötelező EBH és BH – nem kötelező EBH és BH – nem kötelező

15 3. KOLLEKTÍV MEGÁLLAPODÁSOK 1. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLY! 3. Egyeztető Bizottság kötelező határozata 2. ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS a) nem munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy b) munkaviszonyra vonatkozó szabály,

16 4. Nem jogforrás, de… MUNKASZERZŐDÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK

17 MUNKASZERZŐDÉS Egyedi munkaviszonyra szabályok forrása Egyedi munkaviszonyra szabályok forrása Nem jogforrás: absztrakt? általános? Nem jogforrás: absztrakt? általános? Nem munkaviszonyra vonatkozó szabály Nem munkaviszonyra vonatkozó szabály

18 BELSŐ SZABÁLYZATOK, GYAKORLAT Egyoldalú jognyilatkozatok szabályai Egyoldalú jognyilatkozatok szabályai helyben szokásos és általában ismert módon közzé teszik helyben szokásos és általában ismert módon közzé teszik Munkaviszonyra vonatkozó szabály keretei között Munkaviszonyra vonatkozó szabály keretei között Módosítás, visszavonás? Módosítás, visszavonás?

19 4. KÜLSŐ JOGFORRÁSOK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK: Pl. ILO Egyezmények - UNIÓS JOG: irányelvek, Európai Bíróság ítéletei.

20 ILO Egyezmények A nemzetközi szerződés csak külön kihirdetéssel válik a magyar jog részévé. A nemzetközi szerződés csak külön kihirdetéssel válik a magyar jog részévé. ILO Egyezmények – kihirdetés, beépítve az Mt.-be és más jogszabályokba ILO Egyezmények – kihirdetés, beépítve az Mt.-be és más jogszabályokba

21 Uniós jog forrásai Irányelvek - jogharmonizáció Irányelvek - jogharmonizáció Európai Bíróság ítéletei – jogharmonizáció és bírói jogalkalmazás Európai Bíróság ítéletei – jogharmonizáció és bírói jogalkalmazás

22 EU munkajog területei Szabad mozgás joga Szabad mozgás joga Egyenlő bánásmód Egyenlő bánásmód Munkavédelem Munkavédelem Munkavállalók jogainak védelme Munkavállalók jogainak védelme

23 II. JOGFORRÁSI HIERARCHIA II. JOGFORRÁSI HIERARCHIA

24 MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK JOGSZABÁLY: JOGSZABÁLY: - törvény, - törvényi felhatalmazás alapján rendelet KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Üzemi Megállapodás Üzemi Megállapodás Egyeztető Bizottság kötelező határozata Egyeztető Bizottság kötelező határozata

25 KÓGENCIA ÉS DISZPOZITIVITÁS KÓGENS SZABÁLY: KÓGENS SZABÁLY: Nem lehet érvényesen eltérni DISZPOZITÍV SZABÁLY: DISZPOZITÍV SZABÁLY: - Abszolút diszpozitív - Korlátozott abszolút diszpozitív - Relatív diszpozitív

26 1. Mt. - KSZ, ÜM ÁTALÁNOS SZABÁLY: SZABAD AZ ELTÉRÉS 2. ÉS 3. RÉSZTŐL Kivéve: 1. Kógens szabály 2. Csak a munkavállaló javára 3. Korlátozott eltérés Mt. fejezetei felsorolják ezeket

27 Kollektív szerződések szintjei szűkebb hatályú kollektív szerződés az általánostól csak a munkavállaló javára térhet el. Kivétel!

28 2. FELEK MEGÁLLAPODÁSA - Munkaszerződés - Egyéb megállapodás - konkrét kérdésben megállapodás (pl. munkaidő)

29 Megállapodás - Mt. Mt. Harmadik részétől Mt. Harmadik részétől Csak a munkavállaló javára Csak a munkavállaló javáraKivéve: Kógens szabály Kógens szabály Mt. megengedi az eltérést a hátrányára is Mt. megengedi az eltérést a hátrányára is

30 Megállapodás - KSZ. A munkaszerződés csak akkor térhet el a kollektív szerződéstől, ha a munkavállalóra annál kedvezőbb feltételt állapít meg.

31 MELYIK A KEDVEZŐBB SZABÁLY? Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni.

32 MI A JOGKÖVETKEZMÉNY? A fenti szabályok megsértésének következménye: ÉRVÉNYTELENSÉG A jogszabályba ütköző RENDELKEZÉS SEMMIS

33 Következő előadás: A KOLLEKTÍV MUNKAJOG RENDSZERE Kártyás Gábor

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK RENDSZERE. 1. MUNKAJOGI JOGFORRÁSOK 2. JOGRFORRÁSI HIERARCHIA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések