Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÚMFT TÁMOP és a pedagógus professzió Balázs Éva PhD tudományos főmunkatárs Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési központ Pedagógusok – Az OFI konferenciája,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÚMFT TÁMOP és a pedagógus professzió Balázs Éva PhD tudományos főmunkatárs Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési központ Pedagógusok – Az OFI konferenciája,"— Előadás másolata:

1 Az ÚMFT TÁMOP és a pedagógus professzió Balázs Éva PhD tudományos főmunkatárs Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési központ Pedagógusok – Az OFI konferenciája, 2008. november 27.

2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Az EU fejlesztések sajátosságai – kihívások a tanári szakmának (is) Átfogó gazdasági-társadalmi cél: foglalkoztatás-bővítés, tartós növekedés Fő eszköz: oktatás-képzés: EU strukturális politika és Lisszaboni folyamat összekapcsolása: lehetőség és korlát (oktatás előtérben, de gazdasági-társadalmi igények; közösségi oktatási kulcsterületek: egyike a pedagógus) Régiós (NUTS II) szintű támogatások: komplex térségfejlesztés; bottom-up, decentralizáció Ágazat-közi dimenzió: reál szféra és közszolgáltatások (gazdaság, területfejlesztés és oktatás); egészségügy, szociális szféra és oktatás Nyitott koordinációs módszer: indikátorok, „jó példák”; visszacsatolás, átláthatóság igénye Források: ERFA, ESZA, hazai közszféra

3 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Az ESZA céljai 2007-től Támogatható tevékenységek:

4 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Előzmények–1: NFT1 (2004-6) Felsőoktatás HEFOP 3.3.1: A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejl.e (50 pályázat: 23 int.; 50-360 MFt/int.; témák: alapszakok, EU-normák, munkaerőpiaci alkalmazkodás, minőségfejl. Pedagógus alapképzés: Corvinus, ELTE 2, Eötvös Főisk.) HEFOP 3.3.3: A felsőoktatási intézmények, szereplők fejlesztése (24 intézmény, 5,5-15 MFt/int.; vezető-, oktatóképzés, minőség, menedzsment) HEFOP 4.1.2: Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (19 pály., 17 int., 200 MFt-1,5 MdFt/int.) GVOP 3.3.2: Felsőoktatás és vállalatok kooperatív kutatásai – KKK (14 pályázat: 8 egyetem, 4 más; 150-400 MFt/int.) ROP 3.3: Regionális tudásközpontok – Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködése – képzési kínálatfejlesztés, eszköz (20 pály.: 8 felsőokt. int., 5 egyéb; 20-60 MFt/ int.)

5 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Előzmények–2: NFT1 (2004-6) Pedagógusképzés HEFOP 3.3.2: Kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben (85-122 MFt/intézmény) (2006!) 5 intézmény: –Apor Vilmos Katolikus Főiskola (IKT-alapú) –Debreceni Egyetem (megyei terjesztés) –Eszterházy Főiskola (főiskolai szintű bevezetés) –Nyíregyházi Főiskola (regionális terjesztés) –Nyugat-magyarországi Egyetem (térségi terjesztés)

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Előzmények–3: NFT1 (2004-6) Közoktatás HEFOP pályázatokban érintett pedagógusok száma, 2007/8 + HEFOP 3.1.1: Kiképzett mentorok: 142 fő Forrás: Educatio Kht.

7 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Az NFT „pedagógusfejlesztés mérlege” Még nincs (végső) értékelés - HEFOP, 2008: 3.3, 4.1 program nem került be; GVOP 3.2.2: 99% lekötés, 60% egyetemi szféra; ROP: ? - TÁMOP „a kívánatos változások a szükségesnél kisebb mértékben érintették a tanárképzés tartalmát és szerkezetét” Felsőoktatás (képzés, K+F) - képzési kínálat-fejlesztés: tanárképzés súlya kicsi; kevés intézmény vett részt tananyagfejlesztésben - rendszer-szintű átalakítás kezdeti, egyenlőtlen - oktatás és gazdaság, versenyképesség: sporadikus - horizontális témák kevéssé; LLL főként foglalkoztatási pr.-ban Közoktatás (továbbképzés, szakmai támogatás) - elkésettség, sietség - szinergia gyengesége - kis súly (fő: tartalomfejlesztés, kipróbálás szűk kör) Pedagógus-téma kezelésének általános problémái (szakértők) - nemzetközi trendek, jó gyakorlatok „negligálása” - tudáshiány a területről

8 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu A tudáshiány – mi történt időközben? OECD vizsgálat: „A tanárok számítanak, 2007”; magyar országtanulmány, 2003; szakértői ajánlások, konferencia, 2005 EU Oktatás és képzés 2010: A lisszaboni stratégia sikere a tartós reformokon múlik, 2004.; disszemináció Oktatás és gyermekesély kerekasztal, 2007-8; Zöld könyv 2008. TALIS vizsgálat, 2007-8.

9 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu A tanárok kompetenciái és végzettségük – EU Közös Európai Alapelvek, 2004 Felsőfokú végzettségű, multidiszciplináris szakma, 3 szintű képzés. Szaktárgyi tudás, pedagógiai ismeretek, képességek, készségek. Ismeretek: oktatás társadalmi, kulturális dimenziói LLL kontextusában működő szakma (alkalmazkodás, autonómia, cselekvő szerep) Szakmán belüli szabad mozgás (fő: nemzetközi mobilitás) Társadalmi partnerségen alapuló szakma (intézmények, oktatás-gazdaság, köz-felsőoktatás, hálózatok) Európai Végzettségi Keret (+) Kutatáson és tapasztalaton alapuló képzés Folyamatos szakmai fejlesztés: egyéni és intézményi igények Alap-és továbbképzés: interdiszciplinaritás, kooperáció EU-dimenzió (diplomák elismerése, mobilitás, nyelvtanulás, nemzeti rendszerek átláthatósága)

10 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Tanulói teljesítmény-növelést elérő országok tapasztalatai Aktív tanárpolitika - Minőség-alapú kereslet-kínálat alakítás, rugalmas foglalkoztatás (kereslet: feladatok (pl. szocializáció; nem tanári), tanulói igények; kínálat: rugalmas be- és átlépés; recesszió kihasználása a presztízsnövelésre) - Szakmai felkészülés és fejlesztés (standardok, egységes rendszer, alap+továbbképzés, folyamatos, intézmény- központú fejlesztés; keresletvezérelt továbbképzés; értékelés; partnerség) „ Jó példák” és hazai „fogadókészség” - Kutatás alapú tanárképzés (Finnország) – Mo: Zsolnai, Csapó; új doktori iskolák – BME, ELTE - Gyakorlati képzés, mentorok, betanulás – Mo: reform, ÚMFT - Szükséglet-alapú, kontrollált továbbképzés – Mo: ÚMFT - Rekrutáció: elhúzódó pályaválasztás, -kezdés – Mo: ? - Tanári pálya vonzóvá tétele (Anglia, 2 karrierút) – Mo: ?

11 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu A TANÁROK SZAKÉRTELMÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Forrás: Kárpáti, 2008

12 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Oktatási kerekasztal javaslatok 1.Szakmai profil, számonkérhető követelmények 2.Intézményi akkreditáció újraszabályozása 3.Tanári mesterszak-alapítás EU-harmonizációja 4.Kutató tanári szerep erősítése 5.Gyakorlati képzés rendezése (tartalom, módszer- tan, finanszírozás) 6.Pedagógus-továbbképzés kapcsolata a pedagógusképzés színtereivel 7.Felvehetők létszámának tervezhetősége (szűrés, korlátozás) Forrás: Kárpáti, 2008

13 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu ÚMFT fejlesztések Magyar fejlesztési koncepció - ÚMFT + állami reformok (közszolgáltató rendszerek megújítására épített fejlesztések) - Operatív programok + „zászlóshajók” - Állami szerepek – egyéni felelősség- vállalás újragondolása Oktatási helyzetelemzés - Eredményességi problémák - Társadalmi különbségek - Hatékonyság - Munkaerőpiaci illeszkedés - Pedagógus téma mint tényező nincs

14 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Az ÚMFT és a pedagógus szakma fejlesztése Gazdaságfejlesztési beavatkozások (GOP, ROP-ok): - Felsőoktatás innovációs tevékenységének és együttműködésének ösztönzése A társadalom megújulása (TÁMOP, TIOP + ROP-ok, ÁROP, EKOP) - A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása...: a pedagógusképzés és – továbbképzés megújítása, tekintettel a pályát érintő igények alakulására - A K+F+I-hez szükséges humánerőforrás-fejlesztés: felsőoktatási reform, regionális tudásközpontok, kutatóegyetemek, gyakorlatorientált progr.ok, műszaki-természettudományi képzés megújítása

15 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 2015: 50 500 tanár

16 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu „Új tanárszerepek” – TÁMOP 3.1.5 (Továbbképzés a Szolgáltatói kosárból, regionális hálózat útján) Pályatanácsadás Sport, szabadidő-szervezés Felnőttoktatás Nevelőtanár Iskolai rendszergazda Általános közművelődési szakember Könyvtáros Utazó pedagógus (v.ö. EGYMI) Tartósan beteg gyermekeket oktató Egészségfejlesztő Közoktatás pályázatíró Gyermekjóléti szolgálati szakember Környezeti nevelési szakember

17 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Pedagógusképzések, felsőoktatás- fejlesztés – TÁMOP 4.1.2 A komp.: Új tudományos és technológiai eredményekkel összefüggő ismeretek beépítése az egyes szakmák továbbképzésébe: tananyag, tartalomfejlesztés (főleg: MTMI) B komp.: Pedagógusképzés, továbbképzést segítő (regionális) szolgáltató-kutató hálózatok (2013: 3100 átképzett tanár) - felsőoktatási oktatók pedagógiai felkészítése - pedagógiai kutatások, regionális szolgáltatások - tudástechnológiai kutató szolgáltatások - telementori szolgáltatások - mentori és tutori felkészítés a tanári pálya feladataira - tanári mesterszak tantervfejlesztés - interkulturális és migránsok oktatása módszertani fejlesztés - alternatív tantervi programok - regionális minőségbiztosítási rendszer, akkreditáció - transznacionális fórum az érdekelt intézmények, tanárok sz C komp.: Képzők képzése (egyetemi oktatók) (pedagógiai módszertan, IKT, szakmai nyelv, piaci ismeretek, menedzsment; nemzetközi továbbképzés; főleg MTMI ) (B komp. határidő: 2008.12.12.)

18 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Egyéb oktatásfejlesztések – új pedagógus szerepek Alkalmazkodás egyéni igényekhez, nem- formális, informális tanulás, tanulás- menedzsment; Digitális középiskola, Második esély gimnázium (pedagógus tk, mentor, szakértő) – TÁMOP 3.2.1 Új tanulási formák Mérési – értékelési kultúra, diagnózis, fejlesztő értékelés – TÁMOP 3.1.8; 3.1.9 Szakértő: HHH és SNI integráció, tehetség- fejlesztés – TÁMOP 3.3.1, 3.4.2, 3.4.4)

19 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Más ágazatokkal együttműködő új pedagógus szerepek Pályakövetés (TÁMOP 2.2.1); Pályaorientáció (TÁMOP 2.2.2) – Munkaerőpiac, szakképzés Közművelődés, LLL (Agóra TIOP 1.2.1; Építő közösségek TÁMOP 3.2.3) Múzeumpedagógia (TÁMOP 3.2.8 Múzeumok mindenkinek; TIOP 1.2.2; Múzeumok iskolabarát fejlesztése) Könyvtárhasználat (TIOP 1.2.3, TÁMOP 3.2.4 Tudásdepó-expressz) Térségi tudásmenedzsment (Agóra-pólus, TIOP 1.3.3, Regionális tudástárak TIOP 1.3.4) – Területfejlesztés

20 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Mi várható az ÚMFT-től? ÚMFT mai állapota Késés… Fejlesztéspolitika: NFT1 értékelés hiányzik; forrás- átcsoportosítás munkaintenzív területekre Fejlesztő értékelés, mérési kultúra alakítása: a tanári szakma megújításába várhatóan nem kerül be Graduális képzés: master szakok, de: tanító? (v.ö. nem szakrendszerű 5-6. évfolyam) – köz- és felsőoktatás- politika, intézményi politikák diszkrepanciái LLL: foglalkoztatás és oktatás területén; tanárképzés, tovább-képzés? Kontextus-tényezők Kit tételezünk a pedagógus pályán? A minőségi megújulás bázisa, rekrutációja: tanár vagy jövendő tanár (mai hallgató)? (hangsúly: tanárképzés – továbbképzés?) Tágabb környezet: gazdasági recesszió, pénzügyi válság, növekvő m. nélküliség – tanári szakma, pálya jövője?

21 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. www.ofi.hu Kiknek a fejlesztése? – rövid és hosszú táv Magyar helyzet - pálya zártsága (idősek még maradnak, fiatalok nem jutnak be + várható leépítések) - pedagógus pálya negatív önszelekciós mechanizmusa - tartósan kedvezőtlen társadalmi státus, presztízsviszonyok Új nemzetközi jelenségek - „ Elfogynak a tanárok”: német, osztrák, svájci kiöregedés fele pótolható; fiataloknak az oktatás riasztó (konferencia, Bécs, 2008 nov.)


Letölteni ppt "Az ÚMFT TÁMOP és a pedagógus professzió Balázs Éva PhD tudományos főmunkatárs Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési központ Pedagógusok – Az OFI konferenciája,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések