Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Szedő Szilvia Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Szedő Szilvia Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium"— Előadás másolata:

1 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap pályáztatás Alapvető információk
dr. Szedő Szilvia Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2015. július 15 .

2 Általános információk
Elszámolhatósági időtartam: július 01. – június 30. De! a projektek időtartama: Pályázati kiírásonként változó A támogatás keretösszege (hazai társfinanszírozással együtt): Összesen a 19 pályázat keretében HUF. A költségvetés tervezése és az elszámolás is forintban történik. Projekt költségvetés minimum és maximum összege: Pályázati kiírásonként változó (kiírás pontja) Egy pályázó több projektet is benyújthat, de intézkedésenként csak egyet. Támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a, amelyből az uniós hozzájárulás 75 %, BM 25 % - Saját erő a BM hozzájárulást csökkenti

3 Pályázókkal szemben támasztott követelmények
Lásd pályázati kiírás II. pontját! II.1. Szervezeti alkalmasság (a projektek non-profit jellegűek) II.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Bármelyik követelménynek való meg nem felelés automatikus kizárást von maga után!

4 Technikai/formai követelmények – kizáró okok
A pályázat automatikus kizárását vonja maga után, amennyiben a pályázati dokumentáció egy vagy több, alábbiakban felsorolt kritériumnak nem felel meg: Ha a pályázó nem nyújtotta be a pályázatához a papíralapú nyilatkozatot eredeti példányban – kivéve minősített elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatok vagy A benyújtott aláírt nyilatkozat nincs összhangban az elektronikus támogatási kérelemmel, illetve a nyilatkozat mintával

5 Szakmai követelmények
Az alábbi szakmai követelményeknek kell a pályázatnak megfelelnie (pályázati útmutató I.3 pontja): a célcsoport megfelelő, a kiírásban meghatározott intézkedésre és tevékenységre irányul a projekt – a rendszer nem hagy másképp pályázni, azonban a tartalmi leírásoknál is szükséges az összhang.

6 Szakmai követelmények
Mérföldkövek: Két havonta PEJ-hez kapcsolódóan: költségek beállítása kötelező A mérföldkövekhez beállított költségek összegének meg kell egyezniük a projekt összköltségével A nem folyamatos szolgáltatást nyújtó projektek esetén az jelentősebb eredményeket mérföldkőnél beállítani Indikátorok: Közös indikátorok – Nemzeti Programban, Munkaprogramban rögzített Projektet teljes mértékben szükséges lefedni: indikátorlista a rendszerben

7 Pályázatok benyújtása
A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2015. augusztus óra Határidőn túl beérkezett pályázat nem kerül értékelésre! Az EUPR informatikai rendszerben szükséges a pályázatot benyújtani. Személyes kézbesítés: kizárólag a nyilatkozat esetében lehetséges (javasolt), amennyiben a pályázó a nyilatkozatot nem minősített elektronikus aláírással látta el Belügyminisztérium TKFO, Tóth Judit főosztályvezető sk. 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. A nyilatkozatokat kizárólag a Belügyminisztérium József Attila utcai bejáratánál lehet benyújtani! Lezárt borítékban

8 Pályázatok benyújtása
A nyilatkozat vonatkozásában a borítékon mind személyes, mind postai kézbesítés esetén az alábbi adatokat kell feltüntetni: a pályázó szervezet neve és címe, a projekt címe, A pályázat felhívás hivatkozási száma, „Kérem, augusztus óráig ne nyissák fel!” megjegyzést. Egy boríték csak egy nyilatkozatot tartalmazhat! A beérkezett támogatási kérelmet és a nyilatkozatot az EUPR automatikusan iktatja és a pályázó részére visszajelzést küld a dokumentumok beérkezéséről és arról, hogy az intézményrendszer a támogatási kérelem jogosultsági vizsgálatát a benyújtási határidő lejártát követően megkezdi.

9 Hiánypótlás / értesítés
Jogosultsági ellenőrzés A jogosultsági ellenőrzést az FH a kiírásban szereplő hiánypótoltatható és nem hiánypótoltatható szempontok szerint végzi ha: nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek nem felel meg, a támogatási kérelmet további vizsgálat nélkül el kell utasítani, erről a pályázót a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül az EUPR-en keresztül értesíti   ha: a támogatási kérelem a nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek megfelel, az FH megvizsgálja, hogy megfelel-e a kiírásban meghatározott hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek: ha megfelel, az FH megkezdi a kérelem tartalmi ellenőrzését, és erről a pályázót értesíti (10 napon belül, EUPR-ben).

10 Hiánypótlás / értesítés / értékelés
Ha a támogatási kérelem nem felel meg maradéktalanul a hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek: hiánypótlás (legalább 3, legfeljebb 15 napos) határidő kitűzésével. 2. Tartalmi értékelés a pályázati kiírásban rögzített értékelési szempontok alapján tisztázó kérdés megválaszolására legalább 3 napos határidő; az EUPR-en keresztül kell kiküldeni; a határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni Ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére az információ továbbra sem egyértelmű a döntés-előkészítés érdekében az FH további tisztázásra szólíthatja fel a pályázót (ÉB javaslat alapján is).

11 Értékelés / Döntés Összes pontszám: 75 pont
Szakmai részpontszám: 63 pont Pénzügyi részpontszám: 12 pont Támogatható a pályázat, ha az összes pontszám 60 %-át (45 pontot) eléri és a szakmai szempontok esetében a 32 pontot eléri. Az a pályázat, amely nem éri el a szakmai szempontok szerint elérhető 32 pontot pénzügyi szempontból nem kerül értékelésre. Az értékelés eredményeként kialakul az értékelt kérelmek sorrendje, amelyet az Értékelő Bizottság megvitat, döntési javaslatot készít FSz döntése

12 Köszönöm a figyelmet! Sikeres pályázást kívánok!


Letölteni ppt "dr. Szedő Szilvia Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések