Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megújuló szerepe és feladatköre Farkasné Farkas Gyöngyi főigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megújuló szerepe és feladatköre Farkasné Farkas Gyöngyi főigazgató."— Előadás másolata:

1 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megújuló szerepe és feladatköre Farkasné Farkas Gyöngyi főigazgató

2 A HIVATAL FELADATKÖREI
74/2015. (III. 30.) Kormányrendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS FELADATOK ORSZÁGOS SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK MŰKÖDTETÉSE REHABILITÁCIÓS ÉS ORVOSSZAKÉRTŐI SZOCIÁLIS JOGORVOSLATI FELADATOK, NÉVJEGYZÉKEK VEZETÉSE BEFOGADÁSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS PÁLYÁZTATÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELADATOK Pályázati úton finanszírozott szolgáltatások Társadalmi felzárkóztatási pályázatok DROGPOLITIKAI FELADATOK SZOCIÁLIS KÉPZÉSI FELADATOK MÓDSZERTANI HATÓSÁGI FELADATOK MÓDSZERTANI SZAKMAFEJLESZTÉSI ÉS KUTATÁSI FELADATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI, TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI ÉS DROGPOLITIKAI FELADATOK

3 Társadalmi felzárkózási feladatok
SZOC-AP-15 ROM-RKT-15 Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt Kertkultúra és kisállattartási alprojekt Keretösszeg: 130 mFt 143 nyertes pályázat A roma képzőművészet, zene, film és irodalom támogatása Kulturális események támogatása Keretösszeg: 50 mFt 183 nyertes pályázat

4 Megújuló ellenőrzési feladatok
Új irányelvek kerültek kialakításra a hatósági ellenőrzés vonatkozásában is, melyhez kapcsolódóan elkészítésre került a szociálpolitikai szolgáltatások átláthatóságát, tervezhetőségét, és eredményességét segítő teljes ellenőrzési rendszer átalakítását megalapozó szakmai koncepció. Cél a szociális szolgáltatók összehangolt, egységes szemléletű, a szolgáltatások hatékonyságának és minőségi színvonalának javítását elősegítő ellenőrzési rendszer kialakítása, a „szakmai tartalom” nélkül nyújtott szolgáltatások kiszűrése és az ilyen szolgáltatást nyújtók szankcionálása. Közzétételi kötelezettség a Szociális Ágazati Portálon

5 Módszertani hatósági ellenőrzés
A Hivatal különös feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével, a szociális foglalkoztatás engedélyezésével és ellenőrzésével, és az ápolási díj megállapításával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben. Jogszabály módosítási javaslatok megtétele.

6 Módszertani-szakmafejlesztési feladatok alapelvei
Kidolgozásra került egy átfogó Szakmafejlesztés szakmai koncepció, mely fő elemei Módszertani feladatellátás szétválasztása a hatósági-szakértői feladatkörre és a szakmafejlesztő / szakmatámogató tevékenységkörre Területi alapú szakmatámogató hálózat létrehozása, működtetése Intenzív, kétoldalú kommunikáció a szakmával Összehangolt együttműködés a szociális területen működő szereplők között Szinergikus együttműködés a képzés – ellenőrzés – szabályozás területeken Hivatalon belüli feladatok integrált működtetése.

7 Szakmafejlesztés kapcsolódási pontjai
Képzés Ellenőrzés

8 Hivatali feladatellátás Hatósági ellenőrzés fejlesztése
Képzési rendszer átalakítása Szakma-fejlesztés Szakma-támogatás Szociális Ágazati Portál Hivatal szervezeti átalakítása Projektek

9 Drogpolitikai feladatkör
hatásvizsgálatok, adatgyűjtések tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtása Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozása, workshopok, tréningek EMMI kábítószerügyi pályázatok előkészítése, lebonyolítása SZIP (Szakmai Információs Portál), KEF honlapok működtetése, szakmai tartalmak töltése Addiktológiai témakörökben képzések, továbbképzések szervezése Megelőző- felvilágosító szolgáltatás (elterelés) szervezési feladatai Kábítószerügyi Tanács titkársági feladatai Részvétel a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságban Iskolai egészségfejlesztési programok minőségbiztosítása Drogpolitika témakörében projektek lebonyolítása

10 Szociális képzési feladatok
a szociális ágazat továbbképzési programjainak minősítése szakmai vizsgák szervezése a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében a jogszabályokban előírt képzésekről szóló közlemény megjelentetése a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működési nyilvántartásának vezetése a továbbképzési, szakvizsga és nyilvántartási munkacsoportok működésének irányítása, ellenőrzése feladatköréhez kapcsolódó pályáztatási feladatok a szociális képzési területet érintő európai uniós Operatív Programok szakmai megvalósítása

11 Szociális Ágazati Portál
Nyitólap – Hírfolyam OSZIR Intézménykereső Hatósági ellenőrzés Szakmafejlesztés Eseménynaptár Kérdések - Válaszok Hivatkozások Impresszum

12 Megfelelés a modern kor elvárásainak…

13 Tervezett és megvalósítás alatt álló, szociális területet érintő projektek
TÁMOP B-15/1-es kiemelt pályázat – „Legyen más a szenvedélyed” EFOP – Gyermekek esélyeit növelő helyi és térségi programok szakmai, módszertani támogatása Rászoruló Szemelyeket Támogató Operatív Program –– Szegény gyermekes családok es rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása (RSZTOP-1.)

14 Az Igénybevevői Nyilvántartást érintő változások – a házi segítségnyújtás gondozási szükséglet és pontszám rögzítése 2015. augusztus 1-ei hatállyal módosultak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) házi segítségnyújtással kapcsolatos szabályai. „Szt 136. § (4) A augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesülők esetében a gondozási szükséglet vizsgálata során – a augusztus 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján – megállapított pontszámot és gondozási óraszámot a fenntartó szeptember 30-áig rögzíti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásban.”

15 Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet és pontszám rögzítése II.
2015. augusztus 5-től lehetőség van az adatok rögzítésére, kizárólag a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben meghatározott pont értékékek kiválasztásával, Ha nem áll rendelkezésre a gondozási szükséglet pontszáma akkor a megállapított, ismert óraszám alapján kell az adott ( ) időszakban hatályos gondozási szükséglet pontszámának az átlagát venni. 2015. szeptember 2-től közötti pontszám is rögzíthető (A részletes tájékoztatók, GYIK-ok megtalálhatók a KENYSZI nyitó oldalán.)

16 Szolgáltatói Nyilvántartás – családok átmeneti otthonát érintő változások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 98. § (6) bekezdése szerinti nem nyilvános adatok Szolgáltatói Nyilvántartásbeli rögzítésére szeptemberétől nyílt lehetőség (pótlólagosan). Abban az esetben ha a működést engedélyező szerv nem rendelkezik a fenntartó nyilatkozatával arról, hogy a családok átmeneti otthona címadata nyilvános-e, vagy sem, akkor a közeljövőben várható, hogy a fenntartót nyilatkoztatják ebben a kérdésben.

17 Családok átmeneti otthonát érintő változások II.
2015. szeptember 1-től kiegészült a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. Rendelet (Sznyr.) 1. számú melléklete az alábbiak szerint: „ családok átmeneti otthona: férőhelyszám, ha a családok átmeneti otthona krízisközpontként működik, az erre vonatkozó adat, a félutas ház címe, ha a családok átmeneti otthona titkos menedékházként működik, az erre vonatkozó adat,” Az Sznyr. 50/B. § (2) szerint a fenntartó október 2-áig köteles kérelmezni a augusztus 31-én működő krízisközpontjának, félutas házának és titkos menedékházának a bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. (A bejegyzéshez szükséges rendszer fejlesztés folyamatban van.)

18 Várható további fejlesztések a már ismert jogszabály módosítások alapján
KENYSZI: A házi segítségnyújtásban részesülők legkésőbb 2015 december 31-ig elvégezhető gondozási szükséglet felülvizsgálatának rögzíthetősége [Szt § (7)] A házi segítségnyújtáson belüli szakmai tartalom: a szociális segítés és a személyi gondozás külön-külön történő rögzítése [Szt. 20/C. § (e)] Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás esetében ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható igénybevétel rögzítése [Szt. 20/C. § (3) b), Gyvt § (3a)]

19 Várható további fejlesztések a már ismert jogszabály módosítások alapján
Szolgáltatói Nyilvántartás: Az Sznyr. 1. sz. melléklete két új szolgáltatással egészül ki január 1-től az alábbiak szerint: „ családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ,” A fenntartónak legkésőbb november 30-ig kell kérelmeznie a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítását.

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Farkasné Farkas Gyöngyi főigazgató https://www.facebook.com/nrszh


Letölteni ppt "A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megújuló szerepe és feladatköre Farkasné Farkas Gyöngyi főigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések