Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az LLL rendszere, magyarországi és európai paradigmái a kulturális és a nonprofit, és a civil szférában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az LLL rendszere, magyarországi és európai paradigmái a kulturális és a nonprofit, és a civil szférában."— Előadás másolata:

1 Az LLL rendszere, magyarországi és európai paradigmái a kulturális és a nonprofit, és a civil szférában

2 „Jó pap holtig tanul” L L L Konfuciusz – Kr.e Comenius – XVII.sz Condorcet –XVIII.sz Grundtvig – XIX.sz Németh László –XX.

3 „ Azt mondani, hogy művelődnünk kell, vagy már a saját életünk során meredek hanyatlás tanúi leszünk, az nagyjából helytálló.” (G. P. Snow) „ Egy pillanatra sem szabad abbahagyni a tanulást. A tanulás is olyan, mint a többi tevékenység: annál eredményesebb, minél többet gyakoroljuk. Aki többet tanul, az újat is könnyebben sajátítja el.” (Marx György)

4 Versenyképesség A munkahelyeknek csak 15%-a lesz alacsony képzettséggel betölthető. Növelni kell az általános képzettségi szintet ki lehessen elégíteni a munkaerő-piaci igényeket megkönnyíteni a boldogulást a társadalomban.

5

6 Demográfiai változások A népesség elöregszik egyre kevesebb fiatal munkaerő jelenik meg a munkaerőpiacon 55–64 év közötti népesség körében csak minden harmadiknak van fizetett állása

7

8 Demográfiai változások A népesség elöregszik növekedjen a fiatal munkaerő aránya az idősebbek is szélesebb körben végezhessenek fizetett munkát

9

10 Társadalmi beilleszkedés Korlátozott életlehetőségek információs és kommunikációs technológiához való hozzáférés lehetőség, hogy használhatják azokat

11 A foglalkoztatási és munkanélküliségi ráta eltérése az országos átlagtól, 2007 KMNYDKDDADDÉMÉA Foglalkoztatási arány Munkanélküliségi ráta

12 munka baráti,közösségi családi, privát Regeneratív művelődés Céltudatos permanens nevelés Spontán formálódás Permanens művelődés/LLL Intézményesített kulturális szolgáltatás rekreáció szórakozás szórakozva- művelődés tájékoztatás PedagogiaPedagogia AndragogiaAndragogia G e r o n t a g o g i a

13 A felnőttkori tanulás hatékonyabb munkaerőt és tájékozottabb, aktívabb polgárokat eredményez, hozzájárul a polgárok személyes jólétéhez is.

14 Az emberi szükségletek hierarchiája 7. esztétikai tapasztalás 6. tudás, megismerés 5. önmegvalósítás 4. megbecsülés 3. csoporthoz tartozás 2. életbiztonság 1. fiziológia szükségletek

15 felnőttképzési tevékenység a) az iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá b) a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

16 A felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól 22/2004. (II. 16.) Korm. r. a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőtt- képzési programok akkredi-tációjának szabályairól 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 206/2005. (X. 1. Korm. r. a felnőtt- képzési normatív támogatás részletes szabályairól 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelmény- rendszer részletes szabályairól 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról

17 Felnőttképzés és -oktatás a közművelődési intézményekben Nyilvántartásba vett és akkreditált felnőttképzési intézmények 2007. január Nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény Akkreditált felnőttképzési intézmény Összesen5 2001 293 ebből budapesti székhelyű 2 230339 közművelődési intézmény/szervezet 5417 Folyamatosan emelkedik a TÁMOP hatására

18 Felnőttképzés és -oktatás a közművelődési intézményekben Az ismeretterjesztés-ismeretszerzés alkalmai –tudományos ismeretterjesztő előadások –szabadegyetem, nyári egyetem –konferenciák – tanácskozások b) Tanfolyamok c) Szakmai képzések d) Befogadott képzések

19

20

21 Versenyképesség növelése Társadalmi beilleszkedés Fenntartható gazdasági fejlődés Az életminőség átfogó javítása Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Esély- teremtés Oktatás, képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése Pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés Alapkészségek és kulcskompetenciá k fejlesztése Új tanítási, tanulási kultúra Tanulási lehetőségek bővítése Az oktatás, képzés minőségének fejlesztése Szociálisan hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatása Nem formális, informális tanulás elismerése Innovációk támogatása és fenntarthatóságának biztosítása (hálózat- építés) Oktatás, képzés hatékonyságát segítő eljárások bevezetésének ösztönzése (társulás) Új, kormányzási módszerek, közpolitikai technikák Oktatási, képzési lehetőségekhez való hozzáférés területi feltételeinek javítása Mérési, értékelési, minőségirányítási rendszerek fejlesztése Társadalmi partnerség és ágazatközi koordináció erősítése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Munkaerő-piaci és oktatási rendszerek összehangolt fejlesztése Munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása Nemzetközi (európai) együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása Tanulásba, képzésbe történő egyéni és munkáltatói befektetése ösztönzése

22 Az egész életen át tartó tanulás fogalma(LLL-Lifelong-learning) „Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem- formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból. Magában foglalja a tanácsadási és orientációs szolgáltatás nyújtását is.” (Az Európai Tanács (2002/C 163/01) az egész életen át tartó tanulásról)

23 LLL időhatár LW határidő

24 A megoldás: jobb oktatás és képzés, innováció „Lifewide learning” „Formális, nem-formális vagy informális tanulás amely az élet során végzett tevékenységek teljes (személyes, társadalmi vagy szakmai) spektrumában bármely időszakban történik.” Terminology of European education and training policy. Cedefop, Luxembourg, 2008, 123-124

25 Paradigmák a közművelődés és a felnőttkori tanulás magyarországi és európai gyakorlatában 1950 – 2010 között 1. Utasítások kora (1950-1970) Tudományos-technikai forradalom (TTF) Divergá Divergál – nagy a távolság a két felfogás között 2.Törvényi szabályozás – permanens művelődés TTF – a felnőttkori tanulás intézményesülése (1980 – 1995) Konvergál Konvergál – közeledik az EU és a hazai álláspont a művelődésről 3. Stratégia – közösségi művelődés + harmonizál LLL (1990-es évek közepe - napjainkig) harmonizál

26 Előzmények -- Alapdokumentumok 1.Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni. Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye. (Brüsszel, 2006.) 2.Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/ek határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról 3.Az Európai Közösségek Bizottságának közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról. Tanulni sohasem késő. 2007.

27 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL (2005.) a kormány meghatározta az emberi erőforrás fejlesztésének irányait - az Európai Unió tervezésével összhangban - a 2007-2013 közötti időszakra az LLL alrendszereinek és módszereinek definiálása (közművelődés, felnőttképzés, közösségi tájékoztatás - felnőttkori tanulás, új tanulási formák: nonformális, informálist tanulás)

28 A felnőttkori tanulás magyarországi intézményrendszere Piaci- vállalkozási szektor I. Paradigma Állami- önkormányzati szektor Nonprofit szektor Kulturális célokat szolgáló gazdasági társaságok Rt. Bt. Kft. Állami önkormányzati Kulturális, közművelődési és közgyűjteményi intézmények Egyesületek, alapítványok, kht. TIT MNT

29 A felnőttkori tanulás fejlődése a három paradigma időszakában 1. Paradigma (jellemző: formális tanulás és felnőttképzés) Munkaerő-piaci, szakmaszerző felnőttképzések Munkahelyi képzések, átképzések Nyelvi képzések

30 2-3. paradigma jellemző: nonformális és informális felnőttkori tanulás és képzés A társadalmi integrációt, beilleszkedést elősegítő, a kirekesztés felszámolását célzó képzések Általános érdeklődést szolgáló non-formális (informális) képzések –életvezetési kérdések, –szabadidő eltöltés, –rétegspecifikus, –oktatást kiegészítő, –közösségfejlesztő, –TÁMOP 3.2.3

31 Önálló tanulás szakképzés felsőoktatás közoktatás Az egész életen át tartó tanulás intézményi alrendszerei (LLL ) Formális tanulásNem formális tanulásInformális tanulás felnőttképzés iskolarendszerűIskolarendszeren kívüli közművelődés tájékoztatás intézményei

32 Önálló tanulás Az egész életen át tartó tanulás és a közművelődés Nem formális tanulásInformális tanulás felnőttképzés közművelődés tájékoztatás intézményei Formális tanulás felnőttképzés

33 Az „axióma”: Minden képzés tanulási folyamatban realizálja céljait és kompetenciaváltozással jár, de nem minden tanulási folyamat, mely kompetenciaváltozással jár, kötődik formalizált képzési keretekhez. Példák: 1. okj-s, általános, nyelvi képzések, TÁMOP 3.2.3. 1. kör 2. klubok, körök, szakkörök, táborok, egyéb közművelődési tevékenységek, TÁMOP 3.2.3. 2. kör

34 Formális tanulás és képzés Szervezett és strukturált közegben (pl. oktatási, képzési rendszer, vállalati képzés keretei között) történő tanulás. A formális tanulás rendszerint a tudás megszerzését igazoló hivatalos elismeréssel (diploma, bizonyítvány) zárul.

35 Nonformális tanulás és képzés Tervszerű, nem kifejezetten tanulási célzatú, de jelentős tanulási elemet tartalmazó tevékenység keretében végzett tanulás. A nem formális tanulás az alapoktatási és képzési feladatokat ellátó rendszerek mellett zajlik, és általában nem zárul hivatalos bizonyítvánnyal. A nem formális tanulás lehetséges színterei: közművelődési intézmény, munkahely, civil és társadalmi szervezetek vagy a formális oktatási rendszerekben folyó tanulás kiegészítése céljából létrehozott képzőintézmények.

36 Informális tanulás A napi élettevékenység keretében történő, nem feltétlenül tudatos, jelentős arányban indirekt tanulási tevékenység (a családban, munkahelyen, baráti közösségekben, szabadidős tevékenység során, a tömegtájékoztatás által közvetített ismeretek elsajátítása)

37 Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály KÖZMŰVELŐDÉSI STRATÉGIA 2007 – 2013. V. A STRATÉGIA PILLÉREI - BEAVATKOZÁSOK V.1. Kulturális vidékfejlesztés, területfejlesztés (regionális, kistérségi, önkormányzati szinteken + Agóra-multifunkcionális közösségi központok, IKSZT-k) V.2. A közművelődési intézmények szocio-kulturális szolgáltatásainak fejlesztése (nonformális és informális tanulási formák – „Építő közösségek” 2. kör) V.3. Az élethosszig tartó tanulás (LLL) szakterületei (Esélyt a munkára, Innovatív szakszerűség - „Építő közösségek” 1. kör) V.4. A kreativitás és önkifejezés alkotói és közösségei („Építő közösségek” 2. kör ) V.5. Az info-kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formái

38 Kiemelten értékelt, támogatott, stratégiai tevékenységek I. (húzó ágazatok) a formális oktatást kiegészítő, iskolán kívüli közművelődési programok megvalósítása, szoros együttműködés az oktatási intézményekkel; az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális alkalmainak, tartalmainak és résztvevői körének bővítése a közművelődési intézményekben (ifjúság, generációk közötti együttműködés); a felnőttképzés rendezett jelenléte a közművelődésben;

39 Kiemelten értékelt, támogatott, stratégiai tevékenységek II. (húzó ágazatok) partnerség mindenben (hálózatosodás, civil szféra, közoktatás); szinergia, hozzáadott érték indikátorokkal történő igazolása – kreatív megoldások, folyamatos megújulás; szolgáltató jelleg működési és tartalmi érzékenysége; projektszemlélet beágyazódása a tervező- szervező munkában.


Letölteni ppt "Az LLL rendszere, magyarországi és európai paradigmái a kulturális és a nonprofit, és a civil szférában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések