Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetgazdasági minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetgazdasági minisztérium"— Előadás másolata:

1 Nemzetgazdasági minisztérium
Pályázati lehetőségek a KKV szektor számára a Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program keretében Mészáros János osztályvezető Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázatkezelési Főosztály

2 Új intézményi rendszer – 2014. április 15-től
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Új intézményi rendszer – április 15-től Kettős kihívás: fejlesztési időszak lezárása GOP fejlesztési időszak indítása GINOP

3 Kötött célrendszer: EU 2020 célkitűzések Hazai célkitűzések 2020
Foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8%-ra nő Megújuló energia-források részaránya 14,6%-ra nő Energia-hatékonyság 10%-os növelése ÜHG kibocsátás legfeljebb 10%-os növelése 2005-höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a éves népességen belül 30,3%-ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a évesek között A szegény-ségben élő népesség száma fővel csökken A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani Energia/klíma: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése Energiahatékonyság 20%-os növelése Megújuló energia részarányának 20%-os növelése Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 % A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 % A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni

4 Az OP tervezés fő mérföldkövei
Az Európai Bizottság én fogadta el a Partnerségi Megállapodás szövegét, amelyet én írt alá Budapesten Magyarország miniszterelnöke és az Európai Bizottság elnöke. Partnerségi Megállapodás tervezet benyújtása EU Bizottságnak Magyarország és az EU Bizottság aláírja a Partnerségi Megállapodást Végleges Partnerségi Megállapodás benyújtása EU Bizottságnak Partnerségi Megállapodás ’14.01 ’14.04 ’14.07 ’14.10 ’14.12 ’15.02 GINOP OP tervezetek benyújtása EU Bizottságnak OP tárgyalások EU Bizottsággal Észrevételek alapján átdolgozott OP-k benyújtási dátuma EU Bizottságnak OP elfogadás

5 Operatív programok áttekintése
millió Euró Mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 8 813 2 733 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 927 288 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3 971 1 231 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3 920 1 216 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 3 785 1 174 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 3 070 952 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 935 290 Vidékfejlesztési Program (VP) 4 174 1 294 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 51 16 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 111 34 + közvetlen területalapú támogatások 7 643 2 370 összesen 37 400 11 598

6 Középpontban a gazdaságfejlesztés
GINOP 2 733 milliárd Ft Kevésbé fejlett régiók TOP 1231 milliárd Ft Megyék, MJV-k VEKOP 288 milliárd Ft Budapest, Pest megye NGM

7 A széttagolt források helyett koncentrált gazdaságfejlesztés
Regionális Operatív Program (üzleti infrastruktúra) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 3. Infokommunikációs fejlesztések 4. Energia 5. Foglalkoztatás 6. Versenyképes munkaerő 7. Turizmus 8. Pénzügyi eszközök Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért Regionális Operatív Program (turizmus) A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Környezeti és Energiahatékonysági OP (energiahatékonyság) Társadalmi Megújulás OP (foglalkoztatás, versenyképes munkaerő) A modern üzleti környezet erősítése Pénzügyi eszközök Társadalmi Infrastruktúra OP (K+F+I felsőoktatási infrastruktúra fejlesztés)

8 Az új program főbb változásai
Nem széttördelt gazdaságfejlesztési programok; Hangsúly a vállalkozásfejlesztésen (60%); KKV fejlesztés fókusz (feldolgozóipar); Befektetések a kevésbé fejlett területeken (Szabad Vállalkozási Övezet); Több mint 520 Mrd Ft K+F+I-re (a közötti összeg kétszerese); Az ESZA források integrálódtak a gazdaságfejlesztési OP-ba; Az EU28 legnagyobb pénzügyi eszköz prioritása; Önálló IKT prioritás; Bürokrácia-csökkentés: - E-ügyintézés - Egyszerűsített eljárásrend.

9 A GINOP stratégiai céljai
Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése. A vállalkozások számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, technológiai, természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön, elérhetősége javuljon. Gazdasági együttműködések erősítése. Nőjön a piacépítést szolgáló összefogások, vállalkozói együttműködések, beszerzési rendszerek száma és jelentősége. Versenyképességi akadályok lebontása. A vállalkozások számára könnyebben megvalósítható legyen az új piacokra való belépés, az üzleti modell minőségi javítása.

10 Keretszabályok SZINTENTARTÓ BERUHÁZÁS: csak termék vagy szolgáltatáspaletta bővítése támogatható, kivéve energiahatékonyság! TURIZMUS: szálláshelykapacitás fejlesztése nem elszámolható! INFORMATIKA: önálló IKT eszköz-beszerzés nem támogatható, csak IKT rendszer bevezetése keretében! ÉRZÉKENY ÁGAZATOK: szén-, acélipar, hajógyártás, szállítmányozás, repülőtér, mezőgazdaság, atomerőmű, dohányipar. NAGYVÁLLALATOK: csak logisztika, beszállítói integrátorok, klaszterek, IKT és K+I; de a kkv-t is be kell vonni! ÉLELMISZERIPAR: vissza nem térítendő támogatást külön indokolni kell! SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR: elsősorban visszatérítendő támogatás, de vannak kivételek. NEMZETI PRIORITÁSOK: kiemelt ágazat, növekedési zóna, szabadvállalkozási zóna, S3 stratégia, magas foglalkoztatás. EXPORT: a fejlesztés eredményeként exportra képes termék vagy beszállítói kapacitás jön létre és külpiacra jut. TERMELÉS: feldolgozóipar és termelő infrastruktúra fejlesztését célzó projektek. KUTATÁS: piacvezérelt fejlesztések, nemzetközi projektek, kkv-k bevonása az egyetemek és kutató intézetek mellett. ENERGIA: épületek és termelési infrastruktúra energiahatékonysága, főleg megújuló energiával kombinálva.

11 GINOP prioritástengelyek
Kapacitásbővítés Modern üzleti infrastruktúra Vállalkozói kultúra Hálózatosodás, piacra jutás K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése Vállalati K+I Stratégiai K+I együttműködések Versenyképes IKT szektor Digitális gazdaság Digitális felzárkózás Szélessávú hálózat és hozzáférés Energia-hatékonyság és megújuló energia Foglalkoztatási programok Gyakornoki programok Munkahelyi rugalmasság Képzés és átképzés Természeti és kulturális örökség megőrzéses 1. KKV ≈ 490 Mrd Ft 2. K+F+I ≈ 523 Mrd Ft 3. IKT ≈ 141 Mrd Ft 4. Energia ≈ 70 Mrd Ft 5. és 6. Foglalkoztatás és képzés ≈ 667 Mrd Ft 7.Turizmus ≈ 111 Mrd Ft 8. Pénzügyi eszközök ≈ 730 Mrd Ft 8. Pénzügyi eszközök ≈ 729,7 Mrd Ft

12 A pénzügyi eszközök megoszlása
A kkv szektor külső finanszírozáshoz jutásának támogatása – 224,8 Mrd Ft Vállalati K+I programok külső finanszírozáshoz jutásának támogatása – 202,3 Mrd Ft IKT szolgáltatások és szélessávú hálózatfejlesztések támogatása – 95,5 Mrd Ft Lakossági és vállalati energiahatékonyság és megújuló energiafelhasználás arányának növelése a termelési folyamatokban – 175,9 Mrd Ft A pénzügyi eszközök megoszlása 1. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás A foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása – 31,2 Mrd Ft 5. Prioritás

13 Szabályozási környezet
EU-s szabályozás: 1303/2013/EU Rendelet (CPR) – általános rendelet az Alapokról, közös szabályok 651/2014/EU Rendelet – csoportmentességi rendelet, az állami támogatások általános szabályai Magyar szabályozás: 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 255/2014. (X. 10.) Korm. Rendelet a programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

14 GINOP évi lehetőségek Közel 70 kiírás, több mint 800 Mrd Ft értékben 2015-ben egy része kiemelt projekt, „címzett” támogatások többnyire vállalkozásoknak szóló kiírások induló vállalkozások számára is vannak/lesznek lehetőségek sokféle tématerület Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) 1173/2015. (III.24.) A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról a oldalon megtalálható (a március 24-i közlönyben) Módosítás folyamatban: 9 új felhívás, több felhívás összevonása, eljárásrendi módosítások, kevésbé szétaprózott, komplexebb felhívások meghirdetése, 66.5 Mrd Ft keretnövekedés Pénzügyi eszközök (visszatérítendő támogatások) az év végétől érhetők el a vállalkozások számára

15 Mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15
Rendelkezésre álló keretösszeg: 65 Mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások Beadási időszak: Igényelhető támogatás: millió Ft Támogatás mértéke: max. 50% Ágazati fókusz: feldolgozóipar Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés - kötelező elem Infrastrukturális és ingatlan beruházás, IT-fejlesztés Gyártási licenc/know-how beszerzés (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódóan is – munkavégzést segítő eszközök, akadálymentesítés) Előleg: támogatás 50%-a, max. 100 millió Ft Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap Kötelező vállalások: létszámtartás, éves nettó árbevétel és személyi jellegű ráfordítások összegének növelése

16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15
Rendelkezésre álló keretösszeg: Szabad Vállalkozási Zónákban (SZVZ): 10 Mrd Ft SZVZ-n kívül: 10 Mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások (indulók is) Beadási időszak: Ágazati fókusz: feldolgozóipar Igényelhető támogatás: 5-50 millió Ft (induló esetén max. 10 millió Ft) Projekt összköltség: max. 150 millió Ft Támogatás mértéke: max. 50%, SZVZ-ben megvalósuló feldolgozóipari fejlesztés esetén: max. 70% (max. 55 millió Ft összköltség esetén) Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés - kötelező elem Infrastrukturális és ingatlan beruházás IT-fejlesztés, online megjelenés Gyártási licenc/know-how beszerzés (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódóan is – munkavégzést segítő eszközök, akadálymentesítés) Előleg: támogatás 50%-a, max. 25 millió Ft Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 12 hónap Kötelező vállalások: létszámtartás, éves nettó árbevétel és személyi jellegű ráfordítások összegének növelése, honlap készítés.

17 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása   GINOP-1.3.1-15
Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 Mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások Beadási időszak: Igényelhető támogatás: 1,5 – 20 millió Ft Projekt összköltsége: max. 150 millió Ft Támogatás mértéke: max. 50 % Támogatható tevékenységek köre: Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel Külföldi árubemutató szervezése Piacra jutás támogatása Információs technológia-fejlesztés Tanácsadás igénybevétele Piackutatás elkészítésének költsége Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap Kötelező vállalások: létszámtartás, külkereskedelmi felelős kijelölése, piackutatás elkészítése, idegen nyelvű honlap kialakítása, második pályázás esetén 20 millió Ft felett egy új munkahely

18 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15
A kiírás célja: a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik Rendelkezésre álló keretösszeg: 50 Mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis- közép- és nagyvállalkozások Beadási időszak: Igényelhető támogatás: 50 – 1000 millió Ft (önállóan, vagy együttműködésben) Támogatás mértéke: projekttől függően % Támogatható tevékenységek köre: Ipari kutatás Kísérleti fejlesztés (önállóan is támogatható) Eljárás-innováció (önállóan is támogatható) Eszközbeszerzés Infrastruktúra fejlesztés Immateriális javak beszerzése Projekt előkészítési tevékenység Projektmenedzsment tevékenység A vállalkozás vállalkozásnak kiállításon vagy vásáron történő részvétele Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap

19 Iparjog  GINOP A kiírás célja: a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása Rendelkezésre álló keretösszeg: 1 Mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, non-profit gazdasági társaságok Beadási időszak: Igényelhető támogatás: 1– 6 millió Ft Támogatás mértéke: max. 100 % Támogatható tevékenységek köre: Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap

20 Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás  GINOP-2.3.3-15
A kiírás célja: a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését Rendelkezésre álló keretösszeg: 20 Mrd Ft Pályázók köre: kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok Beadási időszak: Igényelhető támogatás: 50 – 1000 millió Ft Támogatás mértéke: max. 100 % Támogatható tevékenységek köre: A tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan is támogatható), A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések Projekt előkészítési tevékenység Projektmenedzsment tevékenység Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele Szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható) Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 36 hónap

21 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP-3. 4
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése  GINOP (opcionálisan: GINOP ) A kiírás célja: kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett helyek lefedése és a korábbi évek fejlesztéseit követően még optikai felhordó hálózattal el nem látott települések nagy sebességű hálózati infrastruktúrába történő bekötése, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítése Rendelkezésre álló keretösszeg: 68 Mrd Ft + 10 Mrd Ft opcionálisan igénybe vehető beruházási hitel Pályázók köre: infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- közép- és nagyvállalkozások Beadási időszak: Igényelhető támogatás: vissza nem térítendő: járásonként 20 – millió Ft, pénzügyi eszköz (opcionális): járásonként millió Ft Támogatás mértéke: a járások fejlettségi szintjétől függően: 30-90% Támogatható tevékenységek köre: Projekt előkészítési tevékenység Projektmenedzsment tevékenység Projekt végrehajtásával összefüggő tevékenységek Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap

22 A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása  GINOP-5.3.3-15
A kiírás célja: a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése a munkavállalók és munkáltatók ismereteinek bővítésével, ingyenes tanácsadási szolgáltatásokkal, jogsegélyszolgálatokkal, illetve a munkáltatók, munkáltatói érdekképviseletek, a munkavállalói érdekképviseletek és az üzemi tanács közötti kollektív munkaügyi viták rendezésének segítése hatékony alternatív vitarendezési mechanizmusokkal Rendelkezésre álló keretösszeg: 3,5 Mrd Ft Pályázók köre: Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban képviselt munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek Beadási időszak: Igényelhető támogatás: 350 – 583 millió Ft Támogatás mértéke: max. 100 % Támogatható tevékenységek köre: Projekt előkészítési tevékenység Projektmenedzsment tevékenység Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Munkajogi jogtudatosságot, foglalkoztatás jogszerűségét támogató jogsegélyszolgálatok működtetése, egyeztetői, békéltetői, közvetítői, tanácsadói, döntőbírói szolgáltatások mint alternatív vitarendezési eszközök biztosítása) Szakmai kommunikációs tevékenységek Egyéb, általános tevékenységek (könyvvizsgálat, nyilvánosság, közbeszerzés) Megvalósításra rendelkezésre álló idő: a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb június 30-ig

23 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése GINOP-6.1.1-15
A kiírás célja: az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét ösztönzése az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére Rendelkezésre álló keretösszeg: 30 Mrd Ft Pályázók köre: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Belügyminisztérium, valamint a kormányhivatalok konzorciuma Beadási időszak: Igényelhető támogatás: 30 Mrd Ft Támogatás mértéke: max. 100 % Támogatható tevékenységek köre: Projekt előkészítési tevékenység Projektmenedzsment tevékenység Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek Egyéb, általános tevékenységek (könyvvizsgálat, nyilvánosság, közbeszerzés) Megvalósításra rendelkezésre álló idő: a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb december 31-ig

24 Amit még tudni érdemes A pályázatok beadása legkorábban a közzétételtől számított 30 nap után nyílhat meg Nagyvállalatok esetében a kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatokra érdemes koncentrálni Pályázáshoz előzetes regisztráció szükséges (gyakran használt címmel érdemes regisztrálni) E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás helyett KIVÉTEL: a támogatási kérelemben szereplő adatok hitelességét igazoló Nyilatkozat, amit 3 napon belül postán is be kell adni! Jellemző hibák: elektronikus kitöltő program nehézségei; sok pályázat esetében hibásan kerül beadásra a pályázati nyilatkozat;  3 árajánlat kötelező 3 független ajánlatadótól; sok a hiányos, pontatlan, a feltételeknek meg nem felelő árajánlat; rosszul kerülnek a besorolásra a költségek; olyan tevékenységet szeretne fejleszteni, amire az adott pályázatban nincs lehetőség.

25 A felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége:
Széchenyi 2020 A felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége: 25

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Nemzetgazdasági minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések