Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vidék fejlesztésének lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP Keretében) Előadó: Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vidék fejlesztésének lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP Keretében) Előadó: Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser."— Előadás másolata:

1 A Vidék fejlesztésének lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP Keretében) Előadó: Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft.

2 BEVEZETÉS Mikro-, Kis-és Középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-,Kis-és Középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP-1.2.1-15 M IKRO - KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Közeljövőben megjelenő pályázatok

3 Mikro-, Kis-és Középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

4 Támogatás célja: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése M IKRO -, KIS - ÉS K ÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15

5 Rendelkezésre álló forrás: 20 milliárd Ft. o Támogatás összege: Minimum 5 millió Ft maximum 50 millió Ft. Az egy teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében az igényelhető támogatás összeg legfeljebb 10 millió Ft. lehet M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15

6 Pályázó köre: Mikro-, kis-, és középvállalkozások Projekt területi korlátozása: Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15

7 2015. Augusztus 27-től támogatási kérelmet csak a Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló fejlesztésekre lehet benyújtani. Amennyiben a projekt feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul, és a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55 millió Ft-ot akkor az összes elszámolható költség max. 70%-a ítélhető meg támogatásként.

8 M IKRO - KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő: Legfeljebb 12 hónap Fenntartási kötelezettség: 3 év

9 M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15 Támogatható tevékenységek köre: Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem Az eszköz értékének el kell érnie minimum nettó 100 ezer Ft-ot, és a projekt elszámolható összköltségének (min. 50%-át) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszközbeszerzése-önállóan nem támogatható projektelem. A projekt elszámolható összköltségének (max. 25%-a). Az eszköz értékének el kell érnie minimum nettó 100 ezer Ft-ot

10 M IKRO -, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15 Támogatható tevékenységek köre: Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem. A projekt elszámolható összköltségének (max 25%) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (önállóan nem támogatható projektelem). Hardver értékének el kell érnie a minimum nettó 30 ezer Ft-ot

11 M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15 Támogatható tevékenységek köre: Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés önállóan nem támogatható projektelem. (Domain név regisztrációs és a hozzá kapcsolódó webtárhely egyszeri díja maximum: 30 ezer Ft, értékben számolható el, a honlap fejlesztés költsége maximum 200 ezer Ft lehet. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem. A projekt elszámolható összköltségének (max. 10%-a)

12 M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15 Támogatható tevékenységek köre: Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, (maximum 1 millió Ft/megváltozott munkaképességű munkavállaló)

13 M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP -1.2.2-15 A pályázatok benyújtása: 2015. július 9 – től – 2017. július 10-ig lehetséges

14 M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-15

15 M IKRO -,K IS - ÉS K ÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP -1.2.1-15 Rendelkezésre álló forrás: 65 milliárd Ft. o Támogatás összege: Minimum 50 millió Ft, maximum: 500 millió Ft A támogatási konstrukciót 2015. szeptember 18-i határnappal felfüggesztették.

16 M IKRO - KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.1-15

17 Támogatás célja: Mikro-, kis és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésében, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

18 M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP -1.3.1-15 Rendelkezésre álló forrás: 5 milliárd Ft. o Támogatási összeg: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 millió Ft. Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

19 MIKRO-KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.1-15 Pályázók köre: Mikro- kis-és középvállalkozások (melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt. Amelyek magas szinten feldolgozott terméket előállított iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik

20 M IKRO -, KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP -1.3.1-15 Jogi forma:  Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok  Egyéni vállalkozók, egyéni cégek  Szövetkezetek Támogatási intenzitás: 50% A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő: 24 hónap

21 M IKRO - KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP -1.3.1-15 Speciális feltételek: Nem nyújtható támogatás olyan támogatás igénylő részére, amelyik nem rendelkezik legalább 2 lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az elő társaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeget Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak amelynek nem volt export árbevétele az előző 2 lezárt üzleti év beszámolói alapján

22 M IKRO - KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP -1.3.1-15 Támogatható tevékenységek köre: Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység Árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb 2 fő részére Tanácsadás – önállóan nem támogatható Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható

23 M IKRO - KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP -1.3.1-15 Kötelező vállalások: Létszámtartás Külkereskedelmi felelős kijelölése Piackutatás elkészítése Idegen nyelvű honlap kialakítása

24 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

25 A felhívás célja: hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

26 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Rendelkezésre álló forrás: 50 milliárd Ft. Pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség- legfeljebb 3 partner részvételével

27 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Támogatás összege Minimum 50 millió Ft maximum 1000 millió Ft Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie

28 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Támogatható tevékenységek bemutatása: Ipari kutatás Kísérleti fejlesztés Projekt előkészítési tevékenység Projektmenedzsment tevékenység Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

29 Eszközbeszerzés A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése Immateriális javak beszerzése A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek Eljárás-innováció A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás

30 A pályázatok benyújtása: 2015.szeptember 30-tól – 2017.szeptember 29-ig lehetséges A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő: Legfeljebb 24 hónap

31 Közeljövőben megjelenő pályázatok MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA GINOP - 4.1.1 – 15 ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA GINOP 4.1.2 – 15 HELYI HŐ ÉS VILLAMOSENERGIA-IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL GINOP 4.1.3 – 15

32 R EGIONÁLIS TANÁCSADÓ CENTRUM NYH-OROS, Szállási u. 18/a. 06 42 506338 www.euroadvance.hu www.europe2020.hu Minden kedves vállalkozó fejlesztési elképzelését, mint akkreditált vállalati tanácsadó szeretettel várjuk! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Vidék fejlesztésének lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP Keretében) Előadó: Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser."

Hasonló előadás


Google Hirdetések