Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (2007–2013) KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Dr. Faragó László MTA RKK Sopron 2006. március 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (2007–2013) KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Dr. Faragó László MTA RKK Sopron 2006. március 1."— Előadás másolata:

1 A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (2007–2013) KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Dr. Faragó László MTA RKK Sopron március 1.

2 Alapvetés  Kormány feladata A támogatási keret minél nagyobb arányú lehívása A pénz minél hatékonyabb (?) felhasználása  Hogyan biztosítható ez? Megfelelő (?) tervezéssel Flott végrehajtással (intézményrendszer?)

3 TARTALOM ÁLTALÁNOS/MÁS/VITA SZEMPONTOK  Tervezési nehézségek/dilemmák Kohéziós és egyéb politikák viszonya Nemzeti sajátosságok megjelenítése Ágazatiság/területiség problematikája  Válaszok, determinációk mozgástér „tervrendszer”  Elkészült dokumentum dilemmái Célstruktúra és operatív programok Intézményrendszer Területi kohézió Amivel (nem) lehet számolni

4 TERVEZÉSI NEHÉZSÉGEK/DILEMMÁK A kohéziós és egyéb politikák viszonya  Lisszaboni stratégia Nincs anyagi eszköz! Gazdasági – társadalmi szempontok Piac – állami beavatkozás és  Versenyképesség és területi-társadalmi integráció  Göteborgi stratégia Nincs anyagi eszköz! és  Versenyképesség és fenntartható fejlődés  Közös Agrárpolitika Van saját alap: EMVA Agrárium és vidékfejlesztés helye a rendszerben

5 TERVEZÉSI NEHÉZSÉGEK/DILEMMÁK Nemzeti sajátosságok megjeleníthetősége  Kinek a programja? Ki koncepcionál? EU, nemzet, kormány, régió? Aki fizet az rendel! Aki fizet az rendel! Európai értékek – nemzeti prioritások  Erős a külső meghatározottság Újabb uniformalizálás? Országcsoportok különböző érdekei!

6 TERVEZÉSI NEHÉZSÉGEK/DILEMMÁK Ágazatiság/területiség problematika  Dedukció – indukció fentről-le – alulról-felfelé építkezés? elvekre épülő – kapacitásokra, adottságokra Átfogó célok felöl haladunk a konkrét teendőkig  Horizontális és regionális programok  Regionális és/vagy policentrikus fejlesztés városfejlesztési terv  Város–vidék problematika Az NSRK alapvetően városfejlesztési terv! (?)  Kulcsszavak: Vertikális feladatmegosztás Vertikális feladatmegosztás Decentralizáció Decentralizáció

7 VÁLASZOK  Szűk nemzeti/tervezői mozgástér Tartalom és szerkezet meghatározott! (?) EU kohéziós politikája, normatívák és útmutatók EU-felé korábbi elkötelezettségek  „Adott költségvetés”  tervezés: forrásorientált stratégiai tervezés  NSRK és OP-k 2007–2013 = Magyarország versenyképességi stratégiája  KIEMELT FELADAT, NEMZETI ÉRDEK a nemzeti felhasználás biztosítása!

8 „TERVRENDSZER”  Nincs átfogó szabályozás!  „tervtörvény”  Magyar „nemzeti” tervek: OFK, OTK, OTrT  EU-nak készülő kormányzati tervek: „lisszaboni” gazdasági stratégiák: NRP  NAP(?) „göteborgi”: NFFS kohéziós pol.: NSRK, OP-k ( NAP, NFFS stb.)  Vertikális kapcsolat: OFK  NSRK  CSG  Megalapozó stratégiák: ágazati és területi  Feladatmegosztás: NSRK–NAVT (NFFS)  NSRK  regionális stratégiák

9 Az NSRK fejlesztési tengelyei (IH-i) és operatív programjai 1. A gazdaság versenyképességének javítása 2. Az emberi erőforrások fejlesztése 3. A környezet fejlesztése 4. Területfejlesztés5. A kormányzás hatékonyságának növelése 1. A gazdaság verseny- képességé- nek javítása (ERFA) 2. Közleke- dési infrastruk- túra fejlesztése (ERFA és KA) 3. Emberi erőforrá- sok fejlesz- tése (ESZA) 4. Humán infrastruk- túra Fejlesz- tése (ERFA) 5. Környezet-, víz- és természet- védelem, energia (KA és ERFA)) 6. NYD- ROP 7. KMROP 8. DDROP 9. ÉMROP 10. ÉAROP 11. DAROP 12. KM- ROP 13. Informá- ciós társada- lom (ERFA) 14. Igazga- tási rend- szer (ESZA) 15. Az NSRK koordi- nációja és kommu- nikációja (TA) 13. OP  3. ft 2. OP?????  ft.

10 Intézményrendszer  „Light” NSRK és OP-k – prolongált döntések  akciótervek jelentősége  végrehajtói felelősség  Centralizált irányítás: MB-k és IH-k (hatalmi kérdés: számuk és helyük a minisztériumi /regionális/ struktúrában)  Decentralizált végrehajtás: KSZ-ek RFT és RFÜ helye és szerepe Fejlesztési pólusok,

11 Területi kohézió  NSRK túl általános  nehezen értékelhető  Területi szempontok érvényesítése a horizontális OP-kban?  ROP-ok közötti pénzügyi felosztás?  NSRK területi mátrixa?

12 AMIVEL (NEM) LEHET SZÁMOLNI  Axióma – tervezés normatív tevékenység  politika ≠ szakpolitika (politics – policy)  Politika  szakpolitika  Koncepció  stratégia  OP Politika      szakpolitika  NSRK egy speciális részstratégia, nem egy párt programja

13 Köszönöm figyelmüket! Várom kérdéseiket! Dr. Faragó László MTA RKK


Letölteni ppt "A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (2007–2013) KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Dr. Faragó László MTA RKK Sopron 2006. március 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések