Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (2007–2013) KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Dr. Faragó László MTA RKK Sopron 2006. március 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (2007–2013) KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Dr. Faragó László MTA RKK Sopron 2006. március 1."— Előadás másolata:

1 A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (2007–2013) KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Dr. Faragó László MTA RKK Sopron 2006. március 1.

2 Alapvetés  Kormány feladata A támogatási keret minél nagyobb arányú lehívása A pénz minél hatékonyabb (?) felhasználása  Hogyan biztosítható ez? Megfelelő (?) tervezéssel Flott végrehajtással (intézményrendszer?)

3 TARTALOM ÁLTALÁNOS/MÁS/VITA SZEMPONTOK  Tervezési nehézségek/dilemmák Kohéziós és egyéb politikák viszonya Nemzeti sajátosságok megjelenítése Ágazatiság/területiség problematikája  Válaszok, determinációk mozgástér „tervrendszer”  Elkészült dokumentum dilemmái Célstruktúra és operatív programok Intézményrendszer Területi kohézió Amivel (nem) lehet számolni

4 TERVEZÉSI NEHÉZSÉGEK/DILEMMÁK A kohéziós és egyéb politikák viszonya  Lisszaboni stratégia Nincs anyagi eszköz! Gazdasági – társadalmi szempontok Piac – állami beavatkozás és  Versenyképesség és területi-társadalmi integráció  Göteborgi stratégia Nincs anyagi eszköz! és  Versenyképesség és fenntartható fejlődés  Közös Agrárpolitika Van saját alap: EMVA Agrárium és vidékfejlesztés helye a rendszerben

5 TERVEZÉSI NEHÉZSÉGEK/DILEMMÁK Nemzeti sajátosságok megjeleníthetősége  Kinek a programja? Ki koncepcionál? EU, nemzet, kormány, régió? Aki fizet az rendel! Aki fizet az rendel! Európai értékek – nemzeti prioritások  Erős a külső meghatározottság Újabb uniformalizálás? Országcsoportok különböző érdekei!

6 TERVEZÉSI NEHÉZSÉGEK/DILEMMÁK Ágazatiság/területiség problematika  Dedukció – indukció fentről-le – alulról-felfelé építkezés? elvekre épülő – kapacitásokra, adottságokra Átfogó célok felöl haladunk a konkrét teendőkig  Horizontális és regionális programok  Regionális és/vagy policentrikus fejlesztés városfejlesztési terv  Város–vidék problematika Az NSRK alapvetően városfejlesztési terv! (?)  Kulcsszavak: Vertikális feladatmegosztás Vertikális feladatmegosztás Decentralizáció Decentralizáció

7 VÁLASZOK  Szűk nemzeti/tervezői mozgástér Tartalom és szerkezet meghatározott! (?) EU kohéziós politikája, normatívák és útmutatók EU-felé korábbi elkötelezettségek  „Adott költségvetés”  tervezés: forrásorientált stratégiai tervezés  NSRK és OP-k 2007–2013 = Magyarország versenyképességi stratégiája  KIEMELT FELADAT, NEMZETI ÉRDEK a nemzeti felhasználás biztosítása!

8 „TERVRENDSZER”  Nincs átfogó szabályozás!  „tervtörvény”  Magyar „nemzeti” tervek: OFK, OTK, OTrT  EU-nak készülő kormányzati tervek: „lisszaboni” gazdasági stratégiák: NRP  NAP(?) „göteborgi”: NFFS kohéziós pol.: NSRK, OP-k ( NAP, NFFS stb.)  Vertikális kapcsolat: OFK  NSRK  CSG  Megalapozó stratégiák: ágazati és területi  Feladatmegosztás: NSRK–NAVT (NFFS)  NSRK  regionális stratégiák

9 Az NSRK fejlesztési tengelyei (IH-i) és operatív programjai 1. A gazdaság versenyképességének javítása 2. Az emberi erőforrások fejlesztése 3. A környezet fejlesztése 4. Területfejlesztés5. A kormányzás hatékonyságának növelése 1. A gazdaság verseny- képességé- nek javítása (ERFA) 2. Közleke- dési infrastruk- túra fejlesztése (ERFA és KA) 3. Emberi erőforrá- sok fejlesz- tése (ESZA) 4. Humán infrastruk- túra Fejlesz- tése (ERFA) 5. Környezet-, víz- és természet- védelem, energia (KA és ERFA)) 6. NYD- ROP 7. KMROP 8. DDROP 9. ÉMROP 10. ÉAROP 11. DAROP 12. KM- ROP 13. Informá- ciós társada- lom (ERFA) 14. Igazga- tási rend- szer (ESZA) 15. Az NSRK koordi- nációja és kommu- nikációja (TA) 13. OP  3. ft 2. OP?????  ft.

10 Intézményrendszer  „Light” NSRK és OP-k – prolongált döntések  akciótervek jelentősége  végrehajtói felelősség  Centralizált irányítás: MB-k és IH-k (hatalmi kérdés: számuk és helyük a minisztériumi /regionális/ struktúrában)  Decentralizált végrehajtás: KSZ-ek RFT és RFÜ helye és szerepe Fejlesztési pólusok,

11 Területi kohézió  NSRK túl általános  nehezen értékelhető  Területi szempontok érvényesítése a horizontális OP-kban?  ROP-ok közötti pénzügyi felosztás?  NSRK területi mátrixa?

12 AMIVEL (NEM) LEHET SZÁMOLNI  Axióma – tervezés normatív tevékenység  politika ≠ szakpolitika (politics – policy)  Politika  szakpolitika  Koncepció  stratégia  OP Politika      szakpolitika  NSRK egy speciális részstratégia, nem egy párt programja

13 Köszönöm figyelmüket! Várom kérdéseiket! Dr. Faragó László MTA RKK www.rkk.hu farago@rkk.hu


Letölteni ppt "A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (2007–2013) KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Dr. Faragó László MTA RKK Sopron 2006. március 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések