Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolakészültség – kognitív és számolási fejlettség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolakészültség – kognitív és számolási fejlettség"— Előadás másolata:

1 Iskolakészültség – kognitív és számolási fejlettség
Vizsgálóeljárás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség felméréséhez Szakemberek felkészítése Iskolakészültség – kognitív és számolási fejlettség Dr. Bolla Veronika PhD gyógypedagógus, pszichológus 1

2 IV. A kognitív képességek állapot felmérése
Az iskolai beválás nem jósolható be kizárólag az általános értelmi fejlettség (intelligencia szint) ismeretében. Az iskolaérettség egyik fontos mutatója a pszichikus funkciók (kognitív képességek) megfelelő fejlettsége A perceptuomotoros funkciók, a figyelmi teljesítmény, finommotoros koordináció mértéke a tanulmányi eredményesség jó előrejelzői (Gyenei, 2009)

3 IV. A kognitív képességek állapot felmérése
Vizuális percepció Alak-háttér differenciálás Alak-állandóság Vizuális ritmus követése Téri-vizuális észlelés Síkban való tájékozódás Rövid idejű emlékezet (vizuális) Analógiás gondolkodás

4 IV. A kognitív képességek állapot felmérése
Eszközök Kézikönyv (tartalmazza a feladatok pontos leírását, instrukciókat, a szükséges eszközöket, pontozási kritériumokat) Jegyzőkönyv (vizsgálatvezető tölti) Mintalapok (a gyermek számára bemutató kártyák) Feladatlap (gyermek dolgozik benne) Színes ceruzák és grafit ceruza

5 IV. A kognitív képességek felmérése
1. Alak-háttér differenciálás (CS) 2. Alakállandóság észlelés (CS) 3. Vizuális ritmus követés (CS) 4. Téri információk, térbeli viszonyok reprodukciója (CS) 5. Síkban való tájékozódás (CS) 6. Vizuális rövid idejű emlékezet 7. Analógiás gondolkodás

6 1. Alak-háttér differenciálás
Feladat A mintakártyán szereplő szív, betű és számjegy formáknak a bemutatása, majd a képen történő megkeresésük úgy, hogy a gyermek megrajzolja a forma vonalát. • Eszköz színes ceruzák, feladatlap (3 kép), mintakártya (szív, M, 5) • Instrukció „Keresd meg és színezd ki ezen a képen (mutatjuk) azt, amit mutatok! Most ezt (mutatjuk az M betűt) keresd meg és színezd ki a következő képen (mutatjuk)! Utoljára ezt (mutatjuk a számjegyet) keresd meg és színezd ki a következő képen (mutatjuk)!” Értékelés Minden formát külön értékelünk az alábbiak szerint: 2 pont, ha pontosan a forma vonalát rajzolta meg 1 pont, ha megtalálja, de nem pontosan a forma vonalát rajzolja meg 0 pont, ha nem találja meg a formát, mást rajzol meg, a forma nagy részét nem vette észre Maximális pontszám 6 pont

7

8

9

10

11

12

13 2. Alakállandóság észlelés
Feladat A kör és a téglalap formák vonalának átrajzolása a feladatlapon található képen. • Instrukció „A kártyán két formát látsz. Nevezzük meg ezeket! Kör és ellipszis. Ezen a képen (rámutatunk a feladatlap képére) keresd meg az összes kört és a piros ceruzával rajzold át a vonalukat!” „Most a kártyán megint két formát látsz. Nevezzük meg ezeket! Téglalap és négyzet. Ezen a képen (rámutatunk a feladatlap képére) keresd meg az összes téglalapot és a zöld ceruzával rajzold át a vonalukat!” Értékelés 2 pont, ha minden kört megtalál (9db) 1 pont, ha legalább 5 db kört megtalál 0 pont, ha 5-nél kevesebb kört talál, vagy a körök mellé oválist is jelöl a találatok számától függetlenül 2 pont, ha minden téglalapot megtalál (8db) 1 pont, ha legalább 5 db téglalapot megtalál 0 pont, ha 5-nél kevesebb téglalapot talál, vagy a körök mellé oválist is jelöl a találatok számától függetlenül Maximális pontszám 4 pont

14

15

16

17 3. Vizuális ritmus követése
Feladat A négyzetrácsba sorba kell rajzolni a minta alapján a négyzet, a kör és a háromszög formákat három különböző színű ceruzával. • Eszköz színes ceruza (piros, kék, zöld), feladatlap • Instrukció „Formákat rajzoltam egymás után. Először négyzetet pirossal, majd kört kékkel és végül háromszöget zölddel. Folytasd a rajzolást ugyanúgy, ahogy elkezdtem. Idekészítette a piros, a kék és a zöld színes ceruzákat. Egészen a végéig rajzolj!” Értékelés 2 pont, ha végig a szabálynak megfelelően dolgozik 1 pont, ha vagy a színeknél, vagy a formáknál egyszer téveszt 0 pont, ha vagy a színeket, vagy a formákat többször téveszti, illetve nem rajzolja végig a sort Maximális pontszám 2 pont

18 4. Téri információk, térbeli viszonyok reprodukciója
Feladat A pontrendszerben megjelenített alakzatok lemásolása. • Eszköz színes ceruza, feladatlap • Instrukció „Ezeket a pontokat egy vonallal kötöttem össze, mely hasonlít a lépcsőre. Itt (rámutatunk), Te is kösd össze a pontokat pontosan ugyan így!” Értékelés 2 pont, ha a megfelelő pontokat köti össze és jó az ábra 1 pont, ha az ábrát megrajzolja, de más pontokat köt össze 0 pont, ha az ábra nem felismerhető, és nem a megfelelő pontokat használja Maximális pontszám 2 pont

19 5. Síkban való tájékozódás
Feladat A feladatlapon található ház fölé, alá, mellé az instrukciónak megfelelően kell felhőt, füvet, fákat, majd a két fa közé még egy virágot rajzolni. • Eszköz grafitceruza, feladatlap • Instrukció „A feladatlapon egy házat látsz. A grafitceruzával dolgozz. Rajzolj a ház fölé egy felhőt! Rajzolj a ház alá füvet! Rajzolj a ház mellé két fát! Rajzolj a fák közé egy virágot!” Értékelés Minden helyesen (az instrukciónak megfelelően) megrajzolt ábra 1 pont. A grafomotoros ábrázolást ebben a feladatban nem értékeljük. Maximális pontszám 2 pont

20 Szöveg

21 6. Vizuális rövid idejű emlékezet
Feladat A kilenc képet tartalmazó táblát a gyermek egy percig nézi, majd a tábla lefordítását követően felsorolja, megnevezi a látott képeket. • Eszköz tábla a kilenc képpel (táska, cipő, autó, kalap, fésű, vár, elefánt, eper, bohóc) • Instrukció „Nézd meg a képeket, és figyeld meg mindegyik helyét a táblán. Sorold el, milyen képeket láttál!” Értékelés Minden olyan kép, amit a tábláról nevez meg 1 pontot jelent. Maximális pontszám 9 pont

22

23 7. Analógiás gondolkodás
Feladat Mondatok befejezése, miközben a gyermeknek fel kell ismernie az összefüggést a mondat első és második része között. • Instrukció „Elkezdek mondani egy mondatot és arra kérlek, hogy Te fejezd be. Próbáljuk meg: A macskának négy lába van, a kacsának…. (kettő). Most mondom a következőt és fejezd be! A cukor édes, a citrom …. (savanyú) Télen hideg van, nyáron… (meleg van) A kisfiúnak lába van, a biciklinek … (kereke) A labda gömbölyű, a tégla… (szögletes) A fekete sötét, a fehér… (világos) Értékelés Minden jó válasz 1 pont Maximális pontszám 5 pont

24 V. A számolási képességek felmérése
Fejlődéslélektani ismeretekre épülnek a feladatok Cél annak felmérése, hogy a gyermek rendelkezik-e a matematikai ismeretek elsajátításához szükséges fejlettséggel Képes a számlálásra növekvő és csökkenő sorrendben megfelelő mozgás és beszéd koordinációval Képes a mennyiségi relációk felismerésére, megnevezésére Képes a mennyiség és a számnév egyeztetésére ötös számkörben A rövid idejű verbális emlékezet alapján képes a számok rögzítésére A kialakuló absztrahálás képességével tud műveleteket elvégezni már nem képek, de eszköz segítségével

25 V. A számolási képességek felmérése
Számlálás növekvő és csökkenő sorrendben Számemlékezet Globális mennyiség felismerés Mennyiség és számnév egyeztetése Mennyiségi relációk Műveletvégzés eszközzel

26 1. Számlálás növekvő és csökkenő sorrendben
Feladat Elsőként a gyermek az ujjai nyitogatásával számlál tízig egyesével növekvő és csökkenő sorrendben. Majd a megkérjük, hogy számláljon növekvő sorrendben addig, ameddig csak tud (a negyven fölötti számlálást leállíthatjuk). • Instrukció „Számláld meg az ujjaidat, miközben nyitogatod azokat!” „Most számláld visszafelé, miközben be is csukod azokat!” „Most arra kérlek, hogy számlálj nekem addig, ameddig csak tudsz! „Köszönöm elég, nagyon ügyes voltál!” Értékelés Külön értékeljük az 1. és 2. feladatot. 2 pont, ha önállóan, pontosan, egyenletes és ugyanolyan ritmusban mondja és nyitogatja az ujjait. 1 pont, ha el tudja mondani a számokat pontos sorrendben, de akadozik, illetve az ujjak és a beszéd koordinációja nem megfelelő. 0 pont, ha hibás a számlálás, ha segítség nélkül nem tudja elmondani a számsort. Maximális pontszám: 4 pont 2 pont, ha húsz felett is pontosan számlál (az egyenletes ritmus itt már nem értékelési szempont)1 pont, ha húszig számlál biztonságosan, pontosan 0 pont, ha nem számlál tíznél tovább Maximális pontszám: 2 pont Maximális pontszám 6 pont

27 2. Számemlékezet Feladat • Instrukció Értékelés
A gyermektől az általunk felolvasott számsorok azonnali, pontos megismétlését kérjük. Először a számsorok azonos sorrendben történő reprodukálását, majd a számsorok fordított sorrendű megismétlését várjuk el. • Instrukció „Most olyan játékot játszunk, ahol Te ugyanazt mondod, amit én. Kérlek, pontosan ismételd meg, amit mondok neked. Nagyon figyelj, csak egyszer mondom el. Próbáljuk meg: 2-7 Kezdhetjük?” „Most arra kérlek, hogy a számokat fordított sorrendben mondd utánam. Amit én utoljára mondok, Te azzal kezdd! Próbáljuk meg: 1-3 (3-1) Kezdhetjük?” Értékelés 2 pont, ha a gyermek az azonos hosszúságú számsor mind a két tagját pontosan ismétli el. 1 pont, ha a gyermek az azonos hosszúságú számsorokból csak az egyiket ismétli el pontosan. 0 pont, amikor vagy a sorrendben téveszt, vagy nem mond minden számot, vagy mást mond. Maximális pontszám 14 pont

28 3. Globális mennyiség felismerése
Feladat Az ujjakon a mennyiség megmutatása és megnevezése, illetve a korongképek mennyiségének megnevezése a tízes számkörben. • Instrukció „Annyi ujjadat nyisd ki, amennyit mondok! „Most mondd meg mennyit mutatok! „Mondd meg, hány korong van ezen az oldalon! És ezen? Itt? …” Értékelés Ha a mennyiséget (ujjait, korongképet) leszámlálás nélkül jól megnevezi, vagy az ujjait számlálgatás nélkül nyitja ki 1 pont. Ha leszámlálgatja a mennyiséget és úgy nevezi meg, vagy leszámlálgatva nyitja ki az ujjait, vagy hibás a megoldás 0 pont. Maximális pontszám 18 pont

29 4. Mennyiség és számnév egyeztetése
Feladat Ötös számkörben a mennyiség és a számnév egyeztetése eszköz segítségével. A végrehajtás módja A gyermeket megkérjük, hogy vegyen ki a dobozból 5 piros korongot, rakja egymás mellé, és mondja meg, hány piros korong van előtte. Vegyen ki 3 kék korongot, rakja a piros korongok alá és mondja meg hány kék korongja van. • Instrukció „Vegyél ki a dobozból 5 piros korongot és rakd egymás mellé! Hány korong van előtted? Most vegyél ki 3 kéket és rakd a piros korongok alá! Hány kék korongod van?” Értékelés Minden jó megoldás és jó válasz 1 pont. Maximális pontszám 14 pont

30 5. Mennyiségi relációk Feladat • Eszköz • Instrukció Értékelés
Az előző feladat folytatásaként a korongok mennyisége közötti relációk felismerése. • Eszköz egy doboz piros és kék korong, jegyzőkönyv • Instrukció „Melyik színű korongból van több? (piros) Melyikből van kevesebb? (kék) Tegyél ide annyit, hogy ugyanannyi legyen! (2) Értékelés Minden jó válasz 1 pont. Maximális pontszám 3 pont

31 6. Műveletvégzés eszközzel
Feladat A gyermek pálcikák segítségével műveleteket (összeadás, kivonás, pótlás) végez a szóbeli instrukciónak megfelelőn. • Instrukció „Hány pálcika van most az asztalon előttem? (4) Vegyél a kezedbe te is ugyanennyi pálcikát! (4) Hány pálcikát kell letenned az asztalra, hogy a kezedben csak egy maradjon? (3) Vegyél fel még annyit, hogy a kezedben most három pálcika legyen? (2) Hány pálcikád van a kezedben és az asztalon összesen? (6)” Értékelés 2 pont, ha fejben számolja ki és pontos az eredmény 1 pont, ha pontos az eredmény, de leszámlálja a pálcikákat 0 pont, ha nem jó az eredmény Maximális pontszám 10 pont

32 KÖSZÖNÖM a mEGTIsztelő FIGYELMET!
32


Letölteni ppt "Iskolakészültség – kognitív és számolási fejlettség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések