Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 1 Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics) Veres Gábor (CERN-PH.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 1 Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics) Veres Gábor (CERN-PH."— Előadás másolata:

1 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 1 Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics) Veres Gábor (CERN-PH és ELTE) Hungarian Teachers Programme CERN, 2015. augusztus 20.

2 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 2 Miért kutatunk nehézionokat? A legnagyobb energiájú, legkomplexebb (0.1 mJ) Kvark-bezárás tanulmányozása Mikromásodpercekkel az Ősrobbanás után… barionok mezonok QCD: kvantum-színdinamika Erős kölcsönhatás közvetítője: gluon

3 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 3 QCD A kölcsönhatás erőssége az impulzus-átadástól (méretskálától) függ: Nagy impulzusok: aszimptotikus szabadság Nagy távolságok: nagyon erős, kvarkbezárás Színes húrok…

4 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 4 Kvark-gluon plazma Nagy hőmérsékleten vagy nagy sűrűségnél a kvarkok közötti kölcsönhatás gyengül A kvarkok és gluonok ekkor kiszabadulhatnak a barionokból és mezonokból Ehhez szükséges –Energiasűrűség: kb. 1 GeV/fm 3 vagy –Barionsűrűség: kb. 1 barion/fm 3 (magsűrűség ötszöröse) Rács-QCD T  /T 4

5 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 5 Fázisdiagram: erősen kölcsönható anyag

6 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 6 Nehézion-ütközések - laboratóriumok BNL (USA), AGS: p (33 GeV), Au (14.6 GeV), fix céltárgy CERN (CH), SPS: p (450 GeV), Pb (158 GeV), fix céltárgy –Kísérletek: NA49, NA61,… BNL, RHIC: Au (200 GeV) –Kísérletek: STAR, PHENIX, PHOBOS, BRAHMS CERN, LHC: Pb (2760 GeV) –Kísérletek: ALICE, ATLAS, CMS

7 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 7 Nehézion-ütközés laboratóriumban

8 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 8 Milyen változókat használunk? proton-nyaláb Transzverzális impulzus: p T Pszeudorapiditás:  = - ln tan(  /2) pTpT  proton-nyaláb p  Henger-koordináták: azimutszög: 

9 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 9 Centralitás N part : résztvevő nukleonok száma N coll : páronkénti nukleon-nukleon ütközések száma Gyakran a teljes hatáskeresztmetszet százalékában adjuk meg

10 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 10 A nehézion-ütközések globális jellemzői

11 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 11 Töltött részecskék száma Centralitás-függés: - Hasonló a RHIC eredményeihez  s-függés: - p+p, Pb+Pb: hatványfüggvény Energiasűrűség becsülhető, kb. 15 GeV/fm 3 !

12 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 12 „Kémiai” összetétel

13 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 13 Fázisdiagram RHIC SPS AGS

14 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 14 Hőmérséklet Kis transzverzális impulzusnál termális spektrumokat látunk (proton-proton ütközésekben)

15 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 15 Hőmérséklet+radiális folyás Nehézionok ütközésénél: Nagyobb m → nagyobb T (laposabb spektrumok)

16 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 16 Értelmezés x y vv vv A kollektív mozgás rárakódik a termális mozgásra A kialakuló nagy nyomás miatt Tehát fontos a különböző tömegű részecskék mérése Ütközési energiával nő a radiális folyás sebessége (0.5-0.7c)

17 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 17 Elliptikus folyás

18 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 18 Hidrodinamikai értelmezés Hydrodynamic limit STAR PHOBOS Hydrodynamic limit STAR PHOBOS RQMD Centrális ütközések: gyors termalizáció, tökéletes folyadék Periférikus ütközések: nem teljes termalizáció Hadronikus modell nem tudja leírni (RQMD)

19 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 19 Elliptikus folyás Nagy p T : a részecskék gyorsan kiszöknek, nincs termalizáció A hidrodinamikai modellek jól leírják a tömegfüggést is

20 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 20 Dileptonok Az ütközés korai szakasza Nem hatnak erősen kölcsön

21 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 21 Kvarkónium: szín-árnyékolás q q q q Vákuum: QGP: D : a kötött állapot maximális mérete, Hőmérséklet növelésével csökken (de: regeneráció)

22 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 22 Elnyomás mérése Összehasonlítás p+p ütközésekkel: Ha nincs módosulás, akkor R AA =1 SPS  RHIC… rekombináció?

23 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 23 Y elnyomás

24 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 24 Kemény szórások felhasználása

25 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 25 Kemény szórások nehézion-ütközésekben Cél: a létrejött folyadék állapot (közeg) tulajdonságait vizsgálni Probléma: a közeg élettartama nagyon rövid (O(fm/c)), nem használhatunk külső „sugárforrást” a vizsgálatához Megoldás: kihasználjuk a nagy p T jet-ek, γ/W/Z, kvarkónium állapotok nagy hatáskeresztmetszetét az LHC energián, és felhasználjuk ezeket magukban az ütközésekben. Külső sugárzás anyag

26 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 26 Energiaveszteség A plazmán áthaladó partonok energiát veszíthetnek –Többszörös szórással –Gluon sugárzással „Quenched” spektrum Spektrum: pp

27 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 27 Jet-ek: mennyire erősen kölcsönható ez az anyag?

28 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 28 Jet energia aszimmetria A partonok energiaveszteségea jet-párok energia-egyensúlyának felborulásában jelenik meg, centrális Pb+Pb ütközésekben PbPb PbPb ppp p

29 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 29 Hogyan jellemezhető a jet-ek energiavesztesége „kalibrált” módon? ??? Pb+Pb

30 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 30 Hogyan jellemezhető a jet-ek energiavesztesége „kalibrált” módon? Pb+Pb

31 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 31  -jet: u, d kvark energiavesztesége A foton szerepe: Azonosítja a jet-et: u,d kvark jet Megadja az eredeti kvark mozgási irányát Megadja a kvark kezdeti energiáját jet (98 GeV) foton (191GeV)

32 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 32 Hogyan módosulnak a jetek? Megváltozik az alakjuk vagy a fragmentációjuk? r  Jet alak: p T -eloszlás az  -  távolság függvényében a jet tengelyétől (r): Jet fragmentációs függvény: A részecskék impulzusának eloszlása a jet tengelyére vetítve, a  változót használva:  =ln(p jet /p || track ): nagy  kis 

33 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 33 Részecskék p T -eloszlása jet-eken belül Nagy p T (kis  ): nincs változás a p+p ütközésekhez képest Centrális Pb+Pb: részecskék többlete p+p-hez képest (nagy  ) PbPb PbPb (1/GeV)

34 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 34 p+Pb ütközések: 2013. jan-feb. Referencia-mérés (?)

35 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 35 Jet-pár egy p+Pb ütközésben, √s NN = 5 TeV p Pb

36 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 36 Jet-pár egy p+Pb ütközésben, √s NN = 5 TeV vezető jet: E T = 170.3 GeV Jet párja: E T = 166.9 GeV

37 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 37 J/ψ jelölt p+Pb ütközésben, √s NN = 5 TeV

38 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 38 ϒ (1S) jelölt p+Pb ütközésben, √s NN = 5 TeV

39 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 39 Z jelölt (+jet) p+Pb ütközésben, √s NN = 5 TeV

40 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 40 Kétrészecske-korrelációk definiálása Event 1 Event 2 Párok egyazon esemény ből Kevert esemé nyek Jel-párok eloszlása:Háttér-párok eloszlása Az asszociált hadronok triggerenkénti száma: Δη = η 1 -η 2 Δφ = φ 1 -φ 2

41 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 41 p+Pb: a “hegygerinc” újra felbukkant! p Pb p+p 7 TeV Sokkal nagyobb mint p+p ütközésekben A fizikai magyarázat még nem teljesen tisztázott N ≡ a töltött részecskék száma (p T >0.4 GeV/c)

42 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 42 Azok a részecskék, amelyek ugyanabban az időzónában vannak, de nagyon távoli szélességi körök mentén, kapcsolatban vannak! …Milyen mechanizmus lehet a telefonzsinór? ?! p p Az effektus szemléltetése

43 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 43 NA61, SPS gyorsító: kritikus pont keresése, kvark-kiszabadulás kutatása PHENIX, RHIC gyorsító: tökéletes folyadék vizsgálata, energia-scan, stb. ALICE, LHC gyorsító: kiváló részecske- azonosítás CMS, LHC: kiváló jet, (di)müon, foton, korrelációs mérési lehetőségek Magyar részvétel

44 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 44 Összefoglalás A nehézionfizika az anyag új fázisával foglalkozik Az elméleti fizikai kevesebb támpontot ad, mint a részecskefizikában általában – de épp ez a szépsége A kísérleti eredmények sokszor okoznak meglepetést (a jóslatokhoz képest) A magyar részvétel nemzetközi szinten is jelentős Köszönöm a figyelmet!

45 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 45 EXTRA

46 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 46 Időfejlődés

47 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 47 Mennyi energiát vesztenek a jet-ek? p+pPb+Pb ???

48 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 48 Jet-ek nukleáris módosulási faktorai Elnyomás: nincs szignifikáns p T –függés PbPb PbPb

49 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 49 PbPb PbPb Töltött hadronok, R AA

50 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 50 Nukleáris módosulási faktorok Ugyanazt a parton p T tartományt mintavételezik jet-ek Megj: a jet-ek p+p és Pb+Pb ütközésekben hasonlóan fragmentálódnak (ld. később) töltött hadronok

51 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 51  -jet korrelációk A fotonok nem módosulnak, így energiamérést biztosítanak A jet-ek és fotonok p T -aránya (x J  =p T jet /p T  ) a jet energia- veszteségét közvetlenül méri Az x J  eloszlás fokozatos centralitásfüggését tapasztaljuk x J  PbPb PbPb

52 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 52  -jet korrelációk Nincs  -dekorreláció Növekvő p T -aszimmetria Kevesebb jet partner A jet-ek energiájuk ~14%-át veszítik el A fotonok ~20%-a elveszti a jet partnerét PbPb PbPb x J  =p T jet /p T  R J  = a jet partnerrel (>30 GeV/c) rendelkező fotonok aránya

53 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 53 A nehéz kvark-jetek is vesztenek energiát? ??? Pb+Pb p+p b b Pb+Pb p+p udsg

54 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 54 Pb+Pb p+p A b-jetek aránya az összes jethez képest b-jet részarány: hasonló érték p+p és Pb+Pb ütközésekben → b-jet energiaveszteség tehát hasonló a könnyű kvarkok energiaveszteségéhez (R AA  0.5), egyelőre nagy szisztematikus hibával. CMS PAS HIN-12-003

55 vg@ludens.elte.huHungarian Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 55 Újabb meglepetés p+Pb ütközésekben Nagy p T : több részecske keletkezett, mint amit a proton-proton ütközésekből várunk. Semmilyen modell nem reprodukálja.


Letölteni ppt "Teachers Programme, CERN, 2015. aug. 20. 1 Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics) Veres Gábor (CERN-PH."

Hasonló előadás


Google Hirdetések