Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA"— Előadás másolata:

1 MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

2 ELVEK ÉS ÉRTÉKEK „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.” (Préd.4,9-10) Egyházunk a diakónia, koinonia, martyria, liturgia gyakorlásán keresztül, a kiteljesedett szeretetközösségek megvalósításán fáradozik. A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1; 1Pt 5,2–3). Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az Ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs (Lk 10,25–37; 16,19–31; Mt 25,31–46). A szeretetszolgálat egyik alapértéke az odaadóan segítő tevékenységet végző egyének közösségében rejlik. A segítségnyújtás, mint közös cél önkéntesek csoportjait, intézmények jól szervezett közösségeit és gyülekezetek összefogását eredményezi. Ez által mind a megsegített, mind a segítséget nyújtó egyén kiteljesedhet a református közösség értékes tagjaként. Az egyház négy alapfunkcióján keresztül építi és teszi jelenvalóvá Isten Országát, ezen funkciók egyike a diakónia, mely az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Alanya Jézus Krisztus és az Ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs.

3 CÉLOK ÉS STRATÉGIÁK A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája a református diakóniai közösségek számára nyújt segítséget, és Isten igéjének útmutatása alapján a mindenkor érvényes jogi keretek között végzi munkáját. Az MRE Szeretetszolgálatáról szóló évi II. törvény szabályozza a Református Egyház szeretetszolgálati tevékenységét: - a szeretetszolgálat feladatait, területeit és irányítási rendszerét; - a szeretetszolgálati munkások képzését és szolgálatba állítását; - országos szeretetszolgálati központ működtetését; - a szeretetszolgálat pénzügyi forrásait, egyházi és állami támogatását; - a szeretetszolgálat felekezetközi és nemzetközi kapcsolatrendszerét, mindezek működési rendjét és gazdálkodását.

4 Szeretetszolgálati Iroda
STRUKTÚRA MRE Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda Gyülekezeti diakónia Fejlesztési pályázatok Felnőttképzési Intézet (REDIFI) Szakmafejlesztés Módszertan Monitoring Gazdasági osztály Vagyonkezelés Kommunikáció Irodánk legfőbb feladata az MRE által működtetett diakóniai intézmények fenntartói feladatainak ellátása. Intézményfenntartás 38 zsinati intézmény

5 intézményfenntartás 38 intézmény 28 településen 56 telephelyen
Zalaegerszegtől Zsarolyánig, Sajósenyétől Pécsig, 7 megye kivételével az egész országban vannak intézményeink.

6 intézményfenntartás Több mint 7500 ellátott.
Legtöbb ellátott a nevelőszülői hálózatunknál van. Legkevesebb férőhely pedig az átmeneti ellátásokban, ezekre kisebb az igény.

7 intézményfenntartás Fogyatékos ellátásban van nagyobb szerepe a zsinati intézményeknek a többi ref. intézményhez képest, különösen a bentlakásos ellátásban.  A gyülekezeti fenntartású intézmények jellemzően az alapszolgáltatásban erősek, ezen belül is a házi segítségnyújtásban.

8 GYÜLEKEZETI DIAKÓNIA A gyülekezeti diakónia segítésének céljai és feladatai:  A gyülekezetekben folyó diakóniai munka feltérképezése, segítése; Kapcsolattartás a diakóniai előadókkal, az együttműködés elősegítése és támogatása; Az egyházkerületi és egyházmegyei diakóniai előadók országos értekezleteinek megszervezése, folyamatos tájékoztatás, közös munkaterv kidolgozása; A már meglévő képzési intézményekkel együttműködve a diakónusok képzésének elősegítése; Együttműködés belföldi, külföldi, egyházi, civil, gazdasági és állami szervezetekkel; Diakóniai stratégiai tervezés támogatása az egyes gyülekezetekben; A Kárpát-medencei Diakóniai Konferenciák előkészítése, szervezése és dokumentálása; A Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács ülései; Diakóniai örökségünk tudományos módszerekkel történő feldolgozására, és publikálására való ösztönzés; Gyülekezeti diakóniai műhelyek indítása, segítése; A Diakonátus szervezetének megerősítése, segítése.  A gyülekezeti diakónia segítésének céljai és feladatai:  A gyülekezetekben folyó diakóniai munka feltérképezése, jól működő modellek bemutatása, szakmai és lelki segítése; Kapcsolattartás az egyházmegyék és egyházkerületek diakóniai előadóival és bizottságaival, az együttműködés elősegítése A diakóniai előadók országos értekezleteinek megszervezése Együttműködés a képzési intézményekkel Együttműködés belföldi, külföldi, egyházi, civil, gazdasági és állami szervezetekkel. Diakóniai stratégiai tervezés támogatása az egyes gyülekezetekben. A Kárpát-medencei Diakóniai Konferenciák előkészítése, szervezése és dokumentálása. A Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács ülései Diakóniai örökségünk tudományos módszerekkel történő feldolgozására, és publikálására való ösztönzés. Gyülekezeti diakóniai műhelyek indítása, folyamatos segítése (pl.: Család és gyermekvédelem műhelye, - Fogyatékosügyi műhely, Diakóniai képzések műhelye…) A Diakonátus szervezetének megerősítése, országos hálózatuk és szolgálatuk segítése. 

9 FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
A Szeretetszolgálati Iroda 2007-ben létrehozott egy olyan szakértői csoportot, amely a lehetséges pályázati elképzelések kidolgozását, a megfelelő partnerek kiválasztását, a pályázatírás folyamatát, a közbeszerzési eljárások lebonyolítását és a projektek menedzsmentjét tűzte ki célul. Megalakulás óta 88 lezárt pályázatot bonyolítottak le a kollégák, ebből 65 nyert támogatást.

10 FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
A következő diagramban az adott évben lezárt projektek teljes támogatástartalma és önerő mértéke látható

11 FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
Jelenleg futó projektek Típus Érintett intézmények száma Támogatás Támogatás intenzitása Idősotthon korszerűsítés és akadálymentesítés 1 Ft 100% Ft Fogyatékkal élők nappali ellátása Ft 61% Épületenergetikai korszerűsítés 6 Ft 85% Idősek otthona épületenergetikai fejlesztése Ft Megújuló energetikai fejlesztés Ft Épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 2 Ft Épületenergetikai fejlesztés Ft Megújuló energia alapú villamos energia termelés 4 Ft Roma nők foglalkoztatása idősotthonban Ft Közterületeken élők étkeztetése Ft Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása Ft Eszközbeszerzés hajléktalanok ellátásához Ft Kiegészítő és Innovatív Programok Ft  Összesen: 23 Ft 91% Jelenleg 14 projekt van folyamatban 23 intézményben, ezek nagy része épületenergetikai jellegű.

12 FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
Szakembereink teljes körű szakmai támogatást és pályázati lebonyolítást nyújtanak a gyülekezetek, egyházmegyék és egyházkerületek részére is az alábbiak szerint: Pályázatfigyelés, projektötlet, pályázati források felkutatása; Projektterv készítése, pályázat előkészítése, megvalósítási terv, költségterv  készítése, pályázatírás, a pályázati dokumentáció teljes körű összeállítása; Szakemberek biztosítása: építész és szakági tervezők, rehabilitációs szakmérnök, képzést lebonyolító szervezet, stb.; Közbeszerzési eljárás megtervezése és lebonyolítása; A nyertes pályázatok támogatói szerződésének előkészítése, teljes körű dokumentációk elkészítése a hatóság elvárásainak megfelelően; A nyertes pályázatok menedzselése a lebonyolítás során (kötelező jelentések, szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elkészítése, kifizetési kérelmek összeállítása, projektzárás, monitoring). Kapcsolatfelvétel: Fejes Brigitta Kollégáink teljes körű szakmai támogatást és pályázati lebonyolítást nyújtanak a pályázatfigyeléstől kezdve a pályázatíráson, a közbeszerzések lebonyolításán át a teljes körű menedzsment feladatok állátásáig.

13 Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (REDIFI)
„… a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt…” (2Péter 1,5) Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (REDIFI) Célunk: a váltózó világban felmerülő újabb és újabb képzési igényekre keresztyén értékek mentén adjunk választ; Szakmai képzéseinkkel támogatni igyekszünk a segítő és fejlesztő szakmákban dolgozókat; a munkaerőpiacon való megfelelést erősítése; a gyülekezeti tagokat segítsük, erősítsük a református identitást. Amit kínálunk:   korszerű szakmai ismeretek tréning módszerek kompetencia alapú képzés szakterületükön tapasztalt oktatók, trénerek segítő munkája 2008. novemberében a Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadta a Szeretetszolgálati Iroda diakóniai képzések, szakképzések, szakmai továbbképzések szervezésére vonatkozó terveit, ezzel lehetőséget adva arra, hogy a világi –állami szabályozásnak is megfelelő, akkreditált felnőttképzési intézmény létrejöhessen. Legfőbb célunk, hogy a váltózó világban felmerülő újabb és újabb képzési igényekre keresztyén értékek mentén adjunk választ. Egyházi képzéseink célja, hogy a gyülekezeti tagokat, családokat, az egyházközségeket támogassuk, segítsük. Szeretnénk a református identitást erősíteni, szolgálatvállalásra bíztatunk, mindemellett államilag is elismert szakmai tudást és végzettséget ajánlunk és nyújtunk. Felnőttképzési intézményünk korszerű szakmai ismereteket, kompetencia alapú képzéseket kínál, tapasztalt oktatókkal dolgozik.

14 REDIFI AKIKNEK AJÁNLJUK KÉPZÉSEINKET:
egyházi, önkormányzati valamint civil fenntartású szociális intézmények munkatársainak és vezetőinek                    idős szak-és alapellátások                    fogyatékos otthonok, támogatószolgálatok                    gyermekvédelmi szakszolgálatok                    családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok                    hajléktalan ellátás                    bölcsődék, óvodák iskolák pedagógusainak, dolgozóinak missziókban segítő munkatársaknak, önkénteseknek gyülekezeti csoportok vezetőinek, lelkészeinek szülőknek, nevelőszülőknek cégeknek, vállalatoknak Képzéseink nem csak a szociális szférában dolgozóknak szólnak, színes képzési palettánkon pedagógusok, gyülekezeti csoportoknak és akár cégeknek is tudnak számukra hasznos képzéseket találni. Megalakulás óta több mint 4500 hallgatónk volt.

15 Jelenleg futó képzéseink
REDIFI Jelenleg futó képzéseink Idősek gondozása, ápolása Demenciában szenvedők gondozása geriátriai szempontból / T 30 pont Élet az élet végén - Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban/ T 30pont Fogyatékkal élők gondozása Fogyatékkal élők szociális ellátásának komplexitása / T 30 pont „Ismerj meg a művészeteken keresztül!”- művészetek alkalmazásának lehetősége a fogyatékkal élők intézményeiben / T 30 pont Autizmus spektrum zavarral élő felnőttek és gyerekek – Autizmus szempontú info- kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban / T 45 + T 50 pont Súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője / T 50 pont Esélyteremtő kapcsolati tréning / S 35 pont Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között/ T 30 pont Gyermekek, családok segítése Tanítható-e a vérszerinti szülő? – Tények – Készségek – Eszközök a gyermekvédelemben/ T 30 pont Családi szocializáció, családi krízisek a gyakorlatban/ T 32 pont 2015. májustól több új diakóniai jellegű, szociális kreditpontot adó továbbképzéseket, fejlesztőprogramokat, 8 új OKJ-s szakképzést szervezünk, amelyre szertettel várjuk az érdeklődőket.

16 Jelenleg futó képzéseink
REDIFI Jelenleg futó képzéseink Több szakterületen is hasznos témakörök A hatékony agressziókezelés technikái/ S 35 pont Konfliktus, konfliktuskezelés/ T 30 pont Közelebb az emberhez. - Bevezetés az ellátottak mentális és lelki segítségnyújtásához/ T 30 pont „Amikor a terheimtől roskadozom…” A kiégés megelőzése, felismerése és legyőzése/ T 40 pont Egészségügyi ismeretek a szociális intézményekben/ T 30 pont A segítő személyiségének, kompetenciáinak fejlesztése tapasztalati tanulás útján/ S 30 pont Szupervízió / S 30 pont Távoktatásban megvalósuló képzéseink: A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata szociális intézményekben / T 30 pont A demenciában szenvedő betegek speciális ellátásának minőségi követelményei / T 30 pont A fogyatékosság szociális és egészségügyi vonatkozásai / T 30 pont

17 Jelenleg futó képzéseink
REDIFI Jelenleg futó képzéseink Szakképzések, OKJ-s képzések Szociális gondozó és ápoló Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 55 762 06 Mentálhigiénés asszisztens 55 762 03 Nevelőszülő 32 761 01 Ápolási asszisztens 32 723 01 Egészségügyi asszisztens 54 720 01 Fogászati asszisztens 54 720 02 Egészségügyi gyakorlatvezető 55 720 01 Kínálunk továbbá speciális, tematikus képzéseket egyházközségek számára is. Igény és elegendő számú jelentkező esetén kihelyezett képzéseket is tartunk. További információ: Részletekről az előadások után lehet érdeklődni a REDIFI standjánál.

18 SZAKMAFEJLESZTÉS Intézményes diakónia – módszertani fejlesztés A Szeretetszolgálati Iroda intézményes diakóniai és szakmai fejlesztő munkája a református diakóniai intézmények szolgálatának segítésére irányul. Tevékenységünk alapvető célkitűzése, hogy az érintett intézmények munkatársai naprakészek legyenek a szakma aktuális ügyeiben, valamint a szabályozási és finanszírozási környezet kérdéseiben. A szociális gondoskodáson túlmutató diakóniai szolgálat magas színvonalú és eredményes végzéséhez folyamatosan biztosítjuk a szükséges ismereteket és információkat. A minőségi szolgáltatás nyújtás érdekében kiemelkedően fontosnak tartjuk az együttgondolkodásra lehetőséget nyújtó szakmai műhelyeken, találkozókon való részvétel segítését, amely által a közösségépítés mellett a jó szakmai modellek megismerésére, tapasztalat és látásmód cserére nyílik lehetőség. Célok: A református diakóniai intézmények szolgálatának segítése munkatársai naprakészek legyenek a szakma aktuális ügyeiben diakóniai szolgálat magas színvonalú és eredményes végzéséhez folyamatosan biztosítjuk a szükséges ismereteket szakmai műhelyeken, találkozókon való részvétel segítése

19 SZAKMAFEJLESZTÉS Valamennyi református diakóniai intézményt,
szolgálatot érintő szolgáltatások Információ-szolgáltatás Tanácsadás Szakmai munkacsoportok működtetése Szakmai napok rendezése Református Diakónia Országos Munkatársi Találkozója Diakóniai kitüntetések Érdekképviselet, érdekérvényesítés Tanácsadói Iroda: a Református Szolgálatfejlesztés keretében elkészült szakmai dokumentumokat hosszú távon képviseli, azokhoz hozzáférést biztosít, s az ezekhez kapcsolódó kérdéseket megválaszolja Az állandóan változó jogszabályi feltételeknek igen nehéz megfelelni, a naprakész tájékozottság nagyban hozzájárul a minőségi szakmai munkavégzéshez. Mindezek érdekében az Iroda valamennyi szeretetotthon részére rendszeres tájékoztatást nyújt a jogszabályváltozásokról, továbbá a szakmát érintő eseményekről, hírekről, pályázati lehetőségekről. 6 szakmai műhelyt koordinálunk: idősügyi, fogyatékosügyi, gyermekvédelmi, szenvedélybetegeket segítők műhelye, hajléktalan ellátásban dolgozók műhelye, intézményben szolgáló lelkipásztorok műhelye. Gyakorlati segítséget nyújtanak az aktuális kérdésekben. Tanácsadói Iroda: Projektzárást követően, novembertől fog működni, a Szeretetszolgálati Irodán belül.   Elsődleges célja, hogy a Református Szolgálatfejlesztésben elkészült szakmai dokumentumokat hosszú távon képviselje, azokhoz hozzáférést biztosítson, s az ezekhez kapcsolódó konkrét kérdéseket megválaszolja.

20 MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
Módszertani segítségnyújtás – Schweitzer Albert Református Szeretetotthon A módszertani szakértők feladatai közé tartozik az alábbi szolgáltatások és intézmények szakmai segítése, felügyelete: falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat étkeztetés házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása és demens személyek nappali intézménye idősek otthona és időskorúak gondozóháza hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye nappali melegedő utcai szociális munka támogató szolgálat fogyatékosok nappali intézménye fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye és fogyatékosok gondozóháza lakóotthonok közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye drogbetegeket ellátó intézmény pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona Módszertani intézmény hatáskörébe tartozik az összes szociális alap- és szakellátás.

21 MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
Tevékenység: javaslatokat, problémákat gyűjt és továbbít a Minisztérium felé; tematikus adatgyűjtések, információ szolgáltatások; szakmai ismertetők készítése; a református szolgáltatók és intézmények segítése szakmai feladatai teljesítésében; személyes tanácsadás, akár a helyszínen is; az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeinek figyelemmel kísérése és azok elterjesztésének, gyakorlati alkalmazásának segítése; jogszabályban meghatározott hatósági kirendelés alapján végzett feladatok (szakmai program véleményezés, ellenőrzés); közreműködés a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában. További információ: Az illetékességi területünkön kívülről, állami és nem állami fenntartású szolgáltatók részéről is érkeztek folyamatosan kérdések munkatársainkhoz. A fent említett jelentősebb, felelősségteljesebb munkát igénylő tanácsadásokon túl továbbra is folyamatosak a KENYSZI, MŰKENG rendszerrel kapcsolatos megkeresések. 2009 óta összesen 248 szakmai programot véleményeztek és 443 ellenőrzést végeztek a kollégák.

22 MONITORING CSOPORT Az MRE Zsinata a májusi ülésén határozott az egyházban működő szociális szolgálatok monitoring rendszerének kialakításáról. A Zsinat felhatalmazása alapján a Zsinat Elnöksége az előírt egyeztetéseket lefolytatta és ennek nyomán létrehozta a monitoring rendszer bevezetéséhez szükséges szabályozást, illetve eljárási rendet. Jogszabályi háttér: MRE gazdálkodásáról szóló évi I. tv.: a.) Az MRE Szeretetszolgálati Iroda köteles folyamatosan monitorozni az egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek által fenntartott szociális szolgálatok szakmai és gazdálkodási helyzetét, és erről a felügyeleti joggal rendelkező fokozatos egyházi testületet tájékoztatni.  b.) A fokozatos egyházi testületek felügyeleti joguk gyakorlásakor jogosultak igénybe venni az MRE Szeretetszolgálati Iroda beszámolóját a felügyelt egyházközség és egyházmegye által fenntartott szociális szolgálatok vonatkozásában. Szeretetszolgálati Iroda SzMSz-ében rögzítve lett a feladat A szociális szolgálatok monitoring rendszere az egyház vezetősége által meghatározott szempontok alapján összeállított eljárási rend szerint működik. Az ütemtervek készítésének alapját egyrészt a részletes adatbekérésen alapuló kockázatelemzés jelenti, másrészt az előzetesen jelzett fenntartói kérések.

23 MONITORING CSOPORT Tevékenység: kockázatelemzés
ellenőrzések (kockázatelemzések eredményei, valamint fenntartói vagy felettes egyházi szerv kérésére) teljes körű ellenőrzés (szakmai, pénzügyi-gazdasági-számviteli, munkaügyi) utóellenőrzések tervezés, fenntarthatóság monitorozása javaslattétel jó gyakorlatok gyűjtése, népszerűsítése tanácsadás, tájékoztatás A szociális szolgálatok monitoring rendszere az egyház vezetősége által meghatározott szempontok alapján összeállított eljárási rend szerint működik. Az ütemtervek készítésének alapját egyrészt a részletes adatbekérésen alapuló kockázatelemzés jelenti, másrészt az előzetesen jelzett fenntartói kérések.

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Összességében elmondhatjuk, hogy az MRE Szeretetszolgálati Iroda összes ágazati területén igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy olyan szolgáltató iroda legyen, mely mind emberileg, mind szakmailag, mind pedig spirituálisan segíteni próbálja Egyházunk diakóniai szolgálatát. Akinek kérdése van, szeretettel várom az Iroda standjánál az előadások után. Itt lesz lehetőség személyes konzultációra.


Letölteni ppt "MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések