Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA. „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA. „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek."— Előadás másolata:

1 MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

2 „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.” (Préd.4,9-10) Egyházunk a diakónia, koinonia, martyria, liturgia gyakorlásán keresztül, a kiteljesedett szeretetközösségek megvalósításán fáradozik. A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1; 1Pt 5,2–3). Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az Ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs (Lk 10,25–37; 16,19–31; Mt 25,31– 46). A szeretetszolgálat egyik alapértéke az odaadóan segítő tevékenységet végző egyének közösségében rejlik. A segítségnyújtás, mint közös cél önkéntesek csoportjait, intézmények jól szervezett közösségeit és gyülekezetek összefogását eredményezi. Ez által mind a megsegített, mind a segítséget nyújtó egyén kiteljesedhet a református közösség értékes tagjaként. ELVEK ÉS ÉRTÉKEK

3 CÉLOK ÉS STRATÉGIÁK A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája a református diakóniai közösségek számára nyújt segítséget, és Isten igéjének útmutatása alapján a mindenkor érvényes jogi keretek között végzi munkáját. Az MRE Szeretetszolgálatáról szóló 2000. évi II. törvény szabályozza a Református Egyház szeretetszolgálati tevékenységét: - a szeretetszolgálat feladatait, területeit és irányítási rendszerét; - a szeretetszolgálati munkások képzését és szolgálatba állítását; - országos szeretetszolgálati központ működtetését; - a szeretetszolgálat pénzügyi forrásait, egyházi és állami támogatását; - a szeretetszolgálat felekezetközi és nemzetközi kapcsolatrendszerét, mindezek működési rendjét és gazdálkodását.

4 STRUKTÚRA MRE Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda Gyülekezeti diakónia Fejlesztési pályázatok Felnőttképzési Intézet (REDIFI) Szakmafejlesztés Módszertan Monitoring Gazdasági osztály Vagyonkezelés Kommunikáció Intézményfenntartás 38 zsinati intézmény

5 INTÉZMÉNYFENNTARTÁS 38 intézmény 28 településen 56 telephelyen

6 INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

7

8 A gyülekezeti diakónia segítésének céljai és feladatai: A gyülekezetekben folyó diakóniai munka feltérképezése, segítése; Kapcsolattartás a diakóniai előadókkal, az együttműködés elősegítése és támogatása; Az egyházkerületi és egyházmegyei diakóniai előadók országos értekezleteinek megszervezése, folyamatos tájékoztatás, közös munkaterv kidolgozása; A már meglévő képzési intézményekkel együttműködve a diakónusok képzésének elősegítése; Együttműködés belföldi, külföldi, egyházi, civil, gazdasági és állami szervezetekkel; Diakóniai stratégiai tervezés támogatása az egyes gyülekezetekben; A Kárpát-medencei Diakóniai Konferenciák előkészítése, szervezése és dokumentálása; A Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács ülései; Diakóniai örökségünk tudományos módszerekkel történő feldolgozására, és publikálására való ösztönzés; Gyülekezeti diakóniai műhelyek indítása, segítése; A Diakonátus szervezetének megerősítése, segítése. GYÜLEKEZETI DIAKÓNIA

9 FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK

10

11 Típus Érintett intézmények számaTámogatás Támogatás intenzitása Idősotthon korszerűsítés és akadálymentesítés1179 926 684 Ft100% Idősotthon korszerűsítés és akadálymentesítés1128 871 967 Ft100% Fogyatékkal élők nappali ellátása149 956 197 Ft61% Épületenergetikai korszerűsítés6238 755 455 Ft85% Idősek otthona épületenergetikai fejlesztése160 474 226 Ft85% Megújuló energetikai fejlesztés1100 574 799 Ft85% Épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával2113 716 949 Ft85% Épületenergetikai fejlesztés153 132 929 Ft85% Megújuló energia alapú villamos energia termelés423 069 107 Ft85% Roma nők foglalkoztatása idősotthonban13 272 536 Ft100% Közterületeken élők étkeztetése176 000 Ft100% Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása1403 000 Ft100% Eszközbeszerzés hajléktalanok ellátásához1626 000 Ft100% Kiegészítő és Innovatív Programok1400 000 Ft100% Összesen:23953 255 849 Ft91% Jelenleg futó projektek

12 Szakembereink teljes körű szakmai támogatást és pályázati lebonyolítást nyújtanak a gyülekezetek, egyházmegyék és egyházkerületek részére is az alábbiak szerint: Pályázatfigyelés, projektötlet, pályázati források felkutatása; Projektterv készítése, pályázat előkészítése, megvalósítási terv, költségterv készítése, pályázatírás, a pályázati dokumentáció teljes körű összeállítása; Szakemberek biztosítása: építész és szakági tervezők, rehabilitációs szakmérnök, képzést lebonyolító szervezet, stb.; Közbeszerzési eljárás megtervezése és lebonyolítása; A nyertes pályázatok támogatói szerződésének előkészítése, teljes körű dokumentációk elkészítése a hatóság elvárásainak megfelelően; A nyertes pályázatok menedzselése a lebonyolítás során (kötelező jelentések, szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elkészítése, kifizetési kérelmek összeállítása, projektzárás, monitoring). Kapcsolatfelvétel: Fejes Brigitta fejes.brigitta@reformatus.hufejes.brigitta@reformatus.hu FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK

13 „… a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt…” (2Péter 1,5) Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (REDIFI) Célunk: -a váltózó világban felmerülő újabb és újabb képzési igényekre keresztyén értékek mentén adjunk választ; -Szakmai képzéseinkkel támogatni igyekszünk a segítő és fejlesztő szakmákban dolgozókat; -a munkaerőpiacon való megfelelést erősítése; -a gyülekezeti tagokat segítsük, erősítsük a református identitást. Amit kínálunk: -korszerű szakmai ismeretek -tréning módszerek -kompetencia alapú képzés -szakterületükön tapasztalt oktatók, trénerek segítő munkája REDIFI

14 AKIKNEK AJÁNLJUK KÉPZÉSEINKET: -egyházi, önkormányzati valamint civil fenntartású szociális -intézmények munkatársainak és vezetőinek idős szak-és alapellátások fogyatékos otthonok, támogatószolgálatok gyermekvédelmi szakszolgálatok családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok hajléktalan ellátás bölcsődék, óvodák -iskolák pedagógusainak, dolgozóinak -missziókban segítő munkatársaknak, önkénteseknek -gyülekezeti csoportok vezetőinek, lelkészeinek -szülőknek, nevelőszülőknek -cégeknek, vállalatoknak

15 Jelenleg futó képzéseink Idősek gondozása, ápolása Demenciában szenvedők gondozása geriátriai szempontból / T 30 pont Élet az élet végén - Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban/ T 30pont Fogyatékkal élők gondozása Fogyatékkal élők szociális ellátásának komplexitása / T 30 pont „Ismerj meg a művészeteken keresztül!”- művészetek alkalmazásának lehetősége a fogyatékkal élők intézményeiben / T 30 pont Autizmus spektrum zavarral élő felnőttek és gyerekek – Autizmus szempontú info- kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban / T 45 + T 50 pont Súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője / T 50 pont Esélyteremtő kapcsolati tréning / S 35 pont Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között/ T 30 pont Gyermekek, családok segítése Tanítható-e a vérszerinti szülő? – Tények – Készségek – Eszközök a gyermekvédelemben/ T 30 pont Családi szocializáció, családi krízisek a gyakorlatban/ T 32 pont REDIFI

16 Jelenleg futó képzéseink Több szakterületen is hasznos témakörök A hatékony agressziókezelés technikái/ S 35 pont Konfliktus, konfliktuskezelés/ T 30 pont Közelebb az emberhez. - Bevezetés az ellátottak mentális és lelki segítségnyújtásához/ T 30 pont „Amikor a terheimtől roskadozom…” A kiégés megelőzése, felismerése és legyőzése/ T 40 pont Egészségügyi ismeretek a szociális intézményekben/ T 30 pont A segítő személyiségének, kompetenciáinak fejlesztése tapasztalati tanulás útján/ S 30 pont Szupervízió / S 30 pont Távoktatásban megvalósuló képzéseink: A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata szociális intézményekben / T 30 pont A demenciában szenvedő betegek speciális ellátásának minőségi követelményei / T 30 pont A fogyatékosság szociális és egészségügyi vonatkozásai / T 30 pont REDIFI

17 Jelenleg futó képzéseink Szakképzések, OKJ-s képzések -Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 -Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 55 762 06 -Mentálhigiénés asszisztens 55 762 03 -Nevelőszülő 32 761 01 -Ápolási asszisztens 32 723 01 -Egészségügyi asszisztens 54 720 01 -Fogászati asszisztens 54 720 02 -Egészségügyi gyakorlatvezető 55 720 01 Kínálunk továbbá speciális, tematikus képzéseket egyházközségek számára is. Igény és elegendő számú jelentkező esetén kihelyezett képzéseket is tartunk. További információ: www.redifi.huwww.redifi.hu fenottkepzes@reformatus.hu REDIFI

18 Intézményes diakónia – módszertani fejlesztés A Szeretetszolgálati Iroda intézményes diakóniai és szakmai fejlesztő munkája a református diakóniai intézmények szolgálatának segítésére irányul. Tevékenységünk alapvető célkitűzése, hogy az érintett intézmények munkatársai naprakészek legyenek a szakma aktuális ügyeiben, valamint a szabályozási és finanszírozási környezet kérdéseiben. A szociális gondoskodáson túlmutató diakóniai szolgálat magas színvonalú és eredményes végzéséhez folyamatosan biztosítjuk a szükséges ismereteket és információkat. A minőségi szolgáltatás nyújtás érdekében kiemelkedően fontosnak tartjuk az együttgondolkodásra lehetőséget nyújtó szakmai műhelyeken, találkozókon való részvétel segítését, amely által a közösségépítés mellett a jó szakmai modellek megismerésére, tapasztalat és látásmód cserére nyílik lehetőség. SZAKMAFEJLESZTÉS

19 Valamennyi református diakóniai intézményt, szolgálatot érintő szolgáltatások -Információ-szolgáltatás -Tanácsadás -Szakmai munkacsoportok működtetése -Szakmai napok rendezése -Református Diakónia Országos Munkatársi Találkozója -Diakóniai kitüntetések -Érdekképviselet, érdekérvényesítés -Tanácsadói Iroda: a Református Szolgálatfejlesztés keretében elkészült szakmai dokumentumokat hosszú távon képviseli, azokhoz hozzáférést biztosít, s az ezekhez kapcsolódó kérdéseket megválaszolja SZAKMAFEJLESZTÉS

20 Módszertani segítségnyújtás – Schweitzer Albert Református Szeretetotthon A módszertani szakértők feladatai közé tartozik az alábbi szolgáltatások és intézmények szakmai segítése, felügyelete: falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat étkeztetés házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása és demens személyek nappali intézménye idősek otthona és időskorúak gondozóháza hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye nappali melegedő utcai szociális munka támogató szolgálat fogyatékosok nappali intézménye fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye és fogyatékosok gondozóháza lakóotthonok közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye drogbetegeket ellátó intézmény pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

21 Tevékenység: -javaslatokat, problémákat gyűjt és továbbít a Minisztérium felé; -tematikus adatgyűjtések, információ szolgáltatások; -szakmai ismertetők készítése; -a református szolgáltatók és intézmények segítése szakmai feladatai teljesítésében; -személyes tanácsadás, akár a helyszínen is; -az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeinek figyelemmel kísérése és azok elterjesztésének, gyakorlati alkalmazásának segítése; -jogszabályban meghatározott hatósági kirendelés alapján végzett feladatok (szakmai program véleményezés, ellenőrzés); -közreműködés a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában. További információ: www.szeretetotthonok.huwww.szeretetotthonok.hu MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

22 Az MRE Zsinata a 2012. májusi ülésén határozott az egyházban működő szociális szolgálatok monitoring rendszerének kialakításáról. A Zsinat felhatalmazása alapján a Zsinat Elnöksége az előírt egyeztetéseket lefolytatta és ennek nyomán létrehozta a monitoring rendszer bevezetéséhez szükséges szabályozást, illetve eljárási rendet. Jogszabályi háttér: -MRE gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. tv.: a.) Az MRE Szeretetszolgálati Iroda köteles folyamatosan monitorozni az egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek által fenntartott szociális szolgálatok szakmai és gazdálkodási helyzetét, és erről a felügyeleti joggal rendelkező fokozatos egyházi testületet tájékoztatni. b.) A fokozatos egyházi testületek felügyeleti joguk gyakorlásakor jogosultak igénybe venni az MRE Szeretetszolgálati Iroda beszámolóját a felügyelt egyházközség és egyházmegye által fenntartott szociális szolgálatok vonatkozásában. -Szeretetszolgálati Iroda SzMSz-ében rögzítve lett a feladat MONITORING CSOPORT

23 Tevékenység: -kockázatelemzés -ellenőrzések (kockázatelemzések eredményei, valamint fenntartói vagy felettes egyházi szerv kérésére) -teljes körű ellenőrzés (szakmai, pénzügyi-gazdasági-számviteli, munkaügyi) -utóellenőrzések -tervezés, fenntarthatóság monitorozása -javaslattétel -jó gyakorlatok gyűjtése, népszerűsítése -tanácsadás, tájékoztatás MONITORING CSOPORT

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA. „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések