Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Idegenforgalom Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Idegenforgalom Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás."— Előadás másolata:

1 Idegenforgalom Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Nyomtatható változatNyomtatható változat HonlapHonlap

2 Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? 2003. december Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom

3 Összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar idegenforgalomra Az EU általános hatása az idegenforgalomra Az EU-tagország idegenforgalma A Szent Korona Országának idegenforgalomra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának idegenforgalma EU-tagország és a Szent Korona Országának idegenforgalmi politikája Az EU és a Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikájának összefoglalása Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom

4 Miért?Mit?Hogyan? Az EUM 195. cikk az idegenforgalmat is a „közös” ügyek körébe vonja és kötelezően végrehajtandó törvénnyel vagy kerettörvénnyel „egészíti ki” az egyes országok törvényeit, ha azok saját érdeket képviselve nem harmonizálnak az EU törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseivel.EUM 195. Az idegenforgalmat kultúraközvetítő feladatára kell visszaállítani. A sajátos magyar vendéglátási hagyományok érvényesítésével. Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom

5 A négy liberális alapelv hatása az idegenforgalomra Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek (szolgáltatás is) monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.” A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld 2007. január 1-től mindenki számára megvásárolható. Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk) Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom

6 Az EU általános hatása az idegenforgalomra Az idegenforgalom – éppúgy, mint a gazdaság minden ága - teljes egészében a multinacionális cégek tulajdonába került, vagyis a nemzet gyarapodását elősegítő és a nemzeti kultúra megismertető nemzeti idegenforgalom nincs. Az EUM 20., 26. és 27. által adott „munkavállalói szabadság” az idegenforgalmi szakmában dolgozóknak tehát azt jelenti, hogy ha szakmájukat gyakorolni akarják, akkor rákényszerüljenek a multinacionális cégek kiszolgáltatottjává válni olyan módon is, hogy még lakóhelyük, vagy országuk elhagyására is kényszeríthetők legyenek. EUM 56., 57., 58., 59., 60. 61., és 62. cikkek két jelentős elemet tartalmaznak: 1. Ha Magyarországon egy korábbi EU-tagország állampolgárának idegenforgalmi vállalkozása van, akkor az – a már meglévő EU- szabványnak megfelelő feltételek miatt – maradjon esélyfölényben azzal a magyar állampolgárral szemben, akinek a feltételek megteremtése „EU- harmonizációs” kötelezettsége. Ha a magyar vállalkozó versenyképessé akar válni, akkor kényszerüljön besétálni a hitelcsapdába, a piac változásai miatt kockáztatva nemcsak vállalkozását, hanem egyéni egzisztenciális és anyagi biztonságát is. 2. A pénzügyi szolgáltatások liberalizációja „helybe hozza” a hitelcsapdát és egyben azt is biztosítja, hogy a pénzintézet multinacionális tulajdonosai szerezzék meg a megfelelő piaci manipuláció eredményeként a szolgáltatói kapacitást. Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom

7 Az EU-tagország idegenforgalma Az utaztatás, a szállodai szolgáltatás azoknak a multinacionális cégeknek a szinte kizárólagos tulajdonában vagy érdekeltségében van, amelyek sajátos üzletpolitikája nem tűri meg a „nyilvános külső szabályozást”, még akkor sem, ha ezt ténylegesen ő maga teszi. Ebben az esetben ugyanis olyan ellenőrzést tenne lehetővé az EU-bürokrácia számára, amelyen keresztül – akár közvetlenül, akár közvetve – olyan tevékenységek kerülnének nyilvánosságra, amelyek nem egyeztethetőek össze az EU hivatalos alapelveivel. Az olaj, a fegyver mellett a kábítószer és a prostitúció a legnagyobb nyereséget hozó „ágazat”. Ezeknek az üzleti haszon mellett jelentős szerepük van az erkölcsi értékek devalválásában, a „fellazításban”, vagyis a diktatórikus hatalom fenntartásának nélkülözhetetlen eszközei. Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom

8 A Szent Korona Országának idegenforgalomra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve Az idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott technológia és tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják sem a dolgozók egészségét, sem a természetet; A tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint az idegenforgalom igénybevételének következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi életét nem veszélyeztetheti, és a természetet nem károsíthatja. Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom

9 A Szent Korona Országának idegenforgalma Politikailag eszköze annak, hogy a magyar küldetés beteljesedjen, vagyis a szerves egységként működő állam megismerésével mintát szolgáltassunk az egész emberiségnek. Gazdaságilag hozzájárul a magyar állampolgárok életföltételeinek biztosításához. A szállodák önkormányzati, míg az éttermek, panziók és magánházakban biztosított vendéglátóhelyek magántulajdonban vannak. Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom

10 EU-tagországSzent Korona Országa Az idegenforgalom célja: Haszonszerző szemfényvesztés, erkölcs- és egészségromboló kiegészítő szolgáltatásokkal manipulálva a keresletet. Az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás a Magyar Küldetés szerint. Termelőeszközök tulajdon- és birtokviszonya: A tőke szabad áramlása miatt döntően idegen tulajdon („működő tőke”) és az idegen birtoklás a jellemző Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, az egyetemes magyarság tulajdona, amin birtoklási jogot is csak a Szent Korona tagja szerezhet. A magyar termék versenyképessége A megkülönböztető támogatási rendszer miatt kirekesztett a hazai piacról is. Az önellátási rendszer következtében a magyar termék a hazai ellátás alapja. A versenyképességet befolyásoló tényezők: -Termékek EU-s és állami „támogatása” töredéke az eredeti tagállamokban alkalmazottnak. -Kiegészítő állami támogatás tilalma. -Idegen termék és szolgáltatás behozatali korlátozásának tilalma. -Vámunió. (Védővám tilalma) -Egységes adórendszer. -Pályázati rendszer: az EU (közös) érdek és nem a magyar érdek határozza meg a támogatott területet (a lehetséges támogatás elérése így is csak 50-70 %) A magyar termékek minden idegen termékkel szemben elsőbbséget élveznek. Az önellátás következtében értékazonos cserealap a magyar termék. (Ez a valódi „szabad piac”!) Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom Az EU és a Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikájának összefoglalása

11 Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás Szere Alapok a három radikális lépés megtételéhez Idegenforgalom Folytarás: Paradigmaváltás Gazdasági paradigmaváltás


Letölteni ppt "Idegenforgalom Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés? Az Ismeretátadás Szere Az Ismeretátadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések