Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"— Előadás másolata:

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásai Ibrányi András, osztályvezető Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztály OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

2 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Ipari parkok, ipari területek fejlesztése Cél: a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása Megyei keret: 6,181 Mrd Ft Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 50%, helyi infrastruktúra fejlesztés esetén: 100 % Projektméret: Ipari parkok, Technológiai Parkok: MFt, Barnamezős iparterületek: MFt, Zöldmezős iparterületek: MFt. Megjelenés (negyedév): IV., III. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap Megvalósítás időtartama: 24 hónap Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) Jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1) – önkormányzati tulajdonban Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) – önkormányzati tulajdonban OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

3 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Ipari parkok, ipari területek fejlesztése Támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)  Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése (barnamezős, illetve indokolt esetben zöldmezős beruházások) Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Új, közös használatú épület építése Meglévő épületek korszerűsítése Meglévő épületek állagmegőrzésének biztosítása Eszközök, berendezések beszerzésének költségei. Barnamezős területek kármentesítése. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

4 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Ipari parkok, ipari területek fejlesztése Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: A támogatási kérelemben szereplő fejlesztés illeszkedik a település ITS-ben megfogalmazott célokhoz. Ipari park fejlesztésére irányuló támogatási igényt csak az Ipari Park cím birtokosa vagy működtetője, ipari terület fejlesztésére irányuló támogatási igényt csak a terület tulajdonosa nyújthatja be. Ipari terület fejlesztésére abban az esetben lehet pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek minősített területen van. Per- és igénymentesség Akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések, esélyegyenlőség Arányosítás, ingatlankiváltás Indikátorok (eredményességi): A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe: 85,3 ha (2023-ig) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

5 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Ipari parkok, ipari területek fejlesztése Csatolandó mellékletek: Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) Előzetes költségvetés tervezet Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció Környezeti hatástanulmány (amennyiben releváns) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

6 1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Helyi gazdaságfejlesztés Cél: A helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés. Megyei keret: 0,711 Mrd Ft Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 50%, helyi infrastruktúra fejlesztés esetén: 100 % Projektméret: MFt. (Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, közétkeztetés) MFt. (Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel) Megjelenés (negyedév): IV. ,2016. IV. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap Megvalósítás időtartama: 24 hónap Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek Jogi személyiségű vállalkozások – önkormányzati tulajdonban Nonprofit gazdasági társaságok – önkormányzati tulajdonban OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

7 1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Helyi gazdaságfejlesztés Támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill. közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés Megújuló energiaforrások részarány-növelése OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

8 1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Helyi gazdaságfejlesztés Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: A támogatási kérelemben szereplő fejlesztésnek illeszkednie kell a település Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célkitűzéseihez. Közétkeztetés esetén kizárólag a felhívás szerinti kedvezményezettekhez tartozó intézmények konyháinak infrastrukturális fejlesztése támogatható. Akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések, esélyegyenlőség Arányosítás, ingatlankiváltás Csatolandó mellékletek: Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) Előzetes költségvetés tervezet Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció Környezeti hatástanulmány (amennyiben releváns) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

9 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Turizmusfejlesztés Cél: térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása Megyei keret: 4,432 Mrd Ft Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép alapján 50%, nem állami támogatás és de minimis támogatás esetén 100% Projektméret: MFt Megjelenés (negyedév): 2015 IV., 2016 IV., 2017 IV. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 120 nap Megvalósítás időtartama: 36 hónap Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzatok Helyi önkormányzatok társulásai Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Egyházi jogi személyek Civil szervezetek OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

10 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Turizmusfejlesztés Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek A térségben jelentős kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása Ökoturisztikai fejlesztések Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek ökoturisztikai fejlesztései. Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések Kerékpáros turizmus fejlesztése Természetes fürdőhelyek, mesterséges tavak - fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület – turizmus infrastruktúrájának fejlesztése: Horgászturizmus fejlesztése Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

11 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Turizmusfejlesztés Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Eszközbeszerzés Turisztikai tematika, arculat kidolgozása Kalandparki elemek, tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark kialakítása Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése Energiahatékonyságot szolgáló beruházások, megújuló energiaforrások felhasználása A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek közművesített alapinfrastruktúrájának kialakítása Marketing tevékenység Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása Akadálymentesítés OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

12 1.2.1. Turizmusfejlesztés Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Turizmusfejlesztés Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: reális üzleti terven alapulnak és hosszú távon fenntarthatóak; a célcsoport igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra; hozzájárulnak az egy turistára eső költés növekedéséhez; hozzájárulnak a látogatószám növekedéséhez; OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

13 1.2.1. Turizmusfejlesztés Csatolandó mellékletek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Turizmusfejlesztés Csatolandó mellékletek: Üzleti terv minta alapján Előzetes költségvetés tervezet Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről Környezeti hatástanulmány (amennyiben releváns) Konzorciumi együttműködési megállapodás (amennyiben releváns) Rendezvényhelyszín fejlesztése esetén 3 megvalósult rendezvény szakmai beszámolója, rendezvénymenedzsment terv Kerékpárforgalmi hálózati terv OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

14 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Cél: alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége javuljon Megyei keret: 3,176 Mrd Ft Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Projektméret: 100 – 1500 MFt Megjelenés (negyedév): IV., II. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 180 nap Megvalósítás időtartama: 36 hónap Támogatást igénylők köre: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

15 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, útburkolatának szélesítése, korszerűsítése melybe egyéb fejlesztések is beleférnek Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése Országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető - 4 és 5 számjegyű vagy helyi - út kialakítása, fejlesztése meglévő útszakaszok burkolatának és alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, szilárd burkolattal történő kiépítése, melybe egyéb fejlesztések is beleférnek OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

16 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 4 és 5 számjegyű utak csomópontjainak a fenntartható közlekedés előnyben részesítésével és a közlekedésbiztonság érdekében történő átalakítása Olyan önkormányzati tulajdonú, helyi gyüjtőutak vagy csomópontok építése, felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése, Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók és B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése Autóbuszöblök, autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, leszállóperonok felújítása, kialakítása, azok akadálymentesítése OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

17 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: A beruházást minden esetben a közúti közlekedésről szóló I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kell tervezni és megvalósítani A beruházásnak közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a foglalkoztatás-növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához, vagy a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához 4 vagy 5 számjegyű országos közúton tervezett beruházás esetén a projekt támogatásának a feltétele az illetékes szaktárca helyettes-államtitkári, államtitkári vagy miniszteri jóváhagyású országos közúton tervezett beruházásra vonatkozó támogató nyilatkozatának vagy feladatelrendelő levelének a projekthez történő csatolása Autóbuszöblök építése esetén szándéknyilatkozat nyújtandó be a területileg illetékes közösségi közlekedést biztosító közszolgáltatótól a létesítmények használatára vonatkozóan, felújítás esetén igazolni szükséges az aktív, meglévő használatot. Indikátorok (eredményességi): A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 22 km OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

18 1.4.1. Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások Cél: A gyermekellátó kapacitások fejlesztése a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében Megyei keret: 3,83 Mrd Ft Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 100%-a Projektméret: MFt Megjelenés (negyedév): IV. ,2016. IV. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: nap Megvalósítás időtartama: hónap Támogatást igénylők köre: - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek - Helyi önkormányzatok és társulásaik - Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik - Egyesület - Egyházi jogi személy - Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége - Többségi tulajdonú önkormányzati nonprofit gazdasági társaság OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 18

19 1.4.1.Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1.4.1.Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek Férőhely bővítése, átalakítása, felújítása Új telephely/szolgáltatás létesítése; Bezárt telephely újranyitása; Szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek és eszközök, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése; Tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása; Udvar, játszóudvar felújítása (kerékpártároló létesítés, kerítés építése, javítása, zöldterület-fejlesztése, növelése, ivókút építése). Eszközbeszerzés: A bútorok és egyéb berendezési tárgyak (udvari játékok, utcabútorok, játéktároló), eszközök beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan; Az informatikai eszközök, berendezések beszerzése. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 19

20 1.4.1.Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1.4.1.Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Tanmedence felújítása, bővítése; A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése; A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (ideértve játszócsoportot és időszakos gyermekfelügyeletet) abban az esetben támogatható, amennyiben a szolgáltatás a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti és a szolgáltatást az intézmény térítésmentesen biztosítja. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 20

21 1.4.1.Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1.4.1.Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: Kizárólag egy intézmény telephelyeire igényelhető támogatás; Új intézmény/szolgáltatás létrehozása, illetve meglévőek bővítése csak férőhelyhiány megszüntetése céljából Óvodai kapacitásbővítés esetén kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak, melyek keretében a beruházással érintett feladatellátási helyeken minimum egy új csoportszobával történő óvodai férőhelybővítés valósul meg Indikátorok (eredményességi): Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek bővítése – 777 fő OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 21

22 1.4.1. Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások Csatolandó mellékletek: Alapító okirat Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés Előzetes költségvetés tervezet Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása – rövid műszaki leírás Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap a02t13 adatlapok benyújtása-amennyiben releváns Megvalósíthatósági Tanulmány- infrafejl. esetén Nyilatkozatok OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 22

23 2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Barnamezős területek rehabilitációja Cél: A megye városi barnamezős területeinek környezettudatos átalakítása, vállalkozói tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozásra. Megyei keret: 0,459 Mrd Ft Támogatási intenzitás: regionális beruházási térkép szerint – 50%, szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás: 100 % Projektméret: MFt Megjelenés (negyedév): IV. (100 %, azaz 0,459) Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap Megvalósítás időtartama: 36 hónap Támogatást igénylők köre: helyi önkormányzat (GFO 321) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

24 2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Barnamezős területek rehabilitációja Támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  Önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős terület rehabilitációja, melynek keretében támogatható: terület hasznosítását célzó beruházások megvalósítása gazdaságélénkítési, közösségi tevékenységek kiszolgálására. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója. Városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása. Eszközbeszerzés. Belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények rekonstrukciója és kiépítése. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

25 2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Barnamezős területek rehabilitációja Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: A támogatási kérelemben szereplő fejlesztés illeszkedik a település Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) megfogalmazott célokhoz. A fejlesztési elképzelés tartalmaz gazdaságélénkítő tevékenységet. A fejlesztési elképzelés tartalmaz legalább egy az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) beavatkozást. Partnerség Akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések, esélyegyenlőség OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

26 2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Barnamezős területek rehabilitációja Csatolandó mellékletek: Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) Előzetes költségvetés tervezet Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció Közműfejlesztés dokumentumai Tervtanács szakmai véleménye (amennyiben releváns) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

27 2.1.2. Zöld város kialakítása
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Zöld város kialakítása Cél: A városi környezetjavító intézkedések, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozások. Megyei keret: 6,428 Mrd Ft Támogatási intenzitás: regionális beruházás esetén 50 %, csekély összegű támogatás esetén 100 %, Vissza nem térítendő támogatás összege: MFt, Megjelenés (negyedév): IV. ,2016. II. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 180 nap Megvalósítás időtartama: 36 hónap Támogatást igénylők köre: helyi önkormányzat OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

28 2.1.2 Zöld város kialakítása
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2.1.2 Zöld város kialakítása Támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  A főtevékenység :zöld város kialakítása (zöld felületek kialakítása) B főtevékenység: az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban lévő épületek energia-hatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása azok fenntartható üzemeltetése (önkormányzati tulajdonban lévő kereskedelmi–szolgáltató terek megújítása, átalakítása) C főtevékenység: az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) beavatkozás OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

29 2.1.2. Zöld város kialakítása
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Zöld város kialakítása Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: A támogatási kérelemben szereplő fejlesztés illeszkedik a település Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) megfogalmazott célokhoz. A fejlesztési során min. 3  támogatható tevékenységet kell megvalósítani, amelyek közül egyet kötelezően az „A”, egyet pedig kötelezően a „B” főtevékenység gazdaságélénkítő beavatkozásai közül szükséges kiválasztani. A harmadik támogatható tevékenység kötelezően az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) beavatkozás. Partnerségi tervezés Akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések, esélyegyenlőség Indikátorok (eredményességi): Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek: 86667,67 m2 (2023-ig) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

30 2.1.2 Zöld város kialakítása
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2.1.2 Zöld város kialakítása Csatolandó mellékletek: Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) Előzetes költségvetés tervezet Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció Közműfejlesztés dokumentumai Tervtanács szakmai véleménye (amennyiben releváns) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

31 2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Cél: a települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése Megyei keret: 2,295 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 100% Projektméret: 30 – 200 MFt Megjelenés (negyedév): 2016 I. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 120 nap Megvalósítás időtartama: 24 hónap Támogatást igénylők köre: helyi önkormányzatok (321) helyi önkormányzatok társulásai (327) Konzorciumi partnerként Magyar Közút Nonprofit Zrt (57) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (57) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

32 2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Vízkár elhárítási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója  Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)  Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

33 2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Előkészítési tevékenységek Projektmenedzsment Csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása A vizek mennyiségi- és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring rendszerek kiépítése, korszerűsítése Szennyező források kizárása Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

34 2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: Csapadék-, bel-, vagy árvízzel összefüggő káresemények bemutatása Csak a vissza nem tartható többletvizek elvezetése Integrált Településfejlesztési Stratégiához való illeszkedés (amennyiben releváns) A fejlesztésnek legalább 1 500 méter hosszú támogatásból fejlesztett, épített vagy felújított bel- és csapadékvíz-elvezető rendszert kell tartalmaznia. Ingatlankiváltás Környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

35 2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Csatolandó mellékletek: Helyszínrajzok Jelenlegi műszaki állapotot bemutató fotódokumentáció Műszaki dokumentáció és/vagy jogerős létesítési engedély, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezésre áll Korábbi elöntéseket, károkat igazoló dokumentumok Közvetlen befogadó kezelőjének nyilatkozata Konzorciumi együttműködés nyilatkozata, amennyiben releváns Integrált Településfejlesztési Stratégia, amennyiben az érintett település rendelkezik vele A védendő értékek összegét alátámasztó számítás Projekt költségvetés táblázat OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

36 3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Fenntartható közlekedésfejlesztés Cél: a olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása, az éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, az élhető városi környezet kialakulása Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Projektméret: MFt Megyei keret: 4,677 Mrd Ft Megjelenés (negyedév): I., III., II. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 180 nap Megvalósítás időtartama: 48 hónap Támogatást igénylők köre: helyi önkormányzatok többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

37 3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Fenntartható közlekedésfejlesztés Támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Kerékpárosbarát fejlesztés Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén létesül kerékpáros útvonal.  Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés Közlekedésbiztonsági beruházás Forgalomcsillapítás a fenntartható városi közlekedés, valamint az élhetőbb városi környezet megteremtése érdekében. Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

38 3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Fenntartható közlekedésfejlesztés Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Közúti közösségi közlekedés Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése, szabadalmi vagy ügyvédi iroda fenntartásához szükséges épület). Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának az erősítése Kapcsolódó tevékenységcsoport Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése Kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: Járda kiépítése lakott területen belül: Automata forgalomszámláló eszközök telepítése Csomópontok és vagy átvezetések átalakítása és kialakítása a fenntartható közlekedési módok közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és akadálymentes áthaladása érdekében Kerékpáros pihenőhely kiépítése 5 kilométernél hosszabb külterületi szakaszon OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

39 3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Fenntartható közlekedésfejlesztés Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: Olyan beruházás támogatható, amely eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek Kerékpárforgalmi hálózati tervet kell készíteni a beavatkozási területre vonatkozóan, amely megvalósításával biztonságosabban, kényelmesen, közvetlenül kerékpározhatóvá válik a beavatkozási terület A kerékpárforgalmi létesítmények felületének egyenletesnek, simának, döccenőmentesnek kell lennie, emellett biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést. Kizárólag az ÚT (e-ÚT :2010) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírásnak (UME) megfelelő, az útügyi műszaki előírás szerint indokolt kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása támogatható. Kivéve az un. koppenhágai típusú kerékpársáv esetén. Megfelelő tájékoztató és útirányjelző táblák szükségesek minden útirányból. A Közúti közösségi közlekedés projekthez megvalósíthatósági tanulmányt szükséges csatolni Indikátor (eredményességi): Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 42,62 km OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

40 3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Fenntartható közlekedésfejlesztés Csatolandó mellékletek: Kerékpárosbarát fejlesztés esetén csatolni szükséges a beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajzot vagy nyomvonaltervet a 3.2 a19) pontban meghatározottak szerint (pl.: kerékpárosbarát településrészre, kerékpárosbarát településre, vagy településeket összekötő kerékpárforgalmi útvonalra vonatkozóan). OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

41 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál Cél: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése Megyei keret: 5,467 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 100 % Projektméret: MFt Megjelenés (negyedév): 2015 IV., ill II. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap Megvalósítás időtartama: 24 hónap Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

42 Támogatható tevékenységek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál Támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, utólagos hőszigetelés útján. Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, külső határoló szerkezetek szigetelésével és korszerűsítésével (beleértve a pince- és tetőfödémeket), valamint az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Fosszilis energiahordozó vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó rendszerek korszerűsítése Központi szellőző-, hűtési- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése és kialakítása Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

43 Támogatható tevékenységek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Napelemes, háztartási méretű (HMKE) PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából Hőszivattyúrendszerek telepítése Központi fűtőműre való csatlakozás megteremtése vagy hulladékhő-hasznosítást célzó berendezések kialakítása ill. meglévő hőfogadó felújítása Adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

44 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: Épület alapú projektek kidolgozása támogatott Energetikai központú átvilágításon és számításokon alapuló projektek kidolgozása támogatott környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét kizárólag az alábbi intézmények és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztése és az épületek megújulóenergia-felhasználásának növelése támogatható: Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely, Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények; OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

45 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek; Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár; Klubok, foglalkoztatók; Közigazgatási funkciót ellátó hivatali épületek; Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona; Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős létesítmények; Szociális-, egészségügyi- és köznevelési funkciót egyaránt ellátó épületek. Indikátor (eredményességi): Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 23379,69 tonna CO2 egyenérték OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

46 Csatolandó mellékletek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csatolandó mellékletek: A projekt keretébe vont épületek energetikai tanúsítványai vagy az érintett épületeket felmérő auditjelentés összefoglalója, a mellékelt segédlet alapján; Hatósági bizonyítvány az épület jogszabályi műemléki védettségéről, a védendő épületelemek, épületrészek leltárszerű megjelölésével; Egyéb szakmai megalapozó tanulmány; Megvalósíthatósági tanulmány (amennyiben rendelkezésre áll); SEAP (amennyiben rendelkezésre áll); Előzetes költségvetés tervezet; Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció; Intézmény fenntartó, vagyongazdálkodó támogató nyilatkozata; Tulajdonviszonyok igazolásáról szóló okiratok (pl. tulajdoni lap, cégkivonat); Projektmenedzsment bemutatás. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

47 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Cél: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése Megyei keret: 2,343 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 100 % Projektméret: MFt Megjelenés (negyedév): 2016 IV. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 180 nap Megvalósítás időtartama: 24 hónap Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Központi Költségvetési Szerv, amennyiben önkormányzati tulajdonú épület üzemeltetője, vagyongazdálkodója (konzorcium tagjaként) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

48 Támogatható tevékenységek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása biomassza alapú hő/ /villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre vagy új biomassza alapú fűtőművek/erőművek létrehozása. Cél a saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával Meglévő geotermális kút hozamának növelése, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, vagy igazolt hozammal rendelkező, fúrásra települő geotermális fűtőmű/ erőmű kialakítása. Cél a saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

49 Támogatható tevékenységek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Az energiatermelő rendszerre csatlakozó épületek ellátását biztosító, biomassza előállításhoz, feldolgozáshoz, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

50 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: Kisebb léptékű komplex térségi energetikai fejlesztés támogatott A helyben elérhető megújuló energiaforrások hasznosítása támogatott. Energetikai központú átvilágításon és számításokon alapuló projektek kidolgozása támogatott. kizárólag az alábbi 100 % önkormányzati tulajdonú, vagy 100% -os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság kizárólagos birtokában lévő, közcéllal működtetett intézmények, épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk saját (közcélú) energiaigényének kielégítése támogatott az adott épület akkor vonható be az energiaellátásba, amennyiben az önkormányzat be tudja mutatni, hogy az adott épület megújuló energiával történő ellátása/kiváltása által a fenntartási időszak alatt keletkező működési költség csökkenés számára is költségcsökkentést eredményez. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

51 Csatolandó mellékletek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Csatolandó mellékletek: 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetén a nyilvántartásba vételét igazoló okirat, hitelesített aláírási címpéldány; önkormányzati kedvezményezett esetén a polgármesteri kinevezés vagy a képviselő testület alakuló üléséről készült jegyzőkönyv Önkormányzat által hitelesített másolatának benyújtása szükséges A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonviszonyainak igazolásáról szóló okiratok, az energiaellátásba bevonni kívánt épületek tulajdonviszonyainak és működtetési-üzemeltetési jogviszonyainak igazolása utolsó két évi lezárt Egyszerűsített éves beszámoló OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

52 Csatolandó mellékletek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Csatolandó mellékletek: Ha a projekt beruházási költsége tartalmaz nem elszámolható költségeket is, úgy a projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének igazolását a támogatási kérelem benyújtójának a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal szükséges igazolnia (amennyiben releváns); nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel érintett támogatható tevékenység vonatkozásában, a időszakban, ROP vagy KEOP forrásból, ugyanolyan célú beruházásra támogatásban nem részesült OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

53 4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cél: jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése Megyei keret: 1,336 Mrd Ft Támogatási intenzitás: maximum az elszámolható költségek 100 %-a; Projektméret: MFt Megjelenés (negyedév): 2015 IV., 2016 III. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: nap Megvalósítás időtartama: hónap Támogatást igénylők köre: ̶ Helyi önkormányzatok és társulásaik ̶ Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek ̶ Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek ̶ Egyesületek ̶ Egyházak ̶ Alapítványok OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 53 53

54 4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, központi alapellátási ügyeletnek helyet adó helyiségek építése, felújítása, átépítése, bővítése; OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 54 54

55 4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Eszközbeszerzés: műszer-, gép, informatikai és és egyéb eszköz beszerzése; Iskola-egészségügyi ellátás; Mozgó szakorvosi szolgálat; Megújuló energiaforrások használata a korszerűbb üzemeltetés érdekében; Egészségfejlesztési feladatok ellátására alkalmas multifunkcionális helyiség kialakítása; Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése; Udvarfelújítás; Járműbeszerzés; Garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása; Önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése; Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések.  OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 55 55

56 4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása; Az érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzése, Minimum 1 alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése, Eszköz- és járműbeszerzésre vonatkozó előírások figyelembevétele; Indikátorok (eredményességi): A fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számának növekedése - 58 db (2023) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 56 56

57 4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csatolandó mellékletek: Megvalósíthatósági tanulmány Összesítés a fejlesztéssel érintett egységek működési engedélyéről Előzetes költségvetés tervezet Beszerzendő eszközök listája Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása – rövid műszaki leírás Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről Konzorciumi együttműködési megállapodás Több települést ellátó praxishoz tartozó települések támogató nyilatkozata Az egészségügyi szolgáltató és az önkormányzat között az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodás OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 57 57

58 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Cél: A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre. Megyei keret: 1,062 Mrd Ft Támogatási intenzitás: maximum 100% Projektméret: MFt Megjelenés (negyedév): 2016 I., 2017 I. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 60 nap Megvalósítás időtartama: hónap Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzatok és társulásaik Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok illetve ezek társulásai Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások Egyesület Egyház és belső egyházi jogi személy Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 58 58

59 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: férőhely bővítése, átalakítása, felújítása, (épületgépészet is) étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése, az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. Eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, járműbeszerzés. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 59 59

60 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek A megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása ( játszósarok), a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 60 60

61 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: A projekt megvalósítása során legalább 4, legfeljebb 8 mérföldkövet szükséges tervezni: A támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 4. és 8. hónap utolsó munkanapjáig, a kivitelezés előrehaladásának mérésére 30%-os és 70%-os készültségi foknál. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 61 61

62 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Csatolandó mellékletek: Alapító okirat, Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés Előzetes költségvetés tervezet Megvalósíthatósági tanulmány-infrastrukturális fejlesztés esetén Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás mellékelt Excel táblázat alapján Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása – rövid műszaki leírás Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről Egyéb nyilatkozatok OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet 62 62

63 4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Leromlott városi területek rehabilitációja Cél: a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében Megyei keret: 1,44 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 100% Projektméret: 100 – 500 MFt Megjelenés (negyedév): 2016 IV. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 180 nap Megvalósítás időtartama: hónap Támogatást igénylők köre: A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat lehet (alapítvány, egyesület, egyház, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazd. társaság, lakásszövetkezet, Magyar Közút, NIF, stb.). OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

64 4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Leromlott városi területek rehabilitációja Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek Lakófunkciót erősítő tevékenységek Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkóztatása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek Foglalkoztatást elősegítő funkció OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

65 4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Leromlott városi területek rehabilitációja Támogatható tevékenységek: Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Illegális hulladéklerakók felszámolása, gyűjtőszigetek kialakítása Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések Energiatakarékos közvilágítás kialakítása, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése Bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

66 4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Leromlott városi területek rehabilitációja Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: Az akcióterületnek szerepelnie kell a város ITS-ben Kizárólag akcióterületi beavatkozások támogathatóak Igényfelmérés és kihasználtsági terv, helyi esélyegyenlőségi terv A fejlesztésnek illeszkednie kell a település hatályos rendezési tervéhez Kötelező a projekt összköltségének minimum 30%-a erejéig lakófunkciós tevékenység tervezése A jelen intézkedésből támogatható infrastrukturális tevékenységek megkezdhetőségének feltétele a TOP intézkedésének keretében támogatható ESZA típusú tevékenységek előzetes elindítása Indikátorok (eredményességi): Helyreállított lakóegységek városi területeken - 72 lakóegység OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

67 4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Leromlott városi területek rehabilitációja Csatolandó mellékletek: Alapító okirat, Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés Előzetes költségvetés tervezet Megvalósíthatósági tanulmány-infrastrukturális fejlesztés esetén Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás mellékelt Excel táblázat alapján Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása – rövid műszaki leírás Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről Egyéb nyilatkozatok OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

68 Támogatási intenzitás: 100% Vissza nem térítendő támogatás összege:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Cél: a foglalkoztatásban érintett megyei és helyi szereplők számára, a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala és a paktumok képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása. Megyei keret: 1,235 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 100% Vissza nem térítendő támogatás összege: 1,235 Mrd Ft Megjelenés (negyedév): IV., IV. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap Megvalósítás időtartama: 36 hónap Támogatást igénylők köre: Kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium vezetőként kizárólag a megyei önkormányzatok jelölhetők meg. A konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt . OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

69 Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek  Kezdeményezések összehangolása, a partnerségek kialakítása Megyei szintű együttműködési hálózatok kialakítása Paktumok létrehozása Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása Ernyőszervezeti feladatok ellátása a megyében működő gazdasági és foglalkoztatási paktumok szakmai támogatása Indikátorok (eredményességi): A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 2666 fő OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

70 Csatolandó mellékletek:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Csatolandó mellékletek: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (EMT), vagy részletes projektjavaslat benyújtása esetén megvalósíthatósági tanulmány, azaz a Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Program elkészítése, jelen Felhívás mellékletként közzétett minta szerint Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről Előzetes költségvetési tervezet Támogatást igénylő jogi státuszának igazolása OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

71 5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Helyi foglalkoztatási együttműködések Cél: A foglalkoztatásban érintett helyi önkormányzatok számára, a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala és a paktumok képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása. Megyei keret: 2,882 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 100% Projektméret: Mft. Megjelenés (negyedév): III., III. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap Megvalósítás időtartama: 36 hónap Támogatást igénylők köre: (kizárólag konzorciumi forma) Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok Helyi önkormányzat(ok) Helyi önkormányzatok és társulásaik OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

72 5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Helyi foglalkoztatási együttműködések Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek Kezdeményezések összehangolása, a partnerségek kialakítása Helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása Paktumok létrehozása Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása Projektjavaslatok kezdeményezése Munkaprogram kidolgozása Vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

73 5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Helyi foglalkoztatási együttműködések Csatolandó mellékletek: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (EMT), vagy részletes projektjavaslat benyújtása esetén megvalósíthatósági tanulmány (MT) Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről Előzetes költségvetési tervezet Kérelmezők jogi státuszának igazolása OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

74 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cél: a városi jogállású helyi önkormányzatok részére a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése Megyei keret: 0,536 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 100% Projektméret: 50 – 100 MFt Megjelenés (negyedév): 2015 IV. Benyújtásra rendelkezésre álló idő: 90 nap Megvalósítás időtartama: 36 – 60 hónap Támogatást igénylők köre: A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorciumvezető kizárólag városi jogállású település helyi önkormányzata lehet (helyi nemzetiségi önkormányzat, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

75 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Támogatható tevékenységek:Önállóan támogatható tevékenységek: Együttműködés megteremtése Folyamatos szociális munka megteremtése Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás fejlesztésére Törekvés az egészség fejlesztésére Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: eszközbeszerzés a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

76 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Legfontosabb műszaki-szakmai feltételek: Az akcióterületnek szerepelnie kell a város ITS-ben ITS, Anti-szegregációs terv, Helyi esélyegyenlőségi program – összhang Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) készítése Szegregált területek esetén egyéni fejlesztési terv készítése Mediációs tevékenység végzése, konfliktusok oldása, identitás erősítés Indikátorok (eredményességi): Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma ,47 fő (2023) A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma ,27 fő (2023) OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

77 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Csatolandó mellékletek: A támogatási kérelem benyújtásához legalább az alábbi mellékleteket szükséges csatolni: Integrált Településfejlesztési Stratégia és Antiszegregációs Terv, Helyi Esélyegyenlőségi Program, Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv, Projekt költségvetés. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

78 2015. IV. negyedévében megjelelő felhívások
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. IV. negyedévében megjelelő felhívások Intézkedés Rendelkezésre álló keretösszeg 1.1.1 Ipari park, ipari terület fejlesztése 4,328 Mrd Ft. 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés 0,498 Mrd Ft. 1.2.1 Turizmus 2,127 Mrd Ft. 1.3.1 Közlekedés 1,588 Mrd Ft. 1.4.1 Óvoda, bölcsőde fejlesztés 1,914 Mrd Ft. 2.1.2 Városrehabilitáció 4,499 Mrd Ft. 3.2.1 Épület energetika 2,695 Mrd Ft. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

79 2015. IV. negyedévében megjelelő felhívások
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. IV. negyedévében megjelelő felhívások Intézkedés Rendelkezésre álló keretösszeg 4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 0,668 Mrd Ft. 5.1.1 Megyei paktumok 0,618 Mrd Ft. 5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 0,503 Mrd Ft. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

80 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Köszönöm megtisztelő figyelmüket! OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet


Letölteni ppt "HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések