Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése"— Előadás másolata:

1 Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése

2 Az Országgyűlés és a Kormány döntései kijelölték az intézményi átszervezések irányát (Nkt., Nftv., 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet) Az EMMI háttérintézmények szervezeti átalakítása: a szakmai párhuzamosságok megszüntetése a feladatellátásban az intézményi szakmai profilok letisztítása, átláthatóbb működés megteremtése egységesen magas szakmai színvonalú, minőségi szolgáltatások biztosítása, ügyfélbarát megoldások bevezetése a köznevelési és felsőoktatási szereplők igényeinek és szükségleteinek megfelelő szakmai támogatáshoz jussanak az uniós források felhasználása az új támogatási ciklusban célszerűbbé váljon

3 EMMI háttérintézményi és kormányhivatali feladatok integrálása az Oktatási Hivatalba
KLIK-ből 1. pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények és szakemberek OFI-ból pedagógiai szakmai szolgáltatások teljes körének országos ellátása és ennek koordinációja szaktanácsadói névjegyzék vezetése tantárgygondozói feladatok országos és helyi szervezése nemzetiségi köznevelési feladatok és versenyek szervezése 5. közösségi szolgálat EDUCATIO Nkft.-ből az összes ellátott feladat átadása 2015.december 31-ig és az Educatio Nkft. megszűnése Kormányhivatalokból pedagógusok minősítési eljárásával kapcsolatos feladatok országos tanulmányi versenyek szervezésének támogatása országos mérések szervezésének támogatása

4 Az Oktatási Hivatal köznevelési feladatellátásának változása
Pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására 16 új szervezeti egység (OH-POK) Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ Egri Pedagógiai Oktatási Központ Győri Pedagógiai Oktatási Központ Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ (országos illetékesség) Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ

5

6 A pedagógiai oktatási központok (OH-POK) a Hivatal önálló szervezeti egységei, amelyek ellátják a Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait: a műveltségterületi és tantárgygondozói hálózat működtetését szaktanácsadói kirendelést a pedagógiai tájékoztatási tevékenységet tanügy-igazgatási tájékoztatási tevékenységet a pedagógiai-értékelési feladatokat a továbbképzési, szakmai konferenciák, tájékoztatók szervezését a tanulmányi versenyek szervezését a tanuló tájékoztatást, tanácsadást a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó rendszerszintű támogatást a nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat

7 Az OH-POK-ok működésének kapcsolati hálója
Oktatási Hivatal/Köznevelési szakterületi koordináció Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály Köznevelési Programok Főosztálya Tanügy-igazgatási Főosztály Pedagógiai Oktatási Központok (15) Köznevelési intézményfenntartók Köznevelési intézmények Szaktanácsadók

8 A pedagógiai szakmai szolgáltatások Hivatal általi ellátásának fontosabb elvei
országosan egységesebb elvek mentén valósuljon meg a szakmai irányítás, a koordináció, a működtetés és az intézményekben folyó szakmai munka a szaktanácsadók és szakértők feladatellátásának helyi és országos szervezése átláthatóvá váljon, igazodjon a köznevelés-irányítás országos céljaihoz és az intézményi igényekhez egyaránt a mesterpedagógusok foglalkoztatása jobban igazodjon a helyi és az országos elvárásokhoz, igényekhez a nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatások jobban elérhessék ezeket az intézményeket nem állami fenntartású intézmények támogatása a fenntartókkal történő egyeztetések mentén - nem csak - felkérésre valósulhasson meg intézményi igényfelmérésre épülő fejlesztések valósulhassanak meg

9 A 2015 júniusi országos pedagógiai szakmai szolgáltatási igényfelmérés összesített eredménye ( igény)

10 A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerszintű biztosítása
A Hivatal országos hatáskörrel egységes elvek szerinti standardokat és folyamatleírásokat fejleszt ki és azok alapján működteti az állami fenntartású köznevelési intézmények számára a pedagógiai szakmai szolgáltatások teljes körét a köznevelési közfeladat-ellátás keretei között fejleszti és működteti a pedagógiai szolgáltatások ellátáshoz szükséges tájékoztató és folyamat-támogató informatikai rendszereket működteti és fejleszti az országos pedagógiai mérések rendszerét működteti és fejleszti a szaktanácsadás országos rendszerét szervezi a műveltségterületi, tantárgyi- és tantárgygondozói rendszert akkreditált és nem akkreditált továbbképzéseket dolgoz vagy dolgoztat ki és valósít meg a tanulmányi versenyeket, pedagógiai tájékoztatást egységes eljárásrend alapján szervezi

11 A pedagógus előmeneteli rendszer és a tanfelügyeleti eljárás
2015. november végéig a évi eljárásokat még az OH-PI szervezi a évi pedagógus előmeneteli rendszerrel és tanfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatos feladatokat már az OH törzshivatal és az OH-POK-ok szervezik 2015. augusztus 24-től a évi eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre már az OH-POK-ok adják a válaszokat 2015. november végén a tanfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatos információk közvetítése megtörténik 2015. decembertől a TAMOP lezárásával az OH törzshivatal átveszi a pedagógus előmeneteli rendszerrel és tanfelügyelettel kapcsolatos feladatokat 2015. szeptembertől minden, a szaktanácsadókkal kapcsolatos feladatot az OH lát el, az OFI kapcsolódó európai uniós projektjei is kifutnak

12 Az Oktatási Hivatal felsőoktatási feladatellátásának változása
A Hivatal új szervezete átveszi a Diplomás Pályakövetési Rendszer működtetésének feladatait, ennek kapcsán elemző kapacitásokat épít ki ellátja a magyar állami ösztöndíjas képzés feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, kezel már jelenleg is mintegy 70 mrd Ft értékű kötelezettséget, ami évről évre bővül majd teljes egészében átveszi majd a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos informatikai és szakmai feladatokat megújítja a működési engedélyezési és ellenőrzési eljárásait meg kell újítania, el kell látnia a felsőoktatási szakmai gyakorlóhelyek és duális képzések, illetve képzőhelyek nyilvántartását, ellenőrzését működteti majd a bevezetendő felsőoktatási kompetenciamérések rendszerét az EKKR országos központjaként működik, erősíti nemzetközi kompetenciáit számos projekt fenntartási kötelezettségét látja majd el, így a Sulinet és a Tankönyvtár programok működtetéséért is felel majd

13 Köszönöm a megtisztelő figyelmet, mindenkinek eredményes, sikeres tanévet kívánok!


Letölteni ppt "Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések