Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth Lajos főépítés-vezető Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szolnok - Tiszaliget, 2015. augusztus 03. Árvízvédelmi sajátosságok és tervezett fejlesztések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth Lajos főépítés-vezető Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szolnok - Tiszaliget, 2015. augusztus 03. Árvízvédelmi sajátosságok és tervezett fejlesztések."— Előadás másolata:

1 Horváth Lajos főépítés-vezető Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szolnok - Tiszaliget, 2015. augusztus 03. Árvízvédelmi sajátosságok és tervezett fejlesztések a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF HUNGARY MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF HUNGARY MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF HUNGARY MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF HUNGARY MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF HUNGARY MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF HUNGARY

2 ► Folyószakasz Tisza 186,2 km Zagyva 89,7 km ► Kiskörei Vízlépcső; TISZA-TÓ (Kiskörei Tározó) 127 km 2 és öntözőrendszerei (Nagykunsági, Jászsági, Tiszafüredi) ► 5 árvízi tározó (Tiszaroffi, Jásztelki, Borsóhalmi, Hanyi-tiszasülyi, Nagykunsági) ► Üzemviteli Labor (Szolnok, Kisköre) K Ö TIVIZIG MŰK Ö D É SI TER Ü LETE 7 megye 4 régió 105 település 5 VGT 5 NP 3 KTVF KÖTIVIZIGOrszágos 2015.01.01-től változás KÖTIVIZIG Ter ü let nagys á ga: 7 180 km27,70%93 286 km2 Á rv í zv é delmi főv é dvonal: 630,77 km15,00%4 220 km 13 % 707,1 km Ebből f ö ldmű: 572,5 km 644,8 km Mentes í tett á rter ü let nagys á ga: 3 710 km217,70%21 100 km2 Elő í r á s szerinti ki é p í tetts é g: 52%62% 3,1 % Belv í zcsatorna hossza: 1 115,1 km13,20%8 500 km 311 % 3463,1 km Szivatty ú telepek sz á ma: 51 db12,30%456 db 102 % 105 db V í zp ó tl ó rendszer hossza: 140,3 km32,70%428 km 286 % 402,9 km

3 A Tisza főbb adatai  Vízhozamok (Szolnok):  MAX: 2610 m 3 /s  MIN: 46,9 m 3 /s  Átlagos: 532 m 3 /s  Vízszintek (Szolnok):  MAX: +1041 cm (2000. évben)  MIN: -279 cm (2003. évben) Vízjáték: 1320 cm

4 Adatok a Tiszáról  Vízállások (Szolnok):  MAX: +1041 cm (2000-ben)  MIN: - 279 cm (2003-ban) Vízjáték: 1320 cm

5 Maximális vízállások és vízhozamok alakulása a Tisza-Szolnok szelvényben évév H max. Szolnok Q max. Szolnok (cm)(m 3 /sec) 1895.8273317 1919882- 1932.8943179 1970.9092450 1979.9042424 1998.8972161 1999.9742403 2000.10412608 200610132406 Ugyanakkora vízhozamnál 2006-ban 1 m-rel magasabb vízállás!

6 Árvízvédelmi szakaszok

7 KÖTI-VIZIG árvízvédelmi szakaszok árvíz-veszélyeztetettsége kissé kockázatos kockázatos kiemelten kockázat Értékelés: létesítmények - árvízvédelmi szakaszok hossza (km) - árvízi tározó (van, nincs) - kiépítettség - zsilipek száma (db) védett terület - védett öblözet árvízi adottságok - tartósság (10 év, nap/árhullám) - gyakoriság (10 év, nap/év) erőforrás - védelemvezető tapasztalata (év) - állandó személyzet (fő)

8 Évi maximális vízállások Szolnok - Tisza

9

10 Magassági hiány a Közép-Tiszán 305 Kiépítési szint – LNV < 20 cm: 305 km-en 155 Magasítás: 155 km-en KÖTIVIZIG működési területe töltés magaspart1999-2000

11 Helyi beavatkozások a Közép -Tiszán

12 Zagyva 1999.

13

14

15

16 2000

17 Helikopteres szállítás - Logisztika Akolhát 2000.

18 Tiszasüly 2000.

19

20 Szolnok (Csáklya utca) 2000. Belterületi épületbontás

21 Buzgár Tiszasas 2000.

22

23 Csongrád 2006.

24 Rézsűcsúszás Csongrád 2006.

25

26

27 Vízkárelhárítás  Á rv í zvédelem - Tisza-völgyi Stratégia /A VTT eddigi tapasztalatain alapuló a Tisza-völgy árvízi biztonság javításának megalapozása, fejlesztések előkészítése./ - töltés fejlesztés - árvízi tárózó - nagyvízi meder vízszállítás javítása - monitoring és előrejelző rendszer fejlesztés - üzemirányító rendszer fejlesztése - meglévő tározó fejlesztése  Árv í zvédekezés felkészülés feladatai Ú j M Á SZ-ra való felkészülés

28 1. Az árvízvédelmi töltések áthelyezése, a hullámtér növelése 2. Az árvízvédelmi töltések magasítása 3. A hullámtér magasságának csökkentése kotrással 4. A folyószabályozási művek lehetőség szerinti átalakítása 5. A főmeder mélyítése, kotrása 6. Mellékágak kotrása, rehabilitálása 7. Épületek, egyéb létesítmények eltávolítása a hullámtérről 8. Művelési ág megváltoztatása, optimalizálása 9. Nyári gátak eltávolítása a hullámtérről 10. Szükségtározók kialakítása Árterek, hullámterek minősítése Lehetséges beavatkozások

29 Szakmai feladatok Fejlesztés:  Folyamatban lévő projektek zárása KEOP - Komplex Tisza-tó projekt - HTS tározó tájgazdálkodás - Szolnok belterületi fejlesztés (Szolnok-Tószeg korona burkolat)  Tervezett p á ly á zatok - KEHOP projektek - 2021-2027; 2028-2034; 2035-2042 - projektötletek

30 KEHOP nagyprojektek 2014-2020. - Á KK fel ü lvizsgálat - VTT K ö z é p-Tiszai tározók kiépítése - VTT Hullámtér rendezése(Kisköre-Szolnok, Szolnok-D-i országhatár) - Nagyműtárgy rekonstrukció (Kisköre – Vízlépcső) - Védvonal MÁSZ-ra val ó kiépítése - Ö nkormányzati árv í zvédelmi fejlesztések - Tisza-tó komplex (áthúzódó) - Belv í zvédelmi művek rekonstrukciója - Jászsági öntözőrendszer rekonstrukciója I. ü tem - VGT 3. - VKI kompatibilis monitoring kialak í tása - Ü zemirány í tási és monitoring hálózat fejlesztése

31 - Töltésáthelyezés (Szajol, Óballa, Keskeny, Szórópuszta) - Depónia bontás (Kanyar, Pityóka) - Nyárigát és övzátony rendezés (Felsőréti nyg., kiskörei, kanyari, nagykörűi) - Partbiztosítás (abroncsos, HTS) - Természetvédelemi vízpótló műtárgy építés (Csatló, Zsidófok) - Távvezeték átépítés (400 kV) - Rehabilitációs beavatkozások (erdő, szántó, gyep)

32 Hanyi-Jászsági árvízi tározó

33  Középtávú vízpolitikai stratégia az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU szabályozásra, a már elkészített egyéb stratégiákra, tervekre, programokra épül.  Feladata a vizek kezelésével kapcsolatos célkitűzések meghatározása, és a feladatok megoldásához szükséges intézkedések megvalósítási feltételeinek megteremtése.  A „szolgálni és szolgáltatni” felfogás keretében csak a társadalom által ténylegesen igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő beavatkozásokat szabad megtenni.  A stratégia megvalósítását szolgáló intézkedések a 2014-2020 közötti programozási időszakban valósíthatók meg. Szorosan kapcsolódik az EU2020 stratégiához, illetve a 2014-2020-as időszak EU-s kohéziós és strukturális politikai koncepciójához. Horizontálisan járul hozzá az EU2020 stratégiában illetve a 2014 - 2020-as időszak EU-s kohéziós és strukturális politikai koncepciójában rögzített célkitűzések megvalósulásához, mivel a víz az élet és a gazdaság minden rétegét áthatja. Kvassay Jenő Terv

34 Az indokolt árvízi biztonság a következő 5 – egymással szorosan összefüggő – követelmény teljesítésével valósítható meg:  A vízvisszatartási (tározási) lehetőségek feltárása és kiépítése, ide értve a természetes vízvisszatartást is.  Árvízi mederben a hidraulikai folyosó kialakítása a lefolyás gyorsítása, és ennek következetes fenntartása (nagyvízi meder kezelés).  A töltések kiépítése a mértékadó árvízi terhelésre.  Lefolyás-szabályozás külföldön, ehhez folyamatosan erősíteni szükséges a határvízi együttműködést.  Az árvízvédekezés úgynevezett nem-szerkezeti módszereinek (szervezeti, szervezési, fenntartási feladatok, védekezési eszközrendszer, árvízi előrejelzés és monitoring) fejlesztése. Kvassay Jenő Terv

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 5002 Szolnok, Pf: 63. Tel.:(56) 501-900 E-mail:titkarsag@kotivizig.hu


Letölteni ppt "Horváth Lajos főépítés-vezető Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szolnok - Tiszaliget, 2015. augusztus 03. Árvízvédelmi sajátosságok és tervezett fejlesztések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések