Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány"— Előadás másolata:

1 A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány
„ÉLETET – ÉRTELEMET – ÉRTÉKET AZ ÉVEKENEK! ” Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009.) prioritásai, valamint az „Élethosszig tartó tanulás” CI. tv. alapjain BAZ Megyei Bíróságnál bejegyezve: 15.Pk /2010/2 Készítette: Dr. Dobos László Alapítványi Kuratórium elnöke 2010. április

2 I. Bevezető gondolatok – Európai Uniós trendek
1. „A XXI. század kihívásai megkövetelik a fiatal, a középkorú és az idős állampolgárok alkotóképességét és hozzáértését” (Habsburgi nyilatkozat) 1.1. A XXI. Század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása! 1.2. WHO szerint kit tekintünk időseknek? WHO életkor felbontása: között idősödő, évesek idősek, 90 éven felüliek nagyon idősök. Magyar értelmezés szerint: év szenior, év idősödő, 65 év feletti idős. 1.3. Fejlődéslélektani szakaszolás: ifjúkor, középkor, időskor (3.)

3 I. Bevezető gondolatok – Európai Uniós trendek
1.4. Az Európai Unió az aktív időskorra fordítja a figyelmet! Nem kizárólagos szociális, - egészségügyi ellátás. 1.5. Az idősek életminőségének javítása: társadalmi és kulturális szükségletek kielégítése – eltérő igényeknek megfelelően, - képzésekkel segíteni önállóságukat, javítani életminőségüket. 1.6. Időskori paradigma elfogadása, gyakorlati megvalósítása: idősökről való gondoskodás: deficit modell helyett (veszteségekre való összpontosítás) fejlődés modellben való gondolkodás és cselekvés (meglévő képességek megerősítése, szunnyadó képességek előhívása)

4 I. Bevezető gondolatok – Európai Uniós trendek
1.7. A nyugdíjas kor elérése – hatalmas időmennyiség felszabadulását jelenti – „élethosszig tartó szabadság” – hasznos időeltöltés, aktivitás, önmegvalósítás, - siker!– társadalmi kohézió, társadalmon belülmaradás!

5 I. Bevezető gondolatok – Európai Uniós trendek
1.8. Idősökről való újszerű gondolkodás – pozitív példa a ma még fiatal – fiatalabb generáció részére. 1.9. Fontos a generációk közötti szerves kapcsolat, együttműködés!

6 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Magyarországon –Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Magyarországon – Miskolc Megyei Jogú Városban Magyarországon elsőként! 2.1. A születéskor várható átlagos élettartam, lassan, de növekszik: 2007 évben a nők: 77, 34 év, férfiak esetében: 69, 14 év. Magyarországon év decemberi adatai: fő részesült nyugellátásban, ebből 1. 4 millió saját jogán. 2.2. Hazai kutatás szerint: az iskolai végzettség befolyással van a betegségek időszakának kezdetére – legkorábban az alapfokú végzettségűek betegednek meg!

7 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Magyarországon –Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.3. Ma Magyarországon közel négymillió háztartás 40%-ban élnek idős emberek, és minden negyedik háztartás csak időskorú személyekből ál! Az egyszemélyes idős (csak!) személyből álló háztartás száma megközelíti az egymilliót. 2.4. Miskolc Megyei Jogú város állandó lakosságának száma: fő, és ebből az időskorú száma: fő. (2008-as évi KSH statisztika alapján)

8 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Magyarországon –Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.5. A sikeres idősödés koncepciója (EU és amerikai tapasztalatok): a., foglalkoztathatóság megőrzése, b., társas, közösségi kapcsolatok, c., tevékenykedtetés d., tanulás 2.6. A mai Magyarországban elenyészően kevés az olyan képzés, amely céltudatosan az idősödő-idős sajátos igényei szerint szerveződne – erre ad hatékony választ a Harmadik Kor Egyeteme!

9 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Magyarországon –Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.7. Jelenlegi számszerű adat: 50 éven felüliek Internet használata nem ér el a 14%-ot, nyugdíjasok mindössze 6%-a vett részt valamilyen számítógépes képzésen. Felnőttképzésben nem éri el az 50 éven felüli résztvevők száma a 10%-ot.

10 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Magyarországon –Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.8. Az önkéntesség az idősek körében alul reprezentált! 60 év fölött még kevesebb! Időskorúak többsége nem ismeri milyen lehetőségek, milyen képzések vannak ma is részükre! Az élethosszig tartó tanulás elve és gyakorlat kevésbé érvényesül az időskorúak képzésében – hiányosak az életkor – specifikus képzések.

11 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Magyarországon –Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.9. Jelenleg még hiányosak – vagy nem ismerték fel küldetésüket – olyan szervezetek, amelyek megfelelő szinten tudják közvetíteni az időskori önkéntesség, a továbbképzés, művelődés, tájékoztatás egyéni és társadalmi hasznosságát – erre kíván választ adni Miskolc Városában a 3KEMA!

12 III. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány meghatározó alappillérei: „életen át tartó tanulás” /2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről/ 3. Az Életen át tartó tanulás elveinek, szemléletének, gyakorlatának megvalósítása, évi CI. törvény a felnőttképzésről: időskori igények kielégítése, időskorúak bevonása mind az oktatói, mind a résztvevői területekre! 3.1. A permanens tanulás – az időskorú emberi méltóságnak és életminőségének megőrzése. 3.2. Az életen át tartó tanulás az időskor öntevékenységének és önállósságának, önmegvalósításának lehetősége! 3.3. A felnőttképzés, mint meghatározó lehetőség a „tudás-szakadék” megelőzésére az időskorban.

13 III. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány meghatározó alappillérei: „életen át tartó tanulás” /2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről/ 3.4. Az életen át tartó tanulás a „generációs HÍD” felépítése, gyakorlati működtetésének szolgálatában. 3.5. Időskori foglalkoztatást – munkaerő-piaci alapokon – elősegítő képzések, munkavállalók – munkáltatók aktivizálására! 3.6. A célzott Fejlesztés – Kutatás munkálatokba bekapcsolódás! Idősügyi Nemzeti Stratégia idevonatkozó elemeinek beépítése, cselekvési program meghatározása.

14 III. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány meghatározó alappillérei: „életen át tartó tanulás” /2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről/ Biztonság és életminőség erősítése az időskorban. A betegségek kockázatának méltóságának megőrzése, lehetséges jólét és életminőség Az egészségtudatos magatartásra felkészülés, gyakorlása. Szellemi, fizikai, mentális egészségtámogatás – aktivitás, - önkéntesség, - öntevékenység Társadalmi – közösség életformákban az időskorúak helye, szerepe.

15 III. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány meghatározó alappillérei: „életen át tartó tanulás” /2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről/ A geriátriai képzés és a szociális gerontológia továbbfejlesztésének együttműködése Az idősek ellátása terén a humánerőforrás fejlesztése: képzések, továbbképzések, szervezése. Az időskori személyiség fejlesztő, énképet erősítő, önértékelést javító, önmegvalósítást támogató tevékenységek megvalósítása.

16 IV. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány– célok, tartalmak, szervezeti keretek
4. Az időskorúak kérésének megítélése, lehetőségei, gyakorlata Európa országaiban: 4.1. Az időskorúak és a képzés kérdésköre egész Európában, pozitív gyakorlatban igen sokszínű Közös elemük: bő és széleskörű kínálat, időskorúakhoz igazított oktatás módszertan, változékonyság, speciálisak, érdemlegesek, egyéni választásra adnak lehetőséget – a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány alapvető cél – feladat rendszere. 4.2. A Harmadik Kor Egyeteme a Magyarországi felnőttképzési gyakorlatban jelenleg még nem jelent meg – sokszínűségében, multifunkcióiban, speciális, szervezetében és módszerében – részben új felnőttképzési módszer, eszköz, lehetőség!

17 IV. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány– célok, tartalmak, szervezeti keretek
4.3. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány „egyedisége” abban áll, hogy: - színes, változatos képzési formákat nyújt az időskorúaknak, - a képzési formák időtartama változatos, rugalmas, a résztvevők igényeihez igazodik, - képzések, tevékenységek nyitottak a különböző korcsoportok részére, biztosítva a generációk együttműködését.

18 IV. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány– célok, tartalmak, szervezeti keretek
4.4. A képzések időtartamát, formáit – alapjában – meghatározzák a évi CI. törvény a felnőttképzésről, valamint kötött formákban meghatározhatja a képzési programakkreditáció, minősítés követelménye is: (FAT, NSZFI, ETI stb.), az önkéntes szerveződések a résztvevők igényeihez igazolódik. 4.5. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szolgáltatásain résztvevők a WHO által meghatározott időskorúak, valamint az 50 éven felüli (vagy annál fiatalabb) rokkantnyugdíjasok, korkedvezményezettek, a generációk együttműködéséből adódó életkorúak.

19 IV. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány– célok, tartalmak, szervezeti keretek
4.6. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány lehetőséget kínál és nyújt a generációk találkozására, együttműködésére. 4.7. A felnőttképzési szolgáltatások alapján lehetőség nyílik az előzetes tudásszint beszámítására, a kompetencia alapú, modulokra épülő képzési rendszerben az egyes képzések közötti átjárhatóságra.

20 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány tudományterületei, ajánlása, kínálata: természeti és társadalomtudományok teljes köre, különös tekintettel művészet, zene, irodalom, hit és erkölcstan, filozófia, egészségmegőrzés, mezőgazdaság, kertészet, gazdálkodás, vállalkozó, fogyasztóvédelem, biztosítás, informatika, idegen nyelv, csillagászat, kommunikáció, bűnmegelőzés stb.

21 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5.1. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány kiemelt szolgáltatásai: geontológiai tanácsadás, fogyasztóvédelmi tanácsadás, szociális – egészségügyi tanácsadás, bűnmegelőzési tanácsadás, informatikai tanácsadás, utazási tanácsadás, biztosítási tanácsadás, befektetési tanácsadás – igényeiknek megfelelően bővíthető – időskorúak önkéntesek bevonásával.

22 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5.2. Környezet és természetvédelmi tevékenységekbe való bekapcsolódás elősegítése időskorúaknak. 5.3. Időskorú alkotókörök – közösségi – közművelődés tevékenységek fejlesztése, önképzőkörök működtetése.

23 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5.4. Időskorúakkal kapcsolatos hazai és Európai Uniós pályázatokban részvétel, konzorciumi tagság, partnerség biztosítása – a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szellemi kapacitásának „bővítése”. 5.5. A gazdasági válságból való kiút megtalálásában, a gazdasági növekedés előkészítése előkészítésében „idősek (bölcsek) mint ötletgazdák” bekapcsolódásának segítsége, társadalmi-gazdasági innováció.

24 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5.6. Az időskorúak felkészítése a különböző önkéntes munkára, az önkéntes munkák ajánlat- kínálat szolgáltatás működtetése. 5.7. Az időskorúak szakmai és emberi érdeklődésének megfelelő haza és külföldi „fedezd fel a világot egyszer és még egyszer” utak szervezése. 5.8. Felnőttképzéssel kapcsolatos – igényelt – szolgáltatások köre – felnőttképzésről szóló CI. törvény alapján.

25 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6. A Harmadik Kor Egyetem Miskolc Közhasznú Alapítvány szellemi erőforrása: elsősorban az időkorúakban rejlő szellemi erőforrás, tudás, tapasztalat, bölcsesség, minden generáció tagjai, akik tudásukat megosztani kívánják – iskolai szint, életkortól függetlenül az időskorúakkal.

26 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6.1. Elsősorban észak magyarországi felsőoktatási intézményeinek nyugdíjas és aktív önkéntes oktatói, - valamint hazai felsőoktatási kiemelkedő szaktekintélyei, egy-egy tudományterület elemzői múltban vagy jelenben művelői – hazai és nemzetközi tudományok „nagy öregjei”.

27 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6.2. Észak–Magyarország – Miskolc gazdasági szereplői, hatékony, eredményes gazdasági – vállalkozói irányítói – bármelyik szintjén e területnek – nyugdíjasok vagy működő elsőszámú vezető menedzser vagy egyéb területen dolgozó gazdasági szaktekintély 6.3. Észak–Magyarország – Miskolc kutatói, tudósai neves elméleti és gyakorlati szakemberei, újítói feltalálói, a szakma ismert – elismert művelői.

28 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6.4. A művészeti és sportélet kiválóságai – nyugdíjas képzőművészek, olimpiai, világ, európai, országos bajnok sportolók, újságírók, zenészek, színészek, történészek, muzeológusok, mezőgazdasági szaktekintélyek. 6.5. Egyházi, civil, társadalmi szervezetek vezetői, önkéntesei, nyugdíjas segítői

29 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6.6. Hobby – foglalkozásokat folytató (folytatott) „nyugdíjas megszállottak”, a gyakorlati tevékenységek kiválóságai, példaképei 6.7. Miskolci születésű – „hírességek” - lokálpatrióták – hazai és nemzetközi szaktekintélyek. 6.8. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szellemi- humánerőforrás „adatbázisa” biztosítja a színes, sokirányú szakirány érdeklődés és igény kielégítését az időskorúak részére.

30 VII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány pénzügyi – finanszírozási forrásai
7. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány pénzügyi – gazdasági finanszírozása elsősorban szponzori támogatások, pályázatok, egyéni támogatási díjak, szolgáltatások bevételei, szellemi termékek hozamai. 7.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT): öngondoskodás, szolidalítás és együttműködés, egyének és közösségek cselekvőképességének megőrzése című fejezet.

31 VII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány pénzügyi – finanszírozási forrásai
7.2. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): élethosszig tartó tanulás, felnőttképzés, közművelődési intézmények felnőttképzésben betöltött szerepe, foglalkoztatást elősegítő programok. 7.3. A szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem Európa éve 2011 pályázatai, támogatásai 7.4. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet pályázatai

32 VII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány pénzügyi – finanszírozási forrásai
7.5. Szakképzési Alap, Munkaerőpiaci Alap pályázatai 7.6. Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) pályázatai 7.7. Miskolc Megyei J. Város idősügyhöz kapcsolódó pályázatai (szociális, mecénás) 7.8. Hazai és külföldi vállalatok, vállalkozások - támogató szponzorok – támogatásai 7.9. NCA és Esélyegyenlőségi Tanács pályázatai 7.10. „3KE Szenior Card”-ból bevételek

33 VIII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szervezeti keretei, kapcsolatrendszere, hálózatépítés 8. A 3KE Alapítványt a MITIME Kft – mint egyedüli alapító január 13.-án hozta létre. 8.1. A 3KE Miskolc Alapítvány Közhasznú alapítvány. 8.2. Az Alapítvány öt tagú kuratórium vezeti, melynek az élén az elnök és a titkár áll. 8.3. Az Alapítványt a BAZ Megyei Bíróság 15.Pk /2010/2 szám alatt jegyezte be. Székhelye: 3526 Miskolc, Eperjesi út 5. 8.4. Az Alapítvány munkáját az Alapító Okiratban foglaltak, valamint az SZMSZ alapján végzi.

34 VIII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szervezeti keretei, kapcsolatrendszere, hálózatépítés 8.5. A 3KE Miskolc Közhasznú Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott célokat az Alapítvány köré szervezett – önkéntesekből álló – szakmai csoportok segítségével valósuljon meg: - seniorok tanácsa - tudomány- és szakterületi segítő teamek - felnőttképzési szakértők, pályázatírók - a gyakorlati szakmák mesterei 8.6. A 3KE Miskolc Közhasznú Alapítvány törekszik a széleskörű partneri – hazai, nemzetközi – kialakítására, a célcsoport otthonához közeli képzések kihelyezésére, bázis-központok kialakítására.

35 VIII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szervezeti keretei, kapcsolatrendszere, hálózatépítés 8.7. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány széleskörű partnerei kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik a felnőttképzést folytató intézményekkel. Törekszik városi, regionális, országos hálózat kialakítására.

36 VIII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szervezeti keretei, kapcsolatrendszere, hálózatépítés 8.8. A Harmadik Kor Egyetem Miskolc Közhasznú Alapítvány megkülönböztetett együttműködést, kapcsolatot alakít ki a városi, megyei, országos idősügyi tanácsokkal, idősügyi–szociális intézményekkel, civil, egyházi, társadalmi szervezetekkel.

37 IX. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány módszerei, eszközei: képzési céljaink megvalósításában 9. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány módszereinek alapjai: - A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány tevékenységeiben a részvétel önkéntes Alapítvány képzései gyakorlat orientáltak Alapítvány képzései, foglalkozásai problémákat feszegetnek, problémaközpontú Alapítvány munkájában a résztvevők tapasztalataira épít mint forrás – használhatnak irodalmat, tankönyvet, jegyzetet is.

38 IX. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány módszerei, eszközei: képzési céljaink megvalósításában - A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány tapasztalatok kritikai értékelésből von le következtetéseket. Alapítvány törekszik a valóság sokoldalú értelmezésére Alapítvány viszonylag közvetlen keretek közt, a résztvevők aktivitása, együttműködése, viszonylagos önállósága. 9.1. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány képzési módszerei: - Az agytröszt módszer: szakértő kérdezése, moderátor vezetésével.

39 IX. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány módszerei, eszközei: képzési céljaink megvalósításában - A csevegő módszer: előadó közvetlenül beszél (cseveg) a témával kapcsolatos eredményeiről. - Az elemző módszer: ónálló írásbeli vagy szóbeli témák kifejtése, kritika feldolgozása, következtetések. - A felfedeztető eljárás: a „felfedezés” teret ad az önálló gondolkodásra, kreativitásra - A fórum: a közösség egy- vagy több szakértővel beszélget - Az impulzus módszer: lökés, ösztönzés – minden új szakaszon, új ösztönzést ad, előadás 3-4 részből áll, vélemények kifejtésére jó lehetőség.

40 IX. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány módszerei, eszközei: képzési céljaink megvalósításában - Az interjú módszer: az előadó folyamatosan kérdésekre válaszol, előzetesen a kérdések összegyűjthetők - Kerekasztal vita: csoportos problémamegoldó eljárás, moderátor vezet - Méhkas módszer: a csapatmunka egyik változata, egy- egy téma perces megbeszélést jelenti. - Ötletcsiszolás, ötletroham: ötletek és javaslatok vitájából alakuljon ki az optimális közös eredmény. - A panelvita: ugyanazt a témát 3-4 szakember a saját szakterülete vonatkozásában világítja meg.

41 X. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2010 évi képzési terve – képzési lehetőségek kínálata, információk, felnőttképzési tanácsadás (2001. évi CI. törvény) Ssz. A képzés lehetőségei A képzés lehetséges követelményei 1. Funkcionális analfabétizmus Alapkompetenciák: írás, olvasás, számolás elsajátítása 2. Az általános iskola osztályainak befejezése Általános iskolai 8. osztályos végzettség megszerzésének követelményei 3. Befejezetlen szakmunkásképző szakmai tanulmány I-II-III. évfolyam befejezése - munkaerő-piaci igény esetén Első szakmai szakmunkás bizonyítvány követelményei 4. Szakképző Iskola tanulmányok befejezése, érettségi + szakmaszerzés (formális, nonformális) Szakképesítés szerzés, érettségi követelmények teljesítése. 5. Gimnáziumi tanulmányok befejezése, érettségi bizonyítvány megszerzése (formális, nonformális) Gimnáziumi követelmények teljesítése. Alap vagy emeltszintű érettségi követelmény teljesítése.

42 X. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2010 évi képzési terve – képzési lehetőségek kínálata, információk, felnőttképzési tanácsadás (2001. évi CI. törvény) Ssz. A képzés lehetőségei A képzés lehetséges követelményei 6. Felsőoktatási tanulmányok megkezdése, megkezdett tanulmányok befejezése, piacképes szakirány, felsőfokú szakképzés szerzése. Főiskolai, egyetemi diploma követelményeinek megfelelés, szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés oklevél elnyerése. 7. OKJ szakképző, akkreditált szakmai továbbképző tanfolyam. Az OKJ szakképesítést adó tanfolyam – szakmánkénti – követelménye, vizsgakövetelményei. 8. OKM akkreditált (pedagógus) továbbképzések. Az OKM akkreditált program vizsgakövetelményei. 9. FAT akkreditált (felnőttképzés) továbbképzések (általános, szakmai, nyelvi). FAT programakkreditált képzés követelményei, kompetenciák, modul rendszer 10. ETI akkreditált (egészségügyi) továbbképzések, tanfolyamok. ETI programakkreditációban jóváhagyott követelményrendszer.

43 X. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2010 évi képzési terve – képzési lehetőségek kínálata, információk, felnőttképzési tanácsadás (2001. évi CI. törvény) Ssz. A képzés lehetőségei A képzés lehetőséges követelményei 11. NSZFI programakkreditáció (szociális, gyermekvédelem) továbbképzések, tanfolyamok, műhelyek, tréningek, tapasztalatcsere utak NSZFI programakkreditáció tartalmi követelményei 12. Népfőiskolai tanfolyamok, előadások, szakkörök „Tét nélküli” képzések, ismereteket, kompetenciákat nyújtó 13. Szabadegyetem előadásai, szemináriumai – oktatói munka „Tét nélküli” képzések, ismereteket nyújtó, kompetenciákat adó, önállóságot növelő – szellemi frissességet biztosító. 14. Szépkorúak Akadémiája előadások, konzultációk, bemutatók – előadások tartása „Tét nélküli” képzések, egészségügyi, rekreációs, szociális, fogyasztóvédelmi, mezőgazdasági, stb. ismereteket, kompetenciákat nyújtó - adó 15. Ismeretterjesztő előadások (TIT) részvétel, előadások tartása, szeminárium vezetés „Tét- nélküli” ismeretterjesztések, közreműködés, gyakorlati tapasztalatok szerzése

44 X. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2010 évi képzési terve – képzési lehetőségek kínálata, információk, felnőttképzési tanácsadás (2001. évi CI. törvény) Ssz. A képzés lehetőségei A képzés lehetséges követelményi 16. Közművelődési intézmények felnőttképzési, szakkörök, öntevékenykörök, hobbykörök, tevékenykedtetés, kulturális jellegű aktivitás „Tét-nélküli” ismeretszerzés, kulturális-művelődési igény kielégítése, önmegvalósítás, önkifejezés 17. Idősek klubjainak ismeretterjesztő rendezvényei, játékos szellemi vetélkedők, rekreáció „Tét-nélküli” ismeretszerzés a mindennapi szellemi frissesség fenntartása, tevékenykedtetés, lelki-testi „karbantartás” követelménye 18. Vasárnapi iskola – egyházak által szervezett ismeretterjesztő, tudáspótló, közössége építő, mentális fejlesztő „Tét-nélküli” – ismeretszerzés, tanulási hiányosságokat pótló, műveltséget emelő, egyháztörténeti betekintést nyújtó – elsősorban vidéki, kis településeken jellemző 19. Gazdakörök –ismeretátadó, új-korszerű eljárásokat közvetítő közösséget erősítő, vállalkozásokat generáló non formális rendszer „Tét-nélküli” – kistérségekben, falun, kistelepüléseken mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, állattenyésztői ismereteket erősítő, felújuló, korszerűsítő 20. Helyi önképzőkörök – önművelődés, önmegvalósítás, öntevékenység – ismeretek átadása, tevékenykedtetés – kisebb közösségekben „Tét-nélküli” – elsősorban önszerveződéssel, öntevékenykedtetéssel megvalósuló – mindennapi élethez kapcsolódó praktikus ismeretek

45 A képzés lehetséges követelményei
X. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2010 évi képzési terve – képzési lehetőségek kínálata, információk, felnőttképzési tanácsadás (2001. évi CI. törvény) Ssz. A képzés lehetőségei A képzés lehetséges követelményei 21. „LX-LXX-LXXX-Szépkorúak a Net-en” – informatikai-számítástechnikai foglalkozások egyénileg – klubfoglalkozások keretei között. „Tét nélküli” – motivált ismereteket adó - a „világhálón” kapcsolatokat nyújtó – közéleti és kulturális, szellemi frissességet biztosító, generációk közötti kapcsolatokat erősítő tevékenység. 22. „Nemcsak a húszéveseké a világ” – ismerd meg hazánkat, a világot – élményszerű – rekreációt biztosító tevékenykedés. „Tét nélküli” természeti, környezeti, történelmi ismereteket nyújtó, változó testi-szellemi erőfeszítéseket igénylő feladat.

46 XI. Az időskori tanulás és foglalkoztatás összefüggései

47 XII. Az időkorúak képzési tanulási aktivitás jellemzői
Életkor szakaszai Tanulási aktivitás Fejlesztési irányok 45-54 évesek I. Befolyásolási tényezők: eddig megtett tanulási utak Eddig elért tanulás szint tartása, fejlesztése, kiegészítése Meglévő szakmai tudás korszerűsítése  munkaerő-piaci igények kielégítése szociokultúra életmód, értékrend szakma orientált továbbképzés: „kiképzés” Új szakmai terület megismerése (váltás!): „átképzés” értékrend – egészség állapot Informatikai - nyelvtanulás Vállalkozási ismeretek elsajátítása család – motiváltság Pályatervezési tréning: specializálódás „Mester-képzés” – „önbecsülés”

48 XII. Az időkorúak képzési tanulási aktivitás jellemzői
Életkor szakaszai Tanulási aktivitás Fejlesztési irányok 55-64 évesek II. Befolyásoló tényezők: egészség – betegség – szociokulturális helyzet A viszonylagos hanyatlás megelőzése, szakmai „karbantartás” „Mester-képzés” – generációk közötti együttműködés Motiváltság - család Előnyben a „nem formális tanulás” Specializáció  szolgáltatóipar – ellátás – mezőgazdaság – vállalkozás – „életkedv” visszaszerzése tanulási szint, egyéni életutak Új képességek meg-szerzése (kompetenciák), Tudás-átadás – népfőiskolai – szabadegyetemi keretek – „képzők – képzése” Felgyülemlett hátrányok „súlya – ellensúlyozása”, lehetősége „reakcióidő” Megerősítése „Tudás-hiány”, pótlása, motiváltság Alkalmazható tudás – gyakorlat – praktikumok megtanulása – önellátás, önkéntesség munkaerő - piacról fiatalon távozók Digitális ismeretek Kulturális fejlesztés

49 XII. Az időkorúak képzési tanulási aktivitás jellemzői
Életkor szakaszai Tanulási aktivitás Fejlesztési irányok 65-74 és azon felül évesek III. Befolyásoló tényezők: testi-lelki egészség – fizikai állapot – mozgás állapot – szellemi frissesség Nem formális tanulásráképzés, kiegészítő képzés Kognitív folyamatok „ébren tartása”, megerősítése, funkciók biztosítása család – motiváltság Önmaguk által szervezett tanulási – ismeretterjesztő – praktikumokat megerősítő – fejlesztő kompetenciák Rekreációs folyamatokban való aktív részvétel tudásszint – szakmai ismeretek minősége öntevékenység – „kortárs-képzés” Népfőiskolai, szabadegyetemi – klubszerű ismeretátadás, közvetítés Tudás-átadás” – „Mester-képzés” „Tétnélküli képzések”

50 XII. Az időkorúak képzési tanulási aktivitás jellemzői
Életkor szakaszai Tanulási aktivitás Fejlesztési irányok 40 éven felüli nők Befolyásoló speciális tényezők: inaktivitási tendencia feltűnően nő nem formális – rövid idejű – szakmai ismeretek szerzése Részmunkaidős munkaerőpiacra képzés kevés a gyermeknevelés utáni munkaerő-piaci reaktiválódás Nagyobb aktivitás jelentkezik a „humán” területek felé Korábbi iskoláztatási hiányok miatt „tudásdeficit” pótlása iskolarendszerű képzésben társadalmi szinten a női inaktivitás elfogadottabb, mint a férfié Munkaerő-piacon „eladhatatlan” korábban szerzett szakmák-kiváltása Munkahelyet megtartó továbbképzések, átképzések munkanélkülivé válás esetén nem lépnek be a „munkaügyi” rendszerbe megkezdett képzések – Gyes, Gyed miatt megszakadt befejezése, kiegészítése Digitális ismeretek, nyelvi képzések egyedülálló-szingli vagy özvegy

51 XIII. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
A KSH adataiból (2007. év) kitűnik, hogy a 45 évnél idősebbek három korcsoportjában: - a évesek: 8,4 %-a - a évesek: 4,5 %-a - a évesek: 2,2 %-a vett részt valamilyen tanulási programban Ebből következik, hogy a: - a évesek: 91,6 %-a - a évesek: 95,5 %-a - a évesek: 97,8 %-a nem vett részt semmilyen jellegű tanulási programban!?

52 XIII. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
A részvételi arány a nemek közötti megoszlásban a következő %-os megoszlást mutat: férfiak részvétele: nők részvétele: évesek: 7,6 % ,1 % évesek: ,9 % ,3 % évesek: ,6 % ,0 %

53 XIII. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
Az elmúlt évek tapasztalatai és KSH adatai az érdeklődési irányok és számok a humán és természettudományi jellegű képzések iránt a évesek esetében: - humán tudományok részvételi arány: 33,9 % - természettudományi képzési területek: 27,7 % - egyéb területek pl. szociális, egészségügyi: 32,4 %

54 XIII. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
Az évesek informális tanulási programokban való részvételük és a férfiak-nők %-os megoszlása: férfiak: nők: - szakkönyvek, szakfolyóiratok olvasása: ,1 % ,5 % - internet használók: ,3 % 5,4 % - könyvtár használat: ,0 % 5,6 % - CD-ROM használók: ,2 % 8,5 % - egyéb ismeretterjesztő, közvetítő intézmény: ,0 % 6,0 %

55 XIII. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
A tanulási tartalmat kifejező képzések az évesek esetében: - műszaki, ipari, építőipari: 11 % - mezőgazdasági jellegű képzés: - - egészségügyi, szociális jelleg: 5,7 % - szolgáltatás jellegű: 34,8 % - társadalomtudomány: 8,3 % - természettudományi: 16,2 % - humán tudomány: 12,9 %

56 XIII. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
Tanulási igények, tendenciák a évesek korcsoportjában: - A tanulási programokban résztvevő évesek közül senki sem vesz részt képesítést adó, formális képzési programokban. - A évesek: 4,3 %-a képesítést nem adó, nem formális képzési programokban vesz részt. 92,4 %-a informális tanulási programokban vesz részt. Ezek az arányok a tanulási igényeknek azt az orientációját jelzik, amely egyrészt e korosztálynak a képesítésekhez, másrészt a tanítási-tanulási folyamatok jellegéhez fűződő viszonyára mutat. Ez a korosztály már egyáltalán nem aspirál a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás iskolai jellegű intézményeire.

57 XIV. Mi ösztönzi az idős embert a rekreációs - szabadidős tevékenységre:
A REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEKRE? szórakozás a pillanatnyi világ (jelen) megismerése felfedezés rossz szociális helyzet egyensúlyozása társas élet iránti igény, ~ színesítése élménykeresés „fontos vagyok még!” érzése a szociális szolgálat igénye lelki egészségvédelem magányoldás vágykielégítés családi minta követése, ~ késztetés tehetségkibontakoztatás és egyéb „saját” megfogalmazott igények… ÖRÖM-IGÉNY (Molnár 2008)

58 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések