Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EVDSZ Budapest, 2015.04.29.. A vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy a magyar gyakorlatban hogyan érkeznek el a hazai ágazati vállalati dolgozókhoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EVDSZ Budapest, 2015.04.29.. A vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy a magyar gyakorlatban hogyan érkeznek el a hazai ágazati vállalati dolgozókhoz."— Előadás másolata:

1 EVDSZ Budapest, 2015.04.29.

2 A vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy a magyar gyakorlatban hogyan érkeznek el a hazai ágazati vállalati dolgozókhoz az európai szociális párbeszédben született javaslatok, irányelvek.

3 A rendszerváltás és az unóba történő belépés után felértékelődött a nemzetközi érdekvédelem, lehetőség nyílt a részvételre a szociális párbeszéd fórumain. 1. A döntések többségét, az Európai Unió színtéren hozzák meg. 2. A villamos energiai társaságok anyavállalatai európai cégek Az EVDSZ-nek nem csak feladata, de kötelessége is a hatékony részvétel a nemzetközi fórumokon, hiszen ott kell az érdeket képviselni, ahol a döntés születik.

4 Olyan egyeztetések konzultációk, együttműködések és tárgyalások összessége, amely a gazdaság két ágense, a munkavállalók és a munkáltatók szervezeteinek képviseletével jön létre. Az európai szociális párbeszéd kiegészíti a nemzeti szintű szociális párbeszédet, így adva lehetőséget a közösségi szintű érdekérvényesítéshez.

5  Bipartit párbeszéd: európai munkáltató és munkavállallói érdekképviseletek (szociális partnereknek)  Tripartit párbeszéd: kiegészülve kormányzatokkal és európai intézményekkel A szociális párbeszéd célja olyan konszenzusok meghozatala, melyek akár jogi erővel is bírnak, vagy a jogrendbe ugyan nem beemelve, de közös véleményeket, ajánlásokat, közös cselekvési programokat, magatartási szabályokat alkotnak.

6  Részmunkaidős foglalkoztatás (Irányelv)  Határozott ideig tartó munkaviszony (irányelv)  Szülői szabadság (irányelv)  Távmunka (autonóm megállapodás)  Munkahelyi stressz (autonóm megállapodás)  Munkahelyi zaklatás és erőszak (autonóm megállapodás)  Befogadó munkaerőpiac (autonóm megállapodás)

7 Az EVDSZ részt vesz az Európai Unión belül zajló villamosenergia-ipari ágazati szociális párbeszéd munkájában, amely az EPSU, az EMCEF (közszolgáltatási, illetve, európai, bánya, vegyipari, és energiaipari szakszervezeti szövetség – ma industriAll) és az EURELECTRIC (az európai nagy villamosenergia-ipari ágak munkáltatói szövetsége) között zajlik.

8 Az első és legfontosabb minimális előfeltétel: 1. A demokratikus alapok megléte, a társadalmi párbeszédet elősegítő jogszabályi háttér megteremtése. 2. Szükség van még erős és reprezentatív munkavállalói és munkáltatói szervezetekre. 3. A felek rendelkezzenek közös érdekekkel és akarattal, hogy részt vegyenek egy ilyen együttműködésen alapuló, konstruktív párbeszédben.  OÉT helyett Versenyszférát tömörítő fórum  A 2012. évi I. tv., tehát az új Munka törvénykönyve

9 Az irányelvek a közösségi jog részét képezik, azaz kötelező érvényűek minden tagállamra nézve. Az autonóm megállapodások viszont csak a felekre terjednek ki, azokra, akik aláírták a megállapodást. A cselekvési keretterv központi területekre vonatkozik. Önkéntes teljesítésen alapszik. Az autonóm megállapodások végrehajtására:  tagállami kollektív szerződés  a tagállami munkaadói, munkavállalói szervezetek megállapodásainak  a tagállam munka törvénykönyvébe

10 A legtöbb esetben nem áll rendelkezésre információ a megvalósulást illetően.  Két kivétel: munkavédelem ágazati szintű kérdései, és az oktatás és képzés Az alábbi két nyilatkozatot ölelik fel:  Politikai nyilatkozat EURELECTRIC/EPSU/ EMCEF Egészség és biztonság és képzés  EURELECTRIC/EPSU/ EMCEF Közös Nyilatkozata a munkahelyi stresszről

11 Ezek a dokumentumok azonban javarészt nem fogalmaznak meg tisztán érthető, a gyakorlatot konkrétan befolyásoló előírásokat. Megvalósulás hiányának, illetve a nem teljes megvalósulás következményei is puhák. Ezért van szükség erős szervezetekre, olyanokra, akik a párbeszéd folyamatában partnerként vesznek részt.

12 A nemzetközi szervezetekben való részvétel szükséges, de nem elégséges feltétel, mert a hazai megvalósulás nyomon követése is része az érdekvédelmi feladatnak, ezért a következő tezauruszt ajánljuk az EVDSZ figyelmébe.

13 S.számMegnevezésTípusaKiterjedHatályos Végrehajtó szerv Megvalósulási jelentés Akciók 1 A Tanács 97/81/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ETUC által kötött, a részmunkaidőről szóló keret-megállapodásrólirányelv/tripartittagállamok1997.állam 2 A Tanács 99/70/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ETUC által kötött, a határozott idejű munkaviszonyról szóló keret-megállapodásrólirányelv/tripartittagállamok1999.állam 3 A Tanács 96/34/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ETUC által kötött, a szülői szabadságról szóló keret- megállapodásrólirányelv/tripartittagállamok1995.állam 4 Európai Parlament és Tanács 2003/10/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való kitettségére vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimum követelményekrőlirányelv/tripartittagállamok2003.02.06Állam

14 1. Indulásként a Megállapodás tár teljes feltöltése, majd folyamatos vezetése, aktualizálása. Ebből azonnal elérhető tudásbázis létrehozása a megállapodások teljes szövegével. 2. A tezauruszban feltüntetett megállapodások közül évente legalább egynél a hiányzó megvalósulási jelentés elkészítése. 3. Az évente elkészített új megvalósulási jelentés(ek) értékelése, cselekvési program meghatározása.

15 Figyelemmel kell kísérni a gyakorlati megvalósulást, hiszen az érdekképviseleti munka a kiharcolt eredmények megvalósításában tükröződik.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EVDSZ Budapest, 2015.04.29.. A vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy a magyar gyakorlatban hogyan érkeznek el a hazai ágazati vállalati dolgozókhoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések