Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatás-fejlesztési programok 2007-ben Új Magyarország Fejlesztési Terv Hámoriné Váczy Zsuzsa OKM Balatonfüred, 2007. november 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatás-fejlesztési programok 2007-ben Új Magyarország Fejlesztési Terv Hámoriné Váczy Zsuzsa OKM Balatonfüred, 2007. november 14."— Előadás másolata:

1 Közoktatás-fejlesztési programok 2007-ben Új Magyarország Fejlesztési Terv Hámoriné Váczy Zsuzsa OKM Balatonfüred, 2007. november 14.

2 Várt eredmények az NFT I. végére Az integrációs folyamatok erősödése, pedagógusok felkészítése Az integrációs folyamatok erősödése, pedagógusok felkészítése A képességfejlesztés előtérbe helyezése a ismeretközpontú oktatással szemben, új pedagógiai kultúra megismertetése az intézmények kb. 10 százalékában A képességfejlesztés előtérbe helyezése a ismeretközpontú oktatással szemben, új pedagógiai kultúra megismertetése az intézmények kb. 10 százalékában Korszerű tanulási környezet megteremtése: infrastrukturális fejlesztés (hátrányos helyzetű alapfokú intézmények felújítása) Korszerű tanulási környezet megteremtése: infrastrukturális fejlesztés (hátrányos helyzetű alapfokú intézmények felújítása) Új hálózatok kiépülése: TIOK, szolgáltatók Új hálózatok kiépülése: TIOK, szolgáltatók

3 A közoktatás kapcsolódási pontjai az ÚMFT-hez TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program - tartalmi fejlesztés TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program - tartalmi fejlesztés TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - központi infrastruktúra-fejlesztés TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - központi infrastruktúra-fejlesztés ROP – 6 regionális operatív program és KMRFT - regionális infrastruktúra-fejlesztés (szinergia) ROP – 6 regionális operatív program és KMRFT - regionális infrastruktúra-fejlesztés (szinergia)

4 Intézmények felújítása ROP- KMR NFT I-es előzmények: 14 milliárdos keretből 140 intézmény (alapfokú) újult meg NFT I-es előzmények: 14 milliárdos keretből 140 intézmény (alapfokú) újult meg Mintegy 700 intézmény kap támogatást felújításhoz Mintegy 700 intézmény kap támogatást felújításhoz Előnyt élveznek a többcélú, összevont, társulási formában működő intézmények (minden intézménytípus), fenntartó pályázik, kötelező tartalomfejlesztés - folyamatos pályáztatás Előnyt élveznek a többcélú, összevont, társulási formában működő intézmények (minden intézménytípus), fenntartó pályázik, kötelező tartalomfejlesztés - folyamatos pályáztatás

5 Intézmény, Pedagógus, Gyermek, tanuló regionális hálózat 3.2.2 Pályázat 3.1.2 akkred OKM Educatio, OFI ÚMFT közoktatás-fejlesztési konstrukciói XXXXX XXXX XX XX XX XX XXX X X XX XX Pályázat 3.1.3 3.1.4 szakértő minősítés ref isk Központi program 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Ped tov képz 3.1.5 3.1.7 Eltérő okt ig SNI, EGYMI 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.1.6 Központi program 3.1.8XXXXX XXXX XX XX XX XX XXX X X XX XX

6 3.1 A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása 3.1.2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (2008.1.negyedév) 3.1.2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (2008.1.negyedév) 3.1.3 Innovatív (követő) iskolák (2008.1.negyedév) 3.1.3 Innovatív (követő) iskolák (2008.1.negyedév) 3.1.4 Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása (2008.1.negyedév) 3.1.4 Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása (2008.1.negyedév) 3.1.5 Pedagógiai kultúra korszerűsítése (2008. 2.negyedév) 3.1.5 Pedagógiai kultúra korszerűsítése (2008. 2.negyedév) 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)) 2008. 3.negyedév 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)) 2008. 3.negyedév 3.1.7 Pedagógusok új szerepben (2008. 3.negyedév) 3.1.7 Pedagógusok új szerepben (2008. 3.negyedév) 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban(2007. 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban(2007.

7 21. századi közoktatás Kiemelt, központi program (2007 4.negyedév) Kiemelt, központi program (2007 4.negyedév) Fejlesztés-koordináció Fejlesztés-koordináció Regionális, területi szolgáltatások, támogatórendszer irányítása Regionális, területi szolgáltatások, támogatórendszer irányítása Ágazatközi koordináció Ágazatközi koordináció Programok közötti koordináció Programok közötti koordináció Pályázat-előkészítés Pályázat-előkészítés Programkövetés, visszacsatolás Programkövetés, visszacsatolás

8 3.1.2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban Pályázati konstrukció (2008.1.negyedév) Pályázati konstrukció (2008.1.negyedév) Témák: természettudományok, aktív állampolgárságra nevelés, vállalkozói kompetenciák, egészségnevelés, múzeumpedagógia Témák: természettudományok, aktív állampolgárságra nevelés, vállalkozói kompetenciák, egészségnevelés, múzeumpedagógia Pályázói kör: kiadók, közoktatási intézmények, fejlesztőműhelyek, civil és szakmai szervezetek konzorciumai Pályázói kör: kiadók, közoktatási intézmények, fejlesztőműhelyek, civil és szakmai szervezetek konzorciumai Pályázati forma: kétlépcsős és standard pályázatok Pályázati forma: kétlépcsős és standard pályázatok

9 3.1.3 Innovatív iskolák3.1.4 Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása (2008.1.negyedév (folyamatos) Pályázati konstrukció (2008.1.negyedév) Pályázati konstrukció (2008.1.negyedév) Komponensek: automatizált pályázatok a leszakadó kistérségek intézményeinek, standard követőiskolai pályázatok Komponensek: automatizált pályázatok a leszakadó kistérségek intézményeinek, standard követőiskolai pályázatok Tartalma: új pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazása Tartalma: új pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazása Az intézmény pedagógiai gyakorlatának, programjának korszerűsítése Az intézmény pedagógiai gyakorlatának, programjának korszerűsítése

10 3.1.5 Pedagógiai kultúra korszerűsítése 3.1.7 Pedagógusok új szerepben Tovább-, és átképzések pályázati konstrukciók (2008. első félév) Tovább-, és átképzések pályázati konstrukciók (2008. első félév) Tartalma: az intézményi implementációt támogató felkészítések, hiányzó kompetenciák és kapacitások pótlása, pályakorrekciós át-és továbbképzések biztosítása Tartalma: az intézményi implementációt támogató felkészítések, hiányzó kompetenciák és kapacitások pótlása, pályakorrekciós át-és továbbképzések biztosítása Pályázók köre: pedagógusképző intézmények, közoktatási intézmények Pályázók köre: pedagógusképző intézmények, közoktatási intézmények

11 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Támogató, szolgáltató intézményi fejlesztések az integrációs, inklúziós gyakorlat minőségének javítására (2008. 3.negyedév) Támogató, szolgáltató intézményi fejlesztések az integrációs, inklúziós gyakorlat minőségének javítására (2008. 3.negyedév) Tartalma: a többségi, befogadó(SNI) iskolák szakmai támogatása, utazó pedagógiai szolgáltatás, tartósan beteg gyermekek oktatása, eszközkölcsönzés Tartalma: a többségi, befogadó(SNI) iskolák szakmai támogatása, utazó pedagógiai szolgáltatás, tartósan beteg gyermekek oktatása, eszközkölcsönzés

12 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Kiemelt, központi program (2007. 4. negyedév) Kiemelt, központi program (2007. 4. negyedév) Tartalma: kompetenciamérés, eszközfejlesztés, intézményi, pedagógus és tanulói értékelés, egységes, EU kompatibilis minőségfejlesztés Tartalma: kompetenciamérés, eszközfejlesztés, intézményi, pedagógus és tanulói értékelés, egységes, EU kompatibilis minőségfejlesztés Fő cél: a közoktatás-fejlesztés szolgálata, a hatékony, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása Fő cél: a közoktatás-fejlesztés szolgálata, a hatékony, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása

13 3.2 A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek: a formális, informális és nonformális tanulási formák felhasználása, e-tanulás 3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek: a formális, informális és nonformális tanulási formák felhasználása, e-tanulás Célja: a lemorzsolódás megelőzése, a formális rendszerbe nem illeszthető fiatalok reintegrációja Célja: a lemorzsolódás megelőzése, a formális rendszerbe nem illeszthető fiatalok reintegrációja 3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás 3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás

14 Az NFT II. végrehajtását támogató intézményi keretrendszer OKM szakmai irányítás Központi koordinátor szervezet központi koordináció, szolgáltatás TIOK konzorciumok szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció Szakmai szolgáltatók szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció referenciaiskolák, óvodák Innovációs (követő) iskolák adaptáció, implementáció OOIH és Inklúziós Hálózat szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció

15 3.4 Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése 3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 3.4.3 Tehetséggondozás 3.4.3 Tehetséggondozás

16 Köszönöm a figyelmüket zsuzsa,vaczy@okm.gov.hu


Letölteni ppt "Közoktatás-fejlesztési programok 2007-ben Új Magyarország Fejlesztési Terv Hámoriné Váczy Zsuzsa OKM Balatonfüred, 2007. november 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések