Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MESZK ORSZÁGOS FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓJA 2013.01.01-2013.09.15. Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MESZK ORSZÁGOS FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓJA 2013.01.01-2013.09.15. Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet,"— Előadás másolata:

1 MESZK ORSZÁGOS FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓJA 2013.01.01-2013.09.15. Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet, Kibővített Elnökségi Ülés Mátraszentimre, 2013.09.19-21.

2 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév 2013.01.07Részvétel az Innovamed Oktatási Kft www.e-edumed.ro honlapon közzétett tanfolyamával kapcsolatos tesztelésen. www.e-edumed.ro 2013.01.21.A 2012. II félévére vonatkozóan tagozati beszámoló elkészítése és elküldése az Országos Irodába Király Edit Általános Alelnöknek 2013.01.23.Részvétel Országos Tagozatvezető Értekezleten Budapesten 2013.01.30.MESZK Országos Hivatalvezetői állás betöltésére érkező pályázatok elbírálásában részvétel Bíráló Bizottsági

3 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév 2013.02.20 Részvétel a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem ÁOK Oktató Kórház anaesthesiológiai és intenzívterápiás osztályán kezelésben részesülő beteg ápolásával kapcsolatos szakmai vizsgálat lefolytatásában szakértőként, Add Hoc Bizottsági tagként. A MESZK elnökének delegálása alapján 2013.02.11 Felnőtt Ápolás tagozatra vonatkozó adatok lekérése az Országos Hivataltól 2013.02.21. Résztvétel Budapesten az Országos Tagozatvezetőkkel is Kibővített Elnökségi Ülésen (meghívott vendég : Dr. Szócska Miklós Államtitkár) 2013. 02.26 Add Hoc Bizottsági összefoglaló véleményezési anyag elkészítése a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem ÁOK Oktató Kórház anaesthesiológiai és intenzívterápiás osztályán kezelésben részesülő beteg ápolásával kapcsolatban

4 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév 2013.03.04.Tagozati (helyi, területi, országos) adatbázis alapján összeférhetetlenségi vizsgálat a választott tisztségviselők, bizottsági tagok, elnökök személye kapcsán 2013.03.06.-15.Felkészülés az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagozati taggyűlésére és országos tagozati küldött választására / Választási Bizottság kijelölése, meghívók, választási lista, jelölőlapok, nyilatkozatok, tájékoztatók stb előkészítése, adatbázis frissítés, MESZK honlapon történő meghirdetés 2013.03.11.Levél Dr. Balogh Zoltánnak: A Választási Szabályzat tagozatokra vonatkozó pontjaival kapcsolatos problémák, javaslatok 2013.03.12.Részvétel a MESZK B-A-Z Megyei Területi Szervezet Küldöttgyűlésén

5 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév 2013.03.13.Részvétel a Országos Elnökség, Területi Elnökök Tanácsa, valamint a Szakmai Tagozatok Tanácsa közös kibővített ülésén 2013. 03.10- 2013.03.20 Országos Tagozati Tagok önéletrajzainak bekérése 2013.03.15-20Tagozati taggyűlés és választás jegyzőkönyvmintájának, előadásainak elkészítése, tagozati adatbázis aktualizálása, tagozati létszám feltérképezése területi és országos szinten 2013.03.19Országos Tagozati beszámoló a 2012.- évről/ prezentáció + 2013. évi tagozati szakmai munkaterv és költségvetési terv elkészítése

6 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév 2013.03.20.-21.Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagozati taggyűlés és országos tagozati küldött választás dokumentumainak összekészítése és eljuttatása az Országos Irodába 2013.03.19Tandzsuniszky Edit Országos Természetgyógyászati Szakmai Tagozat Tagozatvezetője felkérésére előadás absztraktot adtam be a 2013.05.16-án Lurdy házban „Egészségvédelem, rehabilitáció természetesen” címmel Természetgyógyászati Szakmai Tagozat által szervezett továbbképzésre, hogy ápoljuk a szakmai tagozatok közötti jó kapcsolatot

7 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév 2013.04.04.Levél Dr. Balogh Zoltánnak: Tájékoztatás az Országos Tagozati Taggyűlésről, választásról + mellékelten megküldtük az Országos Tagozat I. számú határozatát 2013.04.06.Részvétel a MESZK Országos Küldöttgyűlésén 2013.04.01.-től jelenleg is. A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat helyi képviselőinek önéletrajzi adatbázis fejlesztése 2010. 04. 07.Levél Dr. Balogh Zoltánnak: Országos Tagozati javaslat az eü. szakdolgozók bérrendezésére vonatkozóan

8 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév 2018. 04.08.Honlapra feltölthető anyagok elkészítése, elküldése az Országos Irodának: Tagozat létszáma, összetétele, közérdekű információk 2013.04.08Országos Tagozati vélemény elkészítése „ az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről” szóló EMMI rendelet tervezete alapján 2013. 04.09.Részvétel a Kötelező Szakmacsoportos Továbbképzések ellenőrzési folyamatának véglegesítéséről szóló értekezleten a TOTB elnökökkel, területi elnökökkel, OTTB tagokkal együtt 2013.04.17.Az Országos Tagozat tagjainak tájékoztatása a Kötelező Szakmacsoportos Továbbképzések ellenőrzési folyamatának véglegesítéséről szóló értekezleten történtekről és az ott elért tagozati eredményekről

9 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév 2013.04.17-18.Részvétel a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház II. Rákóczi Ferenc Kórházi Inzézmény részben MESZK vizsgabizottsági tagként geriátriai szakápolói vizsgán 2013.04.19Köszönőlevelet kaptam- mint MESZK vizsgabizottsági tag- a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház II. Rákóczi Ferenc Kórházi Inzézményrész vezetőitől a geriátriai szakápolói vizsgán való részvételemért 2013.04.12-20A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat adatbázis és a felnőtt ápolás kötelező szakmacsoportos továbbképzések ellenőrzésébe bevont szakértői adatbázis összehasonlítása, kimutatás elkészítése 2013.04.20.Levél Dr. Balogh Zoltán Elnöknek: Tájékoztatás a MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat adatbázis és a felnőtt ápolás kötelező szakmacsoportos továbbképzések ellenőrzésébe bevont szakértői adatbázis összehasonlítási eredményéről

10 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév 2013.04.21.Vizsgabizottsági tagként jelentés megküldése a Geriátriai szakápolói vizsgáról 2013.04.23.Aktualizált helyi, területi és országos tagozati adatbázis 2013.04.26.Országos Felnőtt Ápolás Tagozati vélemény megküldése Dr. Balogh Zoltán Elnök Úrnak (a véleményt az Ő felkérésére készítettem el) Ápolási Intézet működtetéséről 2013.04.29Krónikus betegellátás 6 éves programjára vonatkozó kérdőív kapcsán tagozatunk 11 oldalas véleményezési anyagot küldött az országos irodába

11 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév 2013.05.15Részvétel a Szakmai Tagozatok Tanácsának Ülésén Budapesten 2013.05.28Részvétel a MESZK B-A-Z Megyei Területi Szervezet Küldöttgyűlésén, melyen Országos Tagozatvezetőként beszámoltam a tagozat és az országos Szervezet addigi eredményeiről 2013.05.15-30Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia általános felhívásának, céges és egyéni absztraktnyomtatványának megszerkesztése 2013.06.11Heves Megyei Területi Szervezet új területi tagozati képviselőt választott Pócs Anita személyében. Pócs Anita adatai rögzítésre kerültek az országos tagozati adatbázisba és a tájékoztatását ezzel kapcsolatban megküldtem az országos irodának, illetve Király Edit Általános Alelnöknek

12 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév 2013.06.09- 2013.07.20. Felkérő levelek postázása az Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia kapcsán előadás megtartására vonatkozóan szakmailag elismert, prominens személyeknek, illetve potenciális szakmai kiállítóknak, cégeknek 2013. 06.14Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia első felhívásának, jelentkezési nyomtatványainak feltöltése a MESZK honlapjára 2013. 06.18.Részvétel a Szakmai Tagozatok Tanácsának Ülésén Budapesten 2013.06.19.Országos Tagozati vélemény megküldése a MESZK Országos Irodának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció anyagával kapcsolatosan

13 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév 2013.06.21Országos Tagozati vélemény megküldése a MESZK Országos Irodának az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet tervezetével kapcsolatban 2013.07.09.Tagozati kezdeményezés Dr. Balogh Zoltán Elnök úr felé Beck Mónika OMSZ kommunikációs referens és Klenk – Sipos Rita dokumentarista fotóművész tagozati megkeresése kapcsán. Téma és cél: „90 nap a Mentők közt” címmel elkészült könyv kapcsán együttműködés kialakítása a fotóművész és a MESZK között az ápolói munka és hivatás mentős kollégák példája alapján történő bemutatására. A megbeszélés megtörtént és az együttműködés is nagy valószínűséggel létrejöhet. 2013. 07.23.Országos tagozati adatbázis frissítése

14 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév 2013.06.27- 28-29 Részvétel előadóként és a MESZK képviseletében üléselnökként az Egészségügyi Szakdolgozók XLIV. Országos Kongresszusán Egerben

15 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév 2013. 07.15.-től - 2013.08.20.-ig Tagozati Bíráló Bizottság létrehozása a beérkező előadás pályázatok értékelésére Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferenciára beérkező előadás pályázatok előkészítése, megküldése a Bíráló Bizottság számára. Értékelési szempontrendszer és táblázat összeállítása. Hiánypótlás kérése az előadóktól. Pályázati lapok elkészítése az akkreditációhoz. Bíráló Bizottsági tagok egyéni véleményezési, értékelési anyagai alapján egységes tagozati bizottsági álláspont kialakítása az elfogadott és elutasított előadásokra vonatkozóan Program-előzetes összeállítása Kapcsolattartás cégekkel, esetleges kiállítókkal és a felkért előadókkal. Levelezés bonyolítása az előadás pályázatokat beadó személyekkel

16 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév 2013.07.25- 2013.08.05 Ápolásmenedzsment I. országos Középvezető Konferencia felhívási anyagának, absztraktbejelentőjének elkészítése és elküldése az Országos Elnökségnek véleményezésre, jóváhagyásra 2013.08.25.Országos Tagozati vélemény megküldése a MESZK Országos Irodának a 2014-2020-as időszakra szóló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezetével kapcsolatosan 2013.08.27Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferenciára beérkezett és a Bíráló Bizottság által elfogadott előadások előkészítése akkreditácóra, illetve az Ápolásmenedzsment I. országos Középvezető Konferencia felhívási anyagának, absztraktbejelentőjének elnökség általi javaslat szerinti módosítása, valamint mindkét konferencia anyagának megküldése az Országos Iroda felé

17 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév 2013.09.04.Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia programjának módosítása, időpontok, előadások összehangolása 2013.09.05.Javaslattétel Király Edit Általános Alelnök részére napirendi ponthoz a 2013.09-19-21.-ig Mátraszentimrén megrendezésre kerülő Kibővített Elnökségi Ülésre 2013.09.06.Országos felmérés érdekében középvezető kérdőív elkészítése, melynek eredményét az Ápolásmenedzsment I. országos Középvezető Konferencián kívánjuk bemutatni. 2013.09.10.A felnőtt ápolás szakterületen történt szakmai vizsgák vizsgabizottsági tagjainak jelentése alapján elkészített értékelést a megadott ppt szempontok alapján 2013.09.13.Jelen beszámoló elkészítése ppt. Formátumban a mátraszentrimre kibővített elnökségi ülésre

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "MESZK ORSZÁGOS FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓJA 2013.01.01-2013.09.15. Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések