Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR. Mit tudsz a Bibliáról?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR. Mit tudsz a Bibliáról?"— Előadás másolata:

1 AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR

2 Mit tudsz a Bibliáról?

3 A BIBLIA A BIBLIA szó jelentése: KÖNYVEK A BIBLIÁN keresztül ISTEN szól hozzánk. Részei: ÓSZÖVETSÉG: - az Ószövetség történetei az ősatyákról szólnak, ÚJSZÖVETSÉG - az Újszövetség Krisztus tanításáról szól

4 A BIBLIA könyveit az Ószövetség és Újszövetségen belül is további három csoportba lehet rendezni 1.Történeti könyvek 2.Tanítói könyvek 3.Prófétai könyvek Az Ószövetség Kr.e. 12. századtól Kr.e. 2.századig íródott, az Újszövetség pedig a Kr.u. 1.században keletkezett. ÓszövetségÚjszövetség

5 Ószövetség Mózes könyvei 1. könyve: A teremtés 2. könyve: A zsidók kijövetele 3. könyve: Lévi nemzetség 4. könyve: Népek megszámlált rendje 5. könyve: Törvények Történeti könyvek

6 Ószövetség Józsué könyve Bírák könyve Ruth könyve Sámuel első és második könyve Királyok első és második könyve Krónikák könyvei (első és második) Ezsdrás könyve Nehémiás könyve Eszter könyve Jób könyve Zsoltárok könyve A példabeszédek könyve A prédikátor könyve Énekek éneke Ézsaiás próféta könyve Jeremiás próféta könyve Jeremiás siralmai Ezékiel, Dániel, Hóseás, Jóel, Ámósz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Haggeus, Zakariás, Malakiás próféták könyvei Tanítói könyvek Prófétai könyvek

7 Újszövetség Máté evangéliuma Márk evangéliuma Lukács evangéliuma János evangéliuma Az apostolok cselekedetei A zsidókhoz írt levél Jakab levele Péter első, második levele János első, második, harmadik levele Júdás levele A jelenések könyve Történeti könyvek Pál levelei: a rómaiakhoz, a korinthusiakhoz 1.,2., a galatákhoz, az efezusiakhoz, a filippiekhez, a kolosséiakhoz, a thesszalonikaiakhoz 1.,2., Timóteushoz 1.,2., Titushoz, Felemonhoz. Tanítói könyvek Prófétai könyvek

8 Milyen bibliai történetekre emlékeztetnek a képek?

9 Lábam előtt mécses a Te igéd, ösvényem világossága” ”Lábam előtt mécses a Te igéd, ösvényem világossága” (Zsoltárok, 119- 105) Értelmezzétek az alábbi igét! Isten üzenetét a Bibliában olvashatod, amely mint egy mécses mutatja az igaz utat.

10 Károli Gáspár Károli Gáspár, gönczi lelki pásztor fordította először a Bibliát magyar nyelvre, amely 1590-ben jelent meg Vizsolyban 700-800 példányban. Mára 54 példány maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon.

11 Szenci-Molnár Albert, aki kisdiákként 1590-ben szorgalmasan hordta a lefordított bibliai részeket Göncről Vizsolyba. Esőben, szélben futva tette meg az utat, köpenye alá rejtve a lapokat. Közben megfogalmazódott benne a vágy: „Hasznos ember szeretnék lenni, hogy Én is megajándékozhassam szegény népünket valami széppel, jóval. Isten akaratát, útmutatását megértette, s megtalálta feladatát. Tanulmányútja során zsoltárokat fordított és kinyomtatva küldte haza. Szenci-Molnár Albert

12 Miért adta Isten a Bibliát az embereknek? A Bibliából ismerhetjük meg Istent, és az Ő akaratát. Üzenetet küldött és utat mutat általa az embereknek.

13 A Bibliát az Interneten online formában megtaláljátok az alábbi linken: http://abibliamindenkie.hu/


Letölteni ppt "AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR. Mit tudsz a Bibliáról?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések