Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagycsaládosok közös rajzvizsgálata Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Takácsné Szigeti IlonaDr. Vass Zoltán KRE BTK. PhD Egyetemi adjunktus Pszichológiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagycsaládosok közös rajzvizsgálata Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Takácsné Szigeti IlonaDr. Vass Zoltán KRE BTK. PhD Egyetemi adjunktus Pszichológiai."— Előadás másolata:

1 Nagycsaládosok közös rajzvizsgálata Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Takácsné Szigeti IlonaDr. Vass Zoltán KRE BTK. PhD Egyetemi adjunktus Pszichológiai Intézet 2009.

2 Bevezetés Bevezetés „A nagycsaládos szülők és gyerekeik körül mindig történik valami, csak egy dolog állandó: a kapcsolat…” történik valami, csak egy dolog állandó: a kapcsolat…” Az egyén boldogságának minősége leginkább családi kapcsolatainak milyenségétől függ.  A közös rajzolás aktuálgenezisét vizsgáltam, a nagycsaládos triádok – apa, anya, gyermek – és a kontroll triádot képező egy gyermeket nevelő családok eredményeinek összehasonlításával.

3 Kutatási kérdések   A nagycsaládban a családtagok együttműködése és egymásra hatása milyen mértékben és mely hatásokban érvényesül az egy gyermekesekkel szemben? Van-e különbség?   Vannak-e csak a nagycsaládra jellemző, együttműködésre és egymás befolyásolására kimutatható viselkedésminták? A vizsgálat célja A vizsgálat célja, a hasonló szociálökonómiai státusz alapján kiválasztott, vizsgált és kontroll triádok, viselkedésének összehasonlítása közös rajzvizsgálattal.

4 Miért a közös rajzvizsgálat módszerét alkalmaztam?  Megbízható, érvényes diagnosztikai eljárás  Tágabb kontextusban helyezi el a rajzot, a közös rajzolás aktuálgenezisét vizsgálja  Egyidejűleg sok változót és kölcsönhatást is képes figyelembe venni - sok változó egyidejű mérésével a többváltozós statisztikai elemzések követik  Kedvező légkör –tesztfelvétel során – iatrogén ártalom nélkül  A közös rajzolás során, megfigyelhető az együtt rajzolók kommunikációja.  A családon belüli kapcsolatok, rituálék, normák… jól megragadhatók.  Egyszerű eszközkészlettel dolgozik.  Bővíthető reakciók

5 Saját vizsgálat   Mintavételi alapegység: adott időben Füzesabony mikrotérségében élő családok - szülők és egy általános iskolás gyermek – csoportja   Minta nagysága: 60- 60 vizsgált személy (n=120) vizsgálati és kontroll csoport   Vizsgálati csoport: 20 nagycsalád 3 tagja, a szülők, iskolás gyermek   Kontrollcsoport: hasonló szociometriai pozíciójú, 20 egy gyermekes család   Tesztfelvételi időpontok: 2008.10.01. és 2009.08.30. között.   Vizsgálat helyszínei:Füzesabony és mikrotérsége településeinek nagycsaládjai és egy gyermekes családjai.: Füzesabony, Szihalom, Mezőszemere, Mezőtárkány, Egerfarmos. A felvételek a családok saját otthonában készültek.

6 Alkalmazott mérőeszköz Közös rajzvizsgálat videó film felvétellel: az aktuálgenetikus viselkedés kódolása (2007 Nagy Viola, Dr. Vass Zoltán)

7 Alkalmazott statisztikai eljárások  Az adatok és a szociometriai kritériumok pontszámainak összesítései a Microsoft Excel programban készültek.  A vizsgálat alkalmával a hipotézisek ellenőrzésére, két várható érték különbözőségének vizsgálatára statisztikát számoltam(egymintás t-próba)

8 Hipotézis   A nagycsaládos gyermekek családjában a kommunikáció nyitottabb lesz a közös munka során, ezzel együtt az érzelmek nyílt kifejezése, jól megfigyelhető.   Arra számítok továbbá, hogy a nagycsaládos gyermekek és szüleik egymás közötti interakciója eltéréseket fog mutatni a kontroll csoportban szereplő egy gyermekes családok kommunikációjához képest. A nagycsaládos gyermekek szülei között gazdagabb kommunikációt, és egymás felé szabadabb, nyílt érzelemkifejezést várok.   Az erőviszonyok tekintetében feltételezem, hogy a nagycsaládos gyermekek családjánál a szülők felvállalják a domináns szerepet.

9 Eredmények  A vizsgálati, valamint a kontrollcsoportba tartozó triádok tesztviselkedésében és alapadataiban az átlagok két mintás t- próbával végzett összehasonlításakor a mért 68 változóból 5 mutatott szignifikáns (p <0,01, p <0,05) különbséget.  Az elemzések 3 változó vonatkozásában tendencia szintű (0,05

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/18/6282302/slides/slide_9.jpg", "name": "Eredmények  A vizsgálati, valamint a kontrollcsoportba tartozó triádok tesztviselkedésében és alapadataiban az átlagok két mintás t- próbával végzett összehasonlításakor a mért 68 változóból 5 mutatott szignifikáns (p <0,01, p <0,05) különbséget.", "description": " Az elemzések 3 változó vonatkozásában tendencia szintű (0,05


10 Szignifikáns eltérés a közös rajzvizsgálat vizsgálati és kontrollcsoportjai között

11 Tendencia szintű eltérés a közös rajzvizsgálat vizsgálati és kontrollcsoportjai között

12 Következtetések 1.  A vizsgálatom szerint a nagycsalád verbális és nemverbális kommunikációja a közös rajzvizsgálat során, igen gazdag, az egy gyermekesekéhez viszonyítva.  Szignifikáns eltérés mutatott az örömkifejezés, a konstruktív tanítás, a bocsánatkérés, a fegyelmezés és visszatérés az egyén a témaválasztásra vagy címadásra vonatkozó saját javaslatának a vizsgált triádok javára.  A szerepek a hagyományos módon érvényesültek a nagycsaládok tagjainál. Az anya itt többször volt kiemelkedően domináns szerepben, de az apa is gyakran vezető szerepet játszott.

13 Következtetések 2.   A nagycsaládos gyermekek családjában a kommunikáció nyitottabb: - a család tagjai felvállalják a fizikai kontaktust, - saját javaslataikat képesek – másik hatására korrigálni, bocsánatot kérni, - a szülők a konstruktív tanítást – ami szülői szerep – gyakran alkalmazzák. Az örömkifejezés, mint pozitív-, és a fegyelmezés, mint negatív verbális reakció a tarja egyensúlyban a család rajzolás közbeni működését. Hasonló motívumot v. rajzeszközt választanak a közös munka során, ezzel mindezzekkel együtt az érzelmek nyílt kifejezése, jól megfigyelhető náluk.

14 Rajzi jegyek elemzése Tartalom: Tartalom: Két csoportra oszthatjuk a rajz különítettünk el. - Az elsőbe, az úgynevezett sablonos tartalmak (pl.: fa, virág) tartoztak, melyek általában igen gyakran előfordulnak a szabadrajzokon. - A második csoportba azok a rajzok kerültek, melyekre egyedibb témák ábrázolásra volt jellemző, ezt kreatív tartalomként jelöltünk. Emberi kapcsolatok: a rajzon szereplő emberek milyen viszonyban állnak egymással. Emberi kapcsolatok: a rajzon szereplő emberek milyen viszonyban állnak egymással. Aktivitás: mozgásos cselekvés ábrázolás Aktivitás: - mozgásos cselekvés ábrázolás - azonosíthatóak a vizsgált típusú mozgásos tartalmak tartalmak Koherencia: Koherencia: a rajzon ábrázolt elemek között milyen fokú a szemantikai összefüggés.

15 A kutatás eredményei és a gyakorlat  A nagycsaládosok különleges erőforrásai /2005. NOE vizsgálat/  életcéljuk a szeretet-kapcsolatokba ágyazott élet szolgálata  energiaforrásuk: hétköznapokban átélt érzelmi tőke, a gyerek szeretete öröm- és erőforrás  a család belső élete: jellemformáló és példaadó közeg; pozitív életszemléletet, biztonságélményt nyújt.  védekező közeg; létbiztonság: a belső egyensúly és a harmónia fenntartása  folyamatos kommunikáció, kapcsolatok átláthatósága, családi ünnepek fontossága

16 A nagycsaládra jellemző viselkedésminták  gazdag verbális és nemverbális kommunikáció  a családi szerepek stabilak,  belső egyensúly: pl. örömkifejezés és fegyelmezés  biztonság, a felnőtt vezető szerepe, konstruktív tanítás, fegyelmezés  Bocsánatkérés

17 Vizsgált triád rajza


Letölteni ppt "Nagycsaládosok közös rajzvizsgálata Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Takácsné Szigeti IlonaDr. Vass Zoltán KRE BTK. PhD Egyetemi adjunktus Pszichológiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések