Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályok, intézményi szabályzatok Törvények, kormányrendeletek A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályok, intézményi szabályzatok Törvények, kormányrendeletek A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet."— Előadás másolata:

1 Jogszabályok, intézményi szabályzatok Törvények, kormányrendeletek A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről Valamennyi jogszabály hatályos szövege elérhető a https://magyarorszag.hu/ oldalon!https://magyarorszag.hu/ Intézményi szabályzatok Tanulmányi és vizsgaszabályzat A Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzat Diákigazolványok kezeléséről szóló szabályzat

2 Általános információk Mire érdemes különösen odafigyelni: A jogszabályok jogokat és kötelezettségeket egyaránt biztosítanak – ez szemléletváltást is követel A hallgató felnőtt, cselekvőképes magyar állampolgár – döntéseik hosszú távra is hatással lehetnek Az intézmények egyre inkább szolgáltató cégek mintájára működnek, ők is élnek jogaikkal – határidők, jogkövetkezmények Az egyes hallgatókkal való kapcsolattartás kevésbé személyes, mint amit addig megszoktak – rengeteg szolgáltatás elektronikusan érhető el

3 A hallgatói szerződés Az állami ösztöndíjszerződés a hallgató és az állam (Oktatási Hivatal) között jön létre, amelyben Az állam kötelezettsége a hallgató képzésének költségét részben vagy egészben átvállalja (állami ösztöndíj, állami részösztöndíj) A hallgató kötelezettsége: diplomáját a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi pl. egy 3 éves alapképzést legfeljebb 4,5 év, azaz 9 félév alatt elvégez és oklevelet szerez (maximum 12 félév támogatott) a végzést követő 20 éven belül a támogatott idő kétszereséig hazai munkaviszonyt létesít: magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell dolgoznia vagy vállalkozási tevékenységet folytatnia visszafizeti a Magyar Államnak az ösztöndíja vagy részösztöndíja összegét, ha oklevelét a megszabott határidőn belül nem szerezte meg, vagy a végzést követően, a megadott idő alatt nem volt a szerződésben meghatározott idejű hazai munkaviszonya.

4 A hallgatói szerződés Kivételek A hitéleti képzésben résztvevőket a hazai munkaviszony létesítésére vonatkozó szabályok nem érintik A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói a közszolgálati ösztöndíjat vehetik igénybe, ennek feltételeit nem az állam, hanem az egyetem határozza meg A hallgatói ösztöndíjszerződés megkötésének folyamata Az állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas képzésre besoroltak tájékoztatást kaptak az OH-tól A szerződés általános szövege egyrészt elérhető a http://www.felvi.hu/ oldalonhttp://www.felvi.hu/ Az e-felvi szolgáltatás személyes oldalán („Én felvim”) elérhető a saját szerződés szövege Aláírás kizárólag az intézményben, 3 példányban, a személyi adatok ellenőrzése után Aláírás meghatalmazással is lehetséges – OH által biztosított formanyomtatványon Személyes és képzési adatok módosíthatók – csak változás bejelentővel (!) A szerződés megkötése a hallgatói jogviszony létrejöttének feltétele

5 A hallgatói szerződés A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése Ha a hallgató nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a képzési költség összegét vissza kell térítenie A képzési idő másfélszeresén belül nem szerez oklevelet Az oklevelét megszerzi, de azt követően a szerződés szerinti hazai munkavállalási kötelezettséget nem teljesíti A visszatérítés összege az állami ösztöndíjas hallgató esetében a képzése önköltségének fele, állami részösztöndíjas hallgató esetén az önköltség negyede A hallgatói ösztöndíjszerződés megszűnése A támogatott hallgató teljesítette kötelezettségeit (időben megszerzett oklevél, hazai munkaviszony) vagy az Nftv alapján mentesült alóluk

6 A diákhitel – DH1 és DH2 Általános információk a diákhitelről Nincs hitelbírálat, nem kell kezes és egyéb fedezetre sincs szükség. Minden 35 év alatti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatásban tanuló igénybe veheti. Maximum 10 szemeszterre kérhető. Mint minden hitel, a diákhitel is kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget átutalják akár a hallgatónak akár az intézménynek. A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónaptól, de legkésőbb a 35. életév betöltése után kell elkezdeni. Lehetőség van a törlesztés mérséklésére és különféle kedvezmények igénybevételére, de törleszteni akkor is kell, ha valakinek nincs munkaviszonya. A törlesztőrészlet a törlesztés első két naptári évében a minimálbérhez, később a két évvel korábbi jövedelemhez igazodik. A hitel díjmentesen előtörleszthető, akár a tanulmányi évek alatt is. A diákhitel igénylése egyszerű és gyors (Diákhitel Direkt), a szerződéskötés mindig írásban történik.

7 A diákhitel – DH1 és DH2 A Diákhitel1 főbb jellemzői A Diákhitel1 bármire szabadon elkölthető – azt a hallgató által megadott számlára utalják át. Egy szemeszterre maximum 250 ezer forint igényelhető, havi részletekben vagy szemeszterenként egy összegben. A Diákhitel1 változó kamatozású. Kamata 2012 második félévében 8%. Magyarországi és külföldi tanulmányokhoz is igénybe vehető (EGT országokban, itthon elismert képzés) A Diákhitel2 főbb jellemzői A Diákhitel2 kizárólag az önköltségre költhető – azt közvetlenül az intézménynek utalják át. A felvehető összegnek nincs felső határa. Akkora összeget vehet fel az állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége. A Diákhitel2 állami kamattámogatással működik. Az ügyfél által fizetendő kamat évi 2%, a fennmaradó kamatrész különbözetét az állam havonta egészíti ki. Csak magyarországi tanulmányokra vehető igénybe.

8 A diákhitel – DH1 és DH2 A diákhitel törlesztése Átutalással a DHK felé, minden hónap 5-ig Késedelmes fizetés esetében késedelmi kamat kerül felszámításra. A szerződést a DHK felmondja, ha a tartozás meghaladja a kötelező törlesztőrészlet hatszorosát (2002.12.31 utáni szerződések) vagy tizenkét hónapnyi törlesztés összegét (2002.12.31 utáni szerződések). A felmondást követően megszűnik a kölcsönszerződés és a teljes tartozást egy összegben - 8 napon belül- kell megfizetni. ennek elmulasztása esetén a tartozást az állami adóhatóság (NAV) hajtja be. Üzletszabályzatban rögzített esetekben az adós adatai átkerülnek a KHR-be.

9 Ne feledjék: - A jogszabályok jogokat és kötelezettségeket egyaránt biztosítanak! - A hallgató felnőtt, cselekvőképes magyar állampolgár! Kérdezzenek, tájékozódjanak, minden esetben megfontolt és jól átgondolt döntéseket hozzanak!

10 Köszönöm a figyelmet! Fekete Csaba SZTE Hallgatói Szolgáltató Iroda fekete.csaba@hszi.u-szeged.hu


Letölteni ppt "Jogszabályok, intézményi szabályzatok Törvények, kormányrendeletek A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések