Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

J Ó GYAKORLATOK A KÖZOKTATÁS TERÜLETÉN Előadó: Petz Józsefné intézményvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "J Ó GYAKORLATOK A KÖZOKTATÁS TERÜLETÉN Előadó: Petz Józsefné intézményvezető."— Előadás másolata:

1 J Ó GYAKORLATOK A KÖZOKTATÁS TERÜLETÉN Előadó: Petz Józsefné intézményvezető

2  Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (OM:201052)  Hetvehelyi Általános Iskola (OM: 027376)

3 Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. Hat feladatellátási hely:  Szentlőrinc (EGYMI)  Bicsérd  Bükkösd  Királyegyháza  Szabadszentkirály  Hetvehely (AMI) Fenntartó: KLIK (Szentlőrinci Tankerület) Szentlőrinci Járás: 2 intézmény, 7 helyszín!

4

5 A tankerületben a HH tanulók aránya magas 28%, a HHH tanulók aránya 20%. Kiemelkedően magas:  EGYMI: HH: 58% HHH: 27%  Szabadszentkirály: HH: 47% HHH: 41%  Bükkösd: HH: 47% HHH: 46%  Királyegyháza: HH: 37% HHH: 32%  Hetvehely: HH:48% HHH:31% Kivétel:  Bicsérd: HH: 24% HHH: 14%  Szentlőrinc: HH: 13% HHH: 8%

6 Pályázatok  DDOP – 3.1.2 – 1 milliárdos beruházás/felújítás, akadálymentesítés  TIOP – 1.1.1/09, TIOP – 1.1.1/07 – tanári és tanulói laptopok, interaktív táblák, nyelvi labor, informatika terem  TÁMOP 3.1.4 és TÁMOP 3.1.7 – szakmai tartalmi megújulás zajlott le  TIOP 1.2.3.-11/1 – online könyvtári szolgáltatások Eredmény: IKT eszközök befogadására, sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttneveléséhez befogadó intézményi környezet jött létre (Kivétel: Hetvehely, Szabadszentkirály)

7

8  TÁMOP 3.1.4 és TÁMOP 3.1.7  szakmai megújulás zajlott le  IPR támogatások  képzések Képzések tartalma:  Kompetencia alapú oktatás  „Hatékony együttnevelés az iskolában” – nevelőtestületi képzés

9  differenciált tanulásszervezés  kooperatív tanulás  projektpedagógia  drámapedagógia  multikulturális tartalmak  árnyalt értékelés  tanulásban akadályozottak pedagógiája  óvoda-iskola átmenet  konfliktuskezelés  komplex művészeti nevelés  diagnosztika, terápia, fejlesztés  hatékony tanuló megismerési technikák  IKT eszközök alkalmazása tanórán  tevékenységközpontú pedagógia

10 1. TÁMOP – 3.1.7 – 11/1 - „Referencia – intézmények országos hálózatának kialakítása” Cél: egyedi, más intézmények számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatok átadása

11  A kompetencia alapú nevelési, oktatási program (Szentlőrinc, Bicsérd)  Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program (Bükkösd, Királyegyháza, Szabadszentkirály)  Tanulói laptopok használata (Királyegyháza, Szentlőrinc)  Tehetséggondozó program (Bükkösd, Szabadszentkirály) Referencia területek:

12 2. TÁMOP – 3.1.4. B/13-1-2013-0001. „Köznevelés az iskolában” Mentoráló intézmény:  Szentlőrinc: Kompetencia alapú szövegértés, szövegalkotás az alsó tagozaton – fókuszban az önálló szövegalkotás sokszínű fejleszthetősége  Bicsérd: Iskolahívogató – nagycsoportosoknak az iskolai környezet bemutatása  Bükkösd: A Maszat-hegyen innen – A művészetek műveltségterület tartalmainak tanítása tantárgyi bontás nélkül  Királyegyháza: A számítógép ismeretszerző használata 3.-4. osztályban

13 Cél:  Magasabb színvonalú oktatás  pedagógusok módszertani fejlesztése  Horizontális tanulás intézményen belül  egymás jó gyakorlatainak megismerése  Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása  Az életpálya építés, környezeti és egészségtudatos szemléletformáló iskolai nevelés

14 1. TÁMOP 3.1.4 - C14 – „Szakmai-tartalmi megújulás a Szentlőrinci Tankerület általános iskoláiban” Megújult tanulásszervezési keretek: témanapok, témahetek, sportnapok, erdei iskola, öko-,sport- és művészeti táborok (A járás összes iskolájában)

15 2. TÁMOP 3.1.4.B – 13/1 – „Partnerség és hálózatosodás” modul Diákok felkészítése egy új környezetbe való beilleszkedésre (EGYMI, Szabadszentkirály)

16 3. HATÁRTALANUL – Tanulmányút Erdélybe

17 4. Erzsébet táborok – szociális üdülés és gyermektáboroztatás

18 5. Nemzeti Tehetség Program – „Más-Hang- Szín” SNI-s tanulók művészeti nevelése 6. Útravaló ösztöndíj program „Út a szakmához”  HH tanulók iskolai sikerességének elősegítése

19 7. Integrációs pedagógiai program (IPR) A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés jellemzői Együttnevelés: a felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. Tanulók személyes szöveges értékelése: legalább háromhavonta történik, és az értékelésen részt vesz: az osztályfőnök az érdekelt pedagógusok a tanuló a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős. Módszertani változatosság elemei: a tartalmi differenciálás: a tanulók, érdeklődésük figyelembe vételével, más-más tananyagot sajátítanak el. a módszertani differenciálás: ilyenkor, tekintettel a tanulók közötti kognitív különbségekre, a megközelítési utak különbözőek lehetnek. a követelmények differenciálása: ebben az esetben egy tanulócsoportban, de különböző szinteken folyik az oktatás (pl. integrált sajátos nevelési igényű gyermekek). multikulturalizmus: a tanulócsoport kulturális sokféleségét (pl.: német és cigány nemzetiségi) erőforrásként használjuk az oktatásban.

20 Célok/feladatok:  szakmai feladatok (pl.: tanulói teljesítmény növelése)  humán erőforrás fejlesztésével kapcsolatos feladatok (pl.: iskolapszichológus alkalmazása)  tárgyi feltételek fejlesztését célzó feladatok (pl.: - számítógép-park cseréje - mindennapos testneveléshez szükséges feltételek teljesítése)  közoktatási feladtok szervezésével kapcsolatos feladatok (pl.: - UNIOS-s pályázatok fenntarthatósági követelményeinek teljesítése - utazó gyógypedagógus hálózat működtetése)

21 „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” Szent-Györgyi Albert

22


Letölteni ppt "J Ó GYAKORLATOK A KÖZOKTATÁS TERÜLETÉN Előadó: Petz Józsefné intézményvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések