Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jó gyakorlatok a közoktatás területén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jó gyakorlatok a közoktatás területén"— Előadás másolata:

1 Jó gyakorlatok a közoktatás területén
Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat Jó gyakorlatok a közoktatás területén Előadó: Petz Józsefné intézményvezető

2 Szentlőrinci Járás általános iskolái
Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (OM:201052) Hetvehelyi Általános Iskola (OM: )

3 Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.
Hat feladatellátási hely: Szentlőrinc (EGYMI) Bicsérd Bükkösd Királyegyháza Szabadszentkirály Hetvehely (AMI) Fenntartó: KLIK (Szentlőrinci Tankerület) Szentlőrinci Járás: 2 intézmény, 7 helyszín!

4 Személyi feltételek

5 A tankerületben a HH tanulók aránya magas 28%, a HHH tanulók aránya 20%.
Kiemelkedően magas: EGYMI: HH: 58% HHH: 27% Szabadszentkirály: HH: 47% HHH: 41% Bükkösd: HH: 47% HHH: 46% Királyegyháza: HH: 37% HHH: 32% Hetvehely: HH:48% HHH:31% Kivétel: Bicsérd: HH: 24% HHH: 14% Szentlőrinc: HH: 13% HHH: 8%

6 Tárgyi feltételek alakulása
Pályázatok DDOP – – 1 milliárdos beruházás/felújítás, akadálymentesítés TIOP – 1.1.1/09, TIOP – 1.1.1/07 – tanári és tanulói laptopok, interaktív táblák, nyelvi labor, informatika terem TÁMOP és TÁMOP – szakmai tartalmi megújulás zajlott le TIOP /1 – online könyvtári szolgáltatások Eredmény: IKT eszközök befogadására, sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttneveléséhez befogadó intézményi környezet jött létre (Kivétel: Hetvehely, Szabadszentkirály)

7

8 Pedagógusok felkészítése az esélyegyenlőségi program megvalósítására
TÁMOP és TÁMOP  szakmai megújulás zajlott le IPR támogatások  képzések Képzések tartalma: Kompetencia alapú oktatás „Hatékony együttnevelés az iskolában” – nevelőtestületi képzés

9 A haladási ütemet segítő képzések:
differenciált tanulásszervezés kooperatív tanulás projektpedagógia drámapedagógia multikulturális tartalmak árnyalt értékelés tanulásban akadályozottak pedagógiája óvoda-iskola átmenet konfliktuskezelés komplex művészeti nevelés diagnosztika, terápia, fejlesztés hatékony tanuló megismerési technikák IKT eszközök alkalmazása tanórán tevékenységközpontú pedagógia

10 Jó gyakorlatok átadása
TÁMOP – – 11/1 - „Referencia – intézmények országos hálózatának kialakítása” Cél: egyedi, más intézmények számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatok átadása

11 Eredmény  Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely lettünk
Referencia területek: A kompetencia alapú nevelési, oktatási program (Szentlőrinc, Bicsérd) Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program (Bükkösd, Királyegyháza, Szabadszentkirály) Tanulói laptopok használata (Királyegyháza, Szentlőrinc) Tehetséggondozó program (Bükkösd, Szabadszentkirály) Eredmény  Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely lettünk

12 Jó gyakorlatok átadása
TÁMOP – B/ „Köznevelés az iskolában” Mentoráló intézmény: Szentlőrinc: Kompetencia alapú szövegértés, szövegalkotás az alsó tagozaton – fókuszban az önálló szövegalkotás sokszínű fejleszthetősége Bicsérd: Iskolahívogató – nagycsoportosoknak az iskolai környezet bemutatása Bükkösd: A Maszat-hegyen innen – A művészetek műveltségterület tartalmainak tanítása tantárgyi bontás nélkül Királyegyháza: A számítógép ismeretszerző használata osztályban

13 Innovatív iskola – pályázati aktivitás
Cél: Magasabb színvonalú oktatás  pedagógusok módszertani fejlesztése Horizontális tanulás intézményen belül egymás jó gyakorlatainak megismerése Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása Az életpálya építés, környezeti és egészségtudatos szemléletformáló iskolai nevelés

14 Jelenlegi pályázataink
TÁMOP C14 – „Szakmai-tartalmi megújulás a Szentlőrinci Tankerület általános iskoláiban” Megújult tanulásszervezési keretek: témanapok, témahetek, sportnapok, erdei iskola, öko-,sport- és művészeti táborok (A járás összes iskolájában)

15 TÁMOP 3.1.4.B – 13/1 – „Partnerség és hálózatosodás” modul
Diákok felkészítése egy új környezetbe való beilleszkedésre (EGYMI, Szabadszentkirály)

16 HATÁRTALANUL – Tanulmányút Erdélybe

17 Erzsébet táborok – szociális üdülés és gyermektáboroztatás

18 Nemzeti Tehetség Program – „Más-Hang- Szín”
SNI-s tanulók művészeti nevelése Útravaló ösztöndíj program „Út a szakmához”  HH tanulók iskolai sikerességének elősegítése

19 Integrációs pedagógiai program (IPR)
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés jellemzői Együttnevelés: a felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. Tanulók személyes szöveges értékelése: legalább háromhavonta történik, és az értékelésen részt vesz: az osztályfőnök az érdekelt pedagógusok a tanuló a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős. Módszertani változatosság elemei: a tartalmi differenciálás: a tanulók, érdeklődésük figyelembe vételével, más-más tananyagot sajátítanak el. a módszertani differenciálás: ilyenkor, tekintettel a tanulók közötti kognitív különbségekre, a megközelítési utak különbözőek lehetnek. a követelmények differenciálása: ebben az esetben egy tanulócsoportban, de különböző szinteken folyik az oktatás (pl. integrált sajátos nevelési igényű gyermekek). multikulturalizmus: a tanulócsoport kulturális sokféleségét (pl.: német és cigány nemzetiségi) erőforrásként használjuk az oktatásban.

20 A KLIK Szentlőrinci Tankerületének Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve
Célok/feladatok: szakmai feladatok (pl.: tanulói teljesítmény növelése) humán erőforrás fejlesztésével kapcsolatos feladatok (pl.: iskolapszichológus alkalmazása) tárgyi feltételek fejlesztését célzó feladatok (pl.: - számítógép-park cseréje - mindennapos testneveléshez szükséges feltételek teljesítése) közoktatási feladtok szervezésével kapcsolatos feladatok (pl.: - UNIOS-s pályázatok fenntarthatósági követelményeinek teljesítése - utazó gyógypedagógus hálózat működtetése)

21 „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jó gyakorlatok a közoktatás területén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések