Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eu-s források súlypontja a KKV fejlesztés és Innováció Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eu-s források súlypontja a KKV fejlesztés és Innováció Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001."— Előadás másolata:

1 Eu-s források súlypontja a KKV fejlesztés és Innováció Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001

2 Általános alapelvek: célterülete Magyarország kevésbé fejlett régiói nagyvállalat termelő beruházása csak olyan, kkv-kkal együttműködésben végzett tevékenységek esetében támogatható, amelyek a kkv-szektor számára közvetlen előnyökkel járnak. kivételt:az energia, a K+I és az infokommunikációs fejlesztésekhez szükséges infrastrukturális beruházások, továbbá támogathatóak nagyvállalatok szociális, egészségügyi, kutatási, innovációs, üzleti és oktatási infrastruktúra fejlesztése esetében is. természetes személy csak visszatérítendő pénzügyi eszközök esetében kaphat támogatást a jelen operatív programból.

3 Stratégiai célok: Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése – a vállalkozások számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, technológiai, természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön, elérhetősége javuljon Gazdasági együttműködések erősítése – Nőjön a piacépítést szolgáló összefogások, vállalkozói együttműködések, beszerzési rendszerek száma és jelentősége Versenyképességi akadályok lebontása - A vállalkozások számára könnyebben megvalósítható legyen az új piacokra való belépés, az üzleti modell minőségi javítása.

4 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Magyarország vállalásai az EU 2020 tematikus céljai közül, melyeket a GINOP támogat A 20-64 éves korú népességre vonatkozó foglalkoztatási ráta 75 százalékra emelése A kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje a bruttó hazai termék 1,8 százalékára nő. A megújuló energiaforrások részaránya az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nő, a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nő. A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3 százalékra nő, az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 18-24 éves népességen belül 10 százalékra csökken.

5 PRIORITÁSOK Arány OP-n belül Finanszírozási Alap Forráskeret (Mrd Ft) Megyei indikatív forráskeret (Mrd Ft) GINOP 1.Kis- és középvállalkozások17,57%ERFA 498,16 54,81 2.K+I18,75%ERFA 531,61 58,49 3. Infokommunikációs fejlesztések 6,18%ERFA 175,22 19,28 4.Energia2,51%ERFA 71,17 7,83 5.Foglalkoztatás és képzés23,21% ERFA/ESZA/Ifjúsá gi Foglalkoztatási Kezdeményezés 658,06 72,40 6.Turizmus5,64%ERFA 159,91 17,59 7. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 26,14%ERFA 741,14 81,54 Összesen 100,00% 2 835,26 311,94

6 CÉL: vállalkozások versenyképességének javítása Kiválasztási alapelvek Olyan projektek, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és hozzájárulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz az irányadó stratégiákhoz (foglalkoztatottság, energiahatékonyság, kutatás- fejlesztési ráfordítások növelése). megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak 1. Kis- és középvállalkozások

7 1.1. Vállalkozói kultúra terjesztése Támogathatók köre: Már bejegyzett, de kezdeti életszakaszban lévő vállalkozások már működési tapasztalattal rendelkező vállalkozások – A mentorhálózat segítségével új inkubátorházak létrehozása és meglévő inkubátorházak fejlesztése

8 1.2. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése ipari területek, ipari parkok, tudományos parkok, elsősorban a már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztése, illetve a szolgáltatások bővítése, a minőségi színvonal emelése, innováció ösztönzésére irányuló törekvések támogatása meglévő logisztikai kapacitások továbbfejlesztése

9 1.3. Kapacitásbővítés támogatása modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítása vállalkozások célzott és differenciált fejlesztése célcsoportja és kedvezményezettjei a növekedési szempontból stabil kilátásokkal rendelkezők, innovációt végző kkv-k

10 1.4. Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése Vállalkozások együttműködési intenzitásának növelése, különös tekintettel az export tevékenységet végző cégekre A nemzetköziesedés, a piacra lépés Beszállítói tevékenység fejlesztése és bővítése Klaszterfejlesztés

11 2. K+I 2.1. Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése innovatív vállalkozások házon belüli, vagy együttműködésben végzett prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztése induló innovatív vállalkozások piaci sikeresélyének növelése érdekében startup ökoszisztéma kiépülése vállalati K+I kapacitásfejlesztés

12 2.2. Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása Vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek közötti kapcsolatok létrehozása 2.3. K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében Hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának fejlesztése H2020 programban való magyar részvétel és teljesítmény markáns növelése

13 3. Infokommunikációs fejlesztések 3.1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése IKT szektor nemzetközi versenyképességének növelése Cél, A hazai szoftver és IT szolgáltatási részágazatok exportképessége legalább 50%-al növekedjen 3.2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása Kkv-k IKT alkalmazásokkal és eszközökkel való ellátottságának javítása Az elektronikus, felhőalapú-szolgáltatások igénybevételének növelése Üzleti folyamatokat támogató alkalmazások (pl. integrált vállalatirányítási rendszer, ERP) 3.3. Digitális felzárkózás (e-inclusion) és közösségi hozzáférés erősítése A vidéki lakosság digitális kompetenciájának javítása

14 7. Pénzügyi eszközök A program eszközei: Hitel, lízing és faktoring Kombinált termékek Tőkeprogramok Garancia eszközök A fenti eszközök szükség szerint kombinálhatóak a GINOP 1-6. prioritás vissza nem térítendő vállalkozásfejlesztési, célhoz kapcsolható forrásaival A rendelkezésre álló források eljuttatása pénzügyi közvetítők útján történik.

15 Hogyan lehet felkészülni? A beruházás költségvetésének megtervezése Ingatlan beruházás esetén az építési tervdokumentáció elkészítése Szükséges építési engedélyek beszerzése Tulajdonviszonyok rendezése (bérleti jogviszony, tulajdoni jogviszony, üzemeltetői jogviszony) Beszerzendő eszközök árajánlatának összegyűjtése Projekt előfinanszírozás és az önerő finanszírozásának átgondolása

16 Köszönjük a figyelmüket! Sedlák-Bihall Orsolya pályázati tanácsadó Nord Tender Kft. Tel: 06 46 508 062 email: iroda@nordtender.huiroda@nordtender.hu www.nordtender.hu


Letölteni ppt "Eu-s források súlypontja a KKV fejlesztés és Innováció Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések