Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dragomán György: Máglya

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dragomán György: Máglya"— Előadás másolata:

1 Dragomán György: Máglya
Oktatási segédanyag Készítette: Gyeskó Ágnes Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

2 Röviden az íróról 1973. Marosvásárhely 1988. Magyarországra költözés
Felesége: Szabó T. Anna költő Első regénye: A pusztítás könyve (2002) Bródy díj, Soros ösztöndíj Második regénye: A fehér király (2005) Déry Tibor díj, Márai Sándor díj, Artisjus ösztöndíj, József Attila díj, Márciusi Ifjak díj, Litera díj, Mozgó Világ prózai nívó- díja, Budapesti Román Kulturális Intézet Kultúra díja 30 nyelvre lefordították Film készül belőle

3 Röviden az íróról Harmadik regénye: Máglya (2014) Novellákat is ír
Műfordító Művei a Holmiban, a Mozgó Világban, a Jelenkorban, az Élet és Irodalomban, az Alföldben, a Népszabadságban és a Kritikában jelennek meg https://hu.wikipedia.org/wiki/Dragom%C3%A1n_Gy%C3%B6rgy

4 Ráhangolódás 1. lépés Emlékezzetek vissza olyan eseményre, tettre gyerekkorotokból, ami történt veletek, amit megtettetek és közben azt gondoltátok, éreztétek, hogy ha az megtörténik, hogy ha azt megteszitek, akkor más dolgok is bekövetkeznek emiatt! Segít a Radnóti idézet: „s az iskolába menvén, a járda peremén,/ hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,” Van-e olyan tárgyatok, aminek ilyen erőt tulajdonítotok? (Pl. vizsgákon mindig a zsebetekben van stb.) Osszátok meg egymással a megosztható emlékeket, beszéljétek meg, van-e alapja az ilyenfajta hitnek, és ha igen, akkor mi!

5 Ráhangolódás 2. lépés: pókhálóábra
Írjátok a lap közepére ezt a szót: MÁGLYA! Mi jut erről eszünkbe? Mindenki írjon legalább 4 asszociációt, majd a csoport beszélje meg a leírtakat! Mi mindent szoktak máglyán elégetni?

6 Ráhangolódás 3. lépés Történelmi ismereteitekre támaszkodva idézzétek föl, ill. keressetek példákat arra, hogyan „szoktak” véget érni a diktatúrák, az önkényuralmi rendszerek, bármilyen zsarnoki hatalom. Mi következik közvetlenül ez után? Ha egyedül nem megy, nézzetek utána! Alakítsatok ki a csoporton belül munkamegosztást!

7 Jelentésteremtés 1. lépés: a történet rekonstrukciója
a) Rekonstruáljátok a regényben elhangzó történetmorzsák alapján a múltban történt eseményeket! b) Vizsgáljátok meg azt is, kiknek a morzsáiból állt össze a ti történetetek és milyen időrendben! c) Miért fontos, és mi mindent jelent szerintetek az, hogy nem egybefüggően meséli el a regény ezeket a történeteket? Miért bontja fel az időrendet, ill. miért „osztja szét” több szereplő között az események felidézését? Ha nem osztja el, akkor miért nem? Nem kell összefüggő szöveget írnotok, de felsorolásotokban törekedjetek alapos, teljes válaszra! A csoport: A nagymama története a bolondok házába jutásig B csoport: A szülők története (érintkezik kicsit a nagyszülőkével) C csoport: Nagypapa és nagymama közös története nagypapa haláláig D csoport: A városi (országos) események a regény végéig (benne kicsit a szülőké és nagyszülőké is)

8 1. lépés folytatás: szövegpuzzle, történetpiramis
d) Röviden ismertessétek egymásnak a történeteket és a c) feladat megoldásait! e) Alternatív feladat az d) helyett: Készítsetek szövegpuzzlet a szomszédos csoportnak! A regény interneten megtalálható szövegének segítségével keresgéljétek meg a saját történetetek legalább 6-8 darabkáját! Keverjétek össze és adjátok tovább. A másik csoport feladata, hogy állítsa időrendi sorrendbe a darabkákat! (Annyi gépre van szükség, ahány csoport van) f) Beszéljétek meg, hányszor fordul elő a regényben a mozaik- ill. a kirakó rakosgatás? Mi a szerepük a műben? g) Írjatok történetpiramist a saját rekonstruált történetetekből először mindenki sajátot, majd alkossátok meg a csoportotokét:

9 Történetpiramis 1. sor: 1 szó a főszereplő 2. sor: 2 szó jellemzés
3. sor: 3 szó a helyszínre 4. sor: 4 szó a problémáról 5. sor: 5 szó egy eseményről 6. sor: 6 szó egy másik eseményről 7. sor: 7 szó egy harmadik eseményről 8. sor: 8 szó a megoldásról

10 Jelentésteremtés 2. lépés: a narráció
Olvassátok el a 24. fejezetből a fürdőruhapróbálás részletét a oldalon! A csoportból egy vállalkozó mesélje el röviden ugyanezt a történetet a másiknak egyes szám első személyben, de múlt időben! Egy másik vállalkozó személy is mesélje el röviden ugyanezt a történetet szintén múlt időben, de egyes szám harmadik személyű, külső elbeszélővel, aki Emmáról mesél. Beszéljétek meg, és jegyezzétek föl tapasztalataitokat, véleményeteket: mi a különbség a 3 történet között! (Szempontok pl.: személyesség érvényesülése, hangvétel, a befogadó bevonása, egyéb szempontok.) Mire jó tehát az egyes szám első személyű elbeszélői nézőpont? Mi minden a hozadéka? Mik a korlátai? Mire jó, mi a lényege a jelen idejű elbeszélésnek? Találkoztatok-e már tanulmányaitok során egyikkel vagy/és másikkal (vagyis E/1 és jelen idejű elbeszéléssel)?

11 Jelentésteremtés 3. lépés: fejlődési regény, beavatástörténet
Alkosson minden csoport egy állóképet a kapott jelenetből! A bemutatáskor a többi csoport bármelyik tagja megérintheti annak a szereplőnek a vállát, akinek a gondolataira, érzéseire kíváncsi. Az összes állókép megnézése (és meghallgatása) után beszéljétek meg, mi mindent tanult meg Emma az egyes helyzetekben! Gyűjtsetek még olyan helyzeteket a regényből, amelyben Emma felnőttebbé vált, olyan problémákat, amelyekkel szembesülve megtanult valamit önmagáról vagy/és a világról!

12 Állóképek A: 4. f. 1. nap az iskolában. Krisztina mellett ül Emma, de Krisztina kiutálja: „aztán megint bokán rúg” pillanata. B: 5. f. A pannó mögött a W.C.-ben Emma kihallgatja, mit mondanak a lányok a nagyapjáról. C: 21. f. Iván és Feri verekedését megszakítja Gumibá ezt mondja: „a jóisten mentsen meg attól, hogy ilyen idióták kezdjenek el igazságot tenni.” D: 29. f. A pályaudvaron a két banda összecsapásának Emma véget vet: „belemarkolok a cseresznyébe, rájuk üvöltök, hogy fejezzétek be, hülye barmok, vért akartak, hát megkapjátok” E: 31. f. Nagymama régi tartótisztjének látogatása, Emma a kulcslyukon leselkedik. A férfi „pofon vágja nagymamát” F: 39. f. Temetik az áldozatokat, Emma a diófáról nézi, Diszkosz Gyurka a levegőbe lő.

13 Jelentésteremtés 4. lépés: mágia
Válasszatok jelenetet! 1. ( o) 6. ( o.) 11. ( o.) 12. ( o.) 14. ( o.) 15. ( o.) 16. ( o.) 17. (169. o.) 19. ( o.) 32. ( o.) 34. ( o.) 37 ( o.) 41. ( o.)

14 4. lépés folytatása: mágia
Mi a közös a történetekben? Beszéljétek meg, és fogalmazzátok meg egy mondatban! Idézzétek föl, mi történik! Mit csinálnak a szereplők és mi célból? Véleményetek szerint miért véli, hiszi Emma és/vagy nagymama, hogy a dolog sikeres, hatásos lehet? És valóban az? Keressetek ezek között olyan mágiát, amiről egyértelműen bebizonyosodik Emma számára, hogy sikeres lett!

15 4. lépés folytatása: mágia
Beszéljétek meg, mit árul el, mit mutat a mágiának ez a mindent átható jellege az egész ábrázolt világról! Hogyan függ össze ez a mágikus hit a regényben megjelenő társadalmi közeggel? Ha van olyan a csoporton belül, akit idegesített ez a „fantasy”-jelleg, gyűjtsetek érveket a meggyőzésére! Az ellenzők tábora is gyűjtsön ellenérveket: miért nem jó a mágiát belekeverni egy realista regénybe! Ezután egy koordinátort választva próbáljátok egymást meggyőzni egy eszmecsere keretében!

16 Jelentésteremtés 5. lépés: mágikus realizmus
Nézzetek utána a szakirodalomban, mit jelent a mágikus realizmus! Készítsetek jegyzeteket! Alkalmazzatok munkamegosztást a csoporton belül! Véleményetek szerint ez az irányzat jellemző-e erre a regényre? Vegyétek sorra az ismérveket, és keressetek rá példákat a műből! Ábrázoljátok T-táblázatos vázlatban, amire jutottatok: a bal oldalra kerüljenek a mágikus realizmusra jellemző ismérvek, a jobb oldalra, hogyan valósulnak meg ezek a Máglyában! A szemponttáblázatba a regényből vett idézeteket is beírhatjátok.

17 Jelentésteremtés 6. lépés: motívumok vizsgálata
Gyűjtsétek össze a regény valamennyi motívumát az idézetkártyák segítségével! Idézetkártyák: A) „ Ezután mindig tudnom kell, hogy merre van észak. … először eldöntöm, hogy merre van észak, csak aztán kukucskálok be az ujjaim között az iránytű mutatójára. Nem egészen arra mutat, amerre gondoltam, de majdnem.” (10. f o.) B) „A kapu egyik szárnyára fehér krétával egy halvány csigaházat rajzolt valaki” (30. f o.) C) „Nagymama egy kerek asztal mellett áll, előtte a gyúródeszka, a gyúródeszkán liszt. Fölé hajol, jobb kézzel rajzol valamit a lisztbe, nézi egy pillanatig, aztán bal kézzel kitörli.” (3. f. 39. o.) D) „az örvény forog-forog-forog, meglátok benne egy hosszú, fekete hajszálat, tudom, hogy Anya haja, akkor hullott bele a kagylóba, amikor indulás előtt megfésülködött. Belenyúlok a vízbe, meg akarom fogni … nem sikerül” (1. f. 13. o.) E) „Megint elfordítom a kezem, a hangyák a tenyerembe másznak, aztán végig az ujjaimon. Megbizsergetik a bőröm, csiklint.” (12. f o.) F) „A sírok között hirtelen megmozdul valami, vörösen ragyog, egy róka az.…Tisztán látom, hogy a róka biccent egyet” (37. f o.) G) „Mindenki rajzol már, csak én nem kezdtem el, a lapot nézem, tiszta üres, a gyúródeszkára szórt liszt jut eszembe,… Mintha nem is én mozgatnám a kezem.” (16. f o.) H) „átvasaljuk az ágyneműt, kivasalunk belőle minden rosszat.…Nagymama nagyot sóhajt, hát így ég el minden, minden és mindenki.” (24. f o.) I) „Azt álmodom, hogy repülök. Ráfekszem a szélre, hagyom, hogy vigyen. A hajam kibomlik és szétterül körülöttem” (25. f o.)

18 6. lépés folytatása: motívumháló, fürtábra
A motívumok közötti jelentéshálót ábrázoljátok egy fürtábrán! (Több motívum van, mint ahány kártya.) A fürtábrát egészítsétek ki a hozzájuk kapcsolódó fogalmakkal, szereplőkkel!

19 6. lépés folytatása: motívumelemzés
Válasszon mindenki 1-1 motívumot (és hozzá az idézetkártyát)! A máglyát most ne válassza senki! Írjon róla a többieknek rövid értelmezést! Értelmezzétek a máglya motívumát közösen! Hányszor és hogyan kerül elő a regényben, milyen metaforikus jelentései vannak és miért ez a cím? Mire jó a motívumok ilyen fokú gazdagsága és összefüggése? Készítsetek közös vázlatot e témáról! Gyártsatok idézetkártyát az adott idézetkártyákon nem szereplő valamelyik motívumról!

20 Reflektálás 1. lépés: villamosszék
Vállalja valaki Emma szerepét. Üljön középre! A többiek tegyenek fel neki kérdéseket főként arról: mit miért tett vagy nem tett, mit hogyan gondolt az egyes helyzetekben! Mit érzett, milyen nehézségei voltak? Hogyan érez a többiek iránt? Vállalja valaki a nagymama szerepét. A feladat ugyanaz.

21 Reflektálás 2. lépés: kreatív írás
Írj egy árnyékfejezetet, ami „kimaradt” a regényből! Emma természetesen egyes szám 1. személyben ír és jelen időben. Használj föl motívumokat a regényből és kövesd a mágikus realizmus néhány szabályát! Kerüljenek elő Emma vagy a családja múltjából is történetdarabkák! Írj egy mágikus realista vagy legalábbis mágiával átitatott elbeszélést! A történetet bármilyen korba helyezheted, lényeges, hogy mese és fantasy nem lehet, azaz helyezzétek a mágikus eseményeket valószerű, történeti közegbe!

22 Reflektálás 3. lépés: írás saját magam számára
Írjatok automatikusan, végiggondolás, „agyalás”, tervezés nélkül szöveget mindarról, ami a regény hatására bennetek kavarok, amit a regény elindított bennetek, amit gondoltok, éreztek most, a megbeszélés után!

23 Érdekes feladatok otthonra: feleletvázlat
Írj értelmező feleletvázlatot a regényről! Térj ki minden olyan fontos sajátosságára, amit az órákon megbeszéltetek, amivel foglalkoztatok, és tartalmazza a saját véleményedet is! Használd a következő fogalmakat: egyes szám első személyű elbeszélő, jelen idejű történetmesélés, kirakójátékszerű v. mozaikos történetépítés, metaforikus motívumok, motívumháló, mágikus realizmus, történelmi, kollektív tudat, fejlődésregény, felnőtté válás, beavatástörténet!

24 Esszékérdések A Máglya című regény mint beavatástörténet
A Máglya című regény mint a mágikus realizmus egyik magyar megvalósulása A Máglya című mű mint a közelmúlt problémáival való szembenézés regénye Etikai problémák a Máglya című regényben A Máglya című mű motivikus hálózata

25 Kreatív írások Írj egy árnyékfejezetet, ami „kimaradt” a regényből! Emma természetesen egyes szám 1. személyben ír és jelen időben. Használj föl motívumokat a regényből és kövesd a mágikus realizmus néhány szabályát! Kerüljenek elő Emma vagy a családja múltjából is történetdarabkák! Mesélj el egy történetet a saját életedből ugyanolyan stílusban és technikával, amellyel Emma mesél! Írj jelenetet a regény egyik fejezetéből, azaz dramatizáld a jelenetet! Adjátok is elő ezt a jelenetet!

26 Kritika, recenzió, fülszöveg
Keress az interneten egy kritikát a regényről! Olvasd el, majd írj a kritikáról kritikát! Domborítsd ki, az írás melyik állításával értesz egyet és melyikkel nem. Érvelj a saját álláspontod mellett! Írj rövid, méltató írást (laudációt) abból az alkalomból, hogy a szerzőt kitüntetik a regényéért! Írj recenziót az iskolai elektronikus újságba, vagy a saját blogodon ajánld a regényt a többieknek! Írj fülszöveget a regény következő kiadásához! Olyan jellegzetességeket domboríts ki, amik miatt szerinted a kortársaid megvásárolnák ezt a regényt a könyvesboltban!

27 Rajzolós feladatok Tervezz borítót, ami a regény más motívumát, motívumait használja föl! (Nem a rókát.) Rajzolj illusztrációt egy általad választott jelenethez!

28 A Máglyáról írt kritikák
https://www.youtube.com/watch?v=eJvtxT8oodE

29 Beszélgetések az íróval

30


Letölteni ppt "Dragomán György: Máglya"

Hasonló előadás


Google Hirdetések